biomedicina slovenica


"FEATHERS" : 13

 1. Vrezec Al
  Melanism and plumage variation in macroura Ural Owl
  2009
 2. Vrezec Al; Vrh-Vrezec Petra
  Delež levcistične oblike "immutabilis" laboda grbca Cygnus olor v prezimujoči subpopulaciji na Zbiljskem jezeru (osrednja Slovenija)
  [Proportion of leucistic Polish morph "immutabilis" in the wintering subpopulation of Mute Swan Cygnus olor at Lake Zbilje (central Slovenia)]
  2007
 3. Tome Davorin
  O mavrično pisanih in dolgočasno obarvanih pticah
  2005
 4. Sočan Maja; Lužnik-Bufon Tanja
  Aviarna influenca - spremljanje in ukrepi
  [Avian influenza - surveillance and response]
  2004
 5. Mušič Ema
  Osnovne in splošne informacije o alergenih
  2001
 6. Golob Z
  T3 in T4 v krvnem serumu, nekateri elementi v perju in iztrebkih ter višina vrhnjice na glavi pri papigi skobčevki (Melopsittacus undulatus) po tretiranju z L-T4 in TRH
  [T3 and T4 blood serum concentrations, some elements in plumage and excrements, and head epidermis height in the budgerigar (Melopsittacus undulatus) after treatment with L-T4 and THR]
  2001
 7. Kozinc Boris
  Analiza ostankov plena iz gnezda škrjančarja Falco subbuteo
  [Analysis of the remains of prey taken from hobby's Falco subbuteo nest]
  1999
 8. Tome Davorin; Vrezec Al
  Koconogi čuk Aegolius funereus najden na Ljubljanskem barju
  [Tengmalm's owl Aegolius funereus found at Ljubljansko barje]
  2000
 9. Tome Davorin; Vrezec Al
  Močvirska uharica Asio flammeus najdena na Ljubljanskem barju
  [Short-eared owl Asio flammeus found at Ljubljansko barje]
  1997
 10. Majaron Boris; Šušterčič Dušan; Lukač Matjaž
  Debris screening and heat diffusion in Er:Yag drilling of hard dental tissues
  1997
 11. Golob Z
  Vpliv ščitničnih hormonov na dinamiko goljenja in operanja pri papigi skobčevki (Melopsittacus undulatus)
  [Influence of the thyroxine on the moulting dynamic and plumage regeneration of the budgerigar (Melopsittacus undulatus)]
  1996
 12. Bavdek SV; Golob Z; Fazarinc G; Lorger J
  The feather pulp cell constituents during feather regeneration in budgerigar (Melopsittacus undulatus)
  [Celice peresne pulpe med regeneracijo peres pri papigi skobčevki (Melopsittacus undulatus)]
  1995
 13. Golob Z; Bavdek SV
  Response of the skin to moult induction with thyroxine in the budgerigar (Melopsittacus undulatus)
  1995New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics