biomedicina slovenica


"FUNDOPLICATION" : 8

 1. Orel Rok
  Zdravljenje ahalazije: endoskopsko širjenje spodnjega sfinktra požiralnika ali kirurška miotomija z delno fundoplikacijo
  [The treatment of esophageal achalasia: endoscopic dilation of the lower esophageal sphyncter or surgical myotomy with partial fundoplication]
  2011
 2. Ford Chales N
  Diagnostika in terapija laringofaringealnega refluksa
  [Evaluation and management of laryngopharyngeal reflux]
  2006
 3. Štupnik Tomaž; Vidmar Stanko; Eržen Janez
  Rehabilitacija bolnikov po antirefluksnih posegih
  [Postoperative rehabilitation following antireflux procedures]
  2006
 4. Bitenc Marko; Srpčič Matevž; Sok Mihael
  Laparoskopski posegi na Kliničnem oddelku za torakalno kirurgijo
  [Laparoscopic procedures at the Clinical department for thoracic surgery]
  2005
 5. Dobravec SS; Jamar B
  Radiološka ocena zapletov po laparoskopski fundoplikaciji po Nissenu
  [Radiologic evaluation of comlications after laparoscopic fundoplication]
  2004
 6. Bitenc Marko; Srpčič M; Sok Mihael
  Laparoskopsko zdravljenje GERB
  2004
 7. Veingerl Bojan; Zorko Anton; Crnjac Anton; Vidovič Damijan; Antonič Jože; Urlep Dejan
  Kirurško zdravljenje gastroezofagealne refluksne bolezni
  2004
 8. Sok Miha; Jerman Jože
  Kirurško zdravljenje GERB-a
  2002New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics