biomedicina slovenica


"GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE" : 30

 1. Vujasinović Miroslav; Kikec Zdenko; Hafner Matjaž; Ferlan-Marolt Vera
  S ciprofloksacinom povzročena holestatska okvara jeter - prikaz primera
  [Ciprofloxacin-induced cholestatic liver injury - a case report]
  2012
 2. Kravos Matej; Malešič Ivan
  Bolnišnično zdravljenje odvisnih od alkohola v vzhodni Sloveniji
  [The hospital treatment of alcoholics in Eastern Slovenia]
  2011
 3. Kravos Matej
  Glutamat-dehidrogenaza kot označevalec sindroma odvisnosti od alkohola
  2007
 4. Rojc Bojan
  Imunski sistem in sindrom odvisnosti od alkohola
  2005
 5. Schweiger Edvard
  Vpliv klinično biokemičnih dejavnikov na farmakokinetične konstante lanzoprazola
  [Influence of clinical biochemistry results on pharmacokinetic constants of lansoprazol]
  1996
 6. Schweiger Edvard
  Uporaba umetne inteligence pri vrednotenju vpliva klinično biokemičnih dejavnikov na farmakokinetiko učinkovin velike intersubjektne variabilnosti
  [Application of artificial neural networks on evaluation of clinical biochemistry results on drugs' pharmacokinetic constants great intersubjective variability]
  2002
 7. Bilban Marjan; Vrhovec Sonja; Zorec-Karlovšek Majda
  Blood biomarkers of alcohol abuse
  2003
 8. Blumauer Robert
  Povezava med plazemskim proteinom A, povezanim z nosečnostjo, in encimi srčno mišičnega razpada pri bolnikih, operiranih na srcu
  2002
 9. Clark Jeanne M; Diehe Anna Mae
  Nealkoholna maščobna degeneracija jeter: slabo razpoznan primer kiptogene ciroze
  [Nonalcoholic fatty liver disease: an underrecognized cause of cryptogenic cirrhosis]
  2003
 10. Malešič Ivan
  Vpliv alkohola na vrednosti laboratorijskih preiskav in laboratorijska diagnostika odvisnosti
  2002
 11. Kravos Matej
  Sindrom odvisnosti od alkohola
  2002
 12. Bilban M; Vrhovec S; Zorec-Karlovšek M
  Krvni pokazatelji škodljive rabe alkohola
  2002
 13. Prezelj Marija; Zorec-Karlovšek Majda
  Transferin z zmanjšano vsebnostjo oglikohidratov v diagnostiki škodljive rabe alkohola
  [Carbohydrate deficient transferrin in the diagnosis of harmful alcohol use]
  2002
 14. Šilar Mira; Košnik Mitja
  Algoritem in pasti serološke diagnostike celiakije
  2002
 15. Homšak E; Gorenjak M
  Pojav protiteles pri celiakiji - osnova sodobne laboratorijske diagnostike
  2002
 16. Logar-Car Gordana; Sedmak Marjeta; Orel Rok; Zupančič Mirjana; Jereb Janez; Cerar Anton
  Določanje protiteles IgA proti tkivni transglutaminazi poveča ugotavljanje pogostnosti celiakije pri ožjih družinskih članih bolnikov s celiakijo
  [Determination of IgA antibodies to tissue transglutaminase increase the prevalence of celiac disease at immediate family members of celiac patients]
  2001
 17. Prezelj Marija; Zorec-Karlovšek Majda
  % CDT - trasferin z zmanjšanim deležem ogljikovih hidratov v diagnostiki škodljive rabe alkohola
  2000
 18. Dolinšek Jernej
  Ugotavljanje celiakije pri ožjih družinskih članih bolnikov s celiakijo - diagnotična vrednost serumskih antigliadinskih in antiendomizijskih protiteles
  2000
 19. Auer Vladimir
  Alkoholna psihoza: predstavitev primera in zgodovinski pregled
  [Alcohol psychosis: a case report and historic review]
  1999
 20. Zorec-Karlovšek Majda; Bilban Marjan
  O deležu čezmernih uživalcev alkohola med vozniki motornih vozil
  1998
 21. Zorec-Karlovšek Majda
  Biochemical markers of excessive alcohol consumption - practical analytical experience
  1995
 22. Zorec-Karlovšek Majda; Wraber-Herzog Branka
  CDT, GGT in metanol v krvi: kazalci prekomernega uživanja alkohola
  1995
 23. Zorec-Karlovšek M; Ðorđević Lj
  Methanol and GGT in traffic participants whose blood was taken for alcoholometric analysis
  1993
 24. Kunović B; Štraus B; Čepelak I
  Multiple forms of gamma-glutamyltransferase and lipoproteins
  1990
 25. Mrljak V; Bauer M; Bedrica Lj; Jerković I
  Promjene u koncentraciji nekih enzima i metabolita u serumu krmača u kritičnim fazama reprodukcijskog ciklusa
  [Fluctations in the concentration of some enzymes and metabolites in the serum of sows in the critical stages of their reproduction cycle]
  1990
 26. Šikovec A
  Vpliv etanola na celjenje eksperimentalne poškodbe kosti pri podgani
  1991
 27. Malešič I; Pregl M
  Nekatere laboratorijske možnosti odkrivanja alkoholikov
  [Screening of alcoholics by some laboratory tests]
  1992
 28. Vlaisavljević V; Gorišek B; Vrečer B; Gorenjak M; Nikolić T; Gavrič V; Paja D; Us J
  Endokrinološke posebnosti žensk s fibrocistično boleznijo dojk
  [Endocrinological particuliarities of women with firbocystic breast disease]
  1987
 29. Štraus B; Jesenovec N
  Određivanje koncentracije katalitičke aktivnosti gama-glutamiltransferaze (GGT) u krvnom serumu (EC.2.3.2.2.)
  1990
 30. Matko I
  Laboratorijska diagnostika hepatobiliarnega sistema
  [Laboratory procedures in the diagnosis of the diseases of thehepatobiliary system]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics