biomedicina slovenica


"FLUORIDATION" : 9

 1. Kastrevc Barbara
  Vloga materinske šole pri zmanjšanju kariesa 3-letnih otrok v širši novomeški regiji
  [Impact of parental classess on dental caries decrease of three year old children in wider Novo mesto region]
  2005
 2. Kramar B
  Vprašanje družbene in osebne etike v preventivnem zobozdravstvu
  [Social and personal ethics in preventive dentistry]
  2001
 3. Družina Branko; Gantar Darja
  Fluoriranje pitne vode - da ali ne?
  1989
 4. Simonič J; Soršak E
  Zobozdravstvena preventiva v mariborskih osnovnih šolah - uvajanje, izvajanje in rezultati
  [Preventive dental treatment in Maribor primary schools - introduction, implementation and results]
  1994
 5. Premik M; Vrbič V
  Nekateri rezultati zobozdravstvenega programa v Sloveniji
  [Some results of the dental care programme in Slovenia]
  1994
 6. Vrbič V
  Kliničeskie aspekty kariesa kornei
  1990
 7. Vrbič V
  Klinische aspekte der Wurzelkaries
  1990
 8. Rode M
  Zdrava usta za lep nasmeh: ob letošnjem svetovnem dnevu zdravja
  [Oral health for healthy life]
  1994
 9. Petovar M
  Kemijska kvaliteta pitne vode in metode kondicioniranja. (Chemical quality of drinking water and the conditioning methods.)
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics