biomedicina slovenica


"Fizioterapije" : 86

 1. Groleger Sršen Katja
  Postavljanje ciljev v rehabilitaciji otrok
  [Goal setting in paediatric rehabilitation]
  2018
 2. Videnšek Simona; Žižek Natalija
  Primerjava prepoznavnosti pojava urinske inkontinence med študenti fizioterapije in zdravstvene nege na AME-ECM
  2015
 3. Ejupi Betim; Tomazin Iztok; Klemenc-Ketiš Zalika; Bulc Mateja
  Vpliv fizioterapije na zdravljenje bolečine v vratu
  2016
 4. Krizmanič Tatjana; Vidmar Gaj; Grabljevec Klemen
  Učinki vadbe z različnimi fizioterapevtskimi postopki, vključno z vadbo hoje na sistemu Lokomat, pri bolnikih z multiplo sklerozo
  [Effects of gait training with conventional physiotherapy including robot-assisted gait training (Lokomat) in patients with multiple sclerosis]
  2015
 5. Detela Jasmina
  Varčevalno krčenje fizioterapije
  2014
 6. Groleger Katja; Repež Andrej; Zorman Peter; Fister Petja; Štucin Gantar Irena; Paro Panjan Darja; Kržan Matevž
  Celostna obravnava novorojenčka in dojenčka z okvaro brahialnega pleteža
  [A comprehensive approach to newborns and infants with brachial plexus impairment]
  2015
 7. Kovačić Mateja; Divjak Mojca
  Študenti fizioterapije in invalidnost
  [Physiotherapy students and disability]
  2013
 8. Tominc Danila; Hlebš Sonja; Puh Urška
  Dejavniki za izbor študija fizioterapije, poznavanje poklica in želene usmeritve po končanem študiju
  [Factors that influence the decision to study physiotherapy, understanding of the profession and preferred orientation after graduation]
  2013
 9. Hlebš Sonja; Puh Urška
  Prenova študijskega programa fizioterapije na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani
  [Reorganisation of the physiotherapy study programme at Faculty of health sciences at University of Ljubljana]
  2012
 10. Radež Pia; Šćepanović Darija; Backović Juričan Andrea
  Prisotnost fizioterapije v okviru šol za starše v Sloveniji
  [The physiotherapy components within the antenatal classes in Slovenia]
  2013
 11. Klojčnik Tomaž
  Virtualna realnost kot orodje za rehabilitacijo in terapijo
  [Virtual reality as a tool for rehabilitation and therapy]
  2011
 12. Šćepanović Darija
  Vloga fizioterapije pri preprečevanju urinske inkontinence v nosečnosti in po porodu
  2014
 13. Zupanc Aleksander; Vidmar Gaj
  Ali vadba na ravnotežni plošči Wii z igrami Wii Fit pri bolnikih s pridobljenimi okvarami perifernih živcev vpliva na ravnotežje in hojo?
  [Does training on the Wii balance board with Wii Fit games have an effect on balance and walking in patients with acquired peripheral herve lesions?]
  2014
 14. Žnidarič Mira; Kresal Friderika
  Pomen fizioterapije pri simptomatiki lajmske borelioze
  [The meaning of physiotherapy for symptomatic of lyme borreliosis]
  2010
 15. Kmetič Ksenija
  Izobraževanje - nujnost današnjega časa
  2010
 16. Knezar Aljaž; Herc Mladen; Horvat Tatjana
  Najpogostejše nepravilnosti drže telesa pri študentih fizioterapije na Alma Mater Europaea - Evropskem centru, Maribor
  [The most frequent irregularities of posture in students of physiotherapy at the AMEU - ECM]
  2014
 17. Kresal Friderika
  Realnost slovenske fizioterapije
  [Reality of Slovenian physiotherapy]
  2011
 18. Tominc Danila; Hlebš Sonja; Puh Urška
  Dejavniki za izbor študija fizioterapije, poznavanje poklica in želena usmeritev
  [Factors that influence the decision for physiotherapy study, knowledge of the profession and preferred profesional field]
  2013
 19. Lavtižar Jana; Sivec Gordana
  Vloga koordinatorja odpusta pacienta v Splošni bolnišnici Jesenice
  [#The #role of patient treatment coordinatorat at Jesenice General hospital]
  2013
 20. Krizmanič Tatjana; Vidmar Gaj
  Povezanost med Fizioterapevtsko ocenjevalno lestvico za bolnike s Parkinsonovo boleznijo in Lestvico za samooceno prizadetosti bolnika
  [A physiotherapeutic assessment scale for patients with Parkinson's disease in association with patients' self-assessment of disability]
  2011
 21. Piskar Alenka; Stravnik Marjeta
  Pomembnost zgodnje fizioterapije pri otrocih z zgodnjo možgansko okvaro
  2011
 22. Strauch Ludovik
  Anatomija dihalnih poti in fiziologija dihal
  2011
 23. Anonymous ;
  Timski pristop pri bolniku na neinvazivni ventilaciji. 28. podiplomski seminar respiratorne in kardiovaskularne fizioterapije; 2011 maj 24-25; Ljubljana
  2011
 24. Zupanc Aleksander; Krničar Irena
  Fizioterapevtska obravnava bolnice z zapleti po preboleli okužbi z virusom H1N1 - poročilo o primeru
  2011
 25. Rusjan Marko; Stražar Klemen
  Pomen fizioterapije pri zdravljenju primarnih artroz kolena
  2011
 26. Hlebš Sonja; Škrlec Sandi
  Ocena uspešnosti fizioterapije z vprašalnikom o okvari kolena zaradi osteoartritisa
  2011
 27. Ekart Buček Aleksandra
  Zgodnji fizioterapevtsko rehabilitacijski pristop po operaciji srca
  2010
 28. Jeruc-Tanšek Monika; Babnik Alenka
  Vloga fizioterapije v celostni obravnavi odraslih pacientov s cistično fibrozo
  2009
 29. Ekart Buček Aleksandra; Računica Karolina; Videnšek Simona; Čelan Dušan; Čelan Dušan; Turk Zmago
  Aktivni pristop in pomen fizioterapije pri zdravljenju osteoporoze
  2009
 30. Turk Zmago
  Priročniku na pot
  2009
 31. Jeruc Tanšek Monika
  Vloga respiratorne fizioterapije v celostni obravnavi odraslih pacientov s cistično fibrozo
  2009
 32. Puh Urška; Hlebš Sonja
  Praksa temeljena na dokazima - budučnost fizioterapije
  [Evidence-based practice - physiotherapy in future]
  2009
 33. Babnik Alenka
  Tehnike respiratorne fizioterapije pri bolniku s cistično fibrozo
  2009
 34. Babnik Alenka
  Načrtovanje postopkov respiratorne fizioterapije pri bolniku s cistično fibrozo
  [Respiratory physical therapy planning in patients with cystic fibrosis]
  2008
 35. Potočnik Maja Marija
  ABC respiratorne fizioterapije pri pljučnem bolniku
  2007
 36. Rotner Edita
  Posebnosti fizioterapije pri bolnikih z rakom
  [Special characteristics of physical therapy in cancer patients]
  2008
 37. Turk Zmago; Hernja Rumpf Tadeja
  Tope poškodbe mišice kvadriceps
  [Blunt injuries of muscle quadriceps in football]
  2007
 38. Polonca Kolar
  Rehabilitacija revmatika z vidika fizioterapije
  2007
 39. Žigon Tomaž; Kmetič Ksenija
  Izid fizioterapije po oskrbi zloma začetnega dela nadlahtnice
  2006
 40. Šćepanović Darija; Žgur Lidija
  Fizioterapevtska obravnava nosečnice in ženske po porodu z bolečino v hrbtenici in medenici
  [Physiotherapy management for low back and pelvic pain for pregnant woman and puerpera]
  2005
 41. Žigon Tomaž
  Vpliv izbire vsadka na izid fizioterapije po učvrstitvi zloma začetnega dela stegnenice
  2003
 42. Krizmanič Tatjana
  Program nevrofizioterapije pri osebah po nezgodni poškodbi možganov: pristop in prikaz dela
  2003
 43. Globokar Daniel
  Vloga tekočega traku in naprave gait trainer v rehabilitaciji bolnikov po možganski kapi
  2003
 44. Korda Sabina
  Načrtovanje in izvajanje fizioterapije na domu
  2003
 45. Primožič Alenka; Puh Urška
  Program fizioterapije za zniževanje mišičnega tonusa pri osebah z multiplo sklerozo
  [Programme of physiotherapy for reduction of muscle tone in persons with multiple sclerosis]
  2003
 46. Uršič Silva
  Spremljanje in presoja kakovosti na področju fizioterapije
  [Quality management in physical therapy]
  2003
 47. Kozina Dragica
  Indikacije in kontraindikacije pri predpisovanju ambulantne fizioterapije pri bolnikih s kronično bolečino v križu
  2002
 48. Primožič Alenka; Zupanc Aleksander; Dobnik Tanja
  Vloga fizioterapije pri predpisovanju ortotskih pripomočkov
  [The role of physiotherapy in the prescription of orthotic aids]
  2001
 49. Sterle Alenka Tatjana; Vidovič-Valentinčič Nataša
  Kako s fizioterapijo dosežemo boljše počutje slepega in slabovidnega
  [Physiotherapy of blind and low vision individuals]
  2002
 50. Potočnik Andreja
  Strokovno izpopolnjevanje iz fizioterapije v Royal London hospital
  [Professional training for physiotherapy in the Royal London hospital]
  1996
 51. Gaber B
  Vloga respiratorne fizioterapije pri preprečevanju pljučnih komplikacij vitalno ogroženih novorojenčkov in dojenčkov
  1984
 52. Prašnikar M
  Inhalacijska terapija
  1983
 53. Magdalenič A
  Vaje v izkašljevanju in drenažni položaji
  1983
 54. Mežek V
  Dihalne vaje, vaje v prsnem in preponskem dihanju
  1983
 55. Štiherl S
  Priprava, čiščenje in dezinfekcija fizioterapevtičnih pripomočkov
  1983
 56. Remškar J
  Fizioterapija pri kronični obstruktivni pljučni bolezni
  1983
 57. Štern A
  Načini odvajanja kajenja
  1983
 58. Mušič E
  Vpliv okolja na kronično obstruktivno pljučno bolezen
  1983
 59. Fortič M
  Spirografsko testiranje pljučne funkcije
  1983
 60. Štangl B
  Plinska izmenjava v pljučih
  1983
 61. Jerše M
  Cilji in metode rehabilitacije pljučnih bolnikov
  1983
 62. Fajmut A
  Organizacija in izvajanje fizioterapije v zdravstvenem domu
  1983
 63. Kandus M; Vlahovič V
  Smernice za izdelavo plana fizioterapije pri bolnikih z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi
  1983
 64. Jakaša "
  MJESTO I ULOGA FIZIOTERAPIJE KOD BRONHALNE ASTME
  1978
 65. Florjančič Ivan
  Posebnosti programov fizioterapije v domovih za starejše občane
  1999
 66. Božič Borut; Rozman Blaž
  Zdravljenje revmatoidnega artritisa s kortikosteroidi
  [Corticosteroid treatment of rheumathoid arthritis]
  1999
 67. Žgur-Černigoj Erna
  Ugotavljanje odnosa med uspešnostjo nevrofizioterapije in uspešnostjo v šoli
  [Research of correlation between successful nevrophysiotherapy and succes in school]
  1999
 68. Rogelj Frančiška
  Kakovost življenja v starosti in vloga fizioterapije
  [Quality of life in old age and role of physical therapy]
  1997
 69. Potokar Maja
  Preventiven pristop k bolečini v križu v zgodnji nosečnosti
  1995
 70. Bola Denis; Gaber Gabrijela; Rugelj Darja
  Analiza prisotnosti fizioterapije v zdravstvenem varstvu žensk
  1995
 71. Divjak Mojca
  Obseg in uresničevanje pravic iz zdravstvenega varstva žensk v Sloveniji
  1995
 72. Jakovljević Mirobljub; Hlebš Sonja
  Zbiranje in dokumentiranje podatkov o fizioterapevtskih storitvah
  1995
 73. Jurjevec Martina
  Vaje za mišice medeničnega dna
  1995
 74. Lapajne Marija
  Bolečina v križu - najpogostejša težava v nosečnosti
  1995
 75. Žgur Lidija
  Delo fizioterapevta s hospitalizirano nosečnico
  1995
 76. Gaber Gabrijela
  Telesna aktivnost v nosečnosti
  1995
 77. Prelec Anita
  Fizična kondicija porodnic ob prihodu v porodni blok
  1995
 78. Štolfa-Gruntar Andreja
  Šola za starše - včeraj, danes, jutri
  1995
 79. Pajntar Marjan
  Psihosomatski vidiki priprave na porod
  1995
 80. Šubic Zdenka
  Zdravstvena vzgoja nosečnice
  1995
 81. Lapajne Janez
  Zbornik prispevkov 1. seminarja Vloga fizioterapije v predporodnem zdravstvenem varstvu žensk; 1995 jun 9-10; Dobrna
  1995
 82. Šiler Romana
  Vloga preventivne fizioterapije pri cervikalnem sindromu
  [The role of preventive physiotherapy in cervical syndrome]
  1998
 83. Florjančič Ivan
  Posebnosti programov fizioterapije v domovih starejših občanov
  1998
 84. Primožič AM; Krizmanič T
  Pomen fizioterapije pri rehabilitaciji bolnika z multiplo sklerozo
  1996
 85. Novak-Antolič Ž
  Patološka nosečnost in fizična aktivnost
  1995
 86. Primožič A
  Izbira metod fizioterapije pri bolniku z multiplo sklerozo
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics