biomedicina slovenica


"FETUS" : 282

 1. Feyaerts D.; Kuret Tadeja; Cranenbroek B. van; Zeeuw-Hingrez S. van der; Van der Heijden O.W.H.; Van der Meer A.; Joosten I.; Van der Molen R.G.
  Endometrial natural killer (NK) cells reveal a tissue-specific receptor repertoire
  2018
 2. Železnik Ramuta Taja; Erdani-Kreft Mateja
  Human amniotic membrane and amniotic membrane-derived cells
  2018
 3. Tul Nataša; Mujezinović Faris; Meglič Leon; Verdenik Ivan
  Ultrazvočne preiskave v ginekologiji in perinatologiji
  2017
 4. Fašalek Ksenija
  Vzroki in primeri za rentgensko slikanje mrtvorojenih plodov
  [Reasons and examples of x-ray imaging of stillborn fetuses]
  2016
 5. Kraljić Suzana; Drnovšek Klemen
  Fetus: to be or not to be a subject - that is the question
  [Fetus: biti ali ne biti subjekt - to je zdaj vprašanje]
  2016
 6. Žebeljan Ivan
  Ginekologija in porodništvo
  2011
 7. Bergant Jernej; Sirc Tina; Lučovnik Miha; Verdenik Ivan; Stopar Pintarič Tatjana
  Obporodna analgezija in izidi porodov v Sloveniji
  [Perinatal analgesia and labour outcomes in Slovenia]
  2016
 8. Mlakar Jernej; Korva Miša; Tul Nataša; Popović Mara; Poljšak-Prijatelj Mateja; Mraz Jerica; Kolenc Marko; Resman Rus Katarina; Vipotnik-Vesnaver Tina; Fabjan-Vodušek Vesna; Vizjak Alenka; Pižem Jože; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana
  Zika virus associated with microcephaly
  2016
 9. Žebeljan Ivan
  Izročki predavanj MF MB 2009/2010 - le za interno uporabo
  2010
 10. Mugerli Sara; Njenjić Gordana; Fabjan-Vodušek Vesna; Lučovnik Miha
  Effects of maternal abdominal decompression on umbilical artery and fetal middle cerebral artery blood flow
  [Vpliv abdominalne dekompresije pri materi na pretok krvi v umbilikalni arteriji in plodovi srednji možganski arteriji]
  2015
 11. Hočevar Zvonko; Smrkolj Vladimir; Rozman Janez
  Vpliv ultrazvočnega valovanja na osrednje živčevje zarodkov podgan
  [Effects of ultrasound waves on central nervous system in rat pups]
  2015
 12. Videmšek Mateja; Vrtačnik-Bokal Eda; Šćepanović Darija; Žgur Lidija; Videmšek Naja; Meško Maja; Karpljuk Damir; Štihec Jože; Hadžić Vedran
  Priporočila za telesno dejavnost nosečnic
  [Recommendations for physical activity in pregnant women]
  2015
 13. Žigon Polona; Perdan-Pirkmajer Katja; Tomšič Matija; Kveder Tanja; Božič Borut; Sodin-Šemrl Snežna; Čučnik Saša; Ambrožič Aleš
  Anti-phosphatidylserine/prothrombin antibodies are associated with adverse pregnancy outcomes
  2015
 14. Bizjak Bojana; Lokar Lidija; Bizjak Tina
  Mild haemolytic disease of fetus and newborne due to anti- G and -C
  2013
 15. Černe Darko
  Sodobna uporaba analize zunajceličnih nukleinskih kislin v laboratorijski medicini
  [Contemporary use of cell-free nucleic acids analysis in laboratory medicine]
  2010
 16. Kerec Kos Mojca
  Zdravila v času nosečnosti
  [Drugs in pregnancy]
  2008
 17. Tul Nataša
  Ultrazvočna šola - pregled ploda in nosečnice v drugem trimesečju
  [Basic ultrasound course on 2nd trimester ultrasound]
  2014
 18. Dovnik Andraž; Mujezinović Faris; Takač Iztok
  Vpliv vitamina D na zdravje nosečnice, ploda in novorojenčka
  [Influence of vitamin D on maternal, fetal and neonatal health]
  2014
 19. Erjavec Škerget Alenka; Stangler Herodež Špela; Zagorac Andreja; Zagradišnik Boris; Kokalj-Vokač Nadja
  Uporaba primerjalne genomske hibridizacije kot diagnostične metode v medicinskem genetskem laboratoriju
  [The use of comparative genomic hybridization as a diagnostic tool in medical genetics laboratories]
  2011
 20. Boštjančič Emanuela; Jerše Maja; Glavač Damjan; Zidar Nina
  miR-1, miR-133a/b, and miR-208a in human fetal hearts correlate to the apoptotic and proliferation markers
  2014
 21. Žebeljan Ivan
  Izročki predavanj 2012
  2012
 22. Petrovec Miroslav
  Virusne okužbe pri nosečnici, plodu in novorojenčku
  [Viral infection in a pregnant woman, a fetus and a newborn]
  2014
 23. Arko Darja; Dobnik Sarah; Takač Iztok
  Ginekološki vzroki akutnega abdomna v nosečnosti
  [Gynaecological causes of acute abdomen in pregnancy]
  2014
 24. Nolimal Dušan; Žalar Aleksandra; Nolimal Sean Ivan
  The relations between demographic, social determinants, and drinking patterns during pregnancy in Slovenia
  2013
 25. Dovč Tadeja; Klemenc Polona; Toplak Nataša; Blejec Tanja; Bricl Irena; Rožman Primož
  Reliable determination of fetal RhD status by RHD genotyping from maternal plasma
  2013
 26. Dovč Tadeja; Rožman Primož
  Določanje plodovega genotipa RHD iz plazme RhD-negativnih nosečnic z metodo PCR v realnem času
  2013
 27. Geršak Ksenija; Horvat Mirjam; Maraspin-Čarman Vera
  Neželeni učinki protimikrobnih zdravil na plod
  [Side effects of antimicrobal drugs on the fetus]
  2013
 28. Železnik Klara; Dovč Tadeja; Rožman Primož; Bricl Irena
  Preventiva in diagnostika hemolitične bolezni ploda in novorojenčka
  [Prevention and diagnostics of haemolytic disease of the fetus and newborn]
  2012
 29. Kovačec Simona; Krajnc Mitja; Čokolič Miro; Zavratnik Andrej
  Sladkorna bolezen in nosečnost
  [Diabetes in pregnancy]
  2012
 30. Hočevar Zvonko; Rozman Janez; Videtič-Paska Alja; Frangež Robert; Vaupotič Tomaž; Hudler Petra
  Gene expression profiling of rat fetuses exposed to 2-dimensional ultrasound
  2012
 31. Šajina-Stritar Barbara
  Napredovanje zastoja plodove rasti
  [Prediction of intrauterine growth restriction of fetus]
  2011
 32. Ogrizek-Pelkič Ksenija
  Profilaksa imunizacije RhD
  2011
 33. Stojanović Dražen; Frković Aleksandra; Filiplić-Stojanović Herta; Kirinčić Nikola
  Simple vibroacoustic foetal stimulator: technical note
  2001
 34. Dahmane Raja; Petelin Milan
  Vpliv parodontalne bolezni na prezgodnji porod in nižjo porodno težo novorojencev
  [Influence of periodontal disease on preterm birth and low birth weight]
  2011
 35. Bricl I; Dovč-Drnovšek T; Maček-Kvanka M; Urbajs M; Hrašovec V; Rožman P
  Diagnostics and prevention of haemolytic disease of fetus/newborn (HDFN)? experiemce in Slovenia
  2011
 36. Paro-Panjan Darja
  Razvoj ploda in novorojenčka
  [Development of the fetus and newborn]
  2010
 37. Jošt Anton; Kamenik Mirt
  Prilagojen način lajšanja porodne bolečine z remifentanilom v SB Celje
  [Modified PCA regimen of remifentanil delivery for labour pain in Celje General Hospital]
  2009
 38. Tul Nataša; Verdenik Ivan; Novak Živa; Premru-Sršen Tanja; Blickstein Isaac
  Prospective risk of stillbirth in monochorionic-diamniotic twin gestations: a population based study
  2010
 39. Kurjak Asim; Tikvica-Luetic Ana
  Fetal neurobehavior assessed by threedimensional/four-dimensional sonography
  [Ocenjevanje nevroloških vedenjskih vzorcev pri plodu s pomočjo tridimenzionalne in štiridimenzionalne sonografije]
  2010
 40. Marin Erika
  Zgodovina poslušanja plodovih srčnih utripov in CTG zapis
  2010
 41. Drofenik Polonca
  Uporaba zdravil in prehranskih dopolnil v nosečnosti
  2010
 42. Zupančič-Pridgar Alenka
  Pregledi in preiskave v nosečnosti po trimesečjih
  2010
 43. Mujezinović Faris
  Od koncepcije do poroda
  2010
 44. Brajenović-Milić Bojana; Tišljarić Dubravka; Petrović Oleg; Prodan Mirko; Ristić Smiljana; Marout Jasminka; Herman Radoslav; Kapović Miljenko
  The influence of fetal sex and mother's smoking and parity on AFP and free beta-HCG concentrations in amniotic fluid of unaffected second trimester pregnancies
  2007
 45. Kapović Miljenko; Rukavina Daniel
  Reactivity to alloantigens and polyclonal mitogens and CD4+/CD8+ cell ratio shifts of cervical lymph node and spleen cells during pregnancy in rats
  1991
 46. Kapović Miljenko; Rukavina Daniel
  Kinetics of lymphoproliferative responses of lymphocytes harvested from the uterine draining lymph nodes during pregnancy in rats
  1991
 47. Brajenović-Milić Bojana; Tislarić Dubravka; Žuvić-Butorac Marta; Bačić Josip; Petrović Oleg; Ristić Smiljana; Mimica Marko; Kapović Miljenko
  Elevated second-trimester free beta-hCG as an isolated finding and pregnancy outcomes
  2004
 48. Boštjančič Emanuela; Zidar Nina; Štajer Dušan; Glavač Damjan
  MicroRNAs miR-1, miR-133a, miR-133b and miR-208 are dysregulated in human myocardial infarction
  2009
 49. Maas SM; Lombardi MP; van Essen AJ; Wakeling EL; Castle B; Temple IK; Kumar VK; Writzl K; Hennekam RC
  Phenotype and genotype in 17 patients with Goltz-Gorlin syndrome
  2009
 50. Leifer Dana; Krainc Dimitri; Yu Yie-Teh; McDermott John; Breitbart Roger E; Heng John; Neve Rachael L; Kosofsky Barry; Nadal-Ginard Bernard; Lipton Stuart A
  MEF2C, a MADS/MEF2-family transcription factor expressed in a laminar distribution in cerebral cortex
  1993
 51. Geršak Ksenija; Cvijic Marta; Kornhauser-Cerar Lilijana
  Angiotensin II receptor blockers in pregnancy: a report of five cases
  2009
 52. Geršak Ksenija; Verdenik Ivan; Novak-Antolič Živa
  Karyotyping in symmetrically growth-restricted fetuses
  2009
 53. Novak Živa; Fabjan-Vodušek Vesna; Steblovnik Lili; Globevnik-Velikonja Vislava; Tul Nataša; Pušenjak Stanko; Sketelj Alenka; Cerar Vasilij; Babnik Janez; Verdenik Ivan
  Zelo prezgodnji porod: preprečevanje
  [Very preterm delivery: prevention]
  2009
 54. Homar Vesna; Grosek Štefan; Battelino Tadej
  High-dose methylprednisolone in a pregnant woman with Crohn's disease and adrenal suppression in her newborn
  2008
 55. Dolenc Jure; Prokšelj Katja
  Bolezni srca in žilja med nosečnostjo
  [Cardiovascular diseases in pregnancy]
  2008
 56. Najdenov Peter
  Zapleti medenične vstave
  [Complications associated with breech deliveries]
  2007
 57. Sredanović Drago; Merkun Maja
  Vpliv epiduralne porodne analgezije v nizkem odmerku na potek in izid poroda
  [Effect of low-dose epidural parturition analgesy on continuation and outcome of labour]
  2007
 58. Lužnik-Bufon Tatjana; Maraspin-Čarman Vera
  Preprečevanje okužb nosečnice, ploda ali novorojenčka
  [Prevention of infections in pregnant women, fetus or newborn]
  2006
 59. Petrovec Miroslav; Uršič Tina
  Okužbe nosečnice in ploda s humanim virusom citomegalije
  [Cytomegalovirus infections in pregnancy]
  2006
 60. Logar Jernej; Žohar-Čretnik Tjaša; Štorman Alenka; Premru-Sršen Tanja; Novak-Antolič Živa; Arnež Maja; Kraut Aleksandra; Stirn-Kranjc Branka
  Presejalno testiranje na okužbo s Toxoplasma gondii v nosečnosti
  [Screening for Toxoplasma gondii infection in pregnancy]
  2006
 61. Završnik Tončka; Kuder Lucija
  Okužbe v nosečnosti nekoč in danes
  [Infection in pregnancy in the past and today]
  2006
 62. Uranjek Jasna; Juvan-Kramer Katja
  Vpliv različnih koncentracij bupivakaina in levobupivakaina s fentanilom na potek poroda v epiduralni analgeziji: retrospektivni pregled
  [Influence of different concentrations of bupivacaine and levobupivacaine with fentanyl on labour in epidural analgesia: retrospective view]
  2006
 63. Jelen Nejc
  Magične izvorne celice
  2004
 64. Šket Petra; Weber Vladimir
  Tuberkuloza v nosečnosti in puerperiju
  [Tuberculosis in pregnancy and the puerperium]
  2006
 65. de Haas Talitha; Oussoren Esmeralda; Grajkowska Wieslawa; Perek-Polnik Marta; Popović Mara; Zadravec-Zaletel Lorna; Perera Marzia; Corte Giorgio; Wirths Oliver; van Sluis Peter; Pietsch Torsten; Troost Dirk; Baas Frank; Versteeg Rogier; Kool Marcel
  OTX1 and OTX2 expression correlates with the clinicopathologic classification of medulloblastomas
  2006
 66. Van-Bulck B; Novak-Antolič Ž
  A randomised trial of timed delivery for the compromised preterm fetus: short term outcomes and Bayesian interpretation
  2003
 67. Urlep-Šalinović Vera
  Patofiziologija, diagnostika in terapija diseminirane intravaskularne koagulacije
  [Pathophysiology, diagnosis and treatment of disseminated intravascular coagulation]
  2006
 68. Rožman Primož; Telebak-Končina Tanja
  Fetomaternal alloimmune thrombocytopenia - diagnostics, therapy and prophylaxis
  2005
 69. Lužnik Marijan
  Manevri za jasno ločitev med zatilno kožo fetusa in amnijsko membrano
  2006
 70. Blejec Tanja
  Management of pregnant women with epilepsy
  2005
 71. Japelj I; Burja S; Pšeničnik S
  Tridimenzionalna ultrazvočna preiskava možganov pri plodu
  [Three-dimensional ultrasound examination of the brain in the fetus]
  2005
 72. Seme-Ciglenečki P
  Metoda ocenjevanja celostnih gibov - novejši pristop k nevrološkemu pregledu otrok
  [General movements assessment - a new approach to neurological examination of infants]
  2005
 73. Geršak K
  Genetic counseling of fetal abnormalities
  2005
 74. Geršak K
  Drugs and pregnancy
  2005
 75. Ogrizek-Pelkič Ksenija
  Naša iskustva u istraživanju probira kromosomsko nepravilnih ploda u prvom tromesečju trudnoče
  [Our experience in chromosomically irregular fetuses research in the first trimester of pregnancy]
  1997
 76. Žagar Ivana
  Diagnostika in terapija z viri ionizirajočega sevanja in nosečnost
  2005
 77. Tekavčič Igor; Benedičič Mitja; Jančar Nina
  Porod pri nevrokirurški bolnici
  [Delivery in a neurosurgical patient]
  2005
 78. Cetin-Lovšin Irena
  Otrok matere s kronično nevrološko boleznijo
  [A child born to mother with chronic neurologic disease]
  2005
 79. Šega-Jazbec Saša; Horvat-Ledinek Alenka
  Miastenija gravis in nosečnost
  [Myasthenia gravis and pregnancy]
  2005
 80. Koren Aleš
  Nevroradiološke preiskave v nosečnosti - naše izkušnje in priporočila
  [Neuroradiological imagig in pregnancy - our experience and recommendations]
  2005
 81. Peterlin Borut
  Genetsko svetovanje pri epilepsiji in drugih nevroloških boleznih
  [Genetic counseling for epilepsy and other neurological diseases]
  2005
 82. Blejec Tanja
  Vodejne nosečnice z epilepsijo - pogled prinatologa
  [Management of pregnant women with epilepsy - a perinatologist's view]
  2005
 83. Burja S
  Bolečina v perinatalnem obdobju
  [Pain in the perinatal period]
  2005
 84. Veble A; Writzl K; Peterlin B
  Complete karyotypic discordance between villus stroma and fetus. Case report
  2003
 85. Tul-Mandić Nataša
  Presejalni testi za kromosomopatije
  [Screening tests for chromosomal anomalies]
  2005
 86. Šajina-Stritar Barbara
  Ocena plodovega stanja pri asimetričnem zastoju rasti s pomočjo doplerja
  [Doppler studies of fetal hypoxemic hypoxia]
  2005
 87. Ogrizek-Pelkič Ksenija
  Posteljica, popkovnica, plodovnica
  [Placenta, umbilical cord, amniotic fluid]
  2005
 88. Pušenjak Stanko
  Morfologija ploda med 11. in 14. tednom nosečnosti
  [Fetal morphology between the 11th and 14th week of gestation]
  2005
 89. Kocijančič Igor; Pušenjak Stanko; Kocijančič Ksenija; Vidmar Gaj
  Sonographic detection of physiologic pleural fluid in normal pregnant women
  2005
 90. Lavre Janez; Šketa Tatjana; Šuc Simona
  Neimunski fetalni hidrops: analiza primerov v 10 letnem obdobju of 1982 do 1992
  1992
 91. Vesel Samo; Mazić Uroš; Blejec Tanja; Podnar Tomaž
  First-degree heart block in the fetus of an anti-SSA/Ro-positive mother: reversal after a short course of dexamethasone treatment
  2004
 92. Urlep-Šalinović Vera
  Laboratorijska diagnostika hemostatskih motenj v porodništvu
  2004
 93. Rožman Primož
  Diagnostika trombocitopenije - trombocitne preiskave v nosečnosti
  2004
 94. Štucin-Gantar Irena; Babnik Janez; Šinkovec Jasna; Wraber Branka; Kornhauser-Cerar Lili; Bregant Lev; Domjan-Arnšek Andreja
  Vloga prenatalnega vnetja pri nastanku bronhopulmonalne displazije
  2004
 95. Premru-Sršen Tanja
  Odkrivanje bakterijskih okužb pri plodu
  2004
 96. Bricl Irena; Dovč-Drnovšek Tadeja; Blejec Tanja; Rožman Primož
  Določanje plodove krvne skupine med nosečnostjo
  [Determination of fetal blood group in pregnancy]
  2004
 97. Gaberšček Simona; Geršak Ksenija; Cerar Vasilij Matko; Hojker Sergej; Kornhauser-Cerar Lili; Meglič-Matoh Veruška; Molnar-Novak Helena; Novak-Antolič Živa; Pirnat Edvard; Zaletel Katja
  Nosečnost in ščitnica
  [Pregnancy and thyroid]
  2004
 98. Bricl Irena; Ogrizek-Pelkič Ksenija; Vogler Andrej
  Hemolitična bolezen ploda in novorojenčka (HBPN) - prikaz primera
  [Haemolytic disease of the fetus and newborn (HDNF) - case reprt]
  2003
 99. Tul-Mandić Nataša
  Presejalni test v prvi tretjini nosečnosti za kromosomopatije ploda in porodniške zaplete
  [The first trimester screening test for fetal chromosomopathies and pregnancy complications]
  2003
 100. Hajdarević Zuhdija
  Obravnava poškodovane nosečnice
  2003

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics