biomedicina slovenica


"FATHERS" : 38

 1. Ciglenečki Jan; Škodlar Borut
  Prayer is the Monk's mirror (John of the Ladder)
  2017
 2. Pate Tanja; Rutar Miha; Battelino Tadej; Drobnič Radobuljac Maja; Bratina Nataša
  Support group for parents coping with children with type 1 diabetes
  [Skupina za starše kot podpora družinam pri soočanju z otrokovo sladkorno boleznijo tipa 1]
  2015
 3. Robič Tatjana; Benedik Evgen; Fidler Mis Nataša; Bratanič Borut; Rogelj Irena; Zdešar Kotnik Katja; Golja Petra
  The role of fathers on infants′ physical characteristics
  2014
 4. Clemente Nika; Prosen Mirko
  Priprava moških na rojstvo otroka in očetovstvo
  [Preparing men for childbirth and paternity]
  2013
 5. Marković Ivana; Štemberger Kolnik Tamara
  Depresija pri očetih po rojstvu otroka
  [Depression in fathers during the postnatal period]
  2012
 6. Rus-Makovec Maja; Sernec Karin; Rus Velko S.; Čebašek-Travnik Zdenka; Tomori Martina; Ziherl Slavko
  Adolescent substance dependency in relation to parental substance (ab)use
  [Odvisnost od drog pri mladostnikih v povezavi z zlorabo psihotropnih snovi staršev]
  2010
 7. Rus-Makovec Maja; Sernec Karin; Ziherl Slavko; Čebašek-Travnik Zdenka; Tomori Martina; Rus Velko S.
  Relation between self/family perceptions, alcohol and other dependencies syndrome and perceived financial status in the families, having memebers with particular dependency syndrome
  2007
 8. Čuk-Rupnik J
  Otroci staršev, zdravljenih v Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
  [Children of the parents treated in Centers for prevention and treatment of addiction to illicit drugs]
  2009
 9. Munk-Olsen Trine; Munk-Laursen Thomas; Bocker-Pedersen Carsten; Mors Ole; Bo-Mortensen Preben
  Mladi starši in duševne motnje: študija iz registra populacije
  [New parents and mental disorders: a population-based register study]
  2007
 10. Vistoropski Nika; Miko Klavdija
  Ženska in moški. Gre za razdaljo med dvema točkama
  2005
 11. Felc Zlata
  Oče je v pomoč in podporo
  2005
 12. Felc Zlata; Stopar Mojca; Perinič Irena
  Očetje in dojenje
  [Fathers and breastfeeding]
  2005
 13. Thacker Paul D
  Biološka ura prizadene tudi moške: genetske okvare spermijev pri starejših očetih
  [Biological clock ticks for men, too. Genetic defects linked to sperm of older fathers]
  2004
 14. Kosem R; Kastelec D; Košir N
  A survey of dental health knowledge and attitudes of expectant mothers and fathers
  2002
 15. Medved Robert
  Vpliv prisotnosti/odsotnosti očeta pri porodu na potek poroda in stanje novorojenčka
  1998
 16. Bjarnason Thoroddur; Davidavicene Aleksandra G; Miller Patrick; Nociar Alojz; Pavlakis Andreas; Stergar Eva
  Family structure and adolescent cigarette smoking in eleven European countries
  2003
 17. Kosem R; Kastelec D; Košir N
  A survey of dental health knowledge and attitudes of expectant mothers and fathers
  2002
 18. Košnik Mitja
  Ukrepi za zmanjšanje izpostaljenosti alergenu
  2001
 19. Felc Zlata; Poglajen Gregor; Felc Brina
  Fathers' knowledge about breastfeeding in the time of childs' birth
  2001
 20. Felc Zlata; Poglajen Gregor; Felc Brina
  Fathers' knowledge about breastfeeding in the time of childs' birth
  2000
 21. Kumar Tatjana
  Rooming-in sistem: obiskovalci in dojenje
  1998
 22. Komar Zlata
  Začetek skupnega življenja - spoznajta se
  1998
 23. Škraban Hedvika
  Nekoč je bilo drugače
  1998
 24. Verdenik Ivan
  Številke, rekordi in zanimivosti iz desetletja dela Porodnišnice Ljubljana, zabeležene v perinatalnem informacijskem sistemu
  1998
 25. Medved R; Pajntar M
  Effectiveness of presence of future fathers at deliveries in Slovenia
  2000
 26. Oberstar B
  (Non)effectiveness of school for parents at attracting pregnat women with lower education
  2000
 27. Koltaj-Kocan E; Belović B
  Specific features of prenatal care in north-eastern Slovenia - the Pomurje
  2000
 28. Brcar-Štrukelj Polona
  Znanje i stavovi slovenskih osmoškolaca o spolnosti
  1998
 29. Peršolja Melita
  Očetovo izražanje navezanosti do novorojenca glede na prisotnost pri porodu
  [Paternal attachment behaviour as related to presence at delivery]
  1998
 30. Pulko Bernardka
  Antropološka obdelava grobišča v Predloki pri Črnem kalu
  [Anthropological research of Predloka burial - place near Črni kal]
  1993
 31. Zorn B
  Biti seropozitiven za HIV in postati oče!
  1998
 32. Žmuc-Tomori Martina
  Klic po očetu
  1989
 33. Zajc Irena
  Mikrosateliti in testiranje starševstva pri govedu
  [Microsatellites and paternity testing in cattle]
  1995
 34. Glaser E
  Vpliv Paracelsusove medicinske miselnosti na ustvarjalnost velikega pesnika in misleca Johanna von Goetheja v Faustu
  [The influence of medical thought of Paracelsus on the creativity of the great poet and philosopher J. W. Goethe, as displayed in Faust]
  1994
 35. Jerman L
  Kajenje med srednješolci v Novem mestu
  [Cigarette smoking among high school pupils in Novo mesto]
  1994
 36. Jurišič BD
  Ali zanemarjamo očete razvojno motenih otrok?
  1994
 37. Uremović Z; Uremović M; Novaković Ž
  Faktori koji utječu na teškoće pri teljenju holstein-friesian junica
  [Factors influencing calving difficulties in Holstein-Friesian heifers]
  1991
 38. Novak Ž
  Kako doživlja porod mlada mati
  [Young mother's experience of childbirth]
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics