biomedicina slovenica


"FUMIGATION" : 8

 1. Vidrih Matej; Laznik Žiga; Rupnik Jaka; Vučajnk Filip; Trdan Stanislav
  Biofumigacija kot način zatiranja talnih škodljivih žuželk
  [Biofumigation as a control method against soil insect pests]
  2011
 2. Dakič Mile
  Alternativa za metil bromid ECO2fume
  2001
 3. Gregorc A; Curk A
  Decision-tree analysis of Varroa jacobsoni control in honeybee colonies in Slovenia
  [Analiza odločitev zatiranja Varroa jacobsoni v čebeljih družinah v Sloveniji]
  2000
 4. Korunić Zlatko
  Novine u fumigaciji
  1999
 5. Korunić Zlatko
  Suzbijanje štetnika uskladištenih poljoprivrednih proizvoda uporabom insekticida
  2000
 6. Budihna Metka V; Jamšek Marija
  Toksikologija nekaterih fitofarmacevtskih sredstev, ki se uporabljajo v kmetijstvu
  [Toxicology of some pesticides]
  1997
 7. Senegačnik J
  O učinkovitosti fluvalinatnih dimnih lističev za zatiranje varoze
  [On the efficacy of fluvalinate smoke paper strips in controlling varroatose]
  1991
 8. Tomazin E
  Preprosta in občutljiva metoda za določevanje rezidualnega etilenoksida v farmacevtskem materialu. (Simple and sensitive method for the determination of residual ethylene oxide in pharmaceutical materials).
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics