biomedicina slovenica


"FATS" : 189

 1. Urh Nika; Babnik Katarina; Rebec Doroteja; Poklar Vatovec Tamara
  Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu
  [Assessment of the nutritional status of the elderly in a residential home]
  2017
 2. Lorbek Gregor; Perše Martina; Jeruc Jera; Juvan Peter; Gutiérrez Mariscal Francisco Miguel; Lewinska Monika; Gebhardt Rolf; Keber Rok; Horvat Simon; Bjorkhem Ingemar; Rozman Damjana
  Lessons from hepatocyte-specific cyp51 knockout mice
  2015
 3. Rotovnik-Kozjek Nada
  O prehrani rekreativca
  2011
 4. Rotovnik-Kozjek Nada
  Topilci maščob
  2009
 5. Jenko Pražnikar Zala; Petelin Ana; Bizjak Mojca
  Gene - nutrient interactions
  2013
 6. Perše Martina
  Physical activity, dietary fat and colorectal cancer
  2012
 7. Perše M; Injac R; Štrukelj B; Cerar A
  High fat mixed lipid diet modifies protective effects of exercise on 1,2 dimethylhydrazine induced colon cancer in rats
  2012
 8. Lorbek Gregor; Lewinska Monika; Rozman Damjana
  Cytochromes P450 in Synthesis of Cholesterol and Bile Acids: From Mouse Models to Human Diseases
  2012
 9. Prosen Mirko; Poklar-Vatovec Tamara
  Uravnotežena prehrana v času nosečnosti
  [Balanced nutrition during pregnancy]
  2011
 10. Kobe Helena; Kržišnik Ciril; Fidler-Mis Nataša
  Under- and over-reporting of energy intake in Slovenian adolescents
  2012
 11. Alexander Jan; Filipič Metka
  Scientific opinion on the evaluation of substances as acceptable previous cargoes for edible fats and oils: EFSA Panel on contaminants in the food chain (CONTAM)
  2010
 12. Šubic Andraž; Pandel Mikuš Ruža
  Maščobe v preventivi miokardnega infarkta
  [Fats in diet therapy for myocardial infarction prevention]
  2010
 13. Perše Martina
  Vpliv telesne dejavnosti in hrane z visoko vsebnostjo mešanih maščob na razvoj kemično povzročenih tumorjev črevesa pri Wistar podgani: doktorska disertacija
  2010
 14. Schmidt Daniel R; Holmstrom Sam R; Fon-Tacer Klementina; Bookout Angie L; Kliewer Steven A; Mangelsdorf David J
  Regulation of bile acid synthesis by fat-soluble vitamins A and D
  2010
 15. Fon-Tacer Klementina
  Hormon stradanja fibroblastni rastni dejavnik 21 - novo zdravilo za debelost in metabolni sindrom?
  [Fasting hormone fibroblast growth factor 21 - new therapy for obesity and metabolic syndrome?]
  2009
 16. Rezen T; Tamasi V; Lovgren-Sandblom A; Bjorkhem I; Meyer UA; Rozman D
  Effect of CAR activation on selected metabolic pathways in normal and hyperlipidemic mouse liver
  2009
 17. Tominšek M
  Ketogena dieta pri otrocih v nevrološko boleznijo
  [Children with neurologic disorder receiving the ketogenic diet]
  2009
 18. Bregant Tina; Širca-Čampa Andreja; Zupančič Neža; Neubauer David
  Ketogena dieta
  [Ketogenic diet]
  2009
 19. Marčun-Varda Nataša
  Presnovni sindrom pri otrocih in mladostnikih
  2008
 20. Fras Zlatko
  Preventivni ukrepi in zdravljenje dislipidemij pri bolniku po prebolelem srčnem infarktu
  2007
 21. Krašovec Andrej
  Osnove funkcionalne insulinske terapije
  2006
 22. Semolič-Valič Andreja; Bohnec Milena
  Zdrava in uravnotežena prehrana
  2006
 23. Fidler-Mis Nataša
  Postanimo zdravi kot ribe
  2006
 24. Sedmak Marjeta; Fidler-Mis Nataša
  Pomen maščob v prehrani otroka
  [The role of fats in nutrition of children]
  2006
 25. Dajčman Davorin
  Bolnik z mešano hiperlipidemijo, periferno okluzivno arterijsko boleznijo in prsno bolečino - prikaz primera
  [Patient with mixed hyperlipidemia, peripheral occlusive arterial disease and chest pain - case report]
  2006
 26. Jereb-Kosi Mojca
  Mlečne formule
  2006
 27. Bratanič Borut
  Biokemija ženskega mleka
  2006
 28. Mlakar-Mastnak Denis; Rotovnik-Kozjek Nada
  Posebnosti prehrane bolnika z rakom
  2006
 29. Hlastan-Ribič Cirila
  Prehranska priporočila
  2006
 30. Hlastan-Ribič Cirila
  Prehranska priporočila
  2006
 31. Mršnik Milojka
  Ugotavljanje posameznikovega življenjskega stila in napotki za zdrav življenjski stil
  2003
 32. Zadnik Vesna; Primic-Žakelj Maja
  Breme želodčnega raka v svetu in Sloveniji
  [The burden of stomach cancer worldwide and in Slovenia]
  2006
 33. Širca-Čampa Andreja
  Pomen ogljikovih hidratov pri uravnavanju telesne teže: zasvojeni z ogljikovimi hidrati?
  2005
 34. Širca-Čampa Andreja
  Referenčne vrednosti za vnos hranil: osnova načrtovanja zdrave in dietne prehrane
  2005
 35. Anonymous ;
  Modern aspects of fats and oils. Abstracts of the 26th world congress and exibition of the international society for fat research; 2005 Sep 25-28; Prague
  2005
 36. Pandel-Mikuš Ruža; Poljšak Borut
  Funkcionalna hranila v zdravi prehrani
  [Functional nutrients in healthy nutrition]
  2005
 37. Hlastan-Ribič Cirila
  Prehranski dejavniki pri nastanku raka na črevesu in danki
  [Nutritional risk factors in the pathogenesis of colorectal cancer]
  2005
 38. Sedmak Marjeta; Fidler-Mis Nataša
  Vloga maščob v prehrani otroka
  [Lipids in children nutrition]
  2005
 39. Hlastan-Ribič Cirila
  Lahka prehrana pri rekreativnem športu
  2005
 40. Hlastan-Ribič Cirila
  Tudi rastlinske maščobe so lahko škodljive
  2003
 41. Pavčič Maruša; Medvešček Marko
  Prehrana v zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2
  2005
 42. Širca-Čampa Andreja; Brecelj Jernej; Kopriva Silvester; Sedmak Marjeta
  Novosti v prehrani otrok s cistično fibrozo
  2005
 43. Hlastan-Ribič Cirila
  Učinek fermentiranega mleka v hrani poskuspnih živali na pojavnost eksperimentalnih črevesnih tumorjev
  [Effects of fermented milk on chemically induced colorectal epithelial tumors in rats]
  2005
 44. Pandel-Mikuš Ruža
  Prehrana za krepitev imunskega sistema
  2004
 45. Hlastan-Ribič Cirila; Cerar Anton; Pokorn Dražigost; Perše Martina; Zebič Ana
  Effects of kefir containing various levels of fat on chemically induced colorectal epithelial tumors in Wistar rats
  2005
 46. Herlič Majda; Herlah Barbara
  Prehrana in dietetika: študijsko gradivo: 1.letnik
  2004
 47. Rotovnik-Kozjek Nada
  Maščobe, tudi naše prijateljice!
  2004
 48. Mlakar-Mastnak Denis
  Uravnotežena varovalna prehrana
  2004
 49. Horvat Tatjana
  Uporabnost ketogene diete pri zdravljenju epilepsije: (študija primera)
  2004
 50. Pandel-Mikuš Ruža
  Zdravljenje epilepsije s prehrano - teoretične osnove ketogene diete
  2004
 51. Širca-Čampa Andreja
  Prehrana dojenčka in majhnega otroka
  2004
 52. Širca-Čampa Andreja; Sedmak Marjeta; Brecelj Jernej; Hren Irena; Kržišnik Ciril; Koletzko Berthold; Fidler Nataša
  Prehrana doječih mater: stanje v Sloveniji
  [Nutrition of lactating mothers: condition in Slovenia]
  2004
 53. Hlastan-Ribič C; Pokorn D; Cerar A; Mehikič D; Zebič A
  The influence of fat diet, wine and ethanol on changes in skeletal muscles in wistar rats
  2004
 54. Šarenac S
  Zdrava prehrana kot preprečevanje bolezni
  2004
 55. Zaletel-Kragelj Lijana; Eržen Ivan
  Regionalne razlike v zdravju in dejavnikih tveganja za nenalezljive bolezni: dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije: rezultati raziskave. 3. del. Prehrana
  2002
 56. Zaletel-Kragelj Lijana
  Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije (z zdravjem povezan vedenjski slog): pogostost pojavov: prehranske navade. 2. del. Vrste živil
  2002
 57. Pokorn Dražigost
  Sadje, zelenjava in maščobe v prehrani Slovencev - nekaj novih dejstev
  2004
 58. Čampa F
  Meso v prehrani otrok
  2004
 59. Fidler-Mis Nataša
  Pomen maščob in maščobnih kislin v prehrani dojenčka
  2004
 60. Battelino Tadej
  Prehrana zdravega dojenčka
  2004
 61. Pokorn Dražigost
  Prehrana v različnih življenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani
  2003
 62. Kozjek-Rotovnik Nada
  Prehrambena podpora starostnika z rakastim obolenjem
  2003
 63. Širca-Čampa Andreja
  Ketogena dieta
  2002
 64. Žemva Aleš
  Kardioprotektivni učinki ribjega olja in omega-3 večkrat nenasičenih maščobnih kislin
  [Cardioprotective effects of fish oil and omega-3 polyunsaturated fatty acids]
  2004
 65. Širca-Čampa Andreja; Fidler-Mis Nataša; Hren Irena; Sedmak Marjeta; Brecelj Jernej; Kržišnik Ciril; Koletzko Berthold
  Nutrition of lactating women in Slovenia
  [Prehrana doječih mater v Sloveniji]
  2003
 66. Besednjak-Kocijančič L
  Prehranjevalne navade in čezmerna prehranjenost otrok, mlajših od 8 let, iz občin Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica na Krasu
  [Eating habits, overweight and obesity of children under 8 years of age from community of Šempeter-Vrtojba and Miren-Kostanjveica na Krasu]
  2003
 67. Fidler-Mis N; Hren I
  Vpeljava analitskih metod za določanje vsebnosti maščob in maščobno-kislinske sestave humanega mleka in plazemskih lipidov
  [Introduction of analytical procedures for determination of fat and fatty acid composition of human milk and plasma lipids]
  2003
 68. Šarenac Svetlana
  Prehrana bolika z rakom debelega črevesa in danke
  2002
 69. Pavčič Maruša; Medvešček Marko
  Prehrana pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2
  1996
 70. Pavčič Maruša; Medvešček Marko
  Prehrana v zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2
  1995
 71. Pavčič Maruša; Medvešček Marko
  Prehrana pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2
  1997
 72. Bizjak-Mali Lilijana
  Vpliv stradanja na ultrastrukturo hepatocitov močerila (Proteus anguinus, Amphibia, Urodela)
  [Influence of the starvation on the ultrastructure of the hepatocytes in Proteus anguinus (Amphibia, Urodela)]
  2003
 73. Suwa-Stanojević Milena
  Osnovni pojmi o prehrani
  2002
 74. Fidler-Mis Nataša
  Prehrana predšolskih otrok
  2002
 75. Belović Branislava
  Osnovne značilnosti prehrane otroka
  2002
 76. Pokorn Dražigost; Koch Verena; Hlastan-Ribič Cirila
  Prehrana in zdravje v Sloveniji
  [Health and nutrition in Slovenia]
  2003
 77. Planšak Suzana; Hlastan-Ribič Cirila; Pokorn Dražigost
  Vsebnost maščob in beljakovin ter energijska gostota v mesnih in brezmesnih obrokih v vrtcih
  2003
 78. Pokorn Dražigost; Cerar Anton; Hlastan-Ribič Cirila
  The role of various diets and colon tumours experimentally induced by 1,2-dimethylhydrazine on the gastric content in rats
  [Vpliv različnega režima prehrane in eksperimentalno povzročenih tumorjev debelega črevesa z 1,2-dimetilhidrazinom na želodčno vsebino podgan]
  2002
 79. Hu Frank B; Willet Walter C
  Optimalna prehrana za preprečevanje koronarne srčne bolezni
  [Optimal diets for the prevention of coronary heart disease]
  2003
 80. Pokorn Dražigost
  Holesterol v jajcih
  2002
 81. Anonymous ;
  Zbornik referatov Jedilna jajca obogatena z omega-3 maščobnimi kislinami; 1997 nov; Brdo
  1998
 82. Anonymous ;
  Prehrana in zdravje v R Sloveniji
  1996
 83. Planšak Suzana; Hlastan-Ribič Cirila; Pokorn Dražigost
  Vsebnosti maščob in beljakovin ter energijska gostota v mesnih in brezmesnih obrokih v vrtcih
  [Content of fats, proteins and energy density in meat and non-meat kindergarten meals]
  2002
 84. Pokorn Dražigost
  Vpliv energijske gostote hrane na zaužito hrano
  [The effect of energy density of food on food intake]
  2002
 85. Osredkar Damjan
  Ljube gube
  2001
 86. Sentočnik Tina J
  Preprečimo jo z zdravo hrano: hiperlipidemija - povišane maščobe v krvi
  2002
 87. Pokorn Dražigost
  Pomen maščob pri uravnavanju količine zaužite hrane in telesne teže
  [The significance of fat in regulation of food intake and body weight]
  2002
 88. Pokorn Dražigost
  Neenakost v prehrani in debelost
  [Inqualities in diet and obesity]
  2002
 89. Cerar Anton; Pokorn Dražigost; Hlastan-Ribič Cirila
  Stimulativni učinek nasičenih maščob v hrani na pojavnost eksperimentalno povzročenih črevesnih tumorjev
  2002
 90. Filipič Metka
  Maščobe kot dejavnik tveganja pri nastanku raka
  2002
 91. Grubič Zoran
  Vpliv zaužitih maščob na krvne maščobe
  2002
 92. Pokorn Dražigost
  Pomen maščob pri regulaciji dnevne prehrane
  2002
 93. Lainščak-Banfi Tatjana
  MCT maščobe v prehrani bolnika
  2002
 94. Hlastan-Ribič Cirila
  Esencialne maščobne kisline
  2002
 95. Martinčič Vito
  Vrsta, kvaliteta in uporaba maščob v prehrani
  2002
 96. Pokorn Dražigost
  Maščobe v prehrani
  2002
 97. Pokorn Dražigost; Hlastan-Ribič Cirila
  Zbornik referatov s seminarja Maščobe v prehrani; 2002 sep 19; Ljubljana
  2002
 98. Širca-Čampa Andreja
  Prehrana otroka pri sladkorni bolezni tip 1
  2002
 99. Fidler Nataša; Sauerwald Thorsten; Demmelmair Hans; Koletzko Berthold
  Biološka razpoložljivost dokozaheksaenojske kisline pri doječih materah
  2001
 100. Hlastan-Ribič Cirila
  Vpliv nekaterih živil na spremembe skeletnih mišic podgan
  [The influence of some foods on changes in skeletal muscles of rats]
  2001

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics