biomedicina slovenica


"Flatfoot" : 19

 1. Novak Zala; Groleger Sršen Katja
  Metode ocenjevanja dinamičnega ploskega stopala
  [Functional flatfoot evaluation methods]
  2017
 2. Andoljšek Matej
  Neuspešno primarno zdravljenje zloma petnice - kaj storiti?
  [Failed primary treatment of calcaneal fracture, what to do?]
  2008
 3. Pehnec Andreja; Kuhta Matevž
  Ploska stopala - diagnostika in terapija
  2006
 4. Andoljšek M
  Failed primary treatment of calcaneal fracture. What to do?
  [Misslungene Erstbehandlung von Kalkaneusfrakturen. Was ist zu tun?]
  2005
 5. Drobnič Matej; Antolič Vane
  Kita zadnje golenične mišice pri nastanku pridobljenega ploskega stopala odraslih
  [The role of the posterior tibial tendon in the adult acquired flatfoot]
  2002
 6. Brecelj Janez
  Plosko stopalo pri otroku
  2002
 7. Brecelj J
  Plosko stopalo pri otroku, zgodnje odkrivanje in obravnava
  [Flat foot in the child, early detection and treatment]
  2000
 8. Stok R
  Indikacije za predpis ortopedske obutve ter prilagoditev obutve pri odraslih
  1999
 9. Brecelj Janez
  Indikacije za predpis ortopedske obutve ter prilagoditev obutve pri otrocih
  1999
 10. Brecelj Janez
  Razvoj stopalnih lokov in fleksibilno plosko stopalo pri otrocih
  1999
 11. Brecelj Janez
  Fleksibilno plosko stopalo - zakaj zdravljenje ni potrebno
  1998
 12. Bregar Martina
  Preprečevanje in zdravljenje motenj gibalnega sistema pri otrocih
  1998
 13. Kralj M
  Plosko stopalo
  1990
 14. Baebler B
  Prirojene deformacije otroških stopal
  1990
 15. Brecelj Janez
  Fleksibilno plosko stopalo in zakaj ni potrebno njegovo zdravljenje
  [Flexible flatfoot - why treatment is not necessary]
  1998
 16. Poglavšek S
  Zdravstvena vzgoja za zdravo stopalo
  1987
 17. Burjan A; Strel J; Tratnik N
  Povezanost ploskih stopal z nekaterimi morfološkimi lastnostmi in motoričnimi sposobnostmi pri učenkah in učencih v osnovni šoli
  1995
 18. Kaloper D
  Razvojne spremembe in ortopedska obutev
  1990
 19. Turk Z
  Fizikalna terapija pri boleznih gibalnega sistema
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics