biomedicina slovenica


"Fruit" : 314

 1. Bavcon Kralj Mojca; Podražka Marcin; Krawczyk Barbara; Pandel Mikuš Ruža; Jarni Kristjan; Trebše Polonca
  ʺRaw foodʺ diet
  2017
 2. Cikajlo Imre; Hukić Alma; Dolinšek Irena; Zajc Dejana; Vesel Mateja; Krizmanič Tatjana; Peterlin-Potisk Karmen; Blažica Bojan; Biasizzo Anton; Novak Franc
  Telerehabilitation of upper extremities with target based games for persons with Parkinson's disease
  2017
 3. Čvorović Jovana; Žiberna Lovro; Tramer Federica; Passamonti Sabina; Daglia Maria; Nabavi Seyed F.; Sobarzo-Sanchez Eduardo; Nabavi Seyed M.
  Hydroxytyrosol, a phenyl ethyl alcohol with health effects
  2016
 4. Radivo Manica; Pucer Patrik; Poklar Vatovec Tamara
  Prehranjevalne navade in telesna aktivnost dijakov primorsko-notranjske regije
  [Dietary habits and physical activity of students in the Primorska-Notranjska region]
  2016
 5. Blaznik Urška; Hlastan-Ribič Cirila; Heath Ester
  Sprejemljivost vnosa organofosfornih in karbamatnih pesticidov s sadjem in zelenjavo z vidika zdravja otrok
  2015
 6. Matricardi P. M.; Kleine-Tebb J.; Hoffmann H. J.; Valenta Rudolf; Hilger C.; Hofmajer S.; Aalberse R. C.; Agache I.; Asero R.; Korošec Peter
  EAACI molecular allergology user's guide
  2016
 7. Hribar Janez; Zlatić Emil; Vidrih Rajko
  Impact of 1-MCP on suppression of flavor metabolites in apple (Malus domestica Borkh) fruits
  2008
 8. Sabotič Jerica; Künzler Markus; Kos Janko
  Lectins and protease inhibitors in defense of fungal fruiting bodies
  2015
 9. Ademosun Ayokunle O.; Oboh Ganiyu; Passamonti Sabina; Tramer Federica; Žiberna Lovro; Boligon Aline Augusti; Athayde Margareth Linde
  Phenolics from grapefruit peels inhibit HMG-CoA reductase and angiotensin-I converting enzyme and show antioxidative properties in endothelial EA.Hy 926 cells
  2015
 10. Ademosun Ayokunle O.; Oboh Ganiyu; Passamonti Sabina; Tramer Federica; Žiberna Lovro; Boligon Aline Augusti; Athayde Margareth Linde
  Inhibition of metalloproteinase and proteasome activities in colon cancer cells by citrus peel extract
  2015
 11. Dreo Tanja; Erjavec Jana; Pirc Manca; Alič Špela; Brzin Jože; Sabotič Jerica; Naglič Tina; Tušek-Žnidarič Magda; Peterka Matjaž; Grebenc Tine; Kos Janko; Ravnikar Maja
  Research and novel biopesticides
  2015
 12. Dreo Tanja; Erjavec Jana; Pirc Manca; Alič Špela; Brzin Jernej; Sabotič Jerica; Naglič Tina; Tušek-Žnidarič Magda; Peterka Matjaž; Grebenc Tine; Kos Janko; Ravnikar Maja
  Research and evaluation of novel biopesticides
  2015
 13. Fijan Sabina; Kotnik Marina; Stričević Jadranka
  Vitamin C v prehrani mladostnikov
  [Vitamin C in the nutrition of youth]
  2015
 14. Janeš Damjan; Kočevar Glavač Nina
  Benigna hiperplazija prostate - si lahko pomagamo z zdravilnimi rastlinami?
  [Benign prostate hyperplasia - can the use of medicinal herbs be helpful?]
  2014
 15. Sova Matej
  Biološki učinki derivatov cimetne kisline
  [Biological effects of cinnamic acid derivatives]
  2012
 16. Herlah Barbara
  Zaznava dejavnikov vnosa sadja in zelenjave pri 11-letnih otrocih mariborske regije in njihove zveze z zaužitim sadjem in zelenjavo
  [Perceptions of determinants of fruit and vegetable intake among 11-year-old children in Maribor region and their coorlations with the fruit and vegetable consumation]
  2014
 17. Kirbiš Andrej; Tavčar Krajnc Marina; Cupar Tina; Musil Bojan
  Socio-demographic and socio-economic differences in fruit and vegetable consuption: a representative study of Slovenian youth
  [Socioemografske in socioekonomske razlike v uživanju sadja in zelenjave: reprezentativna raziskava slovenske mladine]
  2014
 18. Bizjak Bajec Nina; Hlastan-Ribič Cirila; Poklar Vatovec Tamara
  Uživanje sadja in zelenjave med osnovnošolci v Ilirski Bistrici
  [Fruit and vegetable consumption among school children from Ilirska Bistrica]
  2014
 19. Lynch Christel; Kristjansdottir Asa; te Velde Saskia; Lien Nanna; Roos Eva; Thorsdottir Inga; Krawinkel Michael; de Almeida Maria; Papadaki Angeliki; Hlastan-Ribič Cirila; Petrova Stefka; Ehrenblad Bettina; Halldorsson Thorhallur I; Poortvliet Eric; Yngve Agneta
  Fruit and vegetable consumption in a sample of 11-year-old children in ten European countries - the PRO GREENS cross-sectional survey
  2014
 20. Bandelj Mavsar Dunja; Arbeiter Alenka; Podgornik Maja; Miklavčič Ana; Podmenik Dane
  Koliko sadja in zelenjave nikoli ne pride do ust potrošnika?
  [How much fruit and vegetables never reaches a consumer's mouth?]
  2014
 21. Lešer Vladka
  Pogostost uživanja hrane pri študentih zdravstvene nege
  [The frequency of food intake of students of nursing care]
  2011
 22. Fajt Nikita; Jug Tjaša; Komel Erika; Hudina Metka
  Influence of different peach rootstock on leaf mineral content in cv. 'Redhaven' (Prunus persica (L.) Batsch) in relation to the yield and fruit quality
  2014
 23. Lehto Elviira; Ray Carola; te Velde Saskia; Petrova Stefka; Duleva Vesselka; Krawinkel Michael; Behrendt Isabel; Papadaki Angeliki; Kristjansdottir Asa; Thorsdottir Inga; Yngve Agneta; Lien Nanna; Lynch Christel; Ehrenblad Bettina; de Almeida Maria; Hlastan-Ribič Cirila; Simčič Irena; Roos Eva
  Mediation of parental educational level on fruit and vegetable intake among schoolchildren in ten European countries
  2013
 24. Mastellos Nikolaos; Gunn Laura H; Felix Lambert M; Car Josip; Majeed Azeem
  Transtheoretical model stages of change for dietary and physical exercise modification in weight loss management for overweight and obese adults
  2014
 25. Čuk Romana; Benko Ester; Poklar Vatovec Tamara
  Uživanje sadja in zelenjave ter telesna dejavnost med učenci Osnovne šole Lucija
  [Fruit and vegetable consumption and physical activity among pupils of primary school Lucia]
  2014
 26. Gabrijelčič Blenkuš Mojca; Farrer Linden; Kuipers Yoline; Lesnik Tina
  Šolska shema sadja in medsektorsko sodelovanje
  [School fruit scheme and cross-sectoral co-operation]
  2013
 27. Leskovar Barbara; Kavčič Ana; Pogačnik Marijan
  Upoštevanje setvenega koledarja pri pridelovanju nekaterih plodovk po biološko dinamični metodi
  [Consideration of a seeding calendar in the production of some fruit vegetables by bio-dynamic method]
  2013
 28. Leskovar Barbara; Kavčič Ana; Pogačnik Marijan
  Upoštevanje setvenega koledarja pri pridelovanju nekaterih plodovk po biološko dinamični metodi
  [Consideration of a seeding calendar in the production of some fruit vegetables by bio-dynamic method]
  2013
 29. Ferant Nataša; Čeh Barbara; Simonovska Breda
  Poskusna pridelava volčjega jabolka (Physalis alkekengi L.) v Savinjski dolini
  [Experimental production of Chinese Lantern (Physalis alkekengi L.) in Savinja Valley]
  2013
 30. Miglar Nastja; Štern Katja; Vidmar Lovro; Drevenšek Gorazd; Zorko Matjaž
  The effect of natural substances from wine and some fruits on vascular tonus via interation with G-proteins
  2012
 31. Serec Maša; Švab Igor; Kolšek Marko; Švab Vesna; Moesgen Diana; Klein Michael
  Health-related lifestyle, physical and mental health in children of alcoholic parents
  2012
 32. Dreo Tanja; Mehle Nataša; Pirc Manca; Ravnikar Maja; Baebler Špela; Čepin Urška
  Real-time PCR workshop in plant pathology: diagnostics and research; 2011 Nov 29-Dec 2; Ljubljana
  2011
 33. Kopač P; Rudin M; Gentinetta T; Gerber R; Pichler C; Hausmann O; Schnyder B; Pichler WJ
  Continuous apple consumption induces oral tolerance in birch-pollen-associated apple allergy
  2012
 34. Ambrožič-Turk Barbara; Fajt Nikita; Seljak Gabrijel; Mehle Nataša; Ravnikar Maja
  Izkušnje v prvih letih uporabe mrežnika za zagotavljanje cepilnega materiala pri koščičastih sadnih vrstah
  [First experiences with the use of insect-proof net-house in assuring the propagating material of stone fruits]
  2011
 35. EUPHRESCO fruitphytointerlab group Nataša; Graziella P
  European interlaboratory comparison and validation of detection methods for 'Candidatus Phytoplasma mali', 'Candidatus Phytoplasma prunorum' and 'Candidatus phytoplasma pyri': preliminary results
  2011
 36. Ambrožič-Turk Barbara; Fajt Nikita; Seljak Gabrijel; Mehle Nataša; Ravnikar Maja
  Izkušnje v prvih letih uporabe mrežnika za zagotavljanje cepilnega materiala pri koščičastih sadnih vrstah
  [First experiences with the use of insect-proof net-house in assuring the propagating material of stone fruits]
  2011
 37. Slatnar Ana; Štampar Franci; Mikulič Petkovšek Maja; Veberič Robert
  Vpliv uporabe natrijevega bikarbonata, sredstva za zatiranje jablanovega škrlupa, na kakovost plodov jablane
  [Influence of sodium bicarbonate, an anti-apple scab agent, on a quality parameters of apple fruits]
  2011
 38. Munda Alenka; Gerič-Stare Barbara
  Glive iz rodu Colletotrichum, povzročiteljice antraknoze na sadnem drevju in jagodičju v Sloveniji
  [Species of Colletotrichum causing antracnose of fruit trees and small fruit in Slovenie]
  2011
 39. Rupar Matevž; Prezelj Nina; Mehle Nataša; Nikolić Petra; Ravnikar Maja; Dermastia Marina
  Improvement of phytoplasma diagnostics in grapevine and fruit trees: from grinding to real time PCR analysis
  2011
 40. Kreft M; Berden-Zrimec M; Zrimec A; Erdani-Kreft M; Kreft I; Kreft S
  Pumpkin fruit, seed and oil yield is independent of fruit or seed photosynthesis
  2011
 41. Delić D; Mehle N; Lolić B; Ravnikar M; Ðurić G
  European stone fruit Yellows phytoplasma in Japanese plum and Myrobalan plum in Bosnia and Herzegovina
  2010
 42. Mehle N; Ambrožič-Turk B; Brzin J; Nikolič P; Dermastia M; Boben J; Ravnikar M
  Diagnostics of fruit trees phytoplasmas - the importance of latent infection
  2010
 43. Anonymous ;
  ICVF. Proceedings of the 21st International Conference on Virus and other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops; 2009 Jul 5-10; Neustadt, Germany
  2009
 44. Bajd Barbara
  Classifying fruits and understanding natural diversity
  2010
 45. Prezelj Nina; Mehle Nataša; Nikolić Petra; Rupar Matevž; Ravnikar Maja; Dermastia Marina
  Rapid diagnostics for economically important phytoplasma in grapevine and fruit trees
  2010
 46. Prezelj N; Mehle N; Nikolić P; Ravnikar M; Dermastia M
  Rapid diagnostic for economically important phytoplasmas in grapevine and fruit trees
  2010
 47. Nikolić P; Ravnikar M; Gruden K; Dermastia M
  A new real-time PCR detection system for AP, ESFY and PD phytoplasmas in fruit trees
  2010
 48. Belušič Gregor; Pirih Primož; Stavenga Doekele Gerben
  Photoreceptor responses of fruitflies with normal and reduced arrestin content studied by simultaneous measurements of visual pigment fluorescence and ERG
  2010
 49. Dujmović-Purgar Dubravka; Šindrak Zoran; Mihelj Darko; Voća Sandra; Duralija Boris
  Samonikle sadne vrste v Republiki Hrvaški
  [Wild frowing fruit species in Republic of Croatia]
  2008
 50. Poličnik Rok; Hlastan-Ribič Cirila; Pokorn Dražigost
  Prehranjevalne navade predšolskih otrok v Ljubljani in okolici
  [Nutritional habits of pre-school children in Ljubljana and its surroundings]
  2009
 51. Takač Iztok; Kotnik Barbara
  Predmenstruacijski sindrom
  [Premenstrual syndrome]
  2009
 52. Kramarič Anja; Mavri Alenka
  Pomen nove oblike pisnega navodila za bolnike z antikoagulacijskim zdravljenjem
  [The role of new educational material in patients knowledge of anticoagulant therapy]
  2009
 53. Gašperšič Maja; Pruetz Jill D
  Savanna chimpanzes (Pan troglodytes verus) and baobab fruits (Adansonia digitata): investigation of percussive technology among three chimpanzee communities in southern Senegal
  2007
 54. Gregorič Matej; Koch Verena
  Prehranska kakovost zajtrka slovenskih srednješolcev
  [Nutritional quality of breakfast eaten by secondary school students in Slovenia]
  2009
 55. Delić Duška; Mehle Nataša; Lolić Biljana; Ravnikar Maja; Ðurić Gordana
  Current status of European stone fruit yellows phytoplasma in Bosnia and Herzegovina
  2009
 56. Mehle Nataša; Ambrožič-Turk Barbara; Brzin Jernej; Nikolič Petra; Dermastia Marina; Boben Jana; Ravnikar Maja
  Diagnostics of fruit tree phytoplasma - importance of latent infections
  2009
 57. Anonymous ;
  ICVF. 21st International Conference on Virus and other Graft Transmissible Diseasesof Fruit Crops; 2009 Jul 5-10; Neustadt
  2009
 58. Fajt Nikita; Seljak Gabrijel; Prinčič Matjaž; Komel Erika; Veberič Robert; Mehle Nataša; Boben Jana; Dreo Tanja; Ravnikar Maja; Ambrožič Turk Barbara
  Zagotavljanaje zdravega izhodiščnega materiala koščičarjev z vzgojo matičnih dreves v mrežniku
  [Assurance of healthy propagating material of stone fruits by cultivating mother trees in insect-proof net-house]
  2009
 59. Simončič Andrej; Kozmus Peter; Škerlavaj Vojko; Modic Špela; Mavec Roman; Stopar Matej; Baša Česnik Helena; Velikonja Bolta Špela; Gregorčič Ana
  Vpliv različnih tehnologij vastva jablan pred boleznimi in škodljivci na ostanke fitofarmacevtskih sredstev v jabolkih
  [The influence of different plant protection technologies on pests and diseases in orchards and their residues in fruits]
  2009
 60. Videmšek Uroš
  Degeneracija centralnih fotoreceptorjev pri vinski mušici (Drosophila melanogaster) seva rdgC
  [Degeneration of central photoreceptors in the fruit fly (Drosophila melanogaster) strain rdgC]
  2008
 61. Masneuf Isabelle; Hansen Jorgen; Groth Casper; Piškur Jure; Dubourdieu Denis
  New hybrids between Saccharomyces sensu stricto yeast species found among wine and cider production strains
  1998
 62. Gojković Zoran; Sandrini Michael PB; Piškur Jure
  Eukaryotic beta-alanine synthases are functionally related but have a high degree of structural diversity
  2001
 63. Knecht Wolfang; Petersen Gitte Ebert; Sandrini Michael P; Sondergaard Leif; Munch-Petersen Birgitte; Piškur Jure
  Mosquito has a single multisubstrate deoxyribonucleoside kinase characterized by unique substrate specificity
  2003
 64. Mikkelsen Nils Egil; Johansson Kenth; Karlsson Andreas; Knecht Wolfgang; Andersen Gorm; Piškur Jure; Munch-Petersen Birgitte; Eklund Hans
  Structural basis for feedback inhibition of the deoxyribonucleoside salvage pathway: studies of the Drosophila deoxyribonucleoside kinase
  2003
 65. Belušič Gregor; Pirih Primož; Stušek Peter; Stavenga Doekele G
  Medigra žuželjčjih vidnih in zaščitnih pigmentov: mušica, muha in metuljčnica
  [The interplay of insect visual screening pigments: fruitflies, blowflies and owlflies]
  2009
 66. Jeriček Helena; Pucelj Vesna
  Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju - primerjava med letoma 2002 in 2006
  [Health behaviour in school-aged children - comparison between years 2002 and 2006]
  2008
 67. Puizina-Ivić N
  Skin aging
  2008
 68. Llop Pablo; Gonzalez Raquel; Dreo Tanja; Pulawska Joanna; Bultreys Alain; Barbe Silvia; Montesinos Emilio; Lopez Maria M
  Plasmids and virulence in Erwinia amylovora
  2008
 69. Dreo Tanja; Pirc Manca; Ravnikar Maja
  Place of real-time PCR in diagnostics of Erwinia amylovora
  2008
 70. Anonymous ;
  Host pathogen interactions in pome fruits. Management committee meeting and joint meeting of working groups 1 and 3; 2008 May 14-16; Izmir
  2008
 71. Stopar Matej
  Thinning of "Golden Delicious' apples with the combination of ethephon and CPPU
  [Redčenje plodičev jablane sorte Zlati delišes s kombinacijo etafona ter CPPU]
  2005
 72. van Dalen Gerard; Nootenboom Peter; van Vliet Lucas J; Voortman Lennard; Esveld Erik
  3-D imaging, analysis and modelling of porous cereal products using X-ray microtomography
  2007
 73. Boben Jana; Mehle Nataša; Ravnikar Maja
  Optimization of extraction procedure can improve phytoplasma diagnostics
  2007
 74. Barlič-Maganja Darja
  Virusne okužbe s hrano in vodo
  [Foodborne and waterborne viral infection]
  2007
 75. Pompe-Novak Maruša; Gutierrez-Aguirre Ion; Vojvoda Jana; Blas Marjanca; Tomažič Irma; Korošec-Koruza Zora; Vigne Emmanuelle; Fuchs Marc; Ravnikar Maja; Petrovič Nataša
  Genska raznovrstnost virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV) in njen biološki pomen
  [Genetic variability of grapevine fanleaf virus (GFLV) and its biological impact]
  2007
 76. Boben Jana; Hren Matjaž; Gruden Kristina; Frank Jana; Ravnikar Maja
  Zlata trsna rumenica v Sloveniji in nove metode detekcije
  [Flavescence doree in Slovenia - new detection methods]
  2007
 77. Mehle Nataša; Brzin Jernej; Boben Jana; Hren Matjaž; Frank Jana; Petrovič Nataša; Gruden Kristina; Dreo Tanja; Žežlina Ivan; Seljak Gabrijel; Ravnikar Maja
  Pregled rezultatov določanja fitoplazem na koščičarjih v letih 2000-2006 v Sloveniji
  [The results of phytoplasms testing in stone fruits (Prunus spp.) in Slovenia (2000-2006)]
  2007
 78. Dreo Tanja; Pirc Manca; Ravnikar Maja
  Patogene bakterije iz rodu Pseudomonas na sadnem drevju
  [Bacteria from Pseudomonas spp. pathogenic on fruit trees]
  2007
 79. Golub Jana; Švab Igor
  Razširjenost neželenih učinkov med recepta prostimi zdravili in zdravili na recept v občini Slovenska Bistrica
  [The incidence of untoward side-effects of OTC and prescribed drugs in the municipality of Slovenska Bistrica]
  2007
 80. Vidmar Gaj
  Statistically sound distribution plots in excel
  2007
 81. Bačič Tinka; Dolenc-Koce Jasna; Jogan Nejc
  Luzula sect. Luzula (Juncaceae) in the south-eastern Alps: morphology, determination and geographic distribution
  2007
 82. Štern Bojanka
  Javno zdravje in javno zdravstvo
  [Public health and public health systems]
  2007
 83. Mehle N; Ravnikar M; Knapič V
  Phytosanitary status of fruit tree phytoplasma in Slovenia and their diagnostics
  2007
 84. Lešnik Mario; Lešnik Mojca; Brzin Jernej; Mehle Nataša; Ravnikar Maja
  Apple proliferation - research and monitoring activities in Slovenia for preiod from 2000 to 2006
  2007
 85. Anonymous ;
  Book of abstracts of the Quarantine phytoplasmas on fruit crops; 2007 Feb 27-28; Prague
  2007
 86. Fuchs M; Cambra M; Capote N; Jelkmann W; Kundu J; Laval V; Martelli GP; Minafra A; Petrovič N; Pompe-Novak M
  Safety assessment of transgenic plums and grapevines expressing viral coat protein genes: new insights into real environmental impact of perennial plants engineered for virus resistance
  2007
 87. Bulc Mateja
  Vpliv sprememb življenjskega sloga odraslih prebivalcev Ljubljane na krvni tlak
  2006
 88. Mehle Nataša; Brzin Jernej; Boben Jana; Hren Matjaž; Frank Jana; Petrovič Nataša; Gruden Kristina; Dreo Tanja; Žežlina Ivan; Seljak Gabrijel; Ravnikar Maja
  Fitoplazme na koščičarjih
  [Phytoplasmas in stone fruits (Prunus spp.)]
  2007
 89. Dreo Tanja; Pirc Manca; Ravnikar Maja
  Bakterije Pseudomonas spp. na sadnem drevju
  [Bacteria from Pseudomonas spp. on fruit trees]
  2007
 90. Pompe-Novak Maruša; Gutierrez-Aguirre Ion; Vojvoda Jana; Blas Marjanca; Tomažič Irma; Vigne Emmanuelle; Fuchs Marc; Ravnikar Maja; Petrovič Nataša
  Genetic variability within RNA2 of grapevine fanleaf virus
  2007
 91. Ling K-S; Zhu H-Y; Petrovič N; Gonsalves D
  Serological detection of grapevine leafroll virus 2 using an antiserum developed against the recombinant coat protein
  2007
 92. Stich Karl; Steffek Robert; Halbwirth Heidi; Persen Ulrike
  COST Action 864. Pome fruit health research Europe: current status 2006
  2006
 93. Dreo Tanja; Pirc Manca; Ravnikar Maja
  Blight symptoms in pome fruit trees: Erwinia amylovora and Pseudomonas spp.
  2006
 94. Mehle N; Brzin J; Boben J; Hren M; Frank J; Petrovič N; Gruden K; Dreo T; Žežlina I; Seljak G; Ravnikar M
  First report of "Candidatus phytoplasma mali" in stone fruits (Prunus spp.)
  2007
 95. Kopač M
  Zastrupitve s strupenimi rastlinami pri otrocih
  [Ingestion of toxic plants in children]
  2006
 96. Zupančič Andreja; Hoyer Silvestra
  Prehranjevalne navade študentov
  [Eating habits of students]
  2006
 97. Hlastan-Ribič Cirila; Pokorn Dražigost
  Prehrana in rak
  [Nutrition and cancer]
  2006
 98. Gutierrez-Aguirre Ion; Trontelj Peter; Maček Peter; Lakey Jeremy H; Anderluh Gregor
  Membrane binding of zebrafish actinoporin-like protein: AF domains, a novel superfamily of cell membrane binding domains
  2006
 99. Dreo T; Zupančič M; Demšar T; Ravnikar M
  First outbreaks of fire blight in Slovenia
  2006
 100. Matos T; de Hoog GS; de-Boer AG; de-Crom I; Haase G
  High prevalence of the neurotrope Exophiala dermatitidis and related oligotrophic black yeasts in sauna facilities
  2002

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics