biomedicina slovenica


"GERIATRICS" : 87

 1. International psychogeriatrics
  1989
 2. Petrazzuoli Ferdinando; Vinker Shlomo; Koskela Tuomas; Buono Nicola; Soler Jean Karl; Ahrensberg Jette; Asenova Radost; Foguet Boreu Quintí; Petek Davorina
  Exploring dementia management attitudes in primary care
  2017
 3. Streit Sven; Verschoor Marjolein; Rodondi Nicolas; Bonfim Daiana; Burman Robert A.; Collins Claire; Gerasimovska-Kitanovska Biljana; Gintere Sandra; Gómez Bravo Raquel; Petek Šter Marija
  Variation in GP decisions on antihypertensive treatment in oldest-old and frail individuals across 29 countries
  2017
 4. Gubenšek Jakob; Zrimsek Matej; Premru Vladimir; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Temporary catheters as a permanent vascular access in very elderly hemodialysis patients
  2016
 5. Voga Gorazd; Kovačić Dragan
  The relativity of age or geriatric medicine at the crossroads
  2016
 6. Princes Blaž; Kušar Primož; Klemenc-Ketiš Zalika; Kolšek Marko
  Uporaba farmakoloških sredstev za zdravljenje zaprtja pri oskrbovancih v domu starejših občanov z demenco
  2015
 7. Škrila Čuš Darja
  Kliničnopsihološko delo s starejšimi ljudmi
  2006
 8. Voljč Božidar
  Poročilo o konferenci HOSPAGE v Berlinu, Berlin, 11. 6. do 13. 6. 2012
  2012
 9. Ramovš Ksenija; Ramovš Ana
  20. IAGG svetovni gerontološki-geriatrični kongres, Seul, Koreja, 23-27. junij 2013
  2014
 10. Ramovš Ana; Ramovš Ksenija
  Gerontologija in geriatrija 2011, Melbourne, 23. do 27. oktober 2011
  2011
 11. Voljč Božidar
  Geriatrija
  2008
 12. Kovačič Stepišnik Anita
  Med zdravniki in bolniki
  2007
 13. Ravnik Barbara
  Spoznanja in utrinki ob triletnem vodenju mrežnega programa Geriatrija in gerontologija pri Open Society Institute - Slovenia
  2000
 14. Psychogeriatrics
  2001
 15. Šegrec Nuša; Zaman Rashid; Pregelj Peter
  Increased libido associated with donepezil treatment
  2015
 16. Kokalj Nataša; Kores-Plesničar Blanka; Turk Zmago
  Depresija pri starostnikih v bolnišnici
  2010
 17. Šelb-Šemerl Jožica; Mihevc Ponikvar Barbara; Primic-Žakelj Maja; Rok-Simon Mateja; Tomšič Sonja; Zadnik Vesna
  Zdravje starejših
  2010
 18. Medved Robert
  Stanje na področju geriatrije v Republiki Sloveniji in kako naprej
  2011
 19. Medved Robert
  Predgovor
  2011
 20. Kersnik Janko
  Geriatric health - is it a problem for European primary care?
  2013
 21. Archives of Gerontology and Geriatrics
  1995
 22. Habjanič Ana; Lahe Danijela
  Are frail older people less exposed to abuse in nursing homes as compared to community-based settings? Statistical analysis of Slovenian data
  2012
 23. Pregelj Peter
  Safety and tolerability of rivastigmine transdermal patch formulation in newly diagnosed patients with Alzheimer's dementia in naturalistic conditions
  2012
 24. Hojs Radovan
  Starostnik in zdravila
  [The elderly and drugs]
  2011
 25. Grmec Štefek; Špindler Mateja
  Obravnava starostnika v okviru nujne medicinske pomoči na terenu - pogled zdravnika
  [Approach to elderly patients in prehospital emergency care unit]
  2009
 26. Medved Robert; Tičar Zdenka
  Pogled Ministrstva za zdravje na staranje prebivalstva in ukrepi za zadovoljevanje potreb starostnikov
  [Ministry of healts's view of population ageing and measures for meeting in the elder care needs]
  2008
 27. Mencej Meta
  Temeljne vsebine geriatrične medicine
  2007
 28. Šabovič Mišo
  Novi internistični pristopi v geriatriji
  [New internal medicine approaches in the managemnt of geriatric patients]
  2005
 29. Davidovič Biserka
  Zdravstveno varstvo ogroženih skupin prebivalstva
  2005
 30. Petek-Šter Marija
  Delovna skupina za oskrbo starostnikov
  2005
 31. Fialova Daniela; Topinkova Eva; Gambassi Giovanni; Finne-Soveri Harriet; Johnsson Palmi V; Carpenter Iain; Schroll Marianne; Onder Graziano; Wergeland-Sorbye Liv; Wagner Cordula
  Možnost nepravilne uporabe zdravil doma zdravljenih starostnikov v Evropi
  [Potentially inappropriate medication use among elderly home care patients in Europe]
  2005
 32. Poredoš Pavel
  Medicinski problemi starostnikov
  2005
 33. Šabovič Mišo
  Celovit geriatrični pristop v enoti intenzivne terapije in nege
  2005
 34. Šabovič Mišo
  Vloga interne medicine pri starejšem poškodovancu
  2004
 35. Smrkolj Vladimir; Komadina Radko
  Gerontološka travmatologija
  2004
 36. Anonymous ;
  Starost in njeni obrazi; 2004 nov 19-20; Logarska dolina
  2004
 37. Mavrič Gordana; Marušič Vita
  Smiselne aktivnosti starostnikov v instituciji in doma
  [Reasonable activities of senior citizens in institutions and at home]
  2004
 38. Hudolin Damjana; Lebar Cecilija
  Starostnik: motivacija - okupacija
  [Elderly person: motivation - occupation]
  2004
 39. Bobnjar Suzana; Finderšek Mateja; Lebar Cecilija
  Življenjski slog starostnikov
  [Life-style of elderly people]
  2004
 40. Poredoš Pavel
  Zdravstveni problemi starostnikov
  [Health problems in the elderly]
  2004
 41. Ramovš Jože
  Specifika potreb in oskrbe starih ljudi s stališča socialnega dela
  [Specifics of needs and care of elderly people from the point of view of social work]
  2004
 42. Poredoš Pavel
  Značilnosti bolezni v starosti
  2004
 43. Trontelj Jože
  Etična vprašanja medicine v starosti
  2004
 44. Lonzarić Dragan; Turk Zmago; Mičetić-Turk Dušanka; Železnik Danica
  Improvement of health care for elderly people with better communication: health providers of primary and secondary health organisation level
  2004
 45. Šabovič Mišo
  Sodobna načela internistične geriatrije
  2004
 46. Lunder Urška
  Problemi ob medicinsko-socialni oskrbi starejših
  2004
 47. Poredoš Pavel
  Značilnosti zdravstvene obravnave starostnikov
  2004
 48. Drole Janja; Kristančič Azra; Koželj-Levičnik Irena; Tominšek Ana; Žiberna Angelca
  Zbirka prispevkov okroglih miz in predavanj Festival za tretje življenjsko obdobje; 2003 okt 6-7; Ljubljana
  2004
 49. Cijan Rafael; Cijan Vladimir
  Zdravstveni, socialni in pravni vidiki starostnikov
  2003
 50. Fialka-Moser Veronika
  Geriatric rehabilitation
  2002
 51. Kocijan Marko
  Preventiva pri starostniku
  2002
 52. Leskovic Bogdan
  Prof. dr. Bojan Accetto, dr. med. - osemdesetletnik
  2002
 53. Leskovic Bogdan
  Ob 30-letnici dela Gerontološkega društva Slovenije (1969-1999)
  2000
 54. Mencelj Meta
  Stari ljudje v Sloveniji: trideset let gerontološkega društva Slovenije.
  1999
 55. Steinmann Polonca
  Moje izkušnje pri delu s starejšimi bolniki: (predstavljeno v Državnem zboru RS 21. septembra 1999)
  2000
 56. Peternel Polona
  Posebnosti bolezni v starosti
  1996
 57. Teslič Tonka
  Ustvarjalne igre kot sestavni del skupinskega dela
  [Creative games as integral part of group work]
  1998
 58. Kreft Marko; Zorec Robert
  Staranje
  1998
 59. Skolnick Andrew
  FDA postavlja roke za navodila o uporabi zdravil v geriatriji
  [FDA sets geriatric drugs use labeling deadlines]
  1998
 60. Bošnjak Želimir
  Nekaj pogledov na probleme staranja
  1998
 61. Mencej Meta
  Slovenska gerontologija včeraj in danes - kaj pa jutri?
  [Slovene gerontology today and yesterday - what about tomorow?]
  1998
 62. Košir Tone
  Organizacija zdravstvenega varstva starih
  [Organization of health care for the aged people]
  1997
 63. Grom Igor
  In memoriam dr. Karlu Šumenjaku (1917-1996)
  1997
 64. Vodušek David B
  85-letna ženska z padci v anamnezi: slovenski komentar
  1996
 65. Hojnik-Zupanc I
  Pomen biografske metode v socialni gerontologiji. (Tretji evropski gerontološki kongres)
  [The role of the biographic method in social gerontology. (The third European gerontology congress)]
  1996
 66. Kovač-Kovačič B
  Zdravstveno varstvo v domu upokojencev "Danice Vogrinec" Maribor
  [Health protection in the home for the aged "Danica Vogrinec" Maribor]
  1989
 67. Židanik A
  Razmišljanja ob 25 - letnici gerontologije in onkološkega dispanzerja Zdravstvenega doma "dr. Adolfa Drolca" Maribor
  1989
 68. Bigec M; Lovrec R; Žnidaršič M
  Zbornik referatov 25. let gerontološkega in onkološkega dispanzerja
  1989
 69. Pentek M
  Poročilo skupine zdravo staranje - prva nacionalna konferenca o promociji zdravja v Sloveniji
  [Report of the group "healthy aging" First national conference on health promotion in Slevenia]
  1995
 70. Pentek M
  Zdravo staranje. 1. nacionalna konferenca o promociji zdravja v Sloveniji; 1995 mar 29-30; Ljubljana
  1995
 71. Erjavec T
  Možnosti vzdrževanja vitalnih funkcij na domu
  1995
 72. Ključevšek-Novak B
  Rehabilitacija starejših bolnikov v domu za starejše občane
  1995
 73. Pentek M
  Izkušnje splošnega zdravnika pri obravnavi starejšega bolnika
  1995
 74. Negovetić R
  Ehoventrikulografska ispitivanja u gerijatriji
  1989
 75. Duraković Z
  Gerijatrija
  1991
 76. Poredoš P
  Posebnosti bolnišničnih okužb v gerontologiji
  1989
 77. Kokoš M
  Domsko varstvo starostnikov v Mariboru
  [Homes for the aged in Maribor]
  1989
 78. Krajnc R
  16 let dispanzerja za gerontologijo v Celju
  [16 years of gerontology dispensary in Celje]
  1989
 79. Žnidaršič M
  Razvoj gerontološkega dispanzerja
  [Development of the dispansary for gerontology]
  1989
 80. Leskovic B
  Gerontološko društvo Slovenije od 1969 do 1989
  [Gerontology society of Slovenia]
  1989
 81. Keber D
  Pogled na sedanjost in prihodnost gerontologije
  [The present and the future view of the gerontology]
  1989
 82. Keber D
  Geriatrična medicina: sedanje stanje in pogled v prihodnost
  1989
 83. Accetto B
  Ali potrebujemo geriatrično medicino ?
  [Do we need geriatric medicine ?]
  1989
 84. Miloševič V
  Program razvoja družbene skrbi za starejše občane v SR Sloveniji
  [Programme of social care development for elder population in Slovenia]
  1988
 85. Peternel P
  Nekatere značilnosti starejšega bolnika
  1988
 86. Accetto B; Hočevar F
  Rehabilitacija in gerontologija - osnovni pogledi. Gerontologija in rehabilitacija-racionalni pristop k problematiki
  1986
 87. Accetto B
  Starost in staranje: osnove medicinske gerontologije
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics