biomedicina slovenica


"GASES" : 85

 1. Križmarić Miljenko
  Ventilacija z ročnim dihalnim balonom in dušikovim oksidulom
  [Ventilation with manual resuscitator and nitrous oxide]
  2017
 2. Zimet Zlatko; Bilban Marjan; Marc-Malovrh Mateja; Korošec Peter; Poljšak Borut; Osredkar Joško; Šilar Mira
  8-isoprostane as oxidative stress marker in coal mine workers
  2016
 3. Paiva Rebecca; Krivec Uroš; Aubertin Guillaume; Cohen Emmanuelle; Clément Annick; Fauroux Brigitte
  Carbon dioxide monitoring during long-term noninvasive respiratory support in children
  2009
 4. Vujanović Vitka; Pelcl Tine; Špindler Mateja; Klemenc-Ketiš Zalika; Strnad Matej
  Prehospital hyperoxemia does not influence the functional neurological outcome in polytraumatized patients with traumatic head injury
  2013
 5. MacDougal Daniel Trembly; Overton James Bertram; Smith Gilbert Morgan
  The hydrostatic-pneumatic system of certain trees
  1929
 6. Strnad Matej; Borovnik Lesjak Vesna; Vujanović Vitka; Pelcl Tine; Križmarić Miljenko
  Predictors of mortality and prehospital monitoring limitations in blunt trauma patients
  2015
 7. Babič Andrej; Patin Delphine; Boniface Audrey; Hervé Mireille; Mengin-Lecreulx Dominique; Pečar Slavko; Gobec Stanislav; Blanot Didier
  Chemoenzymatic synthesis of the nucleotide substrates of the Mur ligases
  2007
 8. Frazier O.H.; Cohn William E.; Tuzun Egemen; Winkler Jo Anna; Gregorič Igor
  Continuous-flow total artificial heart supports long-term survival of a calf
  2009
 9. Stanley David J; Bartholomeeusen Koen; Crosby David C; Peterlin Matija Boris
  Inhibition of a NEDD8 cascade restores restriction of HIV by APOBEC3G
  2012
 10. Grad Anton; Šašel Barbara
  Matematični model izmenjave respiracijskih plinov pri stacionarnih pogojih
  [Mathematical model of respiratory gases exchange at stationary conditions]
  1976
 11. Stožer Andraž; Dolenšek Jurij; Rupnik Marjan
  Fiziologija pljuč - prvi del
  [Pulmonary physiology - part one]
  2012
 12. Stožer Andraž; Rupnik Marjan
  Fiziologija pljuč - drugi del
  [Pulmonary physiology - drugi del]
  2012
 13. Stožer Andraž; Dolenšek Jurij; Rupnik Marjan
  Fiziologija pljuč - tretji del
  [Pulmonary physiology - part three]
  2012
 14. Križmarić Miljenko; Manohin Aleksander
  Analiza pretokov dihalne zmesi skozi krožne anestezijske dihalne sisteme in njihov vpliv na izsušenost zrnc absorberja CO2
  [The analysis of fresh gas flow in a circle anaesthetic breathing system, and its influence on CO2 abrorbent desiccation]
  2012
 15. Križmarić Miljenko; Manohin Aleksander
  Interakcija med absorbentom CO2 in lahkohlapnim anestetikom v krožnem anestezijskem dihalnem sistemu
  [Interaction between carbon dioxide absorbents and volatile anaesthetics in a closed anaesthesia breathing system]
  2011
 16. Sollner Dolenc Marija
  Zastrupitve s kemičnimi bojnimi strupi
  [Poisoning by chemical warfare agents]
  2011
 17. Bergant Zoran; Grum Janez
  Porosity evaluation of flame-sprayed and heat-treated nickel-based coatings using image analysis
  2011
 18. Tomašić Tihomir; Zidar Nace; Kovač Andreja; Turk Samo; Simčič Mihael; Blanot Didider; Mueller-Premru Manica; Filipič Metka; Golič-Grdadolnik Simona; Zega Anamarija; Anderluh Marko; Gobec Stanislav; Kikelj Danijel; Peterlin-Mašič Lucija
  5-benzylidenethiazolidin-4-ones as multitarget inhibitors of bacterial Mur ligases
  2010
 19. Sinkovič Andreja
  Akutno srčno popuščanje - prepoznavanje in zdravljenje
  [Acute heart failure - diagnosis and treatment]
  2009
 20. Sinkovič Andreja
  Zastrupitve s plini
  [Gas poisoning]
  2009
 21. Stojan Rok; Stojan Žiga; Stojan Jure
  Holin-esteraze: struktura, delovanje ter inhibicija z naravnimi in sintetičnimi strupi
  [Cholinesterases: structure, mechanism and inhibition by natural and synthetic poisons]
  2008
 22. Leonardis L; Dolenc-Grošelj L; Zidar J
  Symptoms of respiratory function insufficiency and arterial blood gases analysis as prognostic indicators in ALS
  2008
 23. Baebler Špela; Rotter Ana; Gruden Kristina
  Poročilo študije analize delovanja novih inhibitorjev encimov Mur ligaz v bakterijski kulturi Staphylococcus aureus
  [Final report of study in the field of studying inhibitors targeting Mur-ligases pathway in Staphylococcus aureus]
  2007
 24. Sever Mojca; Vidovič Dušanka
  Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB)
  2007
 25. Southgate RJ; Neill B; Prelovšek O; El-Osta A; Kamei Y; Miura S; Ezaki O; McLoughlin TJ; Zhang W; Unterman TG
  FOXO1 regulates the expression of 4E-BP1 and inhibits mTOR signaling in mammalian skeletal muscle
  2007
 26. Vidovič Dušanka; Ovčariček Tanja
  Diagnostični postopki in zdravljenje dihalnega popuščanja
  [Diagnosis and treatment of respiratory failure]
  2007
 27. Osrajnik Ilonka; Varga Tomaž
  Fiziologija in patofiziologija dihalnega popuščanja
  [Physiology and patophysiology of respiratory failure]
  2007
 28. Kamenik Mirt
  Poškodbe in zastrupitve
  2006
 29. Manohin A; Manohin M
  Important physical principles in anaesthesiology
  2003
 30. Brvar Miran
  Zastrupitve s kemičnim orožjem
  2006
 31. Scott Willian K; Nance Martha A; Watts Ray L; Hubble Jean P; Koller William C; Lyons Kelly; Pahwa Rajesh; Stern Matthew B; Colcher Amy; Hiner Bradley C
  Popolni genomski vzorec pri Parkinsonovi bolezni
  [Complete genomic screen in Parkinson disease]
  2002
 32. Bilban M; Bilban-Jakopin C; Ogrinc D
  Cytogenetic tests performed on operating room personnel (the use of anaesthetic gases)
  2005
 33. Posavec Anton
  Nevarne snovi - plini in tekočine
  [Hazard materials - gases and liquids]
  2005
 34. Sinkovič Andreja
  Zastrupitve s plini
  [Gas poisonings]
  2005
 35. Grošelj Ciril
  Vpliv aminofilina na respiratorne pline ter nekatere parametre pljučne ventilacije
  1978
 36. Zorec-Karlovšek Majda
  Plinski razpršilec, državljan in miličnik
  1991
 37. Letonja Saša
  Kaj naj bi zdravnik družinske medicine vedel o trajnem zdravljenju s kisikom na domu?
  [What should general practitioner know about home supplemental oxygen therapy?]
  2004
 38. Popov Todor A
  Assessing of inflammation in asthma
  [Ocenjevanje vnetja pri astmi]
  2004
 39. van Elteren Johannes T; Šlejkovec Zdenka
  Understanding of peak deterioration in hyphenated speciation systems due to gas-liquid separation in the hydride generation interface
  1999
 40. Beričnik-Vrbošek Julija; Pichlmayer Friederich; Blochberger Karl; Jeran Zvonka; Marsel Jože
  Isotopic analysis of sulphur in the assessment of SO2 emission sources
  2002
 41. Varga Tomaž; Kreuh-Kuhta Blanka; Vidovič Dušanka
  Etiopatogeneza in klinična slika KOPB
  [Etiopathogenesis and clinical features of COPD]
  2003
 42. Uran Apolonija; Krbavčič Aleš; Cvelbar Martina
  Vrečke za kri in krvne sestavine
  [Containers for blood and blood components]
  2001
 43. Vrhovec Tomaž
  Kako zmanjšati učinek tople grede?
  [How to decrease the effect of global warming?]
  2001
 44. Ratkajec Tihomir
  Genetske okvare zdravstvenega osebja, izpostavljenega anestezijskim plinom
  [Genetic damage in operating room personnel exposed to anaesthetic gases]
  2003
 45. Butinar J
  Kapnometrija daje pomembne podatke in napotke pri anesteziji, intenzivni negi in srčno-pljučnem oživljanju
  2001
 46. Fajdiga Igor
  Motnje prezračevanja zračnih prostorov glave
  [Disorders of ventilation of the air-filled cavities in the head]
  2000
 47. Brumen M; Svetina S
  The temperature behavior of blood as a carrier of respiratory gases. A mathematical model
  1984
 48. Ribarič M; Žekš B
  Antisymmetry of the logarithm of the compressibility factor z(*) of real gases
  1980
 49. Ribarič M; Žekš B
  P, RO, T SURFACES OF REAL GASES AND BUTTERFLY CATASTROPHE
  1979
 50. Ribarič M; Žekš B
  Antisymmetry of the experimentally determined chemical potential of real gases and Thom's catastrophes
  1978
 51. Ribarič M; Žekš B
  P,p,T surfaces of real gases and the Riemann-Hugoniot catastrophe
  1978
 52. Ribarič M; Žekš B
  Global behaviour experimentally determined [mu],[rho],T surfaces of real gases and cups and butterfly catastrophes
  1977
 53. Tomšič Matija; Šifrer Franc
  Acute respiratory distress syndrome in a polymyositis patient with the anti-Jo-1 antibody
  2000
 54. Uranjek Jasna; Rus-Vaupot Viktorija
  Preemptivna analgezija z metamizolom pri bolnikih, operiranih zaradi manjših programskih operacij
  [Pre-emptive analgesia with metamizol at the patients who were undergoing small, elective operations]
  2000
 55. Fležar Matjaž
  Interpretacija plinske analize arterijske krvi - pomoč pri oceni ogroženosti bolnika
  [Interpretation of arterial blood gases analysis - an aid in patient assessment]
  1999
 56. Zorko Tatjana
  Kajenje in razvoj ateroskleroze
  [Smoking and the development of atherosclerosis]
  1998
 57. Modic Jurij
  Emisija motornih vozil v predoru in koncentracija COHb v krvi
  [Motor vehicles emission in tunnel and COHb concentration in blood]
  1998
 58. Gspan Primož
  Prah
  1997
 59. Jaki Polona; Fidler Petra; Jurič Peter; Dovšak Peter; Mekjavić Igor B
  The effect of PO2 on tear film bubble formation
  1997
 60. Mekjavić Igor B; Jaki Polona; Dovšak Peter; Kindwall Eric P
  Persistence of tear film bubbles following decompression
  1997
 61. Brauzzi M; Merli M; Rizzo M; Fiorito A
  Two-dimensional imaging ultrasound monitoring of gas phase emboli after decompression dives
  1997
 62. Carturan Daniel; Boussuges Alain; Burnet Henri; Vanuxem Paul; Gardette Bemard
  Ascent rate, age, percentage of fat tissues and aerobic capacity: influence on the grades of circulating bubbles detected with echocardiography and Doppler
  1997
 63. Fook Valerie
  A theoretical study of the extent and duration of decompression bubbles following a submarine escape procedure
  1997
 64. Flook Valerie
  The effect of exercise on decompression bubbles: a theoretical study
  1997
 65. Maček J; Novosel B; Družina B; Zakrajšek S
  Determination of gaseous products evolved during incineration and pyrolysis of solid wastes
  1992
 66. Šekoranja Branko
  Raba in zloraba solzilcev: prikaz dogodkov, povezanih z uporabo plinskih razpršilcev v Republiki Sloveniji
  [Use and misuse of teargas: a presentation of events regarding the use of gas sprays in the Republic of Slovenia]
  1996
 67. Zorec-Karlovšek Majda; Kolar Gorazd; Šekoranja Branko
  Raba in zloraba solzilcev: poškodbe in izvedenstvo v primerih uporabe plinskih razpršilcev
  [Use and misuse of teargas: injuries and expertise in cases of teargas use]
  1996
 68. Šorli Jurij
  Definicija in patogeneza kronične obstruktivne bolezni pljuč
  [Definition and pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease]
  1997
 69. Campbell DG; Jaki P; Dovšak P; Mekjavič IB
  Ocular bubble formation as a method for evaluating decompression tables
  1996
 70. Verhovnik Vekoslav
  Merjenje in ocena plinov in par na delovnem mestu
  1996
 71. Trinkaus Darinka; Zupan Anton
  Umetna ventilacija na domu
  [Artificial ventilation at home]
  1996
 72. Jamšek M; Možina M
  Avtomobilski izpušni plini in zastrupitve z ogljikovim monoksidom
  [Exhaust gases and carbon monokside poisoning]
  1993
 73. Senčar-Božič P; Srčič S; Knez Ž
  Uporabnost superkritičnih fluidov v farmacevtski tehnologiji
  [Applicability of supercritical fluids in processing of pharmaceuticals]
  1995
 74. Gričar M
  Endotrahealna aplikacija zdravil
  [Endotracheal administration of drugs]
  1995
 75. Strath RA; Morariu GI; Mekjavić IB
  Tear film bubble formation after decompression
  1992
 76. Mekjavić IB; Passias T; Sundberg CJ; Eiken O
  Perception of thermal comfort during narcosis
  1994
 77. Leskovšek V; Urleb U
  Encimske metode za sintezo zdravilnih učinkovin
  [Enzymatic methods for drug synthesis]
  1994
 78. Petrun-Ulaga M; Manohin A; Manohin M
  Fizika plinov in hlapilniki
  1993
 79. Remškar Z
  Poklicne bolezni pljuč
  1993
 80. Černelč S; Novak L; Černelč D
  Asthma and sport
  1991
 81. Eržen D
  Izkušnje z zdravljenjem s kisikom na domu v Sloveniji
  [Experience with home oxygen treatment]
  1992
 82. Šifrer F
  Klinična slika kronične respiracijske insuficience
  [Clinical picture of chronic respiratory insufficiency]
  1992
 83. Novosel D; Bićanić V; Popović-Grle S; Pavičić F
  Kompjutorski program za interpretaciju acido-baznog statusa i respiratornih plinova
  [Computer program for analysing acid-base status and respiratory gases]
  1990
 84. Žerjav J; Stergaršek A; Petrač P
  Naprave za absorpcijo kislih plinov
  [The device for the absorption of acid gases]
  1989
 85. Kraševec J
  Klasifikacija naravnih zdravilnih dejavnikov, balneo- in klimatoreakcija
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics