biomedicina slovenica


"Fistule" : 84

 1. Lovrič Dimitrij; Miloševič Zoran
  Endovaskularno zdravljenje intrakranilnih duralnih arteriovenskih fistul (DAVF) z kortikalno vensko drenažo
  2016
 2. Tepeš Bojan; Černi Igor
  The use of different diagnostic modalities in diagnosing fistula-in-ano
  2008
 3. Šifrer Robert; Žargi Miha
  Incidenca in napovedni dejavniki za razvoj faringokutane fistule po laringektomiji
  [Incidence and prognostic factors for post-larinectomy pharyngocutaneous fistula]
  2008
 4. Flis Vojko
  Aortoenterične fistule
  2009
 5. Polanec Beno; Breznik Silva; Matela Jože; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Petrun Gregor
  Arteriovenske fistule spodnjih okončin
  2011
 6. Zaletel Marjan
  Znotrajlobanjske duralne arteriovenske fistule
  2015
 7. Lazar Mojca; Bedenik Julia; Bevc Sebastjan; Ekart Robert; Hojs Radovan
  Ocena dializnih parametrov pred nastopom stenoze arterio-venske fistule
  2014
 8. Šifrer Robert; Pukl Peter; Žargi Miha; Aničin Aleksandar
  Faringokutane fistule po laringektomiji
  [Post-laryngectomy pharyngocutaneous fistulae]
  2012
 9. Paleri Vinidh; Strojan Primož
  Vascularised tissue to reduce fistula following salvage total laryngectomy
  2014
 10. Peršič Vanja
  Nativna arteriovenska fistula pri starejših bolnikih
  [Native arteriovenous fistula in elderly patients]
  2014
 11. Leskovar Boštjan; Ključevšek Tomaž; Kersnič Boštjan
  Izkušnje enega centra z ultrazvočno vodeno perkutano dilatacijo arteriovenskih fistul
  [Single-center experience with ultrasound-guided percutaneous dilatation for arteriovenous fistulae]
  2014
 12. Malovrh Marko
  Vrste in vloga pregleda žil pred konstrukcijo arteriovenske fistule ali grafta kot oblike žilnega pristopa za zdravljenje s kronično hemodializo
  [Methods and role of vessels examination before construction of arteriovenous fistula or graft as a vascular access for treatment with chronic hemodialysis]
  2014
 13. Crnjac Anton; Ivanecz Arpad; Jagrič Tomaž; Pivec Vid; Potrč Stojan
  Zapiranje bronho-biliarne fistule s pečico (prikaz primera)
  2010
 14. Šeruga Tomaž
  Spinalne duralne arteriovenske fistule
  2011
 15. Markota Andrej; Kirbiš Simona; Strdin Košir Alenka; Marinšek Martin; Sinkovič Andreja
  Prikaz treh primerov zastrupitve s paracetamolom
  [Paracetamol intoxication - a case series]
  2011
 16. Boršoš I; Sokoloč-Košak T
  Endoskopska zapora likvor fistule v področju nosu in obnosnih votlin
  2009
 17. Šifrer Robert; Žargi Miha
  Incidenca in napovedani dejavniki za razvoj faringokutane fistule po laringektomiji
  [Incidence and prognostic factors for post-laryngectomy pharyngocutaneous fistula]
  2008
 18. Štupnik Tomaž; Hafner Tomaž
  Zdravljenje maligne traheoezofagealne fistule z dvema endoluminalnima opornicama - prikaz primera
  [Treatment of malignant tracheoesophageal fistula by double stenting - case report]
  2008
 19. Kanič Vojko; Naji Husam Franjo; Lobnik Anton
  Periferni zapleti ob perkutanih posegih na srcu
  2008
 20. Bratina Petra
  Lastnosti distalnih struktur po konstrukciji arteriovenske fistule kot žilnega pristopa za hemodializo
  2007
 21. Flis Vojko
  Aortoenterične fistule
  2008
 22. Ekart-Koren Ksenija; Muršak Martina; Lorenčič Robnik Slavica; Koren Zoran
  Okužbe v proktologiji in pristop k zdravljenju
  [Infections in proctology and approach to treatment]
  2007
 23. Buturović J; Rus R; Ponikvar R
  Ultrasonography preoperative mapping of blood vessels before arteriovenous fistule construction in pediatric patients with end-stage renal disease
  2006
 24. Golobinek Rajko
  Visoki ileus, povzročen z žolčnim kamnom (Bouveretov sindrom) - prikaz primera
  [High gallstone ileus (Bouveret's syndrome) - a case report]
  2006
 25. Pavčec Zlatko; Žokalj Ivan; Saghir Hussein; Pal Andrej; Roić Goran
  Doppler ultrasound in the diagnosis and follow-up of the muscle rupture and an arteriovenous fistula of the thigh in 12 year boy
  [Uporaba dopplerskega ultrazvoka pri ugotavljanju in sledenju mišične rupture in arteiovenozne fistule na stegnu 12-letnega dečka]
  2006
 26. Godec Manca; Ivanecz Arpad; Potič Stojan; Horvat Matjaž; Gadžijev Eldar M
  Ishemična lezija debelega črevesa kot posledica akutnega pankreatitisa
  [Ischemic lesion of the colon as a complication of severe acute pancreatitis]
  2006
 27. Oštir Barbara; Šušteršič Olga
  Standardi zdravstvene nege žilnih pristopov pri hemodializnih pacientih
  [Standards of nursing care of vascular access in hemodialysis]
  2005
 28. Flis Vojko
  Arteriovenske fistule - vzroki in ugotavljanje
  2005
 29. Videčnik Viktor
  Ultrazvočni pregled arterij spodnjih udov
  2005
 30. Popovič Peter; Šurlan Katarina
  Interventional radiological management of complications in renal transplantation
  [Radiološka diagnostika in zdravljenje zapletov presajene ledvice]
  2004
 31. Šurlan Miloš; Popovič Peter
  Interventional radiology in haemodialysis fistulae and grafts
  [Intervencijska radiologija pri hemodializnih fistulah]
  2004
 32. Knehtl Maša; Krajnc Mitja
  Vpliv arteriovenske fistule kot žilnega pristopa za hemodializo na prekrvljenost distalnih struktur - dlani in prstov (ocena treh parametrov)
  [Influence of the arteriovenous fistula as hemodialysis vascular access on the perfusion of distal structures - palms and fingers (estimation of three parameters)]
  2004
 33. Knehtl Maša; Krajnc Mitja
  Vpliv arteriovenske fistule kot žilnega pristopa za hemodializo na prekrvavljenost distalnih struktur - dlani in prstov (ocena treh parametrov)
  2004
 34. Kapun S
  Kombinirana stenoza arterio-venske fistule (AVF) pri bolniku z generalizirano aterosklerozo
  2004
 35. Ponikvar Rafael
  Arteriovenske fistule za hemodializo
  2004
 36. Malovrh Marko
  Pristop k bolniku pred konstrukcijo arteriovenske fistule
  2004
 37. Knehtl Maša; Krajnc Mitja
  Vpliv arteriovenske fistule kot žilnega pristopa za hemodializo na prekrvljenost distalnih struktur - dlani in prstov (ocena treh parametrov)
  2003
 38. Drnovšek-Olup Brigita; Beltram Matej
  Kirurško zdravljenje ptoze z mersilensko mrežico
  [Surgical treatment of ptosis with mersilene mesh]
  2004
 39. Berden Pavel
  Slikovna diagnostika velike aortokavalne fistule, nastale ob rupturi anevrizme abdominalne aorte
  [Radiologic diagnostics of a big aortocaval fistula following rupture of the abdominal aorta aneurysm]
  2000
 40. Kolodziejczak Malgorzata; Stefanski Robert; Sudol-Szopinska Iwona; Jakubowski Wieslaw
  Transrectal and transperineal sonography in the diagnosis of hidradenitis suppurativa
  [Ugotavljanje gnojnega hidradenitisa s transrektalno in transperinealno ultrazvočno preiskavo]
  2003
 41. Strojnik Tadej
  Odloženi operativni posegi pri poškodbah glave in možganov
  [Delayed neurosurgical procedure in traumatic brain injury patients]
  2003
 42. Gasparini Mladen; Popovič Dražen; Kovačič Morena
  Dejavniki, ki vplivajo na zaporo arteriovenske fistule za hemodializo
  [Factors affecting the patency of arteriovenous fistulas for haemodialysis]
  2003
 43. Ponikvar Rafael
  Žilni pristopi za hemodializo
  [Vascular access for hemodialysis]
  2003
 44. Šurlan Miloš; Popovič Peter; Salapura Vladka
  Vloga intervencijske radiologije pri bolnikih v končnem stadiju ledvične odpovedi
  [The role of interventional radiology in management of patients with end-stage renal disease]
  2003
 45. Pecik-Gostinčar Marija; Pogorevc Zora; Semolič Aleksandra
  Dokumentacija zdravstvene nege za spremljanje arterijsko-venske fistule pri bolnikih na hemodializi
  2002
 46. Kopriva S; Ključevšek D; Jereb S; Kenig T
  Prikaz traheoezofagealne fistule s fistulografijo
  [The diagnosis of tracheoesophageal fistula with fistulography]
  2002
 47. Zima Metka
  Nega fistule doma
  2001
 48. Cvenkel Barbara; Dolenc Vinko V; Miloševič Zoran
  Duralne karotiko-kavernozne fistule
  [Dural carotid-cavernous fistulas]
  2002
 49. Mahne S; Mioč J; Guzej Ž; Kinkela N; Jakomin M; Žiža F
  Biliodigestivne fistule - možnost laparoskopske oskrbe
  2001
 50. Pleterski M
  Humoralni sindrom v primeru duodenalne fistule po ekstraperitonealni rupturi duodenuma
  1953
 51. Pestevšek R
  Fistule po Wertheimovi operaciji
  1964
 52. Orel Janez; Benedik Martin
  Traheoezofagalne fistule po traheostomiji in mehanični ventilaciji
  1976
 53. Novak Franc; Pestevšek Rihard; Čavić Milan
  Fistule po Wertheimovih operacijah v Ljubljani od 1907 do danes
  1970
 54. Novak Boris
  Kongenitalne arteriovenozne fistule
  1967
 55. Mivšek-Mušič Ema; Rutar-Janhar Marija
  Arteriovenske fistule v pljučih
  1974
 56. Lukič Franc; Kocijan Andrej; Sajovic Bronka
  Primer konservativno tretirane postoperativne fistule proksimalnega dela jejunuma
  1969
 57. Miksić K; Novak B; Turk R; Zakotnik B
  Testiranje učinkovitosti dodatne arteriovenske fistule pri rekonstruktivnih posegih na arterijah goleni
  1984
 58. Koželj V
  Prirojene fistule spodnje ustnice
  1982
 59. Štular D
  DENTOGENE FISTULE
  1981
 60. Diklić G
  FISTULOGRAFIJA PERIANALNIH FISTULA UZ PRIKAZ SLUčAJA DIREKTNOG PRELAZA KONTRASTA IZ FISTULE U KRVOTOK
  1979
 61. Šik I; Šobić P; Vasić Ž
  SPONTANE UNUTRAŠNJE FISTULE DIGESTIVNOG TRAKTA
  1978
 62. Testen J
  OKUžBE, FISTULE IN SINUSI ANALNEGA IN PERIANALNEGA OBMOčJA
  1977
 63. Klavžar Regina
  Prikaz male medenice in pararektalne fistule z magnetno resonanco
  1999
 64. Cvenkel Barbara; Dolenc Vinko; Miloševič Zoran
  Atipične (duralne) karotiko-kavernozne fistule
  2000
 65. Jelenc F; Homan G
  Rektovezikalne in rektouretralne fistule
  [Rectovesical and rectourethral fistulas]
  2000
 66. Lukanovič A
  Rektovaginalne fistule
  [Rectovaginal fistulas]
  2000
 67. Velikonja T
  Vnetne bolezni in fistule anorektuma
  [Inflammatory diseases and fistulas of the anorectum]
  2000
 68. Malovrh M
  Our experience with evaluation of vessels by duplex sonography before arteriovenous fistule construction
  2000
 69. Jamar Breda; Šurlan Katarina
  Defecography: a report on 35 cases
  [Defekografija: poročilo o 35 primerih]
  2000
 70. Flis Vojko; Pavlovič Milan; Matela Jože
  Kronična venska insuficienca in kongenitalne anomalije
  [Chronic venous insufficiency and congenital anomalies]
  2000
 71. Vidmar Stanko
  Traheoezofagealne fistule
  2000
 72. Cijan Andrej
  Prirojene arteriovenske koronarne fistule
  [Congenital coronary artery fistulae]
  1999
 73. Šeruga Tomaž
  Endovaskularno zdravljenje spontane duralne arteriovenske fistule
  [Endovascular treatment of spontaneous dural arteriovenous fistula]
  1999
 74. Brecelj Aleš; Mušič Mark
  Razpoke anevrizme abdominalne aorte v spodnjo veno kavo: primer iz klinične prakse
  [Rupture of abdominal aortic aneurysm with aortocaval fistula: case report]
  1998
 75. Lichtenberger Gyoergy
  Simplification of the Blom-Singer puncture
  [Poenostavitev Blom-Singerjeve punkcije]
  1996
 76. Babnik-Peskar D; Zupančič Ž
  Pomen fistulografije pri dolgotrajnih obsežnih retroperitonealnih abscesih: ali so abscesi tuberkulozne narave?
  [Fistulography in repeated large retroperitoneal abscesses: are they tuberculous?]
  1995
 77. Podboj J
  Likvorske fistule po kraniocerebralnih poškodbah s stališča otorinolaringologa
  1992
 78. Borčić V
  Intestinalna opstrukcija i pseudoopstrukcija. Abdominalni apscesi i fistule
  1991
 79. Šurlan M; Mihelič M; Pavčnik D; Klančar J; Knific J
  Novost u perkutanom liječenju fistule uretera
  1990
 80. Abramič P; Sever Marko
  Kirurško zdravljenje maligne duodeno-količne fistule
  [Surgical treatment of a malignant duodeno-colic fistula]
  1990
 81. Vrečer B
  Pitanje optimalne palijacije kod maligne ezofagobronhalne fistule
  [The question of optimal palliation of malignant esophagobronchial fistula]
  1986
 82. Vrečer B
  Modifikacija zaobilazne anastomoze želucem kod maligne ezofagobronhalne fistule. (Modification of the bypass operation with the stomach in the malignant esophagobronchial fistula)
  1986
 83. Kogovšek J
  Operativno zdravljenje večje rektovaginalne fistule pri kobili. (Operative treatment of a major recto-vaginal fistula in a mare)
  1986
 84. Flis Vojko; Koželj Miran; Miksič Kazimir; Novak Boris
  Aortoenterične fistule
  [Aortoenteric fistulae]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics