biomedicina slovenica


"Fentanil" : 71

 1. Blajić Iva; Lučovnik Miha; Stopar Pintarič Tatjana
  Combined spinal epidural (CSEA) vs. remifentanil analgesia (RA) in multiparous
  2017
 2. Markova Liljana; Stopar Pintarič Tatjana; Lužar Tomaž; Benedik Janez; Hodzovic I
  A feasibility study of awake videolaryngoscope-assisted intubation in patients with periglottic tumour using the channelled King Vision© videolaryngoscope
  2016
 3. Markovič Božič Jasmina; Novak-Jankovič Vesna
  Primerjava anestezije s propofolom ali sevofluranom na možgansko okvaro in vnetni odziv pri operacijah možganskih tumorjev
  [The comparison of propofol or sevoflurane anaesthesia on brain damage and inflammatory response during brain tumour surgery]
  2016
 4. Jošt Anton; Kamenik Mirt
  Lajšanje porodne bolečine z remifentanilom in analiza modeliranja tarčnih koncentracij
  [Effect- site concentration of remifentanil during patient-controlled analgesia in labour]
  2016
 5. Krčevski-Škvarč Nevenka; Ambrožič D.; Bizilj S.
  Use of transdermal fentanyl (Durogesic...) in patients with continuous non-malignant pain
  2006
 6. Jošt Anton; Blagus Rok; Ban Boris; Kamenik Mirt
  Effect-site concentration of remifentanil during patient-controlled analgesia in labour
  2015
 7. Fürst Jurij; Kos Mitja; Oman Ksenija
  Farmakoekonomika opioidnih analgetikov in njihova poraba
  [Pharmacoeconomics in opioid use]
  2010
 8. Jošt Anton; Ban Boris; Kamenik Mirt
  Prilagojen režim odmerjanja remifentanila za lajšanje porodne bolečine
  [Modified patient-controlled remifentanil bolus delivery regimen for labour pain]
  2013
 9. Godec Sergej; Žarković Snežana; Ivanova Eleonora
  Naše izkušnje z ketofolom remifentanilom-TCI ali TIV A?
  2013
 10. Dajčman Davorin; Ocepek Andreja; Skok Pavel
  Anestezija in sedacija v endoskopiji
  [Anesthesia and sedation in endoscopy]
  2013
 11. Jošt Anton; Ban Boris; Kamenik Mirt
  Modified patient-controlled remifentanil bolus delivery regimen for labour pain
  2013
 12. Jošt Anton; Ban Boris; Kamenik Mirt
  Modified PCA remifentanil bolus delivery regimen for labor pain
  2011
 13. Jošt Anton
  Prilagojeno od porodnice vodeno lajšanje porodne bolečine z remifentanilom
  2010
 14. Potočnik Iztok; Novak-Janković Vesna; Štupnik Tomaž; Kremžar Boriana
  Haemodynamic changes after induction of anaesthesia with sevoflurane vs. propofol
  2011
 15. Prosen Gregor; Strnad Matej
  Obravnava šoka in bolečine na mestu prometne nesreče
  [On-site management of shock and pain in road accidents]
  2011
 16. Kremesec Milena; Štupnik Špela; Salihović Mensur; Marić Stela; Novak-Janković Vesna; Paver-Eržen Vesna
  Comparison of needed end-tidal concentration of sevoflurane in children with balanced intravenous intraoperative analgesia versus epid ral caudal intraoperative analgesia: prospective randomized trial
  2011
 17. Jošt Anton; Kamenik Mirt
  Prilagojen način lajšanja porodne bolečine z remifentanilom v SB Celje
  [Modified PCA regimen of remifentanil delivery for labour pain in Celje General Hospital]
  2009
 18. Stepanovič Aleksander; Rotar-Pavlič Danica; Švab Igor
  Spremljanje kakovosti življenja pri zdravljenju s fentanilom v obliki transdermalnega obliža
  [The follow-up of quality of life during treatment with transdermal fentanyl patch]
  2010
 19. Marušič-Gaser Katarina; Marn-Skok Sonja; Trošt Darja; Pečlin Polona
  Pravilen način uvedbe remifentanila za lajšanje obporodne bolečine
  2010
 20. Markovič-Božič Jasmina; Mušič Polona; Visočnik Božidar
  Pooperativna analgezija in zgodnji zapleti po elektivnih nevrokirurških posegih v totalni intravenski anesteziji
  [Postoperative analgesia and early complications in patients undergoing elective craniotomy after remifentanil based anaesthesia with propofol]
  2009
 21. Rozman Aleš; Pavlović Gordana; Zupančič Martina; Lavrič Marko; Virant Irena; Rizner Tihomir; Urh Matija; Cerkvenik Škafar Andreja; Maček Metka; Žlebnik Marjeta; Bizjak Anči
  Remifentanil v porodni analgeziji - pregled polletnih izkušenj
  [Remifentanil for labor analgesia - audit of our half a year experience]
  2009
 22. Toni Janez; Knez Lea
  Morfin in fentanil: uporaba pri akutni bolečini?
  [Morphine and fentanyl: use in acute pain?]
  2009
 23. Sredanović Drago; Merkun Maja
  Vpliv epiduralne porodne analgezije v nizkem odmerku na potek in izid poroda
  [Effect of low-dose epidural parturition analgesy on continuation and outcome of labour]
  2007
 24. Kern Aleksandra; Jurekovič Vlado
  Porodna področna analgezija v SB Jesenice v letu 2006
  [Obstetric regional analgesia in the Jesenice general hospital in year 2006]
  2007
 25. Vičič Vanja
  Vloga mediciske sestre pri lajšanju bolečine pri porodu z remifentanilom PCA
  2007
 26. Šarman Majda; Ekart-Fakin Vlasta; Pišek-Šuta Karmen; Kerimović Verdi; Jokić Mirjana
  Lajšanje porodne bolečine z remifentanilom PCA
  2007
 27. Uranjek Jasna; Juvan-Kramer Katja
  Vpliv različnih koncentracij bupivakaina in levobupivakaina s fentanilom na potek poroda v epiduralni analgeziji: retrospektivni pregled
  [Influence of different concentrations of bupivacaine and levobupivacaine with fentanyl on labour in epidural analgesia: retrospective view]
  2006
 28. Karas-Kuželički Nataša; Lopuh Mateja; Raščan-Mlinarič Irena
  Influence of 118 A>G polymorphism in the OPRM1 gene on the treatment efficiency with transdermal fentanyl
  [Vpliv polimorfizma 118 A>G v genu za OPRM1 na učinkovitost zdravljenja bolečine s fentanilom v transdermalnem obližu]
  2006
 29. Potočnik Iztok; Srpčič Matevž; Sok Mihael; Novak-Jankovič Vesna
  Anestezija za laparoskopske operacije pri gastroezofagealni refluksni bolezni - retrospektivna analiza
  [Anaesthesia for laparoscopic procedures for gastroesophageal reflux disease - a retrospective analysis]
  2006
 30. Požar-Lukanović Neva; Stanisavljevič Dragoje; Sojar Valentin; Paver-Eržen Vesna
  Influence of thoracic epidural anasthesia on intestinal blood supply
  [Vpliv torakalne epiduralne anestezije na prekrvitev prebavil]
  2006
 31. Mekiš D; Kamenik M
  Remifentanil and high thoracic epidural anaesthesia: a successful combination for patients with myathenia gravis undergoing transsternal thymectomy
  2005
 32. Markovič J; Visočnik B; Potočnik I; Spindler-Vesel A; Šušteršič J
  Remifentanil based anaesthesia with propofol versus sevoflurane in patients undergoing craniotomy for supratentorial space occupying lesions
  2003
 33. Mušič P; Mušič Š; Šušteršič J; Visočnik B
  Remifentanil-based anaesthesia for intracranial aneurysm surgery - our experience
  2004
 34. Mekiš Dušan; Kamenik Mirt
  A randomised controlled trial comparing remifentanil and fentanyl for induction of anaesthesia in CABG surgery
  2004
 35. Benedik Janez
  Vpliv tramadola na zdravljenje pooperativne bolečine po odstranitvi žrelnice in nebnic pri otrocih
  2003
 36. Krčevski-Škvarč Nevenka; Grabljevec Klemen; Tepšič Katarina; Hren Rok; Stošič Jasna
  Lajšanje onkološke bolečine s transdermalnim fentanilom v redni klinični praksi
  [Chronic cancer pain management with transdermal fentanyl in routine clinical practice]
  2003
 37. Mekiš Dušan; Kamenik Mirt
  Anestezija pri bolniku z miastenijo gravis
  [Anesthesia in patients with myasthenia gravis]
  2003
 38. Debeljak Andrej; Triller Nadja; Kecelj Peter; Letonja Saša
  Paliativno bronhoskopsko zdravljenje tumorskega zoženja velikih dihalnih poti
  [Palliative bronchoscopic treatment of tumour central airways stenosis]
  2003
 39. Mekiš Dušan; Kamenik Mirt
  Primerjava učinkov remifentanila in fentanila na obtočila med anestezijo za premostitev zožitev venčnih arterij
  [Comparison of remifentanil and fentanyl anasthesia for CABG surgery]
  2003
 40. Mekiš D; Kamenik M; Pečan M
  Haemodynamics during skin incision and sternotomy in CABG surgery: remifentanil versus fentanyl
  2003
 41. Mekiš D; Kamenik M; Pečan M
  Haemodynamics during skin incision and sternotomy in CABG surgery: remifentanil versus fentanyl
  2003
 42. Visočnik B; Gradišek P; Spindler-Vesel A; Markovič J; Šušteršič J
  Piritramid for postoperative pain management after supratentorial craniotomy
  2003
 43. Delmestro E; Divella M; De Flaviis A; Strignano L; Sitta V; Colussi R; Della-Rocca G
  Sufentanil i.v. continuous infusion for postoperative pain control
  2003
 44. Spindler-Vesel A; Markovič J; Potočnik I; Šušteršič J; Visočnik B
  Remifentanil - based anaesthesia with propofol vs. isoflurane vs. sevoflurane in patients undergoing craniotomy for supratentorial space-occupying lesions
  2003
 45. Moser RL; Fruhwald S; Guetl M; Zink M; Georgiev V; Metzler H
  Anaesthesia with remifentanil for endovascular aortic stent placement
  2003
 46. Mekiš D; Kamenik M; Pečan M
  Comparison of remifentanil and fentanyl for induction of anaesthesia in CABG surgery
  2002
 47. Mekiš D; Kamenik M; Pečan M
  Comparison of remifentanil and fentanyl for induction of anaesthesia in CABG surgery
  2002
 48. Mekiš Dušan
  Primerjava učinkov remifentanila in fentanila na obtočila med uvodom v anestezijo za premostitev venčnih arterij
  2002
 49. Novak-Jankovič Vesna; Požar-Lukanović Neva
  Vpliv intravenske premedikacije s klonidinom na hemodinamski stresni odgovor in porabo fentanila pri laparoskopskih odstranitvah žolčnika
  [The influence of intravenous premedication with clonidine on haemodynamic stress response and fentanyl dosage during laparoscopic cholecystectomy]
  2001
 50. Shirgoska B; Soljakova M; Arsova-Siljanovska M; Petrovska M
  Bolus dose of remifentanil and haemodynamic response to endotracheal intubation
  2001
 51. Beljanski-Rogan S
  Epiduralna porodna analgezija z bupivakainom ali ropivakainom ob dodatku fentanila
  [Epidural analgesia in labour using bupivacaine or ropivacaine in combination with fentanyl]
  2001
 52. Požar-Lukanović N; Novak-Jankovič V; Bučar-Poljanec A
  Vpliv premedikacije s klonidinom na hemodinamski stresni odgovor in porabo fentanila pri laparoskopskih odstranitvah žolčnika
  2001
 53. Sladič M
  Uticaj opštih anestetika - halotana, fentanila i ketalara na telesnu temperaturu
  1983
 54. Nemeš-Sladič M
  VPLIV SPLOŠNIH ANESTETIKOV (HALOTANA, FENTANILA, KETALARJA) NA TELESNO TEMPERATURO
  1980
 55. Žarkovič S; Pečan M; Paver-Eržen V; Vlahovič D
  Remifentanil - a paradigm of efficient running of the operating theatre
  1999
 56. Joranson David E; Ryan Karen M; Gilson Aaron M; Dahl June L
  Trendi v medicinski uporabi in zlorabi opioidnih analgetikov
  [(Trends in medical use and abuse of opioid analgesics)]
  2000
 57. Zarkovič S; Pečan M; Paver-Eržen V; Vlahovič D
  Remifentanil - a paradigm of efficient running of the operating theatre
  1999
 58. Hammerle AF; Zakel D; Tatschl C; Balcsi R
  Sedation and pain control in critically ill patients
  1997
 59. Skočič Milorad; Horvat Ivana; Grabar Daniel
  Total intravenous anesthesia with propofol, atracurium and remifentanil
  1999
 60. Kurtin Mladen; Osredkar Joško
  Quality of anaesthesia with alfentanil and propofol by measuring of beta-endorphin
  1996
 61. Skočić Milorad; Horvat Ivana
  Totalna intravenska anestezija (TIVA) s propofolom, remifentanilom in atracurijem za laparoskopske cholecistectomije - prve izkušnje
  1999
 62. Debeljak Andrej; Šorli Jurij; Kecelj Peter
  Tujki v bronhijih. Naše izkušnje s 33 bolniki od 1988 do 1997
  [Bronchial foreign bodies - Our experience with removal in 33 patients, 1988-1997]
  1998
 63. Debeljak Andrej; Kecelj Peter; Kern Izidor; Eržen Janez; Rott Tomaž
  Diagnostična torakoskopija pri 201 bolniku od 1985 do 1998
  [Diagnostic thoracoscopy done in 201 patients between 1985 and 1998]
  1998
 64. Starc B
  Stresni odgovor bolnika med dolgotrajno operacijo
  1993
 65. Damjanič N; Gerjevič B; Petrun-Ulaga M
  Kratkotrajna splošna anestezija z alfentanilom, propofolom in midazolamom ali brez njega
  1993
 66. Novak-Jankovič V; Paver-Eržen V; Podboj J; Šuškovič S
  A comparison of intravenous and inhalational maintenance anaesthesia for endoscopic procedures in the aspirin intolerance syndrome
  1995
 67. Starc B
  Vpliv sufentanila in fentanila na plazemsko koncentracijo krvnega sladkorja in kalija pri bolnikih med dolgotrajnimi operacijami
  1995
 68. Gerjevič B; Damjanič N; Salihovič M; Petrun-Ulaga M
  Propofol with alfentanil or ketamine for day case gynaecological curettage
  1995
 69. Kasnik D; Rus-Vaupot V
  Total intravenous anaesthesia for laparoscopic cholecystectomy
  1995
 70. Jeglič G; Petrun-Ulaga M; Novak-Jankovič V
  Tonsillectomy - a comparison of alfentanil and ketamine used as analgesics in combination with propofol for TIVA
  1994
 71. Kolarić N; Kogler-Majerič V; Hodoba N
  Propofol and alfentanil continuous infusions for anaesthesia in thoracic surgery
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics