biomedicina slovenica


"FLUOROSCOPY" : 26

 1. Jan Matevž; Žižek David; Rupar Katja; Mazić Uroš; Kuhelj Dimitrij; Lakič Nikola; Geršak Borut
  Fluoroless catheter ablation of various right and left sided supra-ventricular tachycardias in children and adolescents
  2016
 2. Merc Matjaž; Drstvenšek Igor; Vogrin Matjaž; Brajlih Tomaž; Friedrich Tomaž; Rečnik Gregor
  Error rate of multi-level rapid prototyping trajectories for pedicle screw placement in lumbar and sacral spine
  2014
 3. Merc Matjaž; Drstvenšek Igor; Vogrin Matjaž; Brajlih Tomaž; Rečnik Gregor
  Uporaba vodilnih šablon, izdelanih s tehnologijo hitre izdelave prototipov pri vstavitvi pedikularnih vijakov
  [Use of rapid prototyping drill guide template for pedicle screw placement]
  2013
 4. Merc Matjaž; Drstvenšek Igor; Vogrin Matjaž; Brajlih Tomaž; Rečnik Gregor
  #A #multi-level rapid prototyping drill guide template reduces the perforation risk of pedicle screw placement in the lumbar and sacral spine
  2013
 5. Triller Nadja; Dimitrijević Jasmina; Rozman Aleš
  A comparative study on endobronchial ultrasound-guided and fluoroscopic-guided transbronchial lung biopsy of peripheral pulmonary lesions
  2011
 6. Černič-Šuligoj Nataša; Zorc Metka; Grad Anton; Kar Saibal; Noč Marko
  Perkutano zapiranje ovalnega okna - izkušnje z novejšimi tipi zapiral
  [Percutaneous closure of patent foramen ovale - experience with novel devices]
  2011
 7. Kiser Andy C; Landers Mark; Horton Rodney; Hume Andrew; Natale Andrea; Geršak Borut
  The convergent procedure: a multidisciplinary atrial fibrillation treatment
  2010
 8. Šinkovec Matjaž; Pernat Andrej
  Follow-up after lasso-guided irrigated tip radiofrequency catheter ablation in paroxysmal and persistent atrial fibrillation
  [Klinični izidi po radiofrekvenčni ablaciji paroksizmalne in perzistentne atrijske fibrilacije s pomočjo lasokatetra in ablacijskega katetra s hlajeno konico]
  2009
 9. Matela Jože
  Preoperativna embolizacija vene porte
  2008
 10. Bara C; Ghodsizad A; Kar B; Gregoric ID; Lichtenberg A; Haverich A; Karck M; Ruhparwar A
  A novel mechanical circulatory approach for patients with cardiogenic shock in the intensive care unit
  2007
 11. Vegar-Zubović Sandra; Sefić-Pašić Irmina; Lindcender Lidija; Vrčić Dunja; Klančević Melika; Delić Una
  Computed tomography and magnetic resonance colonography
  [Računalniško tomografska in magnetno resonančna kolonografija]
  2007
 12. Podnar Tomaž; Gavora Pavol; Masura Jozef
  Percutaneous closure of patent ductus arteriosus: complementary use of detachable Cook patent ductus arteriosus coils and Amplatzer duct occluders
  2000
 13. Podnar Tomaž; Gavora Pavol; Masura Jozef
  Radiation exposure to children during transcatheter occlusion of the patent ductus arteriosus
  1999
 14. Matela Jože; Breznik Silva; Potrč Stojan
  Selektivna embolizacija vene porte kot uvod v kirurško zdravljenje
  2006
 15. Matela Jože; Zabavnik Zoran; Jukić Tomislav; Jukić Dubravko; Glavina Krešimir; Tušek-Bunc Ksenija; Pavan-Jukić Doroteja
  Selective portal vein embolization as introduction in major surgery
  2005
 16. Koprivnik Mateja; Jamar Breda
  Dedicated small bowel follow-through - experience of Clinical institute of radiology in Ljubljana
  [Natančna radiološka preiskava ozkega črevesa - izkušnje na Kliničnem radiološkem inštitutu v Ljubljani]
  2003
 17. Golubović Slavica; Puškaš Laslo
  Disfagija i poremećaji govora
  2003
 18. Mazić Uroš; Berden Pavle; Podnar Tomaž
  Percutaneous closture of secundum-type atrial septal defects using Amplatzer septal occliders
  [Perkutano zapiranje defektov interatrijskega septuma tipa sekundum z Amplatzovimi septalnimi zapirali]
  2003
 19. Triller Nadja
  Diagnostični postopki pri perifernih pljučnih tumorjih
  [Diagnostic procedures in peripheral pulmonary tumours]
  2002
 20. Dobravec Štefan; Tasič Jurij F; Tomaževič Dejan; Pernuš Franjo
  Simulacija rentgenske slike iz digitalnega 3 D modela pacienta
  2000
 21. Berden Pavel
  Usporedba perkutane transluminalne angioplastike i žilnog stenta u liječenju arterijske stenoze i okluzije
  1997
 22. Debeljak Andrej; Kern Izidor; Triller Nadja; Kecelj Peter
  Transtorakalna igelna aspiracijska biopsija pljuč na Golniku 1998
  [Transthoracic needle aspiration biopsy of lung at Golnik in 1998]
  2000
 23. Jevtič Vladimir
  Slikovne metode v urgentni diagnostiki skeleta
  [Urgent imaging of skeletal trauma]
  1999
 24. Šegota Nikša; Repše-Fokter Alenka; Radič Željko
  Punkcija pljuč, vodena s pomočjo CT - prikaz treh primerov
  [CT guided fine needle aspiration biopsy of the lung - a report of three cases]
  1997
 25. Jevtič Vladimir
  Magnetnoresonančne preiskave mišično-kostnega sistema
  [Magnetic resonance imaging of the musculoskeletal system]
  1995
 26. Obrez I; Šurlan M; Pavčnik D; Klančar J
  Perkutana drenaža apscesa u trbuhu
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics