biomedicina slovenica


"Fungi" : 561

 1. Adam Alexander; Deimel Stephan; Mocan Andrei; Pardo-Medina Javier; García-Martínez Jorge; Konte Tilen; Limón M. Carmen; Avalos Javier; Terpitz Ulrich
  Protein activity of the fusarium fujikuroi rhodopsins CarO and OpsA and their relation to fungus-plant interaction
  2018
 2. Arendrup Maiken C.; Cuenca-Estrella Manuel; Lass-Flörl Cornelia; Hope William; Matos Tadeja
  EUCAST technical note on the EUCAST definitive document EDef 7.2
  2012
 3. Terčelj-Zorman Marjeta; Salobir Barbara; Rylander Ragnar
  [Beta]-glucan in the lymph nodes in sarcoidosis and in Kveim-Siltzbach test reagent
  2017
 4. Darios Frédéric; Jorgačevski Jernej; Flašker Ajda; Zorec Robert; García-Martinez Virginia; Villanueva José; Gutiérrez Luis M.; Leese Charlotte; Bal Manjot; Nosyreva Elena; Kavalali Ege T.; Davletov Bazbek
  Sphingomimetic multiple sclerosis drug FTY720 activates vesicular synaptobrevin and augments neuroendocrine secretion
  2017
 5. Tomazin Rok; Matos Tadeja
  Vlaknate glive in okužbe dihal
  [Filamentous fungi and respiratory infections]
  2016
 6. Rainer Katja; Fošnarič Iztok; Matos Tadeja; Battelino Saba
  Vrste in pogostost bakterijskih in glivičnih povzročiteljev akutnih vnetij zunanjega sluhovoda pri predhodno neuspešno empirično zdravljenih in nezdravljenih bolnikih
  [Types and frequencies of bacterial and fungal organisms in acute otitis externa in patients previously unsuccessfully empirically treated and those who did not receive any therapy]
  2016
 7. Stopinšek Sanja; Ihan Alojz; Gužič-Salobir Barbara; Terčelj-Zorman Marjeta; Simčič Saša
  Fungal cell wall agents and bacterial lipopolysaccharide in organic dust as possible risk factors for pulmonary sarcoidosis
  2016
 8. Winter Heinrich Georg; Bary Heinrich Anton de; Rehm Heinrich Simon Ludwig Friedrich Felix
  Die Pilze
  1887
 9. Fischer Eduard
  Die Pilze
  1897
 10. Fischer Alfred
  Die Pilze
  1892
 11. Winter Heinrich Georg; Bary Heinrich Anton de; Rehm Heinrich Simon Ludwig Friedrich Felix
  Die Pilze
  1884
 12. Žakelj-Mavrič Marija; Plemenitaš Ana; Kastelic-Suhadolc Tatjana; Lanišnik-Rižner Tea; Belič Igor
  Komponente sesalskega steroidnega hormonskega sistema pri glivah
  1993
 13. Weete John D.; Weber Darrell J.; Hess William M.
  Fungal lipid biochemistry
  1974
 14. Gäumann Ernst
  Vergleichende Morphologie der Pilze
  1926
 15. Plemenitaš Ana; Konte Tilen; Gostinčar Cene; Gunde-Cimerman Nina
  Transport systems in halophilic fungi
  2016
 16. Konte Tilen; Panzer Sabine; Zajc Janja; Plemenitaš Ana; Terpitz Ulrich
  Electrophysiological properties of rhodopsins from selected halotolerant and halophilic fungi
  2015
 17. Perčič Simona; Otorepec Peter; Kukec Andreja
  Plesni v notranjem okolju in možni učinki na zdravje
  [Moulds in the indoor environment and possible health effects]
  2015
 18. Razinger Jaka; Lutz Matthias; Schroers Hans-Josef; Urek Gregor; Urek Gregor; Grunder Jürg M.
  Field evaluation of fungal based biological control of cabbage root fly
  2015
 19. Razinger Jaka; Schroers Hans-Josef; Urek Gregor
  Laboratory testing of entomopathogenic fungi against wireworms (Agriotes spp.) and their rhizosphere competence
  2015
 20. Fijan Sabina; Gönc Vida; Zorman Iris; Šostar-Turk Sonja
  Primerjava dveh metod štetja glive Candida albicans kot enega izmed povzročiteljev bolnišničnih okužb
  [Comparison of two counting methods for the fungi Candida albicans]
  2015
 21. Matos Tadeja; Škamperle Mateja
  Prisotnosti gliv v prostorih knjižnic in arhivov ter njihov vpliv na počutje in zdravje ljudi
  [Presence of fungi in libraries and archives and their impact on people's health]
  2015
 22. Novak Metka; Lah Ljerka; Šala Martin; Stojan Jure; Bohlmann Joerg; Komel Radovan
  Oleic acid metabolism via a conserved cytochrome P450 system-mediated omega-hydroxylation in the bark beetle-associated fungus Grosmannia clavigera
  2015
 23. Janeš Damjan
  Odkrivanje novih protimikrobnih učinkovin v lesnih glivah
  [Discovery of new antimicrobial compounds in wood-colonising fungi]
  2008
 24. Terčelj-Zorman Marjeta; Stopinšek Sanja; Ihan Alojz; Salobir Barbara; Simčič Saša; Rylander Ragnar
  Fungal exposure and low levels of IL-10 in patients with sarcoidosis
  2014
 25. Kejžar Anja; Grötli Morten; Tamás Marcus; Plemenitaš Ana; Lenassi Metka
  HwHog1 kinase activity is crucial for survival of Hortaea werneckii in extremely hyperosmolar environments
  2014
 26. Dražetić Mira; Križman Jerlah Irena; Godič Torkar Karmen
  Prepoznavanje nekaterih mikrobioloških dejavnikov tveganja v javnih bazenskih kopališčih
  [Identification of some microbiological risk factors in public swimming pools]
  2014
 27. Novak Maruša; Kraševec Nada; Skočaj Matej; Maček Peter; Anderluh Gregor; Sepčić Kristina
  Fungal aegerolysin-like proteins
  2014
 28. Novak Metka; Komel Radovan; Bohlmann Joerg
  Cytochromes P450 from blue-stain fungi involved in monoterpene biotransformation
  [Citokromi P450, vključeni v biološko pretvorbo monoterpenov pri nitastih glivah modrivkah]
  2014
 29. Jawallapersand Poojah; Mashele Samson Sitheni; Kovačič Lidija; Stojan Jure; Komel Radovan; Babu Suresh P.; Kraševec Nada; Syed Khajamohiddin
  Cytochrome P450 monooxygenase CYP53 family in fungi
  2014
 30. Kovačec Eva; Likar Matevž; Kreft Ivan; Regvar Marjana
  Interactions of endophytic fungi from seeds of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench)
  2014
 31. Likar Matevž; Hančević Katarina; Radić Tomislav; Regvar Marjana
  Distribution and diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in grapevines from production vineyards along the eastern Adriatic coast
  2014
 32. Gregori Andrej
  Medicinal mushrooms native to Slovenia
  [Zdravilne gobe rastoče v Sloveniji]
  2013
 33. Zupančič Jerneja; Zalar Polona; Gunde-Cimerman Nina
  Polymorphic, genetically diverse, and yet only species: Hortaea werneckii
  2014
 34. Wang Ye; Lim Lynette; Madilao Lina; Lah Ljerka; Bohlmann Joerg; Breuil Colette
  Gene Discovery for Enzymes Involved in Limonene Modification or Utilization by the Mountain Pine Beetle-Associated Pathogen Grosmannia clavigera
  2014
 35. Kotnik-Kevorkijan Božena
  Večkratno odporni mikroorganizmi - načini in nevarnost prenosa okužb v postopku reprocesiranja materiala
  2008
 36. Dakskobler Igor
  Zora in Ivan Kavčič, 2011: Raziskovanje gliv Posočja. Samozaložba, Modrej, 274 strani
  2013
 37. Terčelj-Zorman Marjeta; Salobir Barbara; Narancsik Zoltan; Kriznar Kristina; Gržetić-Romčević Tanja; Matos Tadeja; Rylander Ragnar
  Nocturnal asthma and domestic exposure to fungi
  2013
 38. Terčelj-Zorman Marjeta; Salobir Barbara; Zupančič Mirjana; Wraber-Herzog Branka; Rylander Ragnar
  Pulmonary granuloma infi ltration in sarcoidosis, infl amatory markers and domestic exposure to fungi
  2013
 39. Tomazin Rok; Matos Tadeja
  Spremembe v interpretaciji rezultatov testiranja občutljivosti gliv
  [Changes in the interpretation of the results of susceptibility testing of fungi]
  2014
 40. Akay Mehmet H.; Sirlak Mustafa; Gregorič Igor; Frazier O.H.
  Infected right atrial thrombus after explantation of a left ventricular assist device
  2012
 41. Gunde-Cimerman Nina
  Zakaj raziskovalec želi postati pedagog?
  Raziskave ekstremofilnih gliv - (tudi) pedagoška pustolovščina
  [Why a researcher wants to become a teacher?]
  [Research on extremophilic fungi - (also) a teaching adventure]
  2013
 42. Novak Metka; Urbanek Krajnc Andreja; Lah Ljerka; Zupanec Neja; Kraševec Nada; Križman Mitja; Bohlmann Joerg; Komel Radovan
  Low-density Ceratocystis polonica inoculation of Norway spruce (Picea abies) triggers accumulation of monoterpenes with antifungal properties
  2013
 43. Gostinčar Cene; Zajc Janja; Turk Martina; Zalar Polona; Sonjak Silva; Kogej Tina; Ohm Robin; Lipzen Anna; Wang Hui; Han James; Grigoriev Igor; Gunde-Cimerman Nina
  Differences between varieties of the black yeast Aureobasidium pullulans uncovered by de novo genome sequencing
  2013
 44. Rojko Tereza; Lotrič-Furlan Stanka; Matos Tadeja
  Glivni artritisi
  [Fungal arthritis]
  2013
 45. Buh Gašparič Meti; Lenassi Metka; Gostinčar Cene; Rotter Ana; Plemenitaš Ana; Gunde-Cimerman Nina; Gruden Kristina; Žel Jana
  Insertion of a specific fungal 3'-phosphoadenosine-5'-phosphatase motif into a plant homologue improves halotoleranceand drought tolerance of plants
  2013
 46. Korošec Branka; Sova Matej; Turk Samo; Kraševec Nada; Novak Metka; Lah Ljerka; Stojan Jure; Podobnik Barbara; Berne Sabina; Zupanec Neja; Bunc Marko; Gobec Stanislav; Komel Radovan
  Antifungal activity of cinnamic acid derivatives involves inhibition of benzoate 4-hydroxylase (CYP53)
  2013
 47. Fungi and environmental change
  2013
 48. Tielecke Hans
  Pflanzenschutzmittel
  1963
 49. Erjavec Jana; Brzin Jože; Želko-Gosak Mateja; Sabotič Jerica; Ravnikar Maja
  Proteins and protein extracts from gigher fungi - inhibition of a devastating plant pathogenic bacterium Ralstonia solanacearum
  2013
 50. Zajc Janja; Gostinčar Cene; Lenassi Metka; Gunde-Cimerman Nina; Plemenitaš Ana
  Genomics of halophilic and halotolerant fungi
  2013
 51. Modic Mojca
  Uporaba antimikotika kaspofungina pri bolnici z akutno limfoblastno levkemijo kot protiglivično preventivno zdravljenje ob uporabi citostatika vinkristina pri gradnjah v bolnišnici
  [Prophylaxis of invasive aspergillosis with caspofungin during construction works in patient with acute lymphoblasic leukemia treated with vincristin]
  2012
 52. Zver Samo; Skopec Barbara; Herman Darja
  Preprečevanje in zdravljenje invazivne aspergiloze v Sloveniji: podatki, pridobljeni z opazovalno klinično raziskavo OSPIA
  [Prevention and treatment of invasive aspergillosis in Slovenia: data obtained in OSPIA observational clinical study]
  2012
 53. Plemenitaš Ana; Lenassi Metka; Konte Tilen; Kejžar Anja; Zajc Janja; Gostinčar Cene; Gunde-Cimerman Nina
  Adaptations to high salt concentration in halotolerant/halophilic fungi
  2013
 54. Konte Tilen; Plemenitaš Ana
  #The #HOG signal transduction pathway in the halophilic fungus Wallemia ichthyophaga
  2013
 55. Lah Ljerka; Hsiang Tom; Breuil Colette; Bohlmann Joerg; Komel Radovan
  Comparative genomics of Ceratocystis polonica and Ophiostoma bicolor, two bark beetle-associated pathogenic fungi
  2013
 56. Rejc-Marko Jana; Lorenčič Robnik Slavica; Saletinger Rajko
  Pristop k bolniku s sumom na okužbo osrednjega živčevja
  [Infections of the central nervous system - workup and diagnostic tests]
  2013
 57. Kejžar Anja; Gobec Stanislav; Plemenitaš Ana; Lenassi Metka
  Melanin is crucial for growth of the black yeast Hortaea werneckii in its natural hypersaline environment
  2013
 58. Fijan Sabina; Šostar-Turk Sonja
  Pomen higiene bolnišničnih tekstilij za zdravje
  [#The #importance of hospital textiles hygiene for health]
  2013
 59. Lah Ljerka; Hsiang Tom; Breuil Colette; Bohlmann Joerg; Komel Radovan
  Comparative genomics of Ceratocystis polonica and Ophiostoma bicolor, two bark beetle-associated pathogenic fungi
  2013
 60. Kralj-Kunčič M; Jaklič D; Lapanje A; Gunde-Cimerman N
  Antibacterial and antimycotic activities of Slovenian honeys
  2012
 61. Gostinčar Cene; Muggia Lucia; Grube Martin
  Polyextremotolerant black fungi: oligotrophism, adaptive potential, and a link to lichen symbioses
  2012
 62. Lah Ljerka
  NextGen voices: ... i work with different species of fungi, many of which are pathogens ...
  2012
 63. Radić Nataša; Štrukelj Borut
  Endophytic fungi - the treasure chest of antibacterial substances
  2012
 64. Lah Ljerka; Haridas Sajeet; Bohlmann Joerg; Breuil Colette
  The cytochromes P450 of Grosmannia clavigera: genome organization, phylogeny, and expression in response to pine host chemicals
  2013
 65. Gunde-Cimerman Nina
  Dishwashers may harbor toxic fungi
  2012
 66. Gunde-Cimerman Nina; Zalar Polona
  Fungi in salters - a local or a gloval phenomenon?
  [Glive v solinah - lokalni ali globalni fenomen?]
  2012
 67. Žakelj-Mavrič Marija; Cvelbar Damjana; Žist Vanja; Kobal Katja; Žigon Dušan
  Steroid toxicity and detoxification in fungi
  2012
 68. Radić Nataša; Bratkovič Tomaž
  Future antibiotic agents: turning to nature for inspiration
  2012
 69. Cvelbar Damjana; Žist Vanja; Kobal Katja; Žigon Dušan; Žakelj-Mavrič Marija
  Steroid toxicity and detoxification in fungi
  2012
 70. Jeraj Nataša; Stilla Annalisa; Petrič Špela; Di Girolamo Maria; Črešnar Bronislava; Lenasi Helena
  Identification and partial characterization of Rhizopus nigricans Gbeta proteins and their expression in the presence of progesterone
  2012
 71. Kett DH; Azoulay E; Echeverria PM; Vincent JL; Muzlovič I; Ožek B; Tomič V; Knafelj R; Švigelj V
  Candida bloodstream infections in intensive care units: analysis of the extended prevalence of infection in intensive care unit study
  2011
 72. Brunskole Švegelj Mojca
  Povezava med strukturo in delovanjem kratkoverižnih dehidrogenaz/reduktaz in njihovih inhibitorjev
  [Structure/function relationship of short-chain dehydrogenases/reductases and their inhibitors]
  2011
 73. Raghukumar Chandralata
  Biology of marine fungi
  2012
 74. Zajc Janja; Zalar Polona; Plemenitaš Ana; Gunde-Cimerman Nina
  The mycobiota of the salterns
  2012
 75. Oren Aharon; Gunde-Cimerman Nina
  Fungal life in the Dead Sea
  2012
 76. Maser Edmund; Lanišnik-Rižner Tea
  Steroids and microorganisms
  2012
 77. Lenassi M; Mihelič M; Turk D; Plemenitaš A
  The mechanism of HAL2 salt tolerance in fungi living in extreme saline environment(WP 3)
  2011
 78. Turk Martina; Plemenitaš Ana; Gunde-Cimerman Nina
  Extremophilic yeasts: plasma-membrane fluidity as determinant of stress tolerance
  2011
 79. Lenassi Metka; Zajc Janja; Gostinčar Cene; Gorjan Alenka; Gunde-Cimerman Nina; Plemenitaš Ana
  Adaptation of the glycerol-3-phosphate dehydrogenase Gpd1 to high salinities in the extremely halotolerant Hortaea werneckii and halophilic Wallemia ichthyophaga
  2011
 80. Zalar P; Novak M; de Hoog GS; Gunde-Cimerman N
  Dishwashers - a man-made ecological niche accommodating human opportunistic fungal pathogens
  2011
 81. Gostinčar Cene; Grube Martin; Gunde-Cimerman Nina
  Evolution of fungal pathogens in domestic environments?
  2011
 82. Gunde-Cimerman Nina; Grube Martin
  The emerging potential of melanized fungi: black yeast between beauty and the beast
  2011
 83. Gostinčar Cene; Lenassi Metka; Gunde-Cimerman Nina; Plemenitaš Ana
  Fungal adaptation to extremely high salt concentrations
  2011
 84. Gostinčar Cene; Grube Martin; Gunde-Cimerman Nina
  The evolution of fungi in extreme environments
  2011
 85. Kavkler Katja; Gunde-Cimerman Nina; Zalar Polona; Demšar Andrej
  Structural changes of artificially aged textiles after inoculation with the selected museum fungi
  2011
 86. Zalar P; Lesar-Kikelj M; Kramar S; Mladenovič A; Padovnik A; Gunde-Cimerman N
  Investigations of fungi on wall paintings from a 16th century Lutheran cellar from Slovenia
  2011
 87. Plemenitaš A; Lenassi M; Fettich M; Konte T; Gunde-Cimerman M
  Sensing and responding to high naci concentration: HOG signal transduction pathway in fungi adapted to life in extremly salty environments
  2011
 88. Lenassi M; Mihelič M; Turk D; Plemenitaš A
  The mechanism of HAL2 salt tolerance in fungi living in extreme saline environments
  2011
 89. Terčelj Marjeta; Rylander Ragnar
  Sarcoidosis and fungi: the case for a relationship
  2012
 90. Terčelj M; Stopinšek S; Ihan A; Salobir B; Simčič S; Wraber B; Rylander R
  In vitro and in vivo reactivity to fungal cell wall agents in sarcoidosis
  2011
 91. Kralj-Kunčič Marjetka
  Prilagoditve gliv iz rodu Wallemia spp. na rast v ekstremno slanem in ekstremno sladkem okolju na ravni celične stene in produkcije aktivnih metabolitov
  2010
 92. Kristan Katja; Lanišnik-Rižner Tea
  Steroid-transforming enzymes in fungi
  2012
 93. Bothe Hermann; Regvar Marjana; Turnau Katarzyna
  Arbuscular mycorrhiza, heavy metal, and salt tolerance
  2010
 94. Montero Maria; Coll Anna; Nadal Anna; Messeguer Joaquima; Pla Maria
  Only half the transcriptomic differences between resistant genetically modified and conventional rice are associated with the transgene
  2011
 95. Lah Ljerka; Podobnik Barbara; Novak Metka; Korošec Branka; Berne Sabina; Vogelsang Matjaž; Kraševec Nada; Zupanec Neja; Stojan Jure; Bohlmann Joerg; Komel Radovan
  The versatility of the fungal cytochrome P450 monooxygenase system is instrumental in xenobiotic detoxication
  2011
 96. Ventosa Antonio; Oren Aharon; Ma Yanhe
  Halophiles and hypersaline environments: current research and future trends
  2011
 97. Zidarič Igor; Škerlavaj Vojko; Urbančič Zemljič Meta; Munda Alenka
  Učinkovitost fungicidov za zatiranje gliv iz rodu Monilinia sp. pri breskvah in določitev relativne zastopanosti vrste Monilinia fructicola
  [Efficiency of fungicides used for the brown rot control Minilinia sp. in peaches and determination of relative presence of the species Monilinia frutcicola]
  2011
 98. Laznik Žiga; Trdan Stanislav
  Kompatibilnost štirih ras entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) in 15 fungicidnih pripravkov v laboratorijskih razmerah
  [Compatibility of four entomopathogenic strains (Rhabditida) to 15 fungicides under laboratory conditions]
  2011
 99. Celar Franci; Sekne Špela; Mesec Daša; Kos Katarina
  Učinek herbicidov in fungicidov na rast micelija entomopatogene glive Beauveria bassiana (Bals.) Vuill
  [Effect of selected herbicides and fungicides on mycelial growth of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana]
  2011
 100. Piškur Barbara; Jurc Dušan
  Nenavadne vremenske razmere kot sprožilci patogenih aktivnosti endofitnih glivna primeru vrste Botryosphaeria dothidea
  [Unusual weather conditions as triggers of pathogenic activities of endophytic fungi - Botryosphaeria dothidea as an example]
  2011

1 101 201 301 401 501  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics