biomedicina slovenica


"FELODIPINE" : 10

 1. Zega A; Šuštarič A; Srčič S
  Quantitative analysis of mixtures of crystalline and amorphous felodipine by near-infrared spectroscopy
  2003
 2. Tivadar A; Kočevar K; Muševič I; Kerč J; Srčič S
  Study of felodipine transformation from glassy to crystalline state
  2003
 3. Šuštarič A
  Uporaba IR spektroskopije pri spremljanju kristalizacijskega procesa felodipina in nifedipina
  [Use of IR spectroscopy for monitoring crystallization process of felodipine and nifedipine]
  2003
 4. Korošec L
  Medsebojno delovanje zdravil in hrane
  2002
 5. Senčar-Božič Petra; Srčič Stane; Kerč Janez; Knez Željko
  Mikronizacija s superkritičnimi fluidi
  [Micronization with supercritical fluids]
  1996
 6. Kerč J; Srčič S; Knez Ž; Senčar-Božič P
  Micronization of drugs using supercritical carbon dioxide
  1997
 7. Bole-Vunduk B
  Vpliv felodipina, primerjan z verapamilom in diltiazemom, na arterijski krvni tlak in frekvenco srčnega utripa pri anesteziranih podganah in podganah z uničenim osrednjim živčnim sistemom
  [Influence of felodipine in comparison with verapamil and diltiazem on the arterial pressure and heart rate in normotensive and pithed rats]
  1996
 8. Kerč J; Srčič S; Planinšek O; Kofler B
  Monotropic and enantiotropic polymorphic forms of felodipine and nimodipine
  1995
 9. Kerč J; Srčič S; Planinšek O; Kofler B
  Contact angles and surface free energy parameters of some 1,4-dihydropyridine calcium antagonist powders
  1994
 10. Ocvirk M
  Primerjava farmakodinamskega delovanja kalcijevih antagonistov: felodipina, verapamila in diltiazema "in vitro"
  [A comparison of pharmacodynamic action of calcium antagonists: felodipine, verapamil and diltiazem "in vitro"]
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics