biomedicina slovenica


"FATIGUE" : 324

 1. Peršolja Melita; Mišmaš Anamarija; Jurdana Mihaela
  Povezava med neprespanostjo in delazmožnostjo zaposlenih v zdravstveni negi
  [The relationship between sleep deprivation and nurses' working capacity]
  2018
 2. Oblak Čedomir; Jevnikar Peter; Swain Michael; Kosmač Tomaž
  Fracture resistance and fractographic analysis of monolithic zirconia bridges after mechanical fatigue and accelerated ageing
  2016
 3. Denišlič Miro; Zorc Marjeta; Ravnik Janez; Miloševič Zoran; Tiric-Campara Merita; Al-Hashel Jassem Yousef; Zorc-Pleskovič Ruda; Ravnik Dean
  Impact of extracranial veins endovascular procedures on the quality of life in patients with multiple sclerosis - follow up after 1 year
  2014
 4. Oblak Čedomir; Kocjan Andraž; Jevnikar Peter; Kosmač Tomaž
  The effect of mechanical fatigue and accelerated ageing on fracture resistance of glazed monolithic zirconia dental bridges
  2017
 5. Jamnik Helena
  Cilji rehabilitacije bolnikov s kronično bolečino po neuspelih operacijah na hrbtenici in z vstavljenim stimulatorjem za obvladovanje kronične bolečine z metodo draženja zadnjih stebričkov hrbtenjače
  [Rehabilitation goals of patients with chronic pain after failed back surgery who had a stimulator implanted for managing chronic pain using spinal cord stimulation]
  2018
 6. Moharić Metka
  Research on prevalence of secondary conditions in individuals with disabilities
  2017
 7. Plaschke Christina Caroline; Bertino Giulia; McCaul James A.; Grau Juan J.; De Bree Remco; Serša Gregor; Occhini Antonio; Grošelj Aleš; Langdon Cristobal; Heuveling Derrek; Čemažar Maja; Strojan Primož; Leemans C. Renè; Benazzo Marco; De Terlizzi Francesca; Wessel Irene; Gehl Julie
  European research on electrochemotherapy in head and neck cancer (EURECA) project
  2017
 8. Tekavčič Bor; Milić Radoje; Tekavčič Pompe Manca
  Does physical fatigue affect color vision?
  2017
 9. Antanasova Maja; Kocjan Andraž; Kovač Janez; Žužek Borut; Jevnikar Peter
  Influence of thermo-mechanical cycling on porcelain bonding to cobalt-chromium and titanium dental alloys fabricated by casting, milling, and selective laser melting
  2017
 10. Malhotra Rakesh; Peršič Vanja; Zhang Weifang; Brown Jill; Tao Xia; Rosales Laura; Thijssen Stephan; Finkelstein Fredric O.; Unruh Mark L.; Ikizler Alp
  Tryptophan and kynurenine levels and its association with sleep, nonphysical fatigue, and depression in chronic hemodialysis patients
  2017
 11. Oblak Čedomir; Kocjan Andraž; Jevnikar Peter; Kosmač Tomaž
  The effect of mechanical fatigue and accelerated ageing on fracture resistance of glazed monolithic zirconia dental bridges
  2017
 12. Sobočan Monika; Turk Neja; Dinevski Dejan; Hojs Radovan; Pečovnik-Balon Breda
  Problem-based learning in internal medicine
  2017
 13. Strojnik Ksenija; Mahkovic-Hergouth Ksenija; Jezeršek Novaković Barbara; Šeruga Boštjan
  Outcome of severe infections in afebrile neutropenic cancer patients
  2016
 14. Pungartnik Janja
  Opozorilni alarmi - ali jih slišimo?
  [Alarm fatigue - do we hear them ?]
  2016
 15. Meznarič Marija; Cvetko Erika
  Size and proportions of slow-twitch and fast-twitch muscle fibers in human costal diaphragm
  2016
 16. Škof Branko; Strojnik Vojko
  Neuromuscular fatigue and recovery dynamics following prolonged continuous run at anaerobic threshold
  2006
 17. Modic Žiga; Djordjević Srdjan
  A new combined approach of fatigue analysis during 100 metres sprints
  2015
 18. Puzić Nataša; Burger Helena
  Fatigue of polio survivors in Slovenia
  2008
 19. Weber Daša; Strojnik Vojko; Rugelj Darja
  Vpliv utrujenosti hrbtnih mišic na gibanje središča pritiska pri skupini mlajših in starejših preiskovancev
  [The effect of back muscle fatigue on postural sway in a group of young and elderly subjects]
  2015
 20. Tryfonidis Konstantinos; Čufer Tanja
  A European Organisation for Research and Treatment of Cancer randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre phase II trial of anastrozole in combination with gefitinib or placebo in hormone receptor-positive advanced breast cancer (NCT00066378).
  2016
 21. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Focus points in prevention actions against legal substances' abuse
  2015
 22. Jezeršek Novaković Barbara
  Immunotoxin - a new treatment option in patients with relapsed and refractory Hodgkin lymphoma
  2015
 23. Jensterle Sever Mojca
  Endkrini vzroki utrujenosti
  [Endocrine causes of fatigue syndrome]
  2015
 24. Ščavničar Ana; Grabljevec Klemen; Erjavec Tatjana; Vipavec Branka; Vidmar Gaj
  Aerobna zmogljivost oseb po hudi nezgodni možganski poškodbi
  [Aerobic capacity of persons after severe traumatic brain injury]
  2015
 25. Erjavec Tatjana; Žen Jurančič Marijana; Vipavec Branka; Hočevar Posavec Bojana
  Obremenitveno testiranje in telesna zmogljivost bolnikov v subakutnem obdobju po možganski kapi
  [Exercise stress testing and aerobic capacity in patients after stroke in the subacute stage]
  2015
 26. Goljar Nika; Kotnik Slavi
  Ocenjevanje funkcije roke pri bolnikih po možganski kapi s Southamptonskim testom (SHAP)
  [Hand function evaluation with the Southampton Hand Assessment Procedure (SHAP) in stroke patients]
  2015
 27. Begić Adil; Haložan David; Stričević Jadranka; Brumen Milan
  Meritev mišične zmogljivosti z EMG pri zdravstvenih delavcih
  2015
 28. Seror Raphaèle; Theander Elke; Brun Johan G.; Ramos-Casals Manuel; Valim Valeria; Dörner Thomas; Bootsma Hendrika; Tzioufas Athanasios G.; Solans-Laqué Roser; Tomšič Matija; Praprotnik Sonja
  Validation of EULAR primary Sjögrens syndrome disease activity (ESSDA) and patient indexes (ESSRI)
  2015
 29. Šoštarič Sabina; Cornu Pieter; Dupont Alain G.; Steurbaut Stephane; Mrhar Aleš
  Analiza avtomatskega sistema za spremljanje interkacij med zdravili
  [Analysis of the automated drug-drug interaction system]
  2014
 30. Oblak Čedomir; Verdenik Ivan; Swain Michael; Kosmač Tomaž
  Survival-rate analysis of surface treated dental zirconia (Y-TZP) ceramics
  2014
 31. Djordjević Srdjan; Modic Žiga; Berdajs Marko; Škerlep Gregor; Čoh Milan
  Različni tipi utrjenosti med trikratnim maksimalnim tekom na 100 m
  [Different types of fatigue during three-repetitons 100 m maximal sprint]
  2014
 32. Oblak Čedomir; Jevnikar Peter; Kosmač Tomaž
  Fracture resistance of full-contour zirconia restorations after mechanical fatigue and accelerated ageing
  2014
 33. Rotovnik-Kozjek Nada
  Regeneracija
  2010
 34. Rotovnik-Kozjek Nada
  Ko se nas lotijo leta
  2010
 35. Tomšič Marija
  Prilagoditve izvajanja aktivnosti kot način za varčevanje z energijo
  [Modification of activity performance as a way of energy conservation]
  2014
 36. Horvat-Ledinek Alenka; Rot Uroš
  Vpliv nootropičnih zdravil na zdravljenje utrudljivosti in vnetne parametre pri bolnikih z multiplo sklerozo
  2014
 37. Gasparini Mladen; Šabovič Mišo; Gregorič Igor; Šimunič Boštjan; Pišot Rado
  Increased fatigability of the gastrocnemius medialis muscle in individuals with intermittent claudication
  2012
 38. Brvar Miran; Šarc Lucija; Jamšek Marija; Grenc Damjan; Finderle Žarko
  Smernice zdravljenja zastrupitev z ogljikovim monoksidom
  [Carbon monoxide treatment guidelines]
  2014
 39. Ocvirk Janja; Reberšek Martina; Škof Erik; Hlebanja Zvezdana; Boc Marko
  Randomized prospective phase II study to compare the combination chemotherapy regimen epirubicin, cisplatin, and 5-fluorouracil with epirubicin, cisplatin, and capecitabine in patients with advanced or metastatic gastric cancer
  2012
 40. Horvat-Ledinek Alenka; Čižek-Sajko Mojca; Rot Uroš
  Evaluating the effects of amantadin, modafinil and acetyl-l-carnitine on fatigue in multiple sclerosis result of a pilot randomized, blind study
  2013
 41. Ropič Petra; Vujanović Vitka; Strnad Matej
  Akutni diseminirani encefalomielitis
  [Acute disseminated encephalomyelitis]
  2012
 42. Bilban Marjan
  Hipersomnija ali le utrujenost (zaspanost) mladih voznikov za volanom
  [Hypersomnia or mere driving fatigue (drowsiness) in young drivers]
  2013
 43. Bašič Daša; Strojnik Vojko; Rugelj Darja
  The effect of back muscle fatigue on postural sway
  [Vpliv utrujenosti hrbtnih mišic na gibanje središča pritiska]
  2013
 44. Kugonič Nika
  Sindrom izgorevanja pri zaposlenih v nujni medicinski pomoči
  [Burnout syndrome in emergency medical assistance team]
  2013
 45. Klemenc-Ketiš Zalika; Križmarić Miljenko; Kersnik Janko
  Age- and gender-specific prevalence of self-reported symptoms in adults
  2013
 46. Haehling Stephan; Lainščak Mitja; Kung Thomas; Cramer Larissa; Fülster Susan; Pelzer Uwe; Hildebrandt Bert; Sandek Anja; Schefold Joerg C.; Rauchhaus Mathias; Doehner Wolfram; Anker Stefan D.
  Non-invasive assessment of cardiac hemodynamics in patients with advanced cancer and with chronic heart failure
  2013
 47. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Seeking health advice on the Internet in patients with health problems
  2013
 48. Minetto Marco A.; Botter Alberto; Šprager Sebastijan; Agosti Fiorenza; Patrizi Alessandra; Lafranco Fabio; Sartorio Alessandro
  Feasibility study of detecting surface electromyograms in severely obese patients
  2013
 49. Pfeffer Marc A.; Navodnik-Preložnik Maja; Hojs Radovan; Saksida Silvana; Rus Igor
  #A #trial of darbepoetin alfa in type 2 diabetes and chronic kidney disease
  2009
 50. Arnež Maja; Ružić-Sabljić Eva
  The importance of the size of erythema migrans (EM) for diagnosis of Lyme borreliosis in Slovenian children
  [O pomembnosti velikosti erythema migrans (EM) za diagnozo lymske borelioze pri otrocih v Sloveniji]
  2012
 51. Seror Raphaele; Ravaud Philippe; Praprotnik Sonja; Tomšič Matija
  EULAR Sjogren's Syndrome Patient Reported Index (ESSPRI): development of a consensus patient index for primary Sjogren's syndrome
  2011
 52. Janša J; Sicherl Z; Rot U; Horvat-Ledinek A
  Follow-up study of the efficacy of the fatigue management programme
  2011
 53. Janša Jelka
  Obvladovanje utrudljivosti pri multipli sklerozi
  [Fatigue management in multiple sclerosis]
  2011
 54. Omejec Gregor; Zupanc Aleksander; Podnar Simon
  Dolgoročne posledice po prebolelem Guillain-Barréjevem sindromu
  [Long-term outcome after Guillain-Barré syndrome]
  2011
 55. Strle Franc; Ružić-Sabljić Eva; Logar Mateja; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Ogrinc Katarina; Stupica Daša; Nadelman Robert B; Nowakowski John
  Comparison of erythema migrans caused by Borrelia burgdorferi and Borrelia garinii
  2011
 56. Pečlin Polona; Ribarič Samo; Rozman Janez
  Cell for electrochemical and electrophysiological measurements in peripheral nerves
  [Celica za elektrokemijske in elektrofiziološke meritve na perifernih živcih]
  2011
 57. Ožura A; Šega-Jazbec S
  Can yoga and climbing improve symptoms of multiple sclerosis?: influence of sports climbing and yoga on spasticity, cognitive function, mood and fatigue in patients with multiple sclerosis: author's replay
  2011
 58. Velikonja O; Čurić K; Ožura A; Šega-Jazbec S
  Can yoga and climbing improve symptoms of multiple sclerosis?: influence of sports climbing and yoga on spasticity, cognitive function, mood and fatigue in patients with multiple sclerosis
  2011
 59. Pernat Cvetka; Skalicky Marjan
  Primarna biliarna ciroza in primarni sklerozantni holangitis
  [Primary biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis]
  2011
 60. Vega-Ruiz Arturo; Cortes Jorge E; Sever Matjaž; Manshouri Taghi; Quintas-Cardama Alfonso; Luthra Raja; Kantarjian Hagop M; Verstovsek Srdan
  Phase II study of imatinib mesylate as therapy for patients with systemic mastocytosis
  2009
 61. Zaletel Marjan
  Zdravljenje fibromialgije
  [Treatment of fibromyalgia]
  2010
 62. Burger Helena; Franchignoni Franco; Puzić Nataša; Giordano Andrea
  Psychometric properties of the Fatigue Severity Scale in polio survivors
  2010
 63. Kores-Plesničar Blanka
  Efficacy and tolerability of venlafaxine extended release in patients with major depressive disorder
  2010
 64. Velikonja Orjana; Čurić Katarina; Ožura Ana; Šega-Jazbec Saša
  Influence of sports climbing and yoga on spasticity, cognitive function, mood and fatigue in patients with multiple sclerosis
  2010
 65. Klemen Luka; Prokšelj Katja
  Šestminutni test hoje
  [6-minute walk test]
  2010
 66. Holliday John; Cleaver Matt; Tajnik Mojca; Cerecedes Joseph M; Wasser Salomon P
  Species of the genus Cordyceps
  2010
 67. Kores-Plesničar Blanka
  Depresija in bolečina
  [Depression and pain]
  2010
 68. Bašič Daša
  Vpliv utrujenosti hrbtnih mišic na ravnotežje
  [Influence of lumbar muscles fatigue on balance]
  2009
 69. Celec Tadeja; Jakovljević Miroljub
  Uporabnost slovenskega prevoda popravljene Piperjeve lestvice utrujenosti pri bolnikih z multiplo sklerozo
  [Slovenian translation of the revised Piper fatigue scale usability in patients with multiple sclerosis]
  2009
 70. Jagodič Klemen; Bizjak Igor; Erklavec Marko; Poteko Sandi; Korošec Helena; Kmetec Andrej; Tršinar Bojan
  Quality of life in patients with prostate cancer treated with LH-RH agonists
  2008
 71. Hajdinjak Tine; Patel Mayur; Papatsoris Athanasios; Masood Junaid; Buchholz Noor; Birch Malcolm
  In vitro simulation of stent fracture mechanisms in ureteric nitinol wire stents
  2008
 72. Štublar Jernej; Usenik Peter; Kamnik Roman; Munih Marko
  Changes in biomechanics induced by fatigue in single-leg jump and landing
  2007
 73. Janša J; Sicherl Z; Horvat-Ledinek A; Rot U
  Evaluation of the fatigue management programme - one year follow-up
  2007
 74. Krajnc Mitja; Zavratnik Andrej
  Insuficienca nadledvičnih žlez
  2008
 75. Kirbiš Simona; Marinšek Martin
  Prikaz primera dveh bolnikov s sepso zaradi izven bolnišnične okužbe
  2008
 76. Lauschmann Hynek; Bednarik Petr; Sekerešova Zuzana; Beneš Michal
  Fractal image feature vectors with applications in fractography
  2008
 77. Urlep Žužej Darja; Dolinšek Jernej; Mičetić-Turk Dušanka
  Bolečina v trebuhu pri otrocih in mladostnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo
  [Abdominal pain in children and adolescents with inflammatory bowel disease_]
  2008
 78. Puh Urška
  Okrevanje gibanja zgornjega uda v zgodnjem obdobju po možganski kapi
  [Motor recovery of upper extremity in the acute stage after stroke]
  2007
 79. Tomažič Janez; Gorišek-Miksić Nina; Logar Jernej
  Driska pri bolnikih, okuženih s HIV
  [Diarrhea in patients infected with HIV]
  2007
 80. Debevec Lučka; Rozman Irma
  Quality of life following thoracotomy for lung cancer
  [Kvaliteta življenja bolnikov s pljučnim rakom po torakotomiji]
  2007
 81. Starc Radovan
  Ali obstaja podobnost med utrujenostjo srca, ki jo povzroči napor, ter stresno kardiomiopatijo?
  [Is exercise-induced cardiac fatigue analogous to stress-induced cardiomyopathy?]
  2007
 82. Starc Radovan
  Utrujenost srca po čezmernem telesnem naporu
  [Exercise-induced cardiac fatigue]
  2007
 83. Kosmač Tomaž; Oblak Čedomir; Jevnikar Peter
  The fracture and fatigue of surface-treated tetragonal zirconia (Y-TZP) dental ceramics
  [Prelom in utrujenost površinsko obdelane tetragonalne (Y-TZP) dentalne keramike]
  2007
 84. Fidler A
  Preprečevanje zloma NiTi-instrumentov za strojno širjenje koreninskih kanalov
  [Prevention of NiTi rotary instrument fractures]
  2007
 85. Lainščak M; Moullet C; Schon N; Tendera M
  Treatment of chronic heart failure with carvedilol in daily practice: the SATELLITE survey experience
  2007
 86. Kosmač Tomaž; Dakskobler Aleš; Oblak Čedomir; Jevnikar Peter
  The strength and hydrothermal stability of Y-TZP ceramics for dental applications
  2007
 87. Kacin Alan; Golja Petra; Tipton Michael J.; Eiken Ola; Mekjavić Igor B.
  Does a fatigue-induced increase in relative work rate affect exercise thermoregulation?
  2007
 88. Molan M; Molan G
  Availability humanization - the semantic model in occupational health
  2007
 89. Ravnik David; Otahal Stanislav
  Discomfort appearance and assessment during car driving
  2005
 90. Ravnik D; Otahal S
  Assessment of the discomfort in locomotor system during car driving
  2006
 91. Ravnik David
  The influence of mechanical vibrations on the shape and functional stability of the head-neck complex
  2005
 92. Janša J; Končan-Vračko B; Mesec A
  Could modified fatigue impact scale (MFIS) and assessment of motor and process skills (AMPS) evaluate rehabilitation programme?
  2003
 93. Koren A; Finderle Ž; Lestan B; Schara M
  EPR study of rat glycolytic muscle fatigue in presence of metabolic inhibitors (iodoacetate + 2,4 dinitrofluorobenzene)
  1985
 94. Janša J; Sicherl Z; Končan-Vračko B; Mesec A
  The use of fatigue and functional assessment with multiple sclerosis patients
  2004
 95. Janša J; Ocepek L; Pirtošek Z
  The impact of fatigue, motor impairment and depression on performance of activities of daily living in Parkinson's disease
  2006
 96. Janša J; Sicherl Z; Rot U; Ledinek A
  Is the fatigue management programme effective?
  2006
 97. Kos D; Kerckhofs E; Carrea I; Verza R; Ramos M; Janša J
  Evaluation of the modified fatigue impact scale in four different European countries
  2005
 98. Manojlović Vladimir; Hodolič Marina
  Estimation of fatigue in working population of locomotive drivers by using method of combine reaction time registration before and after working process
  2001
 99. Manojlović Vladimir; Hodolič Marina
  Estimation of fatigue in working population of locomotive drivers
  2001
 100. Manojlović Vladimir; Hodolič Marina
  Estimation of fatigue in working population of locomotive drivers by using method of combine reaction time registration before and after working process
  2001

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics