biomedicina slovenica


"Farmakogenetika" : 51

 1. Jenko Barbara; Tomšič Matija; Jekić Biljana; Milić Vera; Dolžan Vita; Praprotnik Sonja
  Clinical pharmacogenetic models of treatment response to methotrexate monotherapy in Slovenian and Serbian rheumatoid arthritis patients
  2018
 2. Redenšek Sara; Dolžan Vita
  Pharmacogenetics of psoriasis treatment
  2017
 3. Rener-Primec Zvonka
  EPI-PGx - farmakogenetika zdravljenja z antiepileptiki pri otrocih
  2014
 4. Dolžan Vita
  Farmakogenetika v okviru projekta ARTEMIDA
  2015
 5. Dolžan Vita
  Farmakogenetika - kaj je dobro vedeti?
  2015
 6. Goričar Katja; Kovač Viljem; Dolžan Vita
  Clinical-pharmacogenetic models for personalized cancer treatment
  2017
 7. Fokter Dovnik Nina; Čavka Luka; Zakotnik Branko
  Farmakogenetika metotreksata pri osteosarkomu
  2016
 8. Berce Vojko; Homšak Matjaž; Tomazin Maja; Pinto Kozmus Carina; Potočnik Uroš
  Genetika in farmakogenomika astme ter vpliv gena ORMDL3 na učinek inhalacijskih kortikosteroidov
  [Genetics and pharmacogenomics of asthma and the influence of the ORMDL3 gene on the effect of inhaled corticosteroids]
  2013
 9. Jenko Barbara; Dolžan Vita; Praprotnik Sonja
  Klinično farmakogenetski modeli za bolniku prilagojeno zdravljenje revmatoidnega artritisa
  [Clinical pharmacogenetic models for personalized rheumatoid arthritis treatment]
  2016
 10. Turčin Arijana; Dolžan Vita; Porcelli Stefano; Serretti Alessandro; Kores-Plesničar Blanka
  Adenosine hypothesis of antipsychotic drugs revisited
  2016
 11. Milosheska Daniela; Lorber Bogdan; Vovk Tomaž; Kastelec Matej; Dolžan Vita; Grabnar Iztok
  Pharmacokinetics of lamotrigine and its metabolite N-2-glucuronide
  2016
 12. Novak Gregor; Šmid Lojze; Drobne David
  Pomen farmakogenetike in določanja koncentracij bioloških zdravil pri zdravljenju z zaviralci TNF-a pri kronični vnetni črevesni bolezni
  2015
 13. Dolinar Klemen; Pavlin Mojca; Chibalin Alexander V.; Pirkmajer Sergej
  Nucleosides blunt effects of AMPK activator AICAR in cultured skeletal muscle and cancer cells
  2016
 14. Redenšek Sara; Trošt Maja; Pirtošek Zvezdan; Dolžan Vita
  Pharmacogenetics of Parkinson's disease
  2016
 15. Redenšek Sara; Dolžan Vita
  Genetic determinants of Parkinson's disease
  2016
 16. Jenko Barbara; Tomšič Matija; Jekić Biljana; Milić Vera; Praprotnik Sonja; Dolžan Vita
  Clinical pharmacogenetic model or response to methotrexate monotherapy in Slovenian and Serbian rheumatoid arthritis patients
  2016
 17. Dolžan Vita; Goričar Katja
  Dear colleagues
  2016
 18. Brvar Miran
  Varna uporaba zdravil
  2016
 19. Klen Jasna; Dolžan Vita
  Pharmacogenetics of type 2 diabetes treatment
  2015
 20. Kores-Plesničar Blanka
  Personalized treatment of schizophrenia in everyday clinical practice
  2015
 21. Ostanek Barbara; Marc Janja
  Vloga farmakogenomike v posamezniku prilagojenem zdravljenju osteoporoze
  [The role of pharmacogenomics in personalised treatment of osteoporosis]
  2013
 22. Berce Vojko; Potočnik Uroš; Homšak Matjaž
  Pharmacogenetics of asthma in children - CTLA4 as a candidate gene
  2011
 23. Ostanek Barbara
  Genetika in farmakogenetika Gilbertovega sindroma
  [Genetics and pharmacogenetics of Gilbert's syndrome]
  2009
 24. Dolžan Vita; Jazbec Janez; Kralj Tina
  Kar - genetsko - smo, lahko vpliva na uspeh zdravljenja
  2013
 25. Dolžan Vita; Pirš Boštjan
  S svojim delom sem zadostila tako zdravniku kot naravoslovcu v sebi
  2014
 26. Potočnik Uroš; Koder Silvo; Ferkolj Ivan
  Pharmacogenomics of biological therapy against TNF-[alpha] in Crohn disease patients
  2011
 27. Berce Vojko; Perin Petra; Potočnik Uroš
  Pharmacogenomics of childhood asthma
  2011
 28. Goričar Katja; Dolžan Vita
  Farmakogenetski označevalci odgovora na zdravljenje z analogi folne kisline in spojinami platine pri osteosarkomu in malignem mezoteliomu
  [Pharmacogenetic markers of response to treatmant with folic acid analogues and platinum compounds in osteosarcoma and malignant mesothelioma]
  2014
 29. Poredoš Pavel
  Individualni pristop k predpisovanju zdravil
  2013
 30. Kovač Viljem
  Maligni mezoteliom - pojavnost v Sloveniji in pristopi k zdravljenju
  2013
 31. Krhin Blaž
  Molekularni označevalci pri Hurthlovem raku ščitnice
  2013
 32. Bešić Nikola
  Diagnostični izzivi pri redkih rakih ščitnice
  2013
 33. Ornik Vanja; Ferk Polonca
  Raznolikost v farmakološkem odzivu na zdravljenje z metforminom
  [Variability in pharmacological response to metformin treatment]
  2013
 34. Stamboldžioski Katja; Živec Aleš; Šivic Blaž; Obersnu Ita; Stamboldžioski Katja; Jošar Edith; Polič Vasilij; Štrukelj Borut; Marc Janja; Dolžan Vita; Blažič Jožef; Černelč Peter; Patrinos George P.; Rener-Primec Zvonka; Tomšič Matija; Milek Jožefa; Pajič Tadej; Kovač Viljem; Zorc Marjeta; Grabnar Iztok
  Zdravje Slovencev
  2013
 35. Lovrečić Luca
  Book of abstracts
  2013
 36. Klen Jasna; Janež Andrej; Dolžan Vita
  Sulfonylurea pharmacogenetics in type 2 diabetes
  2013
 37. Dolžan Vita; Lusa Lara
  Translating pharmacogenetics to clinical practice
  2013
 38. Faganel Barbara; Jazbec Janez; Dolžan Vita
  Vpliv genetske variabilnosti prenosa metotreksata na izid zdravljenja otrok z levkemijo
  [Influence of methotrexate transport genetic variability on treatment outcome in children with leukemia]
  2012
 39. Kores-Plesničar Blanka
  Farmakogenetika psihotropnih zdravil - uporaba v klinični praksi
  2012
 40. Dolžan Vita
  Kmalu pod lupo tudi učinkovitost bioloških zdravil: farmakogenetika bioloških zdravil za revmatoidni artritis
  2011
 41. Dolžan Vita; Štrukelj Borut
  Varfarin doslej edini primer: farmakogenetika v praksi
  2011
 42. Dolžan Vita
  Farmakogenetika v klinični praksi
  2007
 43. Mitrovič Mitja; Potočnik Uroš
  High resolution melting curve analysis for high-throughput SNP genotyping in IL23R gene and association of IL23R with Slovenian inflammatory bowel diseases patients
  2010
 44. Kastelic Matej
  Farmakogenetika antipsihotičnega zdravljenja shizofrenije: doktorsko delo
  [Pharmacogenetics of antipsychotic treatment in schizophrenia: doctoral thesis]
  2010
 45. Serretti Alessandro; Olgiati Paolo
  Pharmacogenetics of antidepressants
  [Farmakogenetika antidepresivov]
  2007
 46. Dolžan Vita
  Genetic polymorphisms and drug metabolism
  [Genetski polimorfizmi in presnova zdravil]
  2007
 47. Dolžan Vita
  Pharmacogenetics in clinical practice. Satellite meeting to the 15th international conference on cytochromes P450; 2007 Jun 22; Ljubljana
  [Farmakogenetika v klinični praksi. Satelitsko srečanje ob 15. mednarodni konferenci o citokromih P450; 2007 jun 22; Ljubljana]
  2007
 48. Videtič Alja
  Depresija in farmakogenetika monoaminskega sistema
  2007
 49. Stocco Gabriele; Martelossi Stefano; Decorti Giuliana; Ventura Alessando; Malusa Noelia; Bartoli Fiora; Giraldi Tullio
  Pharmacogenetics of thiopurines: can posology be guided by laboratory data?
  [Farmakogenetika tiopurinov: ali so laboratorijski podatki lahko odločilni v pozologiji?]
  2004
 50. Dolžan Vita; Kores-Plesničar Blanka
  Genetski polimorfizem CYP2D6 in ekstrapiramidni stranski učinki antipsihotičnih zdravil
  [CYP2D6 genetic polymorphism and extrapyramidal side effects of antipsychotic drugs]
  2002
 51. Dolžan Vita; Breskvar Katja
  Farmakogenetika v pediatriji
  2001New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics