biomedicina slovenica


"Fishes" : 302

 1. Pate Mateja; Ovca Andrej; Jenčič Vlasta; Žolnir-Dovč Marija; Ocepek Matjaž
  Mycobacteria in aquarium fish: poor awareness of their zoonotic potential
  2017
 2. Pirkmajer Sergej; Kirchner Henriette; Lundell Leonidas; Zelenin Pavel V.; Zierath Juleen R.; Makarova Kira S.; Wolf Yuri I.; Chibalin Alexander V.
  Early vertebrate origin and diversification of small transmembrane regulators of cellular ion transport
  2017
 3. Griffini Achille
  Ittiologia Italiana
  1903
 4. Winterbottom Richard; Emery Alan
  Review of the gobioid fishes of the Chagos Archipelago, Central Indian Ocean
  1986
 5. Carss David N; van Eerden Mennobart; Enstipp Manfred; Govedič Marijan; Gwiazda Robert; Trauttmansdorff Josef
  Cormorant diet, food and energy intake
  2012
 6. Carss David N; Parz-Gollner Rosemarie; Trauttmansdorff Josef
  The INTERCAFE field manual
  2012
 7. Popelka Peter; Marcinčák Slavomír; Maskal¼ová Iveta; Guothová Lucia; Čertik Milan
  Comparison of the chemical composition and nutritional values of fresh and frozen rainbow trout
  2014
 8. Bajc Zlatka; Doganoc Darinka Z.; Šinigoj-Gačnik Ksenija
  Determination of malachite green and leucoma - lachite green in trout and carp muscle by liquid chromatography with visible and fluorescence detection
  2007
 9. Pravst Igor; Hlastan-Ribič Cirila
  Ključna hranila za zdravje okostja
  [Critical nutrients in bone health]
  2012
 10. Delneri A; Franca R; Terdoslavich M; Montanič S; Čurin-Šerbec V; Tramer F; Francese M; Passamonti S
  Identification and functional characterization of bilitranslocase in sea-bass (Dicentrarchus labrax) hepatopancreas
  2011
 11. Austin James D; Bertin Angeline; Borquez Jessica P; Cardenas L; Bacry-Cardoza Tatiana; Chapman Frank; Barbosa de Sousa Adna Cristina; Pereira de Souza Anete; Konec Marjeta; Trontelj Peter
  Permanent genetic resources added to molecular ecology resources databases 1 February 2011-31 March 2011
  2011
 12. Varljen Jadranka; Batičić Lara; Sinčić-Modrić Gordana; Varljen Neven; Kapović Miljenko
  Liver and muscle tissue fatty acid composition of the lipid fractions of Diplodus vulgaris from the north Adriatic sea, Croatia
  2005
 13. Varljen Jadranka; Šulić Sanda; Brmalj Jasminka; Batičić Lara; Obersnel Vojko; Kapović Miljenko
  Lipid classes and fatty acid composition of Diplodus vulgaris and Conger conger originating from the Adriatic sea
  2003
 14. Varljen Jadranka; Batičić Lara; Sinčić-Modrić Gordana; Obersnel Vojko; Kapović Miljenko
  Composition and seasonal variation of fatty acids of Diplodus vulgaris L. from the Adriatic sea
  2004
 15. Vaupotič Marjan; Govedič Marijan
  Razširjenost navadnega (potočnega) škržka (Unio crassus Philippson, 1788) na Goričkem (SV Slovenija)
  [Distribution of the thick shelled river mussel (Unio crassus Philippson, 1788) in the Goričko region (NE Slovenia)]
  2009
 16. Urbanič Gorazd; Podgornik Samo
  Testing some European fish-based assessment systems using Slovernian fish data from the Ecoregion Alps
  [Testiranje nekaterih evropskih metod vrednotenja ekološkega stanja na podlagi rib s slovenskimi podatki]
  2008
 17. Rozman Tamara
  Opis transferinskega lokusa in njegova uporaba pri filogenetskih analizah rodu Salmo: doktorska disertacija
  2008
 18. Maddock Ian; Smolar-Žvanut Nataša; Hill Graham
  A comparison of the channel geomorphic unit composition of regulated and unregulated reaches in the Soča river
  2007
 19. Urbanič Gorazd
  Subekoregije in bioregije celinskih voda Slovenije
  [Inland water subecoregions and bioregions of Slovenia]
  2008
 20. Brandt Majda
  Kako nakupujemo zdrava živila
  2001
 21. Trontelj Peter
  The age of subterranean crayfish species. A cooment on Buhay and Crandall (2005): subterranean phylogeography of freshwater crayfishes shows extensive gene flow and surprisingly large population sizes
  2007
 22. Valentinčič T; Dolenšek J; Miklavc P
  Olfactory discrimination, chemotopy and perception in fishes
  2006
 23. Utevsky Serge Y; Utevsky Andrei Y; Schiaparelli Stefano; Trontelj Peter
  Molecular phylogeny of pontobdelline leeches and their place in the descent of fish leeches (Hirudinea, Piscicolidae)
  2007
 24. Vrhovšek Danijel; Šajn-Slak Alenka; Habijanič Stojan; Ameršek Iztok; Krivograd-Klemenčič Sandra; Macarol Bogdan; Tratnik Jelka; Povž Meta; Skalin Boris
  Idejni načrt sanacije ribnika v Vrbju: končno poročilo
  2006
 25. Smolar-Žvanut Nataša; Burja Darko; Kavčič Iztok; Povž Meta; Muck Peter
  Določitev ekološko sprejemljivega pretoka za reko Savinjo na področju odvzema vode za MHE Prislan
  2006
 26. Smolar-Žvanut Nataša; Burja Darko; Muck Peter; Povž Meta; Vrhovšek Danijel; Rebolj Dušan
  Določitev ekološko sprejemljivega pretoka za potok Golobovec za odvzem za pitno vodo: poročilo
  2006
 27. Maddock IP; Bickerton MA; Spence R; Pickering T
  Reallocation of compensation release to restore river flows and improve instream habitat availability in the Upper Derwent catchment, Derbyshire, UK
  2001
 28. Maddock Ian; Thoms Martin; Jonson Katarina; Dyer Fiona; Lintermans Mark
  Identifying the influence of channel morphology on physical habitat availability for native fish: application to the two-spined blackfish (Gadopsis bispinosus) in the Cotter river, Australia
  2004
 29. Valentinčič Tine
  Correlations between olfactory discrimination, olfactory receptor neuron responses and chemotopy of amino acids in fishes
  2004
 30. Vrhovšek Danijel
  Rastlinske čistilne naprave (RČN) kot sistemi za zaščito ogroženih voda v Sloveniji
  1994
 31. Rotovnik-Kozjek Nada
  Počutje in hrana
  2006
 32. Smolar-Žvanut Nataša; Burja Darko; Muck Peter; Vrhovšek Danijel; Povž Meta; Krivograd-Klemenčič Aleksandra; Rebolj Dušan; Ameršek Iztok
  Določitev ekološko sprejemljivega pretoka za potok Ločnica na področju odvzema vode za MHE Skomarje: poročilo
  2005
 33. Valentinčič Tine
  Olfactory discrimination in fishes
  2005
 34. Reutter Klaus; Kapoor BG
  Fish chemosenses
  2005
 35. Trontelj Peter
  Vretenčarji Slovenije: gradivo za vaje iz zoologije strunarjev
  2005
 36. Muri Gregor
  Biološki in kemijski poizkus vpliva sedimenta na pogin rib v Ljubljanici
  2005
 37. Urbanc-Berčič Olga; Germ Mateja; Povž Meta; Šumer Suzana
  Ocena ekološkega stanja reke Ljubljanice: makrofiti in ribe
  [Evaluation of ecological status of the river Ljubljanica: macrophytes and fishes]
  2005
 38. Hollert Henner; Seiler Thomas B; Suares-Rocha Paula; Rakočević Jelena; Perović Andrej; Perović Svetlana; Sundić Danijela; Stešević Danijela; Rakaj Marash; Kostanjšek Rok
  EULIMNOS: Oekologische und oekotoxikologische Untershungen am Shkodra/Skadar See (Montenegro/Albanien)
  2005
 39. Jeram S; Sintes JM Riego; Halder M; Baraibar-Fentanes J; Sokull-Kluettgen B; Hutchinson TH
  A strategy to reduce the use of fish in acute ecotoxicity testing of new chemical substances notified in the European union
  2005
 40. Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Danijel; Breznik Barbara; Lovka Milan; Kosi Gorazd; Červek Stanko; Povž Meta; Ameršek Iztok
  Opis obstoječega stanja flore in favne na področju MHE Klavžarica
  2005
 41. Šajn-Slak Alenka; Macarol Bogdan; Vrhovšek Marjana; Berden-Zrimec Maja; Zrimec Alexis; Kosi Gorazd; Lovka Milan
  Smernice za pripravo načrta upravljanja z ribnikom Tivoli: končno poročilo
  2005
 42. Valentinčič Tine; Miklavc Pika; Dolenšek Jurij; Pliberšek Kaja
  Correlations between olfactory discrimination, olfactory receptor neuron responses and chemotherapy of amino acids in fishes
  2005
 43. Pliberšek K; Valentinčič T
  Connections between regenerated olfactory epithelium and olfactory bulb in black bullhead catfish (Ameiurus melas) visualized by fluorescent tracer Dil
  2005
 44. Dolenšek Jurij; Valentinčič Tine
  Electrophysiological responses of silent olfactory receptor neurons to amino acids in black bullhead catfish
  2005
 45. Pliberšek Kaja; Valentinčič Tine
  Connections between regenerated olfactory epithelium and olfactory bulb in black catfish (Ameiurus melas)
  2005
 46. Miklavc Pika; Valentinčič Tine
  Does chemotopy predict olfactory discrimination in zebrafish (Danio rerio)
  2005
 47. Pate Mateja; Jenčič Vlasta; Žolnir-Dovč Manca; Ocepek Matjaž
  Mycobacterium marinium, a threat to aquarium hobbyists
  [Mycobacterium marinum, grožnja akvaristom]
  2004
 48. Dulčić Jakov; Lipej Lovrenc; Glamuzina Branko; Pallaoro Armin
  Some new elements of the Adriatic ichthyofauna: a review
  2004
 49. Ramšak Andreja; Garoia Flavio; Guarniero Ilaria; Mannini Pierro; Massa Fabio; Tinti Fausto
  Use of genetic structure analysis for responsible fisheries in the Adriatic sea
  2004
 50. Mavrič Borut; Jenko Radoš; Makovec Tihomir; Lipej Lovrenc
  On the occurrence of the pelagic stingray, Dasyatis violacea (Bonaparte, 1832), in the gulf of Trieste (Northern Adriatic)
  [O pojavljanju vijoličastega morskega biča Dasyatis violacea /Bonaparte, 1832) v Tržaškem zalivu (severni Jadran)]
  2004
 51. Pate M; Jenčič V; Žolnir-Dovč M; Ocepek M
  Detection of mycobacteria in aquarium fish in Slovenia by culture and molecular methods
  2005
 52. Šajn-Slak Alenka; Vrhovšek Danijel; Kosi Gorazd; Habjanič Stojan
  Ocena stanja in smernice za upravljanje z jezeri in vodotoki na območju parka Goričko
  2005
 53. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša; Bulc Tjaša; Battelino Lilian; Drev Darko; Brezigar Bogoslav; Macarol Bogdan; Breznik Barbara; Vrhovšek Marjana
  Projekt zmanjševanja onesnaženosti na območju Kopra kot "vroče točke" v Sloveniji: poročilo - preliminarna ocena vplivov na okolje za zmanjšanje onesnaženosti na območju Kopra kot "vroče točke" v Sloveniji
  2005
 54. Smolar-Žvanut Nataša; Mikoš Matjaž; Bulc Tjaša; Vrhovšek Danijel; Zupančič-Justin Maja; Vrhovšek Marjana; Vidmar Andrej
  Ekološko sprejemljiv pretok v alpskih vodotokih: letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2004
  2004
 55. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša; Lovka Milan; Červek Stanko; Zupančič-Justin Maja; Marušič Janez; Mikoš Matjaž; Rakovec Jože; Posel Franci; Globevnik Aleš; Udovč Andrej; Natek Karel; Polič Marko; Kranjčec Renata; Fefer Dušan; Bertok Marko; Čenčur-Curk Barbara; Pregl Melhior; Zakrajšek Majda; Močnik Iztok; Breznik Barbara; Ameršek Iztok
  Poročilo o vplivih na okolje za črpalno hidroelektrarno Avče: končno revidirano poročilo
  2004
 56. Smolar-Žvanut Nataša; Burja Darko; Muck Peter; Vrhovšek Danijel; Kosi Gorazd; Povž Meta; Juvan Smiljan; Rebolj Dušan
  Določitev ekološko sprejemljivega pretoka za Josipdolski potok na področju odvzema vode za MHE Jospidol: poročilo
  2005
 57. Berginc-Dolenšek Anica; Ožek Branka; Starič Feliks; Kapš Rafael; Patkovič-Colarič Jasmina
  Botulizem
  [Botulism]
  2004
 58. Kryžanowski Andrej; Povž Meta; Ravnikar-Turk Mojca; Smolar-Žvanut Nataša; Šumer Suzana
  Vodni zadrževalniki v Sloveniji - možnosti, potrebe, izzivi, kompromisi
  2004
 59. Guarniero Ilaria; Garoia Flavio; Cilli Elisabetta; Landi Monica; Di Placido Raffaele; Cariani Alessia; Ramšak Andreja; Mannini Piero; Ungaro Nicola; Piccinetti Corrado; Tinti Fausto
  Genetic stock structure analysis revealed single population units in the shared stocks of Adriatic demersal species
  2004
 60. Anonymous ;
  AdriaMed projects. GFCM-SAC working group on small pelagic species; 2004 May 6-7; Malaga
  2004
 61. Urbanc-Berčič Olga; Germ Mateja; Poboljšaj Katja; Tome Davorin; Adamič Miha
  Poročilo o vplivih na okolje na AC odseku Beltinci - Lendava: vpliv na elemente biosfere (flora in vegetacija, favna, habitatni tipi)
  2004
 62. Šumer Suzana; Povž Meta; Podgornik Samo; Kosi Gorazd
  Ihtiološke raziskave Save od HE Vrhovo do JE Krško: poročilo
  2004
 63. Ammar Izdihar; Magni Palo; Malej Alenka; Moncheva Snejana
  Summary of discussions on topic 2.5: regional and international cooperation and comparative situations in the Mediterranean and Black seas
  2004
 64. Lipej Lovrenc; Ramšak Andreja
  Summary of discussions on topic 1.4: new techniques, tools and approaches for the study of marine biodiversity on the regional (Mediterranean) scale
  2004
 65. Lipej Lovrenc; Ramšak Andreja
  Introduction to topic 1.4: new techniques, tools and approaches to study marine biodiversity at the regional (Mediterranean) scale
  2004
 66. Magni P; Malej A; Moncheva S; Vaden-Berghe E; Appeltans W; Cuvelier D; van Avesaath PH; Hummel H; Heip CHR; Mees J
  Marbena. Summary of discussions of the Electronic conference on "The southern and eastern Mediterranean sea and the Black sea: new challengers for marine biodiversity research and monitoring"; 2004 Sep 6-24; Oostende, Belgium
  2004
 67. Smolar-Žvanut Nataša; Urbanič Gorazd; Kosi Gorazd; Povž Meta
  Kriteriji za določitev referenčnih mest v vodotokih
  2004
 68. Smolar-Žvanut Nataša; Urbanič Gorazd; Kosi Gorazd; Povž Meta
  Predlog določitve hidroekoregij v Sloveniji
  2004
 69. Smolar-Žvanut Nataša; Urbanič Gorazd; Kosi Gorazd; Povž Meta; Urbanc-Berčič Olga; Bizjak Aleš; Vrhovšek Danijel; Tavzes Branka; Toman Mihael J; Lovka Milan
  Opis značilnosti tipov površinskih voda: a) reke, jezera: biološki dejavniki
  2004
 70. Smolar-Žvanut Nataša; Povž Meta; Šumer Suzana; Kosi Gorazd; Lovka Milan; Eleršek Tanja; Černač Barbara; Vrhovšek Danijel; Slatner Mohor; Gabrijelčič Elizabeta; Breznik Barbara; Seliškar Tomaž
  Ocena ostalih pomembnih antropogenih okoljskih obremenitev površinskih voda: a)reke, jezera
  2004
 71. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša; Lovka Milan; Breznik Barbara; Muck Peter; Ameršek Iztok; Bidovec Maja; Zupančič Maja; Miklavčič Tomaž
  Revitalizacija reke Rižane: končno poročilo
  2003
 72. Smolar-Žvanut Nataša
  Fitobentos v potoku Lešnica
  2004
 73. Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Danijel; Mikoš Matjaž
  Ekološko sprejemljiv pretok v alpskih vodotokih. Letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 2003
  2004
 74. Utevsky Serge Y; Trontelj Peter
  Phylogenetic relationships of fish leeches (Hirudinea, Piscicolidae) based on mitochondrial DNA sequences and morphological data
  2004
 75. Žic R
  Strupene ribe v Jadranskem morju
  [Poisonous fish in the Adriatic sea]
  2004
 76. Smolar-Žvanut Nataša; Rejec Alida; Vrhovšek Danijel
  Environmental flow assessment for the Soča river, Slovenia
  2004
 77. Zaletel-Kragelj Lijana
  Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije (z zdravjem povezan vedenjski slog): pogostost pojavov: prehranske navade. 3. del. Pogostost uživanja živil
  2002
 78. Ramšak Andreja
  Impact of alien populations used in mariculture on genome of wild populations of same species
  2002
 79. Kosi Gorazd; Podgornik Samo; Povž Meta
  Monitoring onesnaženosti celinskih površinskih vod vpliv Cinkarne Celje na vodno okolje Hudinje
  2004
 80. Dulčić Jakov; Pallaoro Armin; Lipej Lovrenc
  Lessepsian fish migrants reported in the eastern Adriatic sea: an annotated list
  2003
 81. Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Danijel
  Slovenia: environmental flow assessment for the Soca River
  2004
 82. Smolar-Žvanut Nataša
  Slovenia: an ecologically acceptable flow for the Rižana river
  2004
 83. Smolar-Žvanut Nataša; Vrhovšek Danijel; Zupančič Maja; Urbanc-Berčič Olga; Germ Mateja; Tome Davorin; Poboljšaj Katja; Kotarac Mladen
  Poročilo o vplivih na okolje za akumulacijski bazen hidroelektrarne Boštanj - vodno in obvodno okolje
  2003
 84. Valentinčič Tine
  Taste and olfactory stimuli and behavior in fishes
  2004
 85. Von der Emde Gerhard; Mogdans Joachim; Kapoor BG
  The senses of fish: adaptations for the reception of natural stimuli
  2004
 86. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša
  Izvajanje monitoringa pri izgradnji in začetku obratovanja HE Plave II in HE Doblar II - onesnaženost reke Soče: poročilo za leto 2003
  2003
 87. Smolar-Žvanut Nataša
  Vloga bioloških elementov pri izvajanju vodne direktive
  2003
 88. Sedmak Bojan
  Kovač, šanpjer, zeus
  2003
 89. Krajnc Uroš; Toman Mihael J
  Kakovost reke Savinje - ničelno ekološko stanje pred začetkom obratovanja CČN Celje
  2003
 90. Lovšin Nika
  Molekularna evolucija non-LTR retrotranspozonov pri vretenčarjih
  2003
 91. Mikac N; Picer M; Stegnar Peter; Tušek-Žnidarič Magda
  Mercury distribution in a polluted marine area, ratio of total mercury, methyl mercury and selenium in sediments, mussels and fish
  2003
 92. Podhostnik Zlatka; Doganoc Darinka Z; Šinigoj-Gačnik Ksenija
  Vsebnosti Pb, Cd, Cu, Zn, Mn in Fe v tkivih salmonidnih rečnih rib
  2002
 93. Ramšak Andreja; Garoia Flavio; Guarniero Ilaria; Mannini Piero; Tinti Fausto
  Novel polymorphic microsatellite markers for the common pandora (Pagellus erythrinus)
  2003
 94. Jenčič Vlasta
  Učinkovito in naravi prijazno razkuževanje v ribogojstvu
  [Effective and nature not harmful disinfection in aquaculture]
  2003
 95. Vrhovšek Danijel; Smolar-Žvanut Nataša; Lovka Milan; Červek Stanko; Povž Meta; Zabric Daša
  Strokovne podlage za umestitev HE na srednji Savi - kopensko in vodno okolje: poročilo
  2003
 96. Sedmak B; Obal R; Mozetič Patricija
  Nadzor nad biotoksini prispeva k varni hrani iz morja
  [Improved seafood safety by means of biotoxin assessment]
  2003
 97. Dietner Tomaž; Dietner Sabina
  Anafilaktična reakcija po piku strupene ribe - prikaz primera
  [Anaphylactic reaction after sting of a poisonous fish - case report]
  2003
 98. Marčeta Bojan; Povž Meta
  Ribe
  2003
 99. Ramšak A; Garoia F; Guarniero I; Di Placido R; Mannini P; Tinti F
  Analysis of common pandora (Pagellus erythrinus) from the Adriatic by species specific microsatellite loci
  2003
 100. Urbanc-Berčič Olga; Gaberščik Alenka; Germ Mateja; Kosi Gorazd; Krušnik Ciril; Lipej Lovrenc; Mozetič Patricija; Šiško Milijan; Turk Valentina; Vrišer Borut; Vukovič Aleksander; Globevnik Lidija; Povž Meta
  Biološki elementi za določitev ekološkega stanja površinskih vodnih teles v skladu z direktivo ES o skupni politiki do voda
  2002

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics