biomedicina slovenica


"FIBULA" : 39

 1. Battelino Nina; Writzl Karin; Bratanič Nevenka; Irving Melita D; Novljan Gregor
  End-stage renal disease in an infant with Hajdu-Cheney syndrome
  2016
 2. Štefančič Martin; Vidmar Gaj; Blagus Rok
  Long-term recovery of muscle strength after denervation in the fibular division of the sciatic nerve
  2016
 3. Sarajlić Nermin; Resić Emina; Gradaščević Anisa; Salihbegović Adis; Balažic Jože; Zupanc Tomaž
  Secular trends in body height in Balkan populations from 1945 to 1995
  2014
 4. Pohlen Boštjan
  Prosthetic rehabilitation with implants after segmental mandibuiectomy and free vascularized fibula flap reconstruction
  2013
 5. Kočar Miha; Eberlinc Andrejka; Kansky Andrej; Ihan-Hren Nataša; Sapundzhijev Dime; Dovak David; Didanovič Vojislav
  Outcomes of osseointegration in fibula free flap after reconstruction of bone defect
  2012
 6. Arnež Z; Papa G; Renzi N; Ramella V; Panizzo N; Toffanetti F
  Use of piezoelectric bone scalpel in hand and reconstructive microsurgery
  2009
 7. Čretnik Andrej
  Zlomi in epifiziolize pri otrocih v predelu gležnja
  [Fractures and physeal injuries of the distal tibia and fibula in children]
  2009
 8. Barovič Jože; Vujović Dragan
  Talo-peronealni sindrom pri nogometu
  [Taloperoneal syndrome in football]
  2007
 9. Vrabič Erik; Košutić Damir; Krajnc Alojz; Arnež Zoran M.
  Fibula osteocutaneous free flap for tertiary reconstruction of a segmental diaphyseal femoral defect
  2007
 10. Herman Simon
  Zlomi kosti spodnjega uda
  2006
 11. Plaskan L; Demšar A
  Repeated fibular regeneration after transtibial amputation
  2006
 12. Demšar A; Plaskan L
  Repeated fibular regeneration after transtibial amputation
  2005
 13. Rozman J; Krajnik J; Gregorič M
  Selective stimulation of the common peroneal nerve for hemiplegia: long-term clinical follow-up
  2004
 14. Mavčič Blaž; Antolič Vane
  Fiziološki razvoj in deformacije osi kolena
  2004
 15. Travnik Ludvik
  Anatomija in biomehanila talusa
  [Anatomy and biomechanics of the talus]
  2003
 16. Sedej Bogdana
  Rehabilitacija po konservativnem in operativnem zdravljenju maleolarnih zlomov
  [Rehabilitation after conservative and operative treatment of malleolar fractures]
  2003
 17. Dolenc Igor; Koglot Franci; Kavčič Benjamin; Polanc Jordan; Hlede Saša
  Obravnava mehkih tkiv pri maleolarnih prelomih
  [Soft tissue treatment with the malleolar fractures]
  2003
 18. Pšenica Jani; Silvester Tomaž; Lah Tone; Brodnik Brane
  Ali je minimalna osteosinteza primeren način za ućvrstitev zlomov zunanjega gležnja v višini sindezmoze
  [Is minimal osteosynthesis appropriate for type B external malleolus fracture stabilisation]
  2003
 19. Silvester Tomaž; Pšenica Jani; Lah Tone; Brodnik Brane
  Operacijsko zdravljenje zlomov gležnja: vpliv nekateih dejavnikov na pozni rezultat
  [Operative treatment of ankle fractures - influence on the late results]
  2003
 20. Pevec Teodor
  Ali smemo konzervativno zdraviti dislocirani prelom skočnega sklepa - prikaz primera
  [May conservative treatment of the dislocated ankle fracture be considered - case report]
  2003
 21. Ekart-Gačnik D; Keršič R; Kruščić A; Frank A; Čretnik A
  Kontervativno zdravljenje zlomov gležnja
  [Conservative treatment of ankle fractures]
  2003
 22. Aleš Andrej; Havliček Tomo
  Operacijsko zdravljenje maleolarnih zlomov
  [Operative treatment of ankle fractures]
  2003
 23. Senekovič Vladimir
  Zlomi gležnja
  [Malleolar fractures]
  2003
 24. Rozman J; Krajnik J; Tegou E; Bunc M; Gregorič M
  FES of the common peroneal nerve for hemiplegia: long-term clinical follow-up
  2002
 25. Mlakar Boštjan; Ravnik Dean
  Podkolenska kotanja
  [Popliteal fossa]
  2000
 26. Lamovec Janez; Špiler Marko; Jevtić Vladimir
  Osteosarcoma arising in a solitary osteochondroma of the fibula
  1999
 27. Silvester Tomaž; Pšenica Jani; Lah Tone; Brodnik Branko
  Zlomi gležnja: pozni rezultati operativnega zdravljenja
  [Ankle fractures: late results of operative treated ankle fractures]
  1999
 28. Arnež Zoran M; Kidrič Urška
  Transplantacija kosti
  1999
 29. Vrevc F
  Poškodbe gležnja in stopala
  1990
 30. Sotošek Borut; Arnež Zoran
  Rekonstrukcija vrzeli mandibule s prostim fibularnim režnjem po kirurški odstranitvi tumorja
  1998
 31. Vrabič Gabrijela; Vrečar Irena; Breznik Tatjana; Damjan Hermina
  Naše izkušnje s funkcionalno električno stimulacijo (FES) pri otrocih s hemiparezo
  [Our experience with functional electrical stimulation (FES) applied to hemiparetic children]
  1996
 32. Sotošek B; Arnež ZM
  Rekonstrukcija mandibule s prostim fibularnim režnjem pri kirurškem zdravljenju tumorjev
  [Reconstruction of the mandibule with a free fibular flap in surgical treatment of tumours]
  1997
 33. Matko M
  Zdravljenje pretrganih kranialnih križnih kolenskih vezi s transpozicijo glave fibule
  [Treatment of cranial cruciat ligament injury by fibular head transposition]
  1996
 34. Arnež Z; Tyler M; Giacomarra V; Planinšek F
  The radial forearm-lateral arm mega free flap
  1994
 35. Rozman J; Ačimovič-Janežič R; Tekavčič I; Kljajić M; Trlep M
  Implantable stimulator for selective stimulation of the common peroneal nerve: a preliminary report
  1994
 36. Rozman J; Sovinec B; Aćimović-Janežič R; Tekavčič I; Pangršič B
  Implantable stimulator for selective stimulation of the common peroneal nerve
  1993
 37. Pećina M; Hašpl M
  Ultrazvučna dijagnostika koljena i potkoljenice
  1989
 38. Kosanović M
  Vrednovanje liječenja otvorenih prijeloma potkoljenice primjenom različitih tipova vanjskih fiksatora
  1986
 39. Smrkolj V
  Nomenklatura tipičnih zlomov kosti
  [Nomenclature of typical fractures]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics