biomedicina slovenica


"GASTROPLASTY" : 10

 1. Pleskovič Alojz
  Bariatrična (metabolična) kirurgija
  [Bariatric (metabolic) surgery]
  2012
 2. Pintar Tadeja; Pleskovič Alojz
  Kirurgija debelosti - pomen multidisciplinarne obravnave bolnikov in rezultati zdravljenja v UKC Ljubljana
  [Bariatric surgery in the UMC - the role of multidisciplinary treatment and results]
  2009
 3. Breznikar Brane; Zajec Mihael; Kunst Gregor
  Zdravljenje bolezenske debelosti v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
  [Morbid obesity treatment in Slovenj Gradec general hospital]
  2008
 4. Pleskovič Alojz
  Bariatrična kirurgija
  2006
 5. Pleskovič Alojz; Pleskovič Aleš
  Laparoskopska bariatrična kirurgija
  [Laparoscopic bariatric surgery]
  2006
 6. Pleskovič Alojz
  Bariatrična kirurgija
  [Bariatric surgery]
  2005
 7. Miller Karl
  Laparoscopic bariatric surgery in the treatment of morbid obesity
  [Laparoskopska bariatrična kirurgija pri zdravljenju čezmerne debelosti]
  2005
 8. Mattioli S; Di Simone MP; D'Ovidio F; Pilotti V; Lugaresi ML; Ferruzzi L; Guernelli N
  Surgical therapy for acquired short esophagus: gastroplasty and antireflux procedures
  1998
 9. Paris F; Morcillo A; Calvo V; Sales R; Blasco M; Padilla J; Blasco E; Garcia-Zarza A; Pastor J; Borro JM
  Oesophageal reconstruction with tubular gastroplasty. Video tape projection
  1998
 10. Sok Miha; Orel Janez; Hrabar Bogo; Jerman Jože
  Kirurgija traheoezofagealnih fistul po dolgotrajni intubaciji in mehanični ventilaciji
  [Surgery of tracheoesophageal fistulas following long-term intubation and mechanical ventilation]
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics