biomedicina slovenica


"GLUCOSYLCERAMIDASE" : 5

 1. Benedik-Dolničar Majda; Kitanovski Lidija
  Še o enostranski predstavitvi zdravljenja Gaucherjeve bolezni, ki naj bi predstavljala stališče proizvajalca
  2004
 2. Andoljšek Dušan; Černelč Peter; Mlakar Uroš; Modic Mojca; Pretnar Jože; Sever Matjaž; Preložnik-Zupan Irena; Zver Samo
  Zdravljenje Gaucherjeve bolezni
  2004
 3. Benedik-Dolničar Majda; Kitanovski Lidija
  Obravnava bolnikov z Gaucherjevo boleznijo, tip 1
  [The management of patients with Gaucher disease, type 1]
  2003
 4. Bratanič Nina; Battelino Tadej
  Zdravljenje osteogenesis imperfecta in drugih oblik osteopenij z bifosfonati pri otrocih in mladostnikih
  2000
 5. Štalc A
  Pregled v zdravljenje uvedenih rekombinantnih zdravil
  [A review of recombinant drugs introduced into the therapy]
  1996New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics