biomedicina slovenica


"FRACTURES" : 1334

 1. Langdahl Bente; Ljunggren Östen; Lespessailles Eric; Kapetanos George; Kocjan Tomaž; Napoli Nicola; Nikolić Tatjana; Eiken Pia; Petto Helmut; Moll Thomas; Lindh Erik; Marin Fernando
  Incidence fracturaire, évolution des douleurs dorsales et de la qualité de vie de patients souffrant d'ostéoporose traités par le tériparatide
  2016
 2. Langdahl Bente; Ljunggren Östen; Lespessailles Eric; Kapetanos George; Kocjan Tomaž; Napoli Nicola; Nikolić Tatjana; Eiken Pia; Petto Helmut; Moll Thomas; Lindh Erik; Marin Fernando
  Fracture incidence and changes in back pain and quality of life in patients with osteoporosis treated with teriparatide
  2016
 3. Kocjan Tomaž
  Novosti pri zdravljenju osteoporoze
  [News in treatment of osteoporosis]
  2015
 4. Boyanov Mihail; Czerwínski Edward; Shinkov A.; Palička V.; Lakatos P.; Poiana C.; Payer Juraj; Killinger Z.; Kocjan Tomaž; Lesnyak O.; Holzer Gerold; Resch H.
  Patterns in the diagnosis and treatment of osteoporosis in men
  2017
 5. Napoli Nicola; Langdahl Bente; Ljunggren Östen; Lespessailles Eric; Kapetanos George; Kocjan Tomaž; Nikolic Tatjana; Eiken Pia; Petto Helmut; Moll Thomas; Lindh Erik; Marin Fernando
  Effects of teriparatide in patients with osteoporosis in clinical practice
  2016
 6. Smrečnik Matija; Kavcic Trsinar Z.; Kocjan Tomaž
  Adrenal crisis after first infusion of zoledronic acid
  2018
 7. Kocjan Tomaž
  Zaščita kosti pri bolnikih, ki prejemajo glukokortikoide
  [Bone protection therapy in patients receiving glucocorticoids]
  2017
 8. Završnik Matej
  Nosečnost in kosti
  [Pregnancy and bone]
  2015
 9. Zavratnik Andrej; Kocjan Tomaž
  Vpliv bariatrične kirurgije na kost
  [Impact of bariatric surgery on bone]
  2015
 10. Komadina Radko
  Ortogeriatrično soupravljanje v priporočilih ESTES 2015 za zdravljenje zloma kolka
  [Ortho-geriatric co-management in ESTES recommendations for hip fracture treatment 2015]
  2015
 11. Senekovič Vladimir; Balažic Matej
  Bioabsorbable sutures versus screw fixation of displaced tibial eminence fractures
  2014
 12. Kunej Tomi; Movrin Igor
  Cervical spine fractures in ankylosing spondylitis
  [Zlomi vratne hrbtenice pri ankilozantnem spondilitisu]
  2016
 13. Damjanovska Marija; Stopar Pintarič Tatjana; Cvetko Erika; Vlassakov Kamen
  The ultrasound-guided retrolaminar block
  2018
 14. Rupar Petra
  Radial head fractures
  2016
 15. Franić Damir; Verdenik Ivan
  Risk factors for osteoporosis in postmenopausal women - from the point of view of primary care gynecologist
  [Dejavniki tveganja za nastanek osteoporoze pri pomenopavznih ženskah - zorni kot ginekologa na primarni ravni]
  2018
 16. Kocjan Tomaž
  Sodobno zdravljenje osteoporoze
  [Contemorary treatment od osteoporosis]
  2017
 17. Malovrh Tomaž; Kos Jure
  Odprti zlomi
  [Open fractures]
  2017
 18. Kalacun Dario; Komadina Radko
  Mesto zunanje fiksacije v sodobni travmatologiji
  [External fixation in orthopaedic traumatology]
  2017
 19. Kocjan Tomaž
  Sodobno zdravljenje osteoporoze
  [Contemporary treatment of osteoporosis]
  2017
 20. Čretnik Andrej; Novak Ivan
  Osteoporozni zlomi
  [Osteoporotic fractures in theory and praxis]
  2017
 21. Borges Álvaro H.; Hoy Jennifer; Florence Eric; Sedlacek Dalibor; Stellbrink Hans-Jürgen; Uzdaviniene Vilma; Tomažič Janez; Gargalianos-Kakolyris Panagiotis; Schmid Patrick; Orkin Chloe
  Antiretrovirals, fractures, and osteonecrosis in a large international HIV cohort
  2017
 22. Goldvaser Hadar; Barnes Tristan A.; Šeruga Boštjan; Cescon David W.; Ocaña Alberto; Ribnikar Domen; Amir Eitan
  Toxicity of extended adjuvant therapy with aromatase inhibitors in early breast cancer
  2018
 23. Ivanovski Matic; Novak Primož; Vidmar Gaj
  Zapleti v času rehabilitacije po zlomih v predelu kolka in njihova povezanost z izidom rehabilitacije
  [Complications during rehabilitation after hip fracture and their association with rehabilitation outcome]
  2017
 24. Boffano Paolo; Kovačič Žiga; Vesnaver Aleš
  Assault-related maxillofacial injuries
  2015
 25. Jerman Alexander; Lindič Jelka; Škoberne Andrej; Borštnar Špela; Martinuč Maja; Godnov Uroš; Kovač Damjan
  Prevalence and risk factors for nonvertebral bone fractures in kidney transplant recipients
  2017
 26. Marc Janja; Ostanek Barbara; Kranjc Tilen
  Bone microRNAs and aging
  2017
 27. Bedene Ajda; Mencej Bedrač Simona; Ješe Lea; Marc Janja; Vrtačnik Peter; Preželj Janez; Kocjan Tomaž; Kranjc Tilen; Ostanek Barbara
  MiR-148a the epigenetic regulator of bone homeostasis is increased in plasma of osteoporotic postmenopausal women
  2016
 28. Krušič Dejan; Brilej Drago; Currie Colin; Komadina Radko
  Audit of geriatric hip fracture care - a Slovenian trauma center analysis
  2016
 29. Brilej Drago; Krušič Dejan; Kristan Anže; Cimerman Matej; Čretnik Andrej; Trebše Rihard; Kocjan Tomaž; Grabljevec Klemen; Komadina Radko
  Strokovno stališče Društva travmatologov Slovenije o zdravljenju zlomov medenice pri osteoporozi
  [A position statement of the Traumatology Society of Slovenia of the treatment of fragility fractures of the pelvic ring]
  2016
 30. Langdahl Bente; Ljunggren Östen; Benhamou Claude; Marin Fernando; Kapetanos George; Kocjan Tomaž; Lespessailles Eric; Napoli Nicola; Nikolic Tatjana; Petto Helmut
  Fracture rate, quality of life and back pain in patients with osteoporosis treated with teriparatide
  2016
 31. Kocjan Tomaž; Jensterle Sever Mojca
  Nova slovenska priporočila za obravnavo glukokortikoidne osteoporoze
  [New Slovenian recommendations for management of glucocorticoid-induced osteoporosis]
  2016
 32. Andoljšek Matej
  Zlomi gležnja pri otrocih in mladostnikih
  [Ankle fractures in children and youths]
  2016
 33. Komadina Radko; Wendt Klaus; Holzer Gerold; Kocjan Tomaž
  Outcome parameters in orthogeriatric co-management - a mini-review
  2016
 34. Andoljšek Matej
  Open reduction and internal fixation of displaced intraarticular fractures of the calcaneus
  2016
 35. Andoljšek Matej
  Rekonstrukcijski posegi po neuspešnem primarnem zdravljenju zlomov petnice
  [Reconstructive surgery after failed primary treatment of calcaneal fractures]
  2016
 36. Andoljšek Matej
  Skriti zlomi skočnice in petnice
  [Hidden fractures of the talus and the calcaneus]
  2016
 37. Andoljšek Matej; Rupar Petra
  Zlomi gležnja pri otrocih in mladostnikih
  [Injuries of the ankle epiphyses]
  2016
 38. Fabjan Aleš; Andoljšek Matej
  Sindezmotični vijak pri učvrstitvi zlomov gležnja - razkorak med teorijo in prakso
  [Syndesmotic screw in ankle fractures treatment - between theory and daily practice]
  2016
 39. Hermann Dejan; Smrkolj Vladimir
  Stabilizacija nestabilnih zlomov distalne koželjnice
  2016
 40. Wendt Klaus; Heim Dominik; Josten Christoph; Kdolsky Richard; Oestern Hans-Jörg; Palm Henrik; Sintenie Jan Bernard; Komadina Radko; Copuroglu Cem
  Recommendations on hip fractures
  2016
 41. Kren Aljaž; Černoga Andreja
  Obravnava starostnika z zlomom kolka v nujni medicinski pomoči
  2016
 42. Antanasova Maja; Jevnikar Peter
  Bonding of dental ceramics to titanium
  2016
 43. Barovič Jože; Jesenšek Papež Breda; Turk Eva
  Die konservative Behandlung der Wirbelfrakturen
  2007
 44. Kelc Andrej; Pandurovič Dean; Frank Aleksander
  Arthroplasty in proximal humeral fractures
  2006
 45. Vinder Matjaž; Kruščić Aleksandar
  Making decision in treatment of scapula, clavicula and proximal humerus fractures - experiences from Maribor teaching hospital
  2006
 46. Rebek Marius K.; Kruščić Aleksandar; Kolenc Alojzij; Križančič Miran; Gadžijev Eldar
  Primary management of the posterior urethra by traction over the Foley catheter in patients with pelvic fractures
  2009
 47. Komadina Radko; Hostnik Bernarda; Vindišar Franci; Marc Janja; Goličnik Branka
  Predicting value of different commercial quick tests for fracture risk assessment in elderly patients with already prevalent proximal femoral fragility fracture
  2009
 48. Komadina Radko; Goličnik Branka; Vindišar Franci; Marc Janja
  Renal function and 1.25 OH vitamin D in patients with prevalent proximal femoral fracture
  2009
 49. Vlaović Miodrag; Brilej Drago; Komadina Radko
  Our experience with baloon kyphoplasty (BK) in traumatic vertebral fractures (TVF)
  2009
 50. Makovec Gregor; Nizič Tea; Kocjan Tomaž; Cimerman Matej
  Nezdravljena osteoporoza pri osteoporotičnem zlomu kolka
  [Untreated osteoporotic hip fractures]
  2016
 51. Kocjan Tomaž
  Obravnava osteoporoze - kaj lahko izboljšamo?
  [Management of osteoporosis - what can be improved?]
  2016
 52. Macura Marko
  Zlomi ob kolenu pri otrocih in mladostnikih
  [Fractures around the knee in children and adolescents]
  2014
 53. Rebek Marius K.; Kruščić Aleksandar; Kolenc Alojzij; Bratuš Dejan; Hlebič Gregor; Križančič Miran
  Primary management of the posterior urethra by traction over the Foley catheter in patients with pelvic fractures
  2009
 54. Košir Roman; Vinder Matjaž; Ekart-Gačnik Darja; Čretnik Andrej; Frank Aleksander
  Non-union rate of primary conservative treatment of midshaft clavicular fractures in adults
  2007
 55. Čufer Tanja
  Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer
  2015
 56. Čufer Tanja
  Adjuvant bisphosphonate treatment in early breast cancer
  2015
 57. Komadina Radko; Arnež Zoran M.; Baraga Andrej
  Predlog slovenskega protokola za odprte zlome in potravmatski osteitis
  1995
 58. Kocjan Tomaž; Janež Andrej; Stankovič Milenko; Vidmar Gaj; Jensterle Sever Mojca
  A new clinical prediction criterion accurately determines a subset of patients with bilateral primary aldosteronism before adrenal venous sampling
  2016
 59. Vlaović Miodrag; Brilej Drago; Komadina Radko
  Concomitant balloon kyphoplasty and posterior instrumentation in fractures of Th/L sine
  2010
 60. Strahovnik Andrej; Fokter Samo K.
  Treatment of osteoporotic vertebral fractures: a comparison between kyphoplasty and conservative management
  2010
 61. Lipar Tina
  Preusmeritev pozornosti pri preprečevanju zlomov od osteoporoze k padcem
  2011
 62. Velnar Tomaž; Bunc Gorazd; Gradišnik Lidija
  Fractures and biomechanical characteristics of the bone
  2015
 63. Zavratnik Andrej
  Osteoporoza in sladkorna bolezen
  2010
 64. Kralj Eduard; Podbregar Matej; Kejžar Nataša; Balažic Jože
  Frequency and number of resuscitation related rib and sternum fractures are higher than generally considered
  2015
 65. Mlakar Maja; Burger Helena; Toman Petra; Vidmar Gaj
  Zadovoljstvo oseb po amputaciji zgornjega uda s protezo
  [Satisfaction with prosthesis after upper limb amputation]
  2015
 66. Golež Ana; Plaskan Lidija; Demšar Aleš; Zupan Anton
  Zgodnja medicinska rehabilitacija poškodovancev po zlomu kolka v Splošni bolnišnici Celje
  [Early medical rehabilitation of patients with fractured hip in the Celje General Hospital]
  2015
 67. Langdahl Bente; Ljunggren Östen; Benhamou Claude; Kapetanos Giorgios; Kocjan Tomaž; Napoli Nicola; Nicolic Tatjana; Petto Helmut; Moll Thomas; Lindh Erik
  Fracture incidence and changes in quality of life and back pain in patients with osteoporosis treated with teriparatide: 24-month results from the extended forsteo observational study (ExFOS)
  2015
 68. Kocjan Tomaž
  Nove slovenske smernice za odkrivanje in zdravljenje osteoporoze
  [New Slovenian guidelines for detection and treatment of osteoporosis]
  2013
 69. Kocjan Tomaž
  The importance of DXA and FRAX in osteoporosis management
  2011
 70. Ljunggren Östen; Benhamou Claude; Dekker J.; Kapetanos Giorgios; Kocjan Tomaž; Langdahl Bente; Napoli Nicola; Petto Helmut; Nikolić T.; Lindh Erik
  Study description and baseline characteristics of the population enrolled in a multinational observational study of extended teriparatide use (ExFOS)
  2014
 71. Svedbom A.; Hernlund E.; Ivergård M.; Compston Juliet; Cooper C.; Stenmark J.; McCloskey E. V.; Jönsson B.; Kanis John Anthony; Kocjan Tomaž
  Osteoporosis in the European Union
  2013
 72. Hren Rok
  Ocena kvalitete trabekularne kosti z sodobnimi metodami medicinskega slikanja
  2013
 73. Štern Darko; Njagulj Vesna; Likar Boštjan; Pernuš Franjo; Vrtovec Tomaž
  Quantitative vertebral morphometry based on parametric modeling of vertebral bodies in 3D
  2013
 74. Fokter Samo K.; Rečnik Gregor; Mirnik Nino
  Vloga vitamina D pri preprečevanju zlomov vretenc
  [The role of vitamin D in vertebral fracture prevention]
  2013
 75. Zavratnik Andrej
  Osteoporoza pri moškem
  [Osteoporosis in men]
  2013
 76. Čretnik Andrej
  Znotraj in zunajsklepni zlomi začetnega dela stegnenice - biomehanske razlike in pomen za zdravljenje
  [Intra- and extraarticular proximal femor fractures - biomechanical differences and impact on treatment]
  2013
 77. Rečnik Gregor; Fokter Samo K.; Movrin Igor
  Kirurški izzivi osteoporotične hrbtenice
  [Surgical challenges of osteoporotic spine]
  2013
 78. Zemljič Eva; Kšela Urša
  Novosti v zdravljenju osteoporoze
  [New approaches to the treatment of osteoporosis]
  2011
 79. Zavratnik Andrej
  Prizadetost kosti zaradi sladkorne bolezni
  [Bone affection in diabetes]
  2011
 80. Takač Iztok; Fokter Dovnik Nina; Arko Darja
  Izguba kostnine kot neželeni učinek zdravljenja raka dojk
  [Bone loss as an adverse effect of breast cancer treatment]
  2011
 81. Pernat Drobež Cvetka
  Osteoporoza in kronične vnetne črevesne bolezni
  [Osteoporosis and inflammatory bowel disease]
  2011
 82. Ostanek Barbara; Marc Janja
  Vloga farmakogenomike v posamezniku prilagojenem zdravljenju osteoporoze
  [The role of pharmacogenomics in personalised treatment of osteoporosis]
  2013
 83. Jagodič Klemen; Korošec Jagodič Helena
  Kost pri bolniku z rakom prostate
  [Bone health in patients with prostate cancer]
  2013
 84. Komadina Radko; Četina Dimitrij; Gajšek Matej
  Multidisciplinarni pristop k pacientu z metastatskim zlomom
  [Multidisciplinary management of metastatic fractures]
  2013
 85. Komadina Radko; Vlaović Miodrag; Brilej Drago
  Early balloon kyphoplasty in fragility vertebral compression fractures influences quality of life.
  2013
 86. Kocjan Tomaž; Komadina Radko; Preželj Janez
  Recommendations for secondary prevention of osteoporotic fractures in patients after hip fracture in Slovenia
  2013
 87. Komadina Radko
  Zlom kolka v Sloveniji 2000-2010
  2011
 88. Brilej Drago; Komadina Radko
  Outcome in patients with osteoporotic femoral neck fractures depends on the treatment used
  2004
 89. Komadina Radko; Brilej Drago
  The growing incidence of proximal femoral fractures in Slovenia
  2004
 90. Komadina Radko; Rok-Simon Mateja
  Fragility fractures - a growing public health problem in Slovenia
  2002
 91. Kralj Eduard; Balažic Jože; Podbregar Matej
  Vpliv smernic Evropskega sveta za oživljanje iz leta 2005 na število poškodb skeleta prsnega koša pri odraslih
  2015
 92. Mencej Bedrač Simona
  Sta za zdrave kosti dovolj kalcij in vitamin D?
  [Are calcium and vitamin D sufficient to maintain bone health?]
  2011
 93. Črne Valentina; Frangež Igor
  Zlom sezamoidne kosti palca stopala
  [Hallucal sesamoid fractures]
  2013
 94. Polanc Jordan; Koglot Franci; Dolenc Igor; Kavčič Benjamin
  Nekaj kliničnih primerov konzervativnega zdravljenja zlomov stegnenice pri otrocih v tako imenovanem vmesnem obdobju med 6 in 11 letom starosti
  [Some clinical cases of non-operative treatment of femur fractures in children between 6 and 11 years of age]
  2009
 95. Čokolič Miro
  Ne spreglejte znakov!
  2010
 96. Sajovic Matjaž
  Minimally invasive surgery for intra-articular fractures of the knee
  2014
 97. Čretnik Andrej
  Intramedularna učvrstitev zlomov začetnega dela nadlahtnice
  [Intramedullary fixation of the proximal humeral fractures]
  2012
 98. Vesnaver Aleš
  Worst case (e.o. plate fractures, occlusial disturbances) and how to deal with?
  2013
 99. Senekovič Vladimir
  Proximal humerus fractures
  2012
 100. Vindišar Franci; Krušič Dejan
  Zlomi distalne nadlahtnice pri starostniku
  [Distal humerus fractures in elderly]
  2012

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics