biomedicina slovenica


"FINASTERIDE" : 8

 1. Hajdinjak Tine
  Rak prostate
  2012
 2. Beranič Nataša; Lanišnik-Rižner Tea; Gobec Stanislav
  Pregled pomembnejših inhibitorjev 5alfa-reduktaz tipa 1 in 2
  [An overview of importnant 5alpha-reductase type 1 and 2 inhibitors]
  2012
 3. Tršinar Bojan
  Kombinirano zdravljenje bolnikov z benigno hiperplazijo prostate
  [Combination therapy in patients with benign prostatic hyperplasia]
  2006
 4. Bienova M; Kučerova R; Fiuraškova M; Hajduch M; Kolar Z
  Androgenetic alopecia and current methods of treatment
  2005
 5. Godić Aleksandar
  Sodobno zdravljenje alopecij
  2004
 6. Kisner Karel
  Benigna prostatična obstrukcija in možnosti zdravljenja z zdravili
  2002
 7. Bečan Franci
  Bolnik z boleznijo prostate v ambulanti družinskega zdravnika
  2002
 8. Tršinar Bojan
  Rezultati zdravljenja benigne prostatične obstrukcije s finasteridom
  [The results of treatment of benign prostatic obstruction with finasteride]
  2001New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics