biomedicina slovenica


"FOUNDATIONS" : 62

 1. Lučev Jernej; Dinevski Dejan
  Teleradiologija v Sloveniji
  [Teleradiology in Slovenia]
  2014
 2. Verkhratsky Alexei; Zorec Robert; Rodríguez José J.; Parpura Vladimir
  Astroglia dynamics in ageing and Alzheimer's disease
  2015
 3. Kramar Zdenka; Jerebic Sandra
  Management celovite kakovosti v bolonišnici in vpliv na proces zdravstvene nege
  [Comprehensive quality management in a hospital and its impact on the healthcare process]
  2013
 4. Zupanič Slavec Zvonka; Slavec Ksenija
  Zdravstvo proti nalezljivim boleznim skozi čas
  [#The #fight against infection diseases over time]
  2013
 5. Donik Barbara; Lorber Mateja; Kegl Barbara
  Možnosti razvoja karierne poti na področju raziskovanja v zdravstveni negi
  [Career development opportunities in nursing research]
  2013
 6. Rudel D; Vidjen T; Gašperšič J; Breskvar M
  National strategy on telehealth for Slovenia - one year progress in preparation of the foundations
  2012
 7. Kvas Andreja; Seljak Janko
  Osnove za izdelavo kompetenčnega modela vodenja v zdravstveni negi
  [Foundations for implementation of leadership competency model in nursing]
  2011
 8. Flis Vojko
  Ali je zdravljenje je kaznivo dejanje?
  2010
 9. Pirtošek Zvezdan
  Happiness and the brain
  2010
 10. Juhant Janez; Žalec Bojan
  Art of life: origins, foundations and perspectives
  2010
 11. Roškar Zdravko; Sukič Klavdija; Burmas Ante
  Šok pri otroku
  2010
 12. Hristovski Dimitar; Revere Debra; Bugni Paul; Fuller Sherrilynne; Friedman Carol; Rindflesch Thomas C
  Towards automatic extraction of research findings from the literature
  2007
 13. Leskošek Branimir
  A clinical research information system: an example of prospective observational study in oncology
  2008
 14. Supermondt Jaap; Evans Scott R; Ohno-Machado Lucila
  Biomedical and health informatics: from foundations to applications to policy. AMIA 2008 annual symposium proceedings; 2008 Nov 8-12; Washington
  2008
 15. Kastrin Andrej; Hristovski Dimitar
  A Fast document classification algorithm for gene symbol disambiguation in the BITOLA literature-based discovery support system
  2008
 16. Jereb Berta
  Mali vitez: fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka
  2006
 17. Leskošek Branimir; Dimec Jure
  Main bibliographic database in European ethics for EU New member states
  2007
 18. Ahlers Caroline B; Hristovski Dimitar; Kilicoglu Halil; Rindflesch Thomas
  Using the literature-based discovery paradigm to investigate drug mechanisms
  2007
 19. Teich Jonathan M; Suermondt Joap; Hripcsak George
  Biomedical and health informatics: from foundations to applications to policy. Proceedings of the American medical informatics association AMIA; 2007 Nov 10-14; Chicago
  2007
 20. Brščič Bernard; Tajnikar Maks
  Zdravstvene storitve kot ekonomska dobrina
  [Health services an economic good]
  2007
 21. Hristovski Dimitar; Friedman Carol; Rindflesch Thomas C; Peterlin Borut
  Exploiting semantic relations for literature-based discovery
  2006
 22. Bates David W; Holmes John H; Kuperman Gilad
  AMIA 2006. American medical informatics association 2006 annual symposium proceedings Biomedical and health informatics: from foundations to applications to policy; 2006 Nov 11-15; Washington
  2006
 23. Gale Nina
  Benign neoplasms of the larynx, hypopharynx, and trachea
  2006
 24. Thompson DR
  Foundations in diagnostic pathology: head and neck pathology
  2006
 25. Grajn Andrej; Strojnik Tadej
  Poškodbe glave in možganov
  2006
 26. Babič Janja
  Ustanova Mali vitez: fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka
  2004
 27. Jevtič Vladimir
  History of the Cinical institute of radiology in Ljubljana on its 80th anniversary (1923-2003): historia magistra vitae
  [Zgodovina Kliničnega inštituta za radiologijo v Ljubljani - 80. obletnica (1923-2003): historia magistra vitae]
  2004
 28. Sušelj Marjan; Sajovic Mateja; Gornik Tomaž; Slavec Smiljana V; Tkalec Vladimir
  Razvojna strategija ZZZS in širitev infrastrukture za uvajanje e-poslovanja v slovensko zdravstvo
  2004
 29. Bon Jure; Šešok Sanja
  Skupne osnove duševnih bolezni?
  [Common bases of psychical illnesses?]
  2004
 30. Maremmani Icro; Pacini Matteo; Lovrečič Mercedes
  Clinical foundations for the use of methadone in jail
  2004
 31. Bilban Milan
  Mutagenetsko testiranje učencev osnovne šole
  [Chromosome aberrations study of pupils in high radon level elementary school]
  2004
 32. Peljhan Živa
  Pomen zgodnje komunikacije pri slišečih in gluhih otrocih
  [The meaning of an early communication]
  2003
 33. Krevel Živan
  Homeopatija, varen in učinkovit empirični sistem zdravljenja
  [Homeopathy, a safe and effective empirical therapeutic system]
  2002
 34. Bilban Marjan
  Mutagenetsko testiranje učencev osnovne šole s povečano koncentracijo radona
  [Chromosome aberrations study of pupils in high radon level elementary school]
  2002
 35. Lukač-Bajalo Jana; Kramberger Marta
  Vizija o razvoju klinične biokemije na 40-letnih temeljih
  [Fiture prospects of clinical biochemistry: its further development on four decades of groundwork]
  2002
 36. Štabuc Borut
  Fundacija "Docent dr. J. Cholewa"
  [Foundation "Docent dr. J. Cholewa"]
  2002
 37. Macarol-Hiti Metka
  DDD dejavnost v Sloveniji - zakonske osnove, organizacija in izobraževanje
  [Activities of DDD in Republic Slovenia - legal foundations, organisation and education]
  2002
 38. Shawe-Taylor Meta
  Razvoj in temeljne osnove kognitivno-vedenjske terapije
  [The development and foundations of cognitive behaviour therapy]
  2001
 39. Žalar Aleksandra; Pucelj Vesna
  Zdravstvenovzgojna dejavnost zdravstvenih organizacij v Sloveniji in vloga medicinskih sester pri izvajanju in beleženju le-te
  [Helath education activities of health services institutions]
  2001
 40. Mugoša Jožica
  Zdravje mladih ob razvoju šolske medicine na slovenskem
  [Youth health and development of school medicine in Slovenia]
  2001
 41. Tetičkovič Erih
  Tridimenzionalna ultrasonografija v nevrologiji
  [Three-dimensional ultrasonography in neurology]
  2001
 42. Urbančič Klaudia
  Teoretična izhodišča in načrt akcijske raziskave procesa zdravstveno vzgojnega svetovanja staršem
  [Theoretical foundations and plan of action research of the process of health education counseling to parents]
  2001
 43. Oravecz Robert
  Znanstvene kontroverze v slovenski suicidologiji 80-ih let
  [The scientific controversies in Slovenian suicidology in the 80's]
  2000
 44. Pahor Majda
  Izziv novega tisočletja za slovensko zdravstveno nego: vzpostavitev znanstvene osnove dejavnosti
  [The challenge of the new millenium for Slovenian nursing care: the establishment to scientific foundations of the srvice]
  2000
 45. Poredoš Pavel; Šabovič Mišo
  Strokovne podlage za razvrščanje zdravil glede na učinkovitost
  [Classification of the drugs according to their efficacy]
  2000
 46. Prelec A
  History of midwifery in Ljubljana
  2000
 47. Tomšič Marija
  Filozofija delovne terapije
  [Philosophy of occupational therapy]
  1999
 48. Papuga Petar
  Neurophysiological foundations of traditional Chinese medicine
  1999
 49. Avsec Andreja
  Konstrukt sheme v kognitivni psihologiji
  [The construction of a scheme in cognitive psychology]
  1999
 50. Stritih Bernard
  Prostovoljno delo v prehodnem obdobju
  [Voluntary work in the period of transition]
  1995
 51. Lenarčič J
  On kinematic redundancy of robot mechanisms
  1996
 52. Cornes P
  Foundations of vocational rehabilitation policy and practice in Europe
  1996
 53. Četkovič-Vodovnik Ana
  Celjski vrtci v projektu "Celje zdravo mesto"
  [Kindergartens in Celje in the "Celje-healthy city" project]
  1996
 54. Kraševec-Ravnik Erna
  Temeljni kamni projekta zdravo mesto
  [Foundations for Healthy cities project]
  1996
 55. Dimec Jure
  Združevanje informacij z analizo povedne moči različnih vrst slovenskih medicinskih besedil in možnosti njihovega iskanja z ne-Boolovimi metodami
  1995
 56. Primanšek L
  Notranje tržišče v zdravstvenem sistemu Velike Britanije, osnovano na delitvi fonda splošnim zdravnikom
  [Internal market in health care system based on by foundholding system in Great Britain]
  1995
 57. Kališnik M; Zgaga P; Maretinc-Požarnik B; Mahnič V; Mihevc B
  Assisting quality assessment and improvement in the higher education institutions of Slovenia
  1995
 58. Kordaš M; Zorec R
  Microelectrophysiology at Ljubljana Medical school: past, present, future
  1993
 59. Marušić M
  Biological foundations of prediction in an unpredictable environment
  1989
 60. Čačinovič-Vogrinčič G
  Paradigmatske osnove socialno-terapevtskega dela z družino
  [Paradigmatic foundations of socio-therapeutic work with families]
  1990
 61. Halmi A
  Epistemološka osnova kvalitativnega pristopa k socialnemu delu
  [Epistemological foundations of a qualiative]
  1990
 62. Nedeljković YR
  Zgodovinski temelji socialnega dela
  [Historical foundations of social work]
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics