biomedicina slovenica


"GERIATRICS" : 84

 1. Gubenšek Jakob; Zrimsek Matej; Premru Vladimir; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Temporary catheters as a permanent vascular access in very elderly hemodialysis patients
  2016
 2. Voga Gorazd; Kovačić Dragan
  The relativity of age or geriatric medicine at the crossroads
  2016
 3. Princes Blaž; Kušar Primož; Klemenc-Ketiš Zalika; Kolšek Marko
  Uporaba farmakoloških sredstev za zdravljenje zaprtja pri oskrbovancih v domu starejših občanov z demenco
  2015
 4. Škrila Čuš Darja
  Kliničnopsihološko delo s starejšimi ljudmi
  2006
 5. Voljč Božidar
  Poročilo o konferenci HOSPAGE v Berlinu, Berlin, 11. 6. do 13. 6. 2012
  2012
 6. Ramovš Ksenija; Ramovš Ana
  20. IAGG svetovni gerontološki-geriatrični kongres, Seul, Koreja, 23-27. junij 2013
  2014
 7. Ramovš Ana; Ramovš Ksenija
  Gerontologija in geriatrija 2011, Melbourne, 23. do 27. oktober 2011
  2011
 8. Voljč Božidar
  Geriatrija
  2008
 9. Kovačič Stepišnik Anita
  Med zdravniki in bolniki
  2007
 10. Ravnik Barbara
  Spoznanja in utrinki ob triletnem vodenju mrežnega programa Geriatrija in gerontologija pri Open Society Institute - Slovenia
  2000
 11. Psychogeriatrics
  2001
 12. Šegrec Nuša; Zaman Rashid; Pregelj Peter
  Increased libido associated with donepezil treatment
  2015
 13. Kokalj Nataša; Kores-Plesničar Blanka; Turk Zmago
  Depresija pri starostnikih v bolnišnici
  2010
 14. Šelb-Šemerl Jožica; Mihevc Ponikvar Barbara; Primic-Žakelj Maja; Rok-Simon Mateja; Tomšič Sonja; Zadnik Vesna
  Zdravje starejših
  2010
 15. Medved Robert
  Stanje na področju geriatrije v Republiki Sloveniji in kako naprej
  2011
 16. Medved Robert
  Predgovor
  2011
 17. Kersnik Janko
  Geriatric health - is it a problem for European primary care?
  2013
 18. Archives of Gerontology and Geriatrics
  1995
 19. Habjanič Ana; Lahe Danijela
  Are frail older people less exposed to abuse in nursing homes as compared to community-based settings? Statistical analysis of Slovenian data
  2012
 20. Pregelj Peter
  Safety and tolerability of rivastigmine transdermal patch formulation in newly diagnosed patients with Alzheimer's dementia in naturalistic conditions
  2012
 21. Hojs Radovan
  Starostnik in zdravila
  [The elderly and drugs]
  2011
 22. Grmec Štefek; Špindler Mateja
  Obravnava starostnika v okviru nujne medicinske pomoči na terenu - pogled zdravnika
  [Approach to elderly patients in prehospital emergency care unit]
  2009
 23. Medved Robert; Tičar Zdenka
  Pogled Ministrstva za zdravje na staranje prebivalstva in ukrepi za zadovoljevanje potreb starostnikov
  [Ministry of healts's view of population ageing and measures for meeting in the elder care needs]
  2008
 24. Mencej Meta
  Temeljne vsebine geriatrične medicine
  2007
 25. Šabovič Mišo
  Novi internistični pristopi v geriatriji
  [New internal medicine approaches in the managemnt of geriatric patients]
  2005
 26. Davidovič Biserka
  Zdravstveno varstvo ogroženih skupin prebivalstva
  2005
 27. Petek-Šter Marija
  Delovna skupina za oskrbo starostnikov
  2005
 28. Fialova Daniela; Topinkova Eva; Gambassi Giovanni; Finne-Soveri Harriet; Johnsson Palmi V; Carpenter Iain; Schroll Marianne; Onder Graziano; Wergeland-Sorbye Liv; Wagner Cordula
  Možnost nepravilne uporabe zdravil doma zdravljenih starostnikov v Evropi
  [Potentially inappropriate medication use among elderly home care patients in Europe]
  2005
 29. Poredoš Pavel
  Medicinski problemi starostnikov
  2005
 30. Šabovič Mišo
  Celovit geriatrični pristop v enoti intenzivne terapije in nege
  2005
 31. Šabovič Mišo
  Vloga interne medicine pri starejšem poškodovancu
  2004
 32. Smrkolj Vladimir; Komadina Radko
  Gerontološka travmatologija
  2004
 33. Anonymous ;
  Starost in njeni obrazi; 2004 nov 19-20; Logarska dolina
  2004
 34. Mavrič Gordana; Marušič Vita
  Smiselne aktivnosti starostnikov v instituciji in doma
  [Reasonable activities of senior citizens in institutions and at home]
  2004
 35. Hudolin Damjana; Lebar Cecilija
  Starostnik: motivacija - okupacija
  [Elderly person: motivation - occupation]
  2004
 36. Bobnjar Suzana; Finderšek Mateja; Lebar Cecilija
  Življenjski slog starostnikov
  [Life-style of elderly people]
  2004
 37. Poredoš Pavel
  Zdravstveni problemi starostnikov
  [Health problems in the elderly]
  2004
 38. Ramovš Jože
  Specifika potreb in oskrbe starih ljudi s stališča socialnega dela
  [Specifics of needs and care of elderly people from the point of view of social work]
  2004
 39. Poredoš Pavel
  Značilnosti bolezni v starosti
  2004
 40. Trontelj Jože
  Etična vprašanja medicine v starosti
  2004
 41. Lonzarić Dragan; Turk Zmago; Mičetić-Turk Dušanka; Železnik Danica
  Improvement of health care for elderly people with better communication: health providers of primary and secondary health organisation level
  2004
 42. Šabovič Mišo
  Sodobna načela internistične geriatrije
  2004
 43. Lunder Urška
  Problemi ob medicinsko-socialni oskrbi starejših
  2004
 44. Poredoš Pavel
  Značilnosti zdravstvene obravnave starostnikov
  2004
 45. Drole Janja; Kristančič Azra; Koželj-Levičnik Irena; Tominšek Ana; Žiberna Angelca
  Zbirka prispevkov okroglih miz in predavanj Festival za tretje življenjsko obdobje; 2003 okt 6-7; Ljubljana
  2004
 46. Cijan Rafael; Cijan Vladimir
  Zdravstveni, socialni in pravni vidiki starostnikov
  2003
 47. Fialka-Moser Veronika
  Geriatric rehabilitation
  2002
 48. Kocijan Marko
  Preventiva pri starostniku
  2002
 49. Leskovic Bogdan
  Prof. dr. Bojan Accetto, dr. med. - osemdesetletnik
  2002
 50. Leskovic Bogdan
  Ob 30-letnici dela Gerontološkega društva Slovenije (1969-1999)
  2000
 51. Mencelj Meta
  Stari ljudje v Sloveniji: trideset let gerontološkega društva Slovenije.
  1999
 52. Steinmann Polonca
  Moje izkušnje pri delu s starejšimi bolniki: (predstavljeno v Državnem zboru RS 21. septembra 1999)
  2000
 53. Peternel Polona
  Posebnosti bolezni v starosti
  1996
 54. Teslič Tonka
  Ustvarjalne igre kot sestavni del skupinskega dela
  [Creative games as integral part of group work]
  1998
 55. Kreft Marko; Zorec Robert
  Staranje
  1998
 56. Skolnick Andrew
  FDA postavlja roke za navodila o uporabi zdravil v geriatriji
  [FDA sets geriatric drugs use labeling deadlines]
  1998
 57. Bošnjak Želimir
  Nekaj pogledov na probleme staranja
  1998
 58. Mencej Meta
  Slovenska gerontologija včeraj in danes - kaj pa jutri?
  [Slovene gerontology today and yesterday - what about tomorow?]
  1998
 59. Košir Tone
  Organizacija zdravstvenega varstva starih
  [Organization of health care for the aged people]
  1997
 60. Grom Igor
  In memoriam dr. Karlu Šumenjaku (1917-1996)
  1997
 61. Vodušek David B
  85-letna ženska z padci v anamnezi: slovenski komentar
  1996
 62. Hojnik-Zupanc I
  Pomen biografske metode v socialni gerontologiji. (Tretji evropski gerontološki kongres)
  [The role of the biographic method in social gerontology. (The third European gerontology congress)]
  1996
 63. Kovač-Kovačič B
  Zdravstveno varstvo v domu upokojencev "Danice Vogrinec" Maribor
  [Health protection in the home for the aged "Danica Vogrinec" Maribor]
  1989
 64. Židanik A
  Razmišljanja ob 25 - letnici gerontologije in onkološkega dispanzerja Zdravstvenega doma "dr. Adolfa Drolca" Maribor
  1989
 65. Bigec M; Lovrec R; Žnidaršič M
  Zbornik referatov 25. let gerontološkega in onkološkega dispanzerja
  1989
 66. Pentek M
  Poročilo skupine zdravo staranje - prva nacionalna konferenca o promociji zdravja v Sloveniji
  [Report of the group "healthy aging" First national conference on health promotion in Slevenia]
  1995
 67. Pentek M
  Zdravo staranje. 1. nacionalna konferenca o promociji zdravja v Sloveniji; 1995 mar 29-30; Ljubljana
  1995
 68. Erjavec T
  Možnosti vzdrževanja vitalnih funkcij na domu
  1995
 69. Ključevšek-Novak B
  Rehabilitacija starejših bolnikov v domu za starejše občane
  1995
 70. Pentek M
  Izkušnje splošnega zdravnika pri obravnavi starejšega bolnika
  1995
 71. Negovetić R
  Ehoventrikulografska ispitivanja u gerijatriji
  1989
 72. Duraković Z
  Gerijatrija
  1991
 73. Poredoš P
  Posebnosti bolnišničnih okužb v gerontologiji
  1989
 74. Kokoš M
  Domsko varstvo starostnikov v Mariboru
  [Homes for the aged in Maribor]
  1989
 75. Krajnc R
  16 let dispanzerja za gerontologijo v Celju
  [16 years of gerontology dispensary in Celje]
  1989
 76. Žnidaršič M
  Razvoj gerontološkega dispanzerja
  [Development of the dispansary for gerontology]
  1989
 77. Leskovic B
  Gerontološko društvo Slovenije od 1969 do 1989
  [Gerontology society of Slovenia]
  1989
 78. Keber D
  Pogled na sedanjost in prihodnost gerontologije
  [The present and the future view of the gerontology]
  1989
 79. Keber D
  Geriatrična medicina: sedanje stanje in pogled v prihodnost
  1989
 80. Accetto B
  Ali potrebujemo geriatrično medicino ?
  [Do we need geriatric medicine ?]
  1989
 81. Miloševič V
  Program razvoja družbene skrbi za starejše občane v SR Sloveniji
  [Programme of social care development for elder population in Slovenia]
  1988
 82. Peternel P
  Nekatere značilnosti starejšega bolnika
  1988
 83. Accetto B; Hočevar F
  Rehabilitacija in gerontologija - osnovni pogledi. Gerontologija in rehabilitacija-racionalni pristop k problematiki
  1986
 84. Accetto B
  Starost in staranje: osnove medicinske gerontologije
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics