biomedicina slovenica


"GASTRECTOMY" : 112

 1. Janež Jurij
  Urgent multivisceral resection due to perforated primary gastric lymphoma
  2017
 2. Carli Tanja; Pintar Tadeja
  Splanchnic vein thrombosis - an uncommon complication after laparoscopic sleeve gastrectomy
  2016
 3. Pintar Tadeja; Plut Samo
  Popuščanje resekcijske linije pri morbidno debelem bolniku z vzdolžno resekcijo želodca
  [Leak after laparoscopic sleeve gastrectomy in morbidly obese patient]
  2016
 4. Potrč Stojan; Gajzer Borut; Jagrič Tomaž; Ivanecz Arpad; Horvat Matjaž
  Is there any multimodal treatment for advanced gastric cancer?
  2010
 5. Potrč Stojan; Horvat Matjaž; Jagrič Tomaž; Hazabent Marko; Crnjac Anton; Koželj Miran; Ivanecz Arpad
  The place for palliative gastric resection in gastric cancer patients with no chance for curable resections
  2010
 6. Jagrič Tomaž; Potrč Stojan; Ivanecz Arpad; Jagrič Timotej
  Morbidity, mortality, and survival of patients with proximal gastric adenocarcinoma after proximal subtotal gastrectomy - a comparative study
  2011
 7. Sukič Klavdija; Miksić Mirjana; Jagrič Tomaž; Potrč Stojan
  Perforacija želodca v neonatalnem obdobju
  [Neonatal gastric perforation]
  2011
 8. Sukič Klavdija; Miksić Mirjana; Meglič Dušanka; Štelcar Andreja; Pogorevc Robert; Potrč Stojan
  Neonatal gastric perforation - a case report
  2013
 9. Pintar Tadeja; Pleskovič Alojz
  Sleeve gastrectomy-single center experience with good results
  2013
 10. Dajčman Davorin; Ćeranić Davorin; Godec Novak Manca; Skok Pavel
  Zgodnje neoplastične spremembe sluznice zgornje prebavne cevi in njihovo sledenje
  [Early neoplastic lesions in upper gastrointestinal tract and their follow up]
  2012
 11. Rumpf Dean; Jagrič Tomaž; Hazabent Marko; Gajzer Borut; Ivanecz Arpad; Potrč Stojan
  Zapleti po gastrektomijah
  2010
 12. Potrč Stojan; Krebs Bojan; Jagrič Tomaž
  Žlezni rak želodca s kirurškega vidika
  [Surgical aspects in gastric adenocarcinoma]
  2010
 13. Bišof Vesna; Juretić Antonio; Pasini Josip; Čorić Marijana; Grgić Mislav; Gamulin Marija; Rakušić Zoran; Krajina Zdenko; Bašić-Koretić Martina; Misir Ana; Štern-Padovan Ranka
  Ureteral metastasis as the first and sole manifestation of gastric cancer dissemination: case report
  [Ureteralni zasevek kot prvi in edini znak razširitve želodčnega raka]
  2010
 14. Ivanecz Arpad; Jagrič Tomaž; Hazabent Marko; Horvat Matjaž; Potrč Stojan
  Značilnosti in izid zdravljenja mlajših bolnikov z rakom želodca v Sloveniji
  [Characteristics and prognosis of young patients with gastric cancer in Slovenia]
  2011
 15. Adamič Petra
  Vpliv oddaljenosti tumorja od proksimalnega resekcijskega roba, tipa raka želodca po Laurenu in prizadetosti bezgavk na preživetje bolnikov operiranih zaradi raka želodca
  2008
 16. Kovačič Lidija; Smrekar Klavdija
  Rentgenska preiskava želodca po vstavitvi prilagodljivega traku in vzdolžni resekciji
  [X-ray examination of the stomach after the insertion of an adjustable gastric band and longitudial sleeve gastrectomy]
  2010
 17. Oblak Irena; Anderluh Franc; Velenik Vanja
  Postoperative radiochemotherapy for gastric adenocarcinoma: long term results
  [Postoperativna radiokemoterapija pri bolnikih z rakom želodca]
  2009
 18. Rumpf Dean; Jagrič Tomaž; Hazabent Marko; Gajzer Borut; Ivanecz Arpad; Potrč Stojan
  Zapleti po gastrektomijah zaradi raka želodca
  [Complication after gastrectomy for gastric cancer]
  2009
 19. Jagrič Tomaž; Ivanecz Arpad; Hazabent Marko; Potrč Stojan
  Ali je proksimalna subtotalna gastrektomija z interponatom pri izbranih pacientih boljši poseg kot totalna gastrektomija
  [Proximal or total gastrectomy regarding the quality of life in patients with carcinoma of the cardia]
  2009
 20. Dajčman Davorin
  Vloga dodajanja pankreasnih encimov pri bolnikih po resekciji želodca
  [The role of adding pancreatic enzymes after gastric resections]
  2009
 21. Potrč Stojan; Horvat Matjaž; Jagrič Tomaž; Hazabent Marko; Crnjac Anton; Koželj Miran; Ivanecz Arpad
  Mesto paliativne resekcije želodca zaradi raka želodca, ko kurabilna resekcija ni več izvedljiva
  [The place for palliative gastric resection in gastric cancer patients with no chance for curable resections]
  2009
 22. Rotovnik-Kozjek Nada; Mlakar-Mastnak Denis
  Ali bolnik po operaciji na želodcu potrebuje posebno dieto?
  [Does the patient after gastric surgery need a special diet?]
  2009
 23. Pintar Tadeja; Pleskovič Alojz
  Kirurgija debelosti - pomen multidisciplinarne obravnave bolnikov in rezultati zdravljenja v UKC Ljubljana
  [Bariatric surgery in the UMC - the role of multidisciplinary treatment and results]
  2009
 24. Mekicar Jernej
  Napoved zasevanja raka želodca v regionalne bezgavke s pomočjo računalniško podprtega ekspertnega sistema
  2009
 25. Omejc Mirko; Mekicar Jernej
  Computer analysis of lymph nodes in gastric cancer surgery
  2008
 26. Breznikar Brane; Zajec Mihael; Kunst Gregor
  Zdravljenje bolezenske debelosti v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
  [Morbid obesity treatment in Slovenj Gradec general hospital]
  2008
 27. Potrč Stojan; Gadžijev Eldar; Hajdinjak Tine; Kavalar Rajko
  Clinicopathological and immunohistochemical markers after radical gastrectomy for gastric cancer
  2007
 28. Breznikar Brane
  Bariatrična kirurgija v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
  [Bariatric surgery in the Slovenj Gradec General Hospital]
  2007
 29. Potrč Stojan
  Morfološki in imunohistokemijski dejavniki, endoultrazvočna zamejitev, standardizirana resekcija in intra peritonealna kemoterapija pri bolnikih z resektabilnim rakom želodca
  2007
 30. Potrč Stojan; Horvat Matjaž; Ivanecz Arpad
  Palliative gastric resection for advanced gastric cancer - is it worthwhile?
  2007
 31. Ivanecz Arpad; Potrč Stojan; Horvat Matjaž
  Gastrectomy and distal esophagectomy for proximal third gastric adenocarcinoma - abdominal approach
  2007
 32. Potrč Stojan; Horvat Matjaž; Ivanecz Arpad
  Learning curve for survival benefit and safety of radical gastrectomy
  2007
 33. Horvat Matjaž
  Kontraktilnost žučnog mjehura u bolesnika s totalnom gastrektomijom i limfadenektomijom
  2004
 34. Štor Zdravko
  Prehranjevanje po sondi
  [Tube feeding]
  2006
 35. Štor Zdravko
  Hranilne stome
  2006
 36. Potrč Stojan; Skalicky Marjan; Ivanecz Arpad
  Does endoscopic ultrasound staging already allow individual treatment regimens in gastric cancer
  2006
 37. Debelić Vladimir
  Rak na krnu želodca po resekciji zaradi benignega procesa na želodcu
  1992
 38. Omejc Mirko
  Kirurgija raka želodca
  [Surgery for gastric cancer]
  2006
 39. Tušek-Bunc Ksenija
  Zdravnik družinske medicine in bolnik po operaciji želodca
  [Family physician and patient after gastric surgery]
  2006
 40. Rotovnik-Kozjek Nada
  Prehrana bolnikov po operaciji na želodcu
  [Nutrition after the gastric surgery]
  2006
 41. Jelenc Franc; Norčič Gregor
  Operacijsko zdravljenje ulkusa želodca in dvanajstnika
  [Surgical treatment of peptic ulcer disease]
  2006
 42. Gorjanc Jurij; Golobinek Rajko; Pospihalj Boris
  Akutni nekrotizantni gastritis - prikaz primera
  2005
 43. Černi Igor; Avžner Jože; Fludernik Bogdan; Tkalec Zlatko; Pečovnik Jana; Gajšek Matej
  Analiza desetletnega obdobja operacij želodca v Splošni bolnišnici Celje
  2005
 44. Bricelj Marko; Maračič Anđelo; Kostanjevec Borut; Petrovič Jasmina
  Operacijsko zdravljenje raka želodca v Splošni bolnišnici Ptuj v letih 2000-2004
  2005
 45. Mekicar Jernej; Omejc Mirko
  Uporaba računalniškega programa WinEstimate
  [Computer program WinEstimate]
  2005
 46. Repše Stane; Juvan Robert
  Multivisceralne resekcije pri raku želodca - poročilo 20-letne serije iz obdobja 1983-2002
  [Multivisceral resections in gastric cancer - report on 20-year series from the period 1983-2002]
  2005
 47. Oblak Irena; Velenik Vaneja; Anderluh Franc
  Pooperacijsko zdravljenje po radikalni resekciji adenokarcinoma želodca
  [Adjuvant treatment after radical resection of gastric adenocarcinoma]
  2005
 48. Juvan Robert; Omejc Mirko; Jelenc Franc; Repše Stane
  Rezultati operacijskega zdravljenja raka želodca v obdobju 1993-2002
  [Results of the operative treatment of gastric cancer in the period 1993-2002]
  2005
 49. Repše Stane; Omejc Mirko; Juvan Robert; Jelenc Franc
  Napredovali rak želodca - standardna resekcija danes
  [Gastric cancer - actual principles of surgical treatment]
  2005
 50. Repše Aljaž; Juvan Robert
  Zgodnji rak želodca
  [Early gastric cancer]
  2005
 51. Omejc Mirko; Repše Stane
  Rak želodca v Sloveniji 2004
  [Gastric cancer in Slovenia 2004]
  2005
 52. Tomažič Aleš; Tlaker-Žunter Vesna
  Laparoskopske operacije želodca
  [Laparoscopic gastric surgery]
  2005
 53. Miller Karl
  Laparoscopic bariatric surgery in the treatment of morbid obesity
  [Laparoskopska bariatrična kirurgija pri zdravljenju čezmerne debelosti]
  2005
 54. Omejc Mirko; Juvan Robert; Jelenc Franc; Repše Stane
  Spreminjanje pogledov na rak želodca v Sloveniji
  [Changing views of gastric cancer in Slovenia]
  2005
 55. Bitenc Marko; Eržen Janez; Grosek Jan; Sok Mihael
  Rak gastroenzofagealnega prehoda - prikaz naših izkušenj
  [Cancer of oesophagogastric junction - our experiences]
  2005
 56. Repše Stane; Omejc Mirko; Juvan Robert; Jelenc Franc
  Rak želodca - današnji principi kirurškega zdravljenja
  [Gastric cancer - actual principles of surgical treatment]
  2005
 57. Potrč Stojan; Horvat Matjaž; Ivanecz Arpad; Hazabent Marko
  Kaj smo se naučili pri kirurškem zdravljenju adenokarcinoma želodca: primerjava dveh obdobij
  [What did we learn in surgical treatment of gastric adenocarcinoma: comparison of two periods]
  2005
 58. Ivanecz Arpad; Potrč Stojan; Horvat Matjaž; Kavalar Rajko
  Abdominalna transhiatusna resekcija želodca in distalnega dela požiralnika pri raku v proksimalni tretjini želodca
  [Abdominal transhiatal gastrectomy and distal esophagectomy by proximal third gastric carcinoma]
  2005
 59. Potrč Stojan; Ivanecz Arpad; Horvat Matjaž; Pocajt Martina
  Ali so upravičene paliativne resekcije želodca zaradi raka želodca?
  [Are palliative gastric resections for gastric cancer justable?]
  2005
 60. Horvat Matjaž; Potrč Stojan; Ivanecz Arpad
  Kirurgija raka želodca pri starostnikih
  [Surgery for gastric cancer in elderly]
  2005
 61. Horvat Matjaž; Potrč Stojan; Ivanecz Arpad
  Changes in gallbladder kinetics after total gastrectomy
  2005
 62. Potrč Stojan
  Značenje morfoloških i imunohistokemijskih prognostičkih pokazatelja kod bolesnika nakon radikalne resekcije želuca zbog karcinoma želuca
  2003
 63. Hermann Dejan; Srpčič Matevž; Bitenc Marko
  Subakutna manifestacija spontanega pretrganja trebušne prepone: predstavitev primera
  [Subacute presentation of spontaneous diaphragmal rupture: case report]
  2005
 64. Pernat Cvetka; Skalicky Marjan
  Metabolne bolezni kosti pri boleznih prebavil
  [Metabolic bone disease in gastrointestinal disorders]
  2005
 65. Repše Aljaž
  Prizadetost regionalnih bezgavk pri zgodnjem raku želodca
  2004
 66. Juvan R; Repše S; Jelenc F; Omejc M
  Rak želodca - rezultati opeativnega zdravljenja v obdobju 1998-2002
  2004
 67. Mahne Stanislav; Cetin-Lovšin Irena; Kušče-Mrđen Oriana
  Trihobezoar želodca pri 10-letni deklici
  2004
 68. Potrč Stojan; Kavalar Rajko; Hajdinjak Tine; Horvat Matjaž; Vidovič Damjan; Gadžijev Eldar
  What have we learned from surgical treatment of gastric adenocarcinoma? A comparison of two periods
  2004
 69. Potrč Stojan; Kavalar Rajko; Hajdinjak Tine; Horvat Matjaž; Vidovič Damjan; Šturm Maja; Ivanecz Arpad; Gadžijev Eldar
  Kaj smo se naučili pri kirurškem zdravljenju adenokarcinoma želodca: primerjava dveh obdobij
  [What did we learn in surgical treatment of gastric adenocarcinoma: compariosn of two periods]
  2004
 70. Potrč Stojan; Horvat Matjaž; Šturm Maja; Arpad Ivanecz; Koren Metka
  Pomen morfoloških in imunohistokemijskih prognostičnih pokazateljev pri bolnikih po radikalni resekciji želodca zaradi karcinoma želodca
  [Meaning of morphological nd imunohystochemical prognostic markers in patients after radical gastric resection for gastric cancer]
  2004
 71. Gašljević Gorana; Lamovec Janez
  Malignant lymphoma of the stomach in association with inflammatory myofibroblastic tumor of the spleen. A case report
  2003
 72. Repše Stane; Juvan Robert
  Rak želodca
  2003
 73. Potrč Stojan; Skalicky Marjan; Kavalar Rajko; Gajzer Borut
  Vloga endoultrazvoka želodca v zamejitvi raka želodca
  [The role of endosonography in gastric cancer staging]
  2003
 74. Omejc Mirko; Juvan Robert; Jelenc Franc; Repše Stane
  Lymph node metastases in gastric cancer: correlation between new and old UICC TNM classification
  2001
 75. Baca I; Grzybowski L; Goetzen V
  Technique of laparoscopic total gastrectomy
  2001
 76. Repše S; Jelenc F; Omejc M; Juvan R
  Intraperitoneal chemotherapy with mitomycin-C bound to activated particles (MC-CH) in radically operated gastric cancer patients (T3/4, NX, M0, R0)
  2001
 77. Orel J; Gros M
  THE USE OESOPHAGEAL PH-MONITORING FOR THE EVALUATION OF GASTROOESOPHAGEAL REFLUX AFTER RESECTION OF THE CARDIA AND TOTAL GASTRECTOMY
  1981
 78. Jedlička Ž
  Relaparatomija zaradi iatrogeno povzročenega sindroma malabsorpcije in malnutricije, po anastomozi želodca z vijugo ileuma pri resekciji Bilroth 2
  1990
 79. Matko Ivan
  Zdravstvena navodila
  1992
 80. Luzar Boštjan; Požun Renata
  Primerjava uporabnosti klasifikacij želodčnega raka
  1991
 81. Smolle-Juettner F.M.; Pinter H.; Maier A.; Gabor S.; Renner H.; Friehs G.
  Pedicled retrosternal jejunal loop and cervical esophago-jejunostomy for reconstuction after esophagogastrectomy
  1998
 82. Volk Neva
  Napovedni dejavniki preživetja bolnikov z želodčnim rakom v Sloveniji
  [Prognostic factors influencing the survival of stomach cancer patients in Slovenia]
  1998
 83. Jelenc Franc
  Anastomoze na požiralniku in želodcu
  1998
 84. Potrč S; Koželj M; Krebs B; Kavalar R; Horvat M; Pivec G; Grandovec F
  Results of gastrectomy for gastric cancer
  1998
 85. Juvan Robert
  Prognostični pomen števila prizadetih bezgavk pri bolnikih z rakom želodca, pri katerih je bila narejena R0 resekcija želodca
  1996
 86. Repše S; Omejc M; Juvan R; Jelenc F
  Frueh- und Spaetergebnisse der erweiterten und multiviszeralen Resektionen beim Magenkarzinom
  1997
 87. Omejc M; Repše S; Bračko M
  Is DNA aneuploidy a prognostic factor in gastric cancer?
  1997
 88. Paquet Karl-Joseph
  Endoluminal endoscopic electrosurgical managementof postoperative anastomotic strictures of the upper gastointestinal tract
  [Endoluminalna endoskopska elektrokirurška oskrba pooperativne anstomozne strikture v zgornjih prebavilih]
  1997
 89. Potrč Stojan; Kavalar Rajko; Horvat Matjaž; Šturm Maja; Koželj Miran
  Results of gastrectomies for gastric cancer: preliminary results
  1997
 90. Omejc Mirko
  Prognostični pomen DNA anevploidije pri raku želodca
  [Prognostic significance of DNA aneuploidy in gastric cancer]
  1996
 91. Omejc M; Repše S
  Zapleti in sindromi po operacijah zaradi peptične razjede
  [Complications and syndromes after operation for peptic ulcer]
  1996
 92. Jelenc F; Repše S; Omejc M; Juvan R
  Kirurško zdravljenje raka želodca
  1996
 93. Jelenc F; Repše S; Strlič M
  Želodec in dvanajstnik
  1995
 94. Skok P
  Krvavitev iz prebavil - kako uspešna je endoskopska hemostaza?
  [Gastrointestinal haemorrhage - how efficient is endoscopic haemostasis?]
  1995
 95. Eržen J
  Operativno zdravljenje raka krna želodca
  1995
 96. Goehl J; Hohenberger W; Klein P; Altendorf A
  Surgical management in gastric carcinoma - 20-years experience in the surgical department of the University hospital Erlangen
  1995
 97. Jaehne J; Meyer H-J
  Surgical treatment of primary gastric adenocarcinoma with special emphasis on the extent of lymphadenectomy
  1995
 98. Boettcher K; Roder JD; Schneider PM; Siewert JR
  Current situation of surgery for gastric cancer in Germany
  1995
 99. Fass J; Schumpelick V
  New concepts in the surgery for gastric carcinoma
  1995
 100. Repše S
  Razširjene in multivisceralne resekcije pri raku želodca
  1995

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics