biomedicina slovenica


"Farmakologija" : 194

 1. Fay JoAnna; Meunier Sara; Kejžar Jan; Novak Šarotar Brigita
  Zaviralci privzema serotonina in noradrenalina (SNRI)
  2017
 2. Starbek Zorko Mateja; Lunder Tomaž; Štrukelj Borut; Veranič Peter; Bartenjev Igor; Pungerčar Jože
  Zaviranje izražanja provnetnih citokinov v keratinocitih s protismiselnimi oligonukleotidi in polifenolnim izvlečkom iz skorje bele jelke (Abies alba) ter njegov vpliv na blago obliko luskavice
  [Inhibition of expression of proinflammatory cytokines from keratinocytes with antisense oligonucleotides and polyphenolic extract from fir bark (Abies alba), and its influence on mild psoriasis]
  2018
 3. Fürst Jurij
  Ureditev zdravil v predlogu novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  2018
 4. Barbič-Žagar Breda
  Z dokazi podprto zdravljenje s Krkinimi izdelki
  2014
 5. 5. slovenski psihiatrični kongres, [14.-17. november 2012, Portorož]
  2012
 6. Premuš Marušič Alenka
  Varnost pri zdravljenju z zdravili je timsko delo - primeri iz prakse
  2017
 7. Rotar Žiga
  Strategija zdravljenja protina - zakaj nismo uspešni
  2017
 8. Leskošek Branimir; Ferk Polonca; Mrhar Aleš; Kastrin Andrej; Dimec Jure
  Nacionalni model telefarmakologije
  2017
 9. European Psychiatry
  1995
 10. Brvar Miran; Kržan Mojca; Stanovnik Lovro
  Varna uporaba zdravil
  2017
 11. Fürst Jurij
  Predpisovanje zdravil s splošnim imenom
  2017
 12. Štuhec Matej; Keuschler Jan
  Smiselnost uporabe prehranskih dopolnil
  2017
 13. Ogrič Ksenija; Šoštarič Maja; Podbregar Matej
  Vpliv deksmedetomidina na porabo opioidov pri radikalnih resekcijah prostate
  2016
 14. Zupan Anja; Zupan Igor
  Vpliv ivabradina na variabilnost srčne frekvence pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo
  2016
 15. Esih Katarina; Fister Petja; Rener-Primec Zvonka
  Farmakologija protiepileptičnih zdravil v obdobju novorojenčka in dojenčka
  [Pharmacology of antiepileptic drugs in the neonatal period and early childhood]
  2016
 16. Final programme and abstract book
  2016
 17. Novak Šarotar Brigita; Bon Jurij
  Zbornik 6. slovenskega psihiatričnega kongresa, 16.-19. november 2016, Kongresni center Bernardin, Portorož
  2016
 18. Pomen klinične farmakologije pri zdravljenju raka
  2016
 19. Banič Blaž; Milisav Irina
  Vpliv dimetilsulfoksida na stresni odziv primarnih podganjih jetrnih celic in njihova občutljivost na nodularin
  [Effects of dimethyl sulfoxide on stress response of primary rat hepatocytes and their sensitivity to nodularin]
  2016
 20. Markovič Božič Jasmina; Novak-Jankovič Vesna
  Primerjava anestezije s propofolom ali sevofluranom na možgansko okvaro in vnetni odziv pri operacijah možganskih tumorjev
  [The comparison of propofol or sevoflurane anaesthesia on brain damage and inflammatory response during brain tumour surgery]
  2016
 21. Bartolić Miha; Šuput Dušan
  Vloga modulatorjev intracelularne koncentracije kalcijevih ionov na homeostazo kalcija in pH v celici
  2016
 22. Kosmač Nina; Kamenik Mirt
  Primerjava vpliva inhalacijske anestezije s sevofluranom in venske anestezije s propofolom na delovanje srčne mišice in ledvic pri bolnikih pri operaciji premostitve zožitev venčnih arterij brez uporabe zunajtelesnega krvnega obtoka
  2016
 23. Kaiser Matic; Pirkmajer Sergej; Miš Katarina
  Vpliv farmakološkega prekondicioniranja na ishemično okvaro skeletne mišice v razmerah in vitro
  2015
 24. Frelih Aljoša; Gams Polona; Brvar Miran
  Neželeni učinki zaradi medsebojnega delovanja zdravil
  2015
 25. Umek Nejc; Slokar Urban; Marš Tomaž; Pirkmajer Sergej
  Vpliv modulatorjev energijske presnove na regeneracijsko sposobnost skeletne mišice v razmerah In vitro
  2015
 26. EPHAR2016
  2016
 27. Umičević Snežana
  Priprava, aplikacija in shranjevanje zdravila bevacizumab
  2009
 28. Kores-Plesničar Blanka
  Osnove psihofarmakoterapije
  2008
 29. Goričar Katja; Kovač Viljem; Dolžan Vita
  Clinical-pharmacogenetic model predicting treatment outcome in malignant mesothelioma
  2016
 30. Klen Jasna; Dolžan Vita
  Pharmacogenetics of type 2 diabetes treatment
  2016
 31. [Programs and Abstracts]
  1997
 32. Žiberna Lovro; Fornasaro Stefano; Guček Zala; Novak Lucija; Passamonti Sabina; Kržan Mojca
  Quercetin uptake into neonatal rat astrocytes
  2015
 33. Urankar Damijana; Grabner Sabina; Bukovec Nataša; Čemažar Maja; Osmak Maja; Polanc Slovenko; Košmrlj Janez
  Can diazene ligands modulate acquired Pt(II) drug resistance in tumor cells?
  2004
 34. Brvar Miran
  Varna uporaba zdravil
  2016
 35. Slokar Tanja; Kralj-Iglič Veronika; Zupanc Oskar
  Vpliv artroskopskega kirurškega posega na populacijo mikroveziklov v izolatih iz krvi
  [Influence of arthroscopic surgical intervention on population of microvesicles in isolates from blood]
  2015
 36. Abstracts of the 27th ECNP Congress, Berlin, Germany, 18-21 October 2014
  2014
 37. Černe Katarina; Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Stanovnik Lovro; Žiberna Lovro; Pirkmajer Sergej; Brvar Miran
  Praktikum iz splošne farmakologije in toksikologije
  2015
 38. Černe Katarina; Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Stanovnik Lovro; Žiberna Lovro; Pirkmajer Sergej; Brvar Miran
  Osnove splošne farmakologije in toksikologije
  2015
 39. 2nd International Conference on Creative Psychopharmacotherapy, September 23-26, 2015, Dubrovnik
  2015
 40. Černe Katarina; Martinčič Bogdan
  Ugotavljanje učinkov zdravil na osrednje živčevje - poizkusi na živalih
  2011
 41. Lipnik-Štangelj Metoda
  Farmakologija kanabinoidov
  2015
 42. Brvar Miran; Majerle Andreja
  Varna uporaba zdravil
  2015
 43. Fürst Jurij
  Uvedba terapevtskih skupin zdravil
  2015
 44. Čimbora Tamara; Brozović A.; Molčanov Krešimir; Kojić-Prodić Biserka; Piantanida I.; Fritz G.; Virag Andrej; Alič Branko; Kočevar Marijan; Polanc Slovenko; Osmak Maja
  Synthesis and evaluation of 4-nitro-substituted 1,3-diaryltriazenes as a novel class of potent antitumor agents
  2010
 45. Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Žiberna Lovro; Stanovnik Lovro; Černe Katarina
  Farmakologija kanabinoidov
  [Pharmacology of cannabinoids]
  2015
 46. Pajek Jernej; Jensterle Sever Mojca
  Glukokortikoidi v nefrologiji I
  [Glucocorticoids in nephrology I]
  2015
 47. Bregar Urška; Šebeštjen Miran
  Vpliv niacina/laropipranta na funkcionalne in morfološke lastnosti arterijske stene in dejavnike tveganja za aterosklerozo pri bolnikih z ishemično boleznijo srca
  2015
 48. Petelin Ana; Jurdana Mihaela; Jenko Pražnikar Zala; Černelič Bizjak Maša; Bizjak Mojca; Kompan Lidija; Kersnik Janko
  Razumeti debelost
  2015
 49. Reviews of physiology, biochemistry and pharmacology
  1974
 50. Fürst Jurij
  Generično predpisovanje zdravil
  2010
 51. Vrbinc Matjaž; Vrtek Jernej; Drevenšek Gorazd
  Kronični vpliv izbranih biološko aktivnih učinkovin na odzivnost žilja in ishemično-reperfuzijske poškodbe miokarda
  2014
 52. Božić Mićo; Zorec Robert; Stenovec Matjaž
  Uravnavanje mobilnosti in sekrecijske aktivnosti mešičkov z možganskim nevrotrofičnim dejavnikom v podganjih astrocitih v kulturi
  2014
 53. Jakič Maja; Jager Miha; Zaletel Katja
  Vloga barvnega dopplerskega ultrazvoka pri oceni aktivnosti avtonomnega tkiva v ščitnici
  2014
 54. Šatej Matija; Cankar Ksenija; Melik Živa
  Vpliv kofeina na kožno mikrocirkulacijo
  2014
 55. Kočevar Glavač Nina
  Glycyrrhiza glabra
  [Sladki koren]
  2008
 56. Bajuk Vid; Gaberšček Simona
  Vpliv čezmernega vnosa joda na delovanje zdrave in bolne ščitnice pred in po zvečanju jodne preskrbe
  2014
 57. Burjak Mateja; Horvat Matej
  Formulation optimization for compressing of coated pellets into orally disintegrating tablets by experimental design and mixture modeling
  2008
 58. Sonc Monika
  Farmakologija protitumorskih zdravil v sistemski terapiji zdravljenja raka s poudarkom na farmakokinetiki, farmakodinamiki in interakcijah
  2009
 59. Sonc Monika
  Uporaba pripomočkov, shranjevanje in transport citostatikov
  2009
 60. Mrak Jana; Fürst Jurij; Premuš Marušič Alenka
  Za boljše obvladovanje polifarmakoterapije neželenega medsebojnega delovanja zdravil
  2013
 61. Zafošnik Uroš; Lešnik Damjan; Lešnik Bojan
  Pomen kontinuiranega izobraževanja iz vsebin farmakologije pri zaposlenih na urgenci - predpogoj za kvalitetno prakso
  2011
 62. Vokač Damijan
  Idiopatska ventrikulska tahikardija iz istisnog dijela desne klijetke, novi pristup liječenja radiofrekventnom ablacijom
  2011
 63. Blinc-Pesek Marjeta
  Psihofarmakologija psihiatričnih motenj v nosečnosti
  [Pharmacological treatment of prenatal psychiatric disorders]
  2012
 64. Kink Stanislav
  Stara mama, kje so tvoje recepture?
  2011
 65. Fic Anja; Peterlin-Mašič Lucija; Sollner Dolenc Marija
  Biološki označevalci in njihova uporaba pri razvoju in zagotavljanju varnosti zdravil
  [Biomarkers and their use in drug safety assessment]
  2013
 66. Trends in food science & technology
  1990
 67. Patients, infections and the clinical pharmacist
  2012
 68. Reberšek Katarina; Podgornik Helena
  Pomen citogenetskih sprememb in imunofenotipa pri odzivu plazmocitomskih celic na arzenov trioksid
  2014
 69. Lipnik-Štangelj Metoda
  Bezbjednost i efikasnost lijeka
  2013
 70. Tomšič Matija
  Zdravljenje
  2014
 71. Goričar Katja; Dolžan Vita
  Farmakogenetski označevalci odgovora na zdravljenje z analogi folne kisline in spojinami platine pri osteosarkomu in malignem mezoteliomu
  [Pharmacogenetic markers of response to treatmant with folic acid analogues and platinum compounds in osteosarcoma and malignant mesothelioma]
  2014
 72. Fürst Jurij
  Kakovostno predpisovanje zdravil - model pristopa k polifarmakoterapiji
  2014
 73. Devjak Rok; Vrtačnik-Bokal Eda; Rozman Damjana
  Izražanje genov v celicah granuloze pri spodbujanju jajčnikov z gonadotropini v kombinaciji z analogi gonadoliberinov
  2013
 74. Janežič Ana; Locatelli Igor; Kos Mitja
  Vodljivost, voljnost in sodelovalnost z vidika učinkovitosti in varnosti uporabe zdravil
  2014
 75. Mrhar Aleš
  Od potencialnih do ugotovljenih klinično pomembnih interakcij med zdravili
  2014
 76. Brvar Miran
  Varna uporaba zdravil
  2014
 77. Troskot Marija; Duhovnik Tinkara; Pfeifer Marija; Lorber Bogdan
  Preskrbljenost bolnikov, zdravljenih s protiepileptičnimi zdravili (karbamazepin, okskarbazepin), z vitaminom D in učinki nadomeščanja vitamina D na kostne kazalce
  2013
 78. Hribar Teja; Kladnik Jasna; Balažic Jože; Trandafilović Milena
  Odziv humanih možganskih arterij na izbrane polifenolne spojine
  2013
 79. Kacijan Blaž; Novak Zala; Gužič-Salobir Barbara
  Ivabradin pri bolnikih pred računalniškotomografsko angiografijo koronarnih arterij
  2013
 80. Prokšelj Tatjana; Kogoj Aleš
  Učinek memantina na motnjo nehotenega čustvenega odziva pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco in pridruženimi epizodami nasilnega vedenja kot dela istega simptoma
  2013
 81. Režonja Katja; Marš Tomaž; Šoštarič Maja
  Vpliv glukokortikoidov na delovanje sugamadeksa: učinki na celični in molekularni ravni ter klinični pomen
  [Influence of glucocorticoids on sugammadex action: the effect at the cellular and mollecular level and clinical significance]
  2013
 82. Vodnik Miha; Lunder Mojca
  Razvoj peptidnih učinkovin za poseganje v delovanje grelina in vpliv estrogenih snovi na njegovo izražanje
  2013
 83. Lopert Anton; Rijavec Matija; Balantič Mateja; Korošec Peter; Fležar Matjaž
  Asthma treatment outcome in adults is associated with rs9910408 in TBX21
  2013
 84. Fras Zlatko; Poredoš Pavel
  Zbornik prispevkov
  2013
 85. Tomšič Matija
  Nesteroidni antirevmatiki pri zdravljenju osteoartroze
  2013
 86. Abstracts of the 26th ECNP Congress, 5-9 October 2013, Barcelona, Spain
  2013
 87. Kovačič Lidija; Paulič Nejc; Leonardi Adrijana; Hodnik Vesna; Anderluh Gregor; Podlesek Zdravko; Žgur-Bertok Darja; Križaj Igor; Butala Matej
  Structural insight into LexA-RecA* interaction offers new possibilities to fight antibiotic resistance of bacteria
  2013
 88. Kastelic Andrej
  Psihofarmakologija
  2012
 89. Leskošek Branimir; Ferk Polonca
  Telepharmacology in clinical practice?
  2013
 90. Beović Bojana; Strle Franc; Tomažič Janez; Strle Franc; Čižman Milan; Vidmar Luka
  Novosti v infektologiji
  2013
 91. Perharič Lucija; Stanovnik Lovro
  Opredelitev odnosa med odmerkom in učinkom pri oralnem vnosu nizkih odmerkov mešanice atropina in skopolamina v živilih
  2012
 92. Papers of the 24th ECNP Congress, 3-7 September 2011, Paris, France
  2011
 93. Kržan Mojca; Kržan Matevž
  Protiepileptična zdravila - mehanizmi in stranski učinki
  2013
 94. Bukovnik Nejc; Mekiš Dušan; Križmarić Miljenko
  Pharmacokinetic and pharmacodynamic simulation of non-depolarizing muscle relaxant Rocuronium (Esmeron)
  2012
 95. Muršec Mojca
  Psihofarmakoterapija demenc v klinični praksi
  [Psychopharmacotherapy of dementias in clinical practice]
  2012
 96. Koprivšek Jure
  Predstavitev nekaterih računalniških aplikacij za ugotavljanje interakcij med zdravili
  [Presentations of certain computer applications for drug-drug interactions checking]
  2012
 97. Batta Mirela
  Protokoli spremljanja psihofarmakoterapije in z njo povezanih parametrov
  [Monitoring protocols for psychopharmacotherapy and its related parameters]
  2012
 98. Čelan-Stropnik Saša
  Psihofarmakoterapija depresivnih motenj
  [Psychopharmacotherapy of depressive disordes]
  2012
 99. Možina Martin
  Škodljivi neželeni učinki zdravil v neonatalnem obdobju
  [Adverse drug reactions in neonatal period]
  2009
 100. Nosan Gregor; Žerjav-Tanšek Mojca
  Kortikosteroidi v neonatalnem obdobju
  [Steroids in the neonatal period]
  2009

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics