biomedicina slovenica


"FREEZING" : 71

 1. Štimpfel Martin; Vrtačnik-Bokal Eda; Virant-Klun Irma
  No difference in mitochondrial distribution is observed in human oocytes after cryopreservation
  2017
 2. Zupančič Daša; Terčelj-Zorman Marjeta; Štrus Bojan; Veranič Peter
  How to obtain goodmorphology and antigen detection in the same tissue section?
  2017
 3. Kovačič Borut
  Osnove kriobiologije in metode zamrzovanja zarodkov
  2008
 4. Šoba Barbara; Islamović Sabina; Skvarč Miha; Cacciò Simone M.
  Multilocus genotyping of Giardia duodenalis (Lambl, 1859) from symptomatic human infections in Slovenia
  2015
 5. Krašna Metka; Maličev Elvira; Jež Mojca; Nunar Perko Andreja; Cukjati Marko
  Kakovost odmrznjenih pripravkov krvotvornih matičnih celic za presaditev
  [Quality of thawed hematopoietic progenitor cell grafts]
  2015
 6. Rošic Romana; Kristl Julijana; Baumgartner Saša
  Hidrogelne obloge za vlažno celjenje ran s proteinsko učinkovino
  [Protein loaded hydrogels as dressing for moist wound healing]
  2010
 7. Korošec Sara; Ban Helena; Tomaževič Tomaž; Vrtačnik-Bokal Eda; Kladnik Urška; Kotar Vanja
  Ali prenos z zamrzovanjem shranjenih zarodkov v maternico slabo vpliva na izid postopka zunajtelesne oploditve?
  [Does the embryo freezing and thawing process adversely affect the in vitro fertilisation pregnancy outcome?]
  2013
 8. Šterbenc Nataša; Kosec Marjan; Bollwein H.; Klinc Primož
  The effect of Equex STM(R) in freezing media on post thaw motility, viability and DNA integrity of frozen - thawed ram spermatozoa
  2014
 9. Klinc Primož; Rath Detlef
  Improvement of sperm sorting efficiency and fertilizing capacity employing two variations of a new bull semen extender (SexcessR)
  2012
 10. Stamelou Maria; Kojović Maja; Edwards Mark J.; Bhatia Kailash P.
  Ability to cycle despite severe freezing of gait in atypical parkinsonism in Fahr's syndrome
  2011
 11. Strojnik Tadej; Drstvenšek Igor
  Custom made cranioplasty prostheses
  2012
 12. Hudoklin Samo; Jezernik Kristijan; Neumuller Josef; Pavelka Margit; Romih Rok
  Electron tomography of fusiform vesicles and their organization in urothelial cells
  2012
 13. Kovačič Borut; Hojnik Nina; Vlaisavljević Veljko
  Effectiveness of different protocols for slow freezing of human blastocysts
  [Učinkovitost različnih postopkov počasnega zamrzovanja človeških blastocist]
  2011
 14. Virant-Klun I; Bačer-Kermavner L; Mivšek J; Tomaževič T; Požlep B; Zorn B; Vrtačnik-Bokal E
  Slow oocyte freezing and thawing as method of oocyte preservation in patients with no sperm on day of in vitro fertilization
  2010
 15. Fink Rok; Filip Sebastjan; Jevšnik Mojca
  Določanje hitrosti zamrzovanja živil
  [Food freezing time determination]
  2010
 16. Cukjati Marko
  Programirano in nadzorovano zamrzovanje mononuklearnih celic z aparatom Nicool Plus PC
  [Programmed and controlled rate freezing of mononuclear cells on Nicool Plus PC freezer]
  2006
 17. Felicijan Ana
  Vpliv višinske aklimatizacije na mehanizem z mrazom izzvane vazodilatacije
  2006
 18. Tomazin Iztok
  Obravnava podhladitev na terenu - mraz ohranja in ubija
  [On-site treatment of hypothermia]
  2005
 19. Bajrović Fajko
  Dolgoročni učinki neugodnih razmer ob poškodbi perifernega živca na uspeh regeneracije
  1992
 20. Žunič Alenka; Čokl Andrej
  Effects of sublethal doses of imidacloprid on honeybees' freezing response, after cuticular exposure
  2004
 21. Ahčan Uroš; Arnež Zoran M; Trpin Eva; Sancin kristijan Demian
  Nepravilna oskrba amputiranih prstov
  [Incorrent preservation of amputated digits]
  2004
 22. Kovačič Uroš; Žele Tilen; Osredkar Joško; Sketelj Janez; Bajrović Fajko F
  Sex-related differences in the regeneration of sensory axons and recovery of nociception after peripheral nerve crush in the rat
  2004
 23. Žele Tilen
  Razlike med spoloma v regeneraciji senzoričnih aksonov po poškodbi perifernega živca pri podgani
  2003
 24. Fukne-Kokot Klementina; Škerget Mojca; Koenig Axel; Knez Željko
  Modified freezing method for measuring the gas solubility along the solid-liquid-gas equilibrium line
  2003
 25. Aguilar Guillermo; Majaron Boris; Karapetian Emil; Lavernia Enrique J; Nelson J Stuart
  Experimental study of cryogen spray properties for application in dermatologic laser surgery
  2003
 26. Aguilar G; Majaron Boris; Verkruysse W; Zhou Y; Nelson J Stuart
  Theoretical and experimental analysis of droplet diameter, temperature, and evaporation rate evolution in cryogenic sprays
  2001
 27. Aguilar Guillermo; Verkruysse Wim; Majaron Boris; Svaasand Lars O; Lavernia Enrique J; Nelson J Stuart
  Measurement of heat flux and heat transfer coefficient during continuous cryogen spray cooling for laser dermatologic surgery
  2001
 28. Klinc P; Kosec M
  Column separation of motile spermatozoa and its influence on the quality of equine semen
  [Vpliv kolonske separacije na kakovost žrebčevega semena]
  2003
 29. Virant-Klun Irma; Tomaževič Tomaž; Bačer-Kermavner Lili; Mivšek Jožica; Valentinčič-Gruden Brigita; Meden-Vrtovec Helena
  Successful freezing and thawing of blastocysts cultured in sequential media using a modified method
  2003
 30. Gorjanc Jurij; Mekjavić Igor B; Jaki-Mekjavić Polona; Gorjanc Janez
  Zdravljenje zmrzlin s hiperbarično oksigenacijo - poročilo z odprave Si.mobil ski Everest 2000
  [Treatment of freezing cold injury with hyperbaric oxygen therapy - report from the Si.mobil ski Everest 2000 expedition]
  2002
 31. Golja Petra; Mekjavić Igor B; Drašlar Kazimir
  Vpliv hipoksije na vedenjsko termoregulacijo - laboratorijski poskusi
  [The effect of hypoxia on behavioural thermoregulation - laboratory experiments]
  2002
 32. Bajrović Fajko F; Sketelj Janez; Jug Marko; Gril Iztok; Mekjavić Igor B
  The effect of hyperbaric oxygen treatment on early regeneration of sensory axons after nerve crush in the rat
  2002
 33. Bajrović F; Kovačič U; Pavčnik M; Sketelj J
  Interneuronal signalling is involved in induction of collateral sprouting of nociceptive axons
  2002
 34. Fet Victor; Kuntner Matjaž; Sket Boris
  Scorpions of Slovenia: a faunistic and biogeographical survey
  2001
 35. Bajrović Fajko; Srpćić Matevz; Sketelj Janez
  Schwann cell dependence of regenerating rat sensory neurons is inversely related to the quality of axon growth substratum
  2001
 36. Senegačnik J; Vengust M; Bajt G
  THE INFLUENCE OF SOME FREEZING AND THAWING BUFFERS ON VITALITY OF THAWED BOAR SPERMATOZOA
  1980
 37. Senegačnik J; Vengušt M; Bajt G
  THE INFLUENCE OF SOME FREEZING AND THAWING BUFFERS ON THE VITALITY OF THAWED BOAR SPERMATOZOA
  1981
 38. Schara M; Šentjurc M; Golouh R; Rožmarin M
  MAGNETIC RESONANCE STUDY OF FREEZING DAMAGE DEVELOPMENT IN RAT LIVER TISSUE
  1978
 39. Golouh R; Ferluga D; Schara M; Šentjurc M
  ULTRASTRUCTURAL ALTERATIONS IN RAT LIVER TISSUE PRODUCED BY LOCAL FREEZING AND THAWING
  1976
 40. Meden-Vrtovec Helena; Virant-Klun Irma; Tomaževič Tomaž; Zorn Branko; Bokal-Vrtačnik Eda; Ribič-Pucelj Martina; Vogler Andrej; Drobnič Sašo; Pinter Bojana; Bačer-Kermavner Lili; Valentinčič-Gruden Brigita; Veble Alenka; Mivšek Jožica; Verdenik Ivan
  Program zunajtelesne oploditve na Ginekološki kliniki v Ljubljani
  [Programme of in vitro fertilization at the Department of obstetrics and gynecology in Ljubljana]
  2001
 41. Virant-Klun I; Tomaževič T; Veble A; Valentinčič-Gruden B; Bačer-Kermavner L; Mivšek J; Meden-Vrtovec H
  Program zamrzovanja in odmrzovanja blastocist na Ginekološki kliniki v Ljubljani
  2000
 42. Šmuc Nevenka
  Sveža zmrznjena plazma
  [Fresh frozen plasma]
  2000
 43. Gril Iztok; Jug Marko
  Pomen Schwannovih celic za vzdrževanje regeneracije senzoričnih aksonov pri podgani
  [The role of Schwann cells in maintaining regeneration of sensory axons in the rat]
  2000
 44. Virant-Klun Irma
  Programsko zamrzovanje semena
  1999
 45. Virant-Klun I; Valentinčič-Gruden B; Bačer-Kermavner L; Mivšek J; Tomaževič T; Meden-Vrtovec H
  Prognostic factors for the success rate of embryo freezing and thawing in an assissted reproduction programme
  1999
 46. Virant-Klun I; Eustache F; Skiada T; Auger J; Meden-Vrtovec H; Jouannet P
  Effect of freezing in liquid nitrogen on the nuclear status of human spermatozoa evaluated by TUNEL assay, acridine orange and aniline blue staining
  1999
 47. Kuret Jošt
  Morfologija in ultrastruktura bakterije Borrelia burgdorferi s.l. in njene spremembe po delovanju nekaterih antibiotikov
  1999
 48. Bajrović Fajko; Remškar Mojca; Sketelj Janez
  Prior collateral sprouting enhances elongation rate of sensory axons regenerating through acellular distal segment of a crushed peripheral nerve
  1999
 49. Barlič Ariana
  Izolacija in karakterizacija cisteinskih mutant ekvinatoksina II
  [Isolation and characterization of equinatoxin II cysteine mutants]
  1998
 50. Nunar-Perko Andreja
  Priprava kostnega mozga za presaditev in zamrzovanje
  1998
 51. Kuret J; Hohenberg H; Poljšak-Prijatelj M; Ružić-Sabljić E; Drinovec B
  Vpliv doksiciklina na morfologijo bakterije Borrelia burgdorferi sensu lato
  [Morphology of bacteria Borrelia burgdorferi sensu lato after exposure to doxicycline]
  1998
 52. Virant-Klun Irma; Veble Alenka; Valentinčič Brigita; Bačer-Kermavner Lili; Mivšek Jožica; Tomaževič Tomaž; Meden-Vrtovec Helena
  Zamrzovanje in odmrzovanje zarodkov v programu zunajtelesne oploditve
  [Embryo freezing and thawing in program of in vitro fertilization]
  1998
 53. Mironov A; Deerinck T; Mironov A; Edelman V; Lupetti P; Polishchuk R; Dallai R; Luini A; Ellisman M
  Reconstruction and morphometric analysis of the whole Golgi complex in RBL cells after fast-freezing-substitution
  1997
 54. Geršak B; Gabrijelčič T; Trobec R; Slivnik B
  Temperature distribution in human heart during hypothermic cardioplegic arrest
  1997
 55. Gregorič M; Hesse S; Maležič M; Mesec A
  Analysis of rigidity, posture and gait in parkinsonism
  [Analiza rigidnosti, drže in hoje pri parkinsonizmu]
  1996
 56. Kovačič B; Vlaisavljević V
  Slow freezing of mouse embryos using a portable computer-controlled freezing device
  1995
 57. Kristl J; Allemann E; Gurny R
  Formulation and evaluation of zinc-phthalocyanine loaded poly(D,L-lactic acid) nanoparticles
  [Oblikovanje in vrednotenje nanodelcev poli(D,L-mlečne kisline) z vključenim cinkovim ftalocianinom]
  1996
 58. Kovačič B; Vlaisavljević V
  Primerjava ultrahitrega in počasnega zamrzovanja mišjih zarodkov
  [Comparison of ultrarapid and slow freezing of mouse embryos]
  1995
 59. Gašperlin M; Šmid-Korbar J; Kristl J
  Influence of hydrocolloids on the physical properties of semi solid emulsion systems containing silicone surfactant
  1995
 60. Ravnik D; Gadžijev E; Sojar M; Stanisavljević D
  Modelle des oberen Bauchraumes, der Lebergefaesse und der Gallengaenge als anatomische und chirurgische Lehrmittel
  1995
 61. Bajrović F; Bresjanac M; Sketelj J
  Long-term effects of deprivation of cell support in the distal stump on peripheral nerve regeneration
  1994
 62. Popović M; Bresjanac M; Sketelj J
  Regenerating axons enhance differentiation of perineurial-like cells involved in minifascicle formation in the injuried peripheral nerve
  1994
 63. Tomazin I
  Zmrzline in njihova oskrba na terenu
  [Frostbite: prehospital care]
  1994
 64. Rupprecht H
  Basic physico-chemical principles of freeze-drying - lyophilization
  1993
 65. Kovačič B
  Primerjava ultrahitrega in kontroliranega zamrzovanja mišjih zarodkov
  [Comparison of ultrarapid and controlled freezing of mouse embryos]
  1993
 66. Hostnik P; Grom J; Železnik Z; Valenčak Z
  Zamrzovanje eritrocitov za uporabo v hemaglutinacijskih testih
  [Freezing of erythrocytes for use in the hemagglutination tests]
  1988
 67. Vengušt M; Kosec M; Senegačnik J; Petač D; Bešter M
  Konzerviranje in zamrzovanje žrebčevega semena ter umetno osemenjevanje kobil. 1. Preizkus metodologije zamrzovanja žrebčevega semena
  [Liquid storage and freezing of stallion semen and its use in artificial insemination of mares. 1. Experiment on the freezing methodology of stallion semen]
  1987
 68. Vengušt M; Schilling E; Senegačnik J; Bešter M
  Vpliv frekvence odvzema na konzervabilnost in zamrzljivost merjaščevega semena. (Influence of collection frequency on storing and freezing ability of boars sperm)
  1986
 69. Senegačnik J; Bajt G; Tomšič M; Vengušt M; Bešter M
  Razvoj in izkušnje pri globokem zamrzovanju bikovega in merjaščevega semena v Sloveniji. (Development and experiments with deep freezing of bull's and boars sperm in Slovenia)
  1986
 70. Vengušt M; Senegačnik J; Bešter M
  Meje in možnosti pri ocenjevanju uporabnosti bikovega, ovnovega, žrebčevega in merjaščevega semena po odvzemu in po različnih postopkih konzerviranja. (Limits and possibilities for estimating the usefulness of bull, ram, stallion and boar semen after collection and after different treatment procedures)
  1986
 71. Senegačnik J
  Razlike v zamrzljivosti bikovih in merjaščevih semenčic. (Differences in freezability of bull and boar spermatozoa)
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics