biomedicina slovenica


"GLYCOPEPTIDES" : 11

 1. Maver Vodičar Polona; Pirš Mateja; Kofol Romina; Lejko-Zupanc Tatjana; Müller-Premru Manica; Seme Katja; Seme Katja; Švent-Kučina Nataša
  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) with reduced susceptibility to glycopeptides
  2017
 2. Maver Vodičar Polona; Pirš Mateja; Kofol Romina; Lejko-Zupanc Tatjana; Müller-Premru Manica; Seme Katja; Švent-Kučina Nataša
  Staphylococcus aureus z zmanjšano občutljivostjo za glikopeptidne antibiotike v osrednjeslovenski regiji v obdobju 2005-2012
  [Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to glycopeptides in the central Slovenian region between 2005 and 2012]
  2013
 3. Žohar-Čretnik Tjaša
  Opredelitev endemskih tipov proti meticilinu odpornega Staphylococcus aureus v Splošni bolnišnici Celje s pomočjo pulzne elektroforeze
  2005
 4. Feher Krisztina; Pristovšek Primož; Szilagyi Laszlo; Ljevaković Ðurđica; Tomašić Jelka
  Modified glycopeptides related to cell wall peptidoglycan: conformational studies by NMR and molecular modelling
  2003
 5. Seme Katja; Poljak Mario
  Mehanizmi odpornosti pri bakterijah, ki najpogosteje povzročajo bolnišnične okužbe
  2003
 6. Lejko-Zupanc T; Kolman J; Kirbiš J; Brecelj A
  Okužba z MRSA z zmanjšano občutljivostjo za glikopeptide - prikaz primera
  [Infection by MRSA with reduced susceptibility to glycopeptides - a case report]
  2003
 7. Seme Katja
  Mehanizmi bakterijske odpornosti proti antibiotikom
  2002
 8. Mueller-Premru Manica
  Mehanizmi odpornosti pri po Gramu pozitivnih bakterijah
  [Mechanisms of resistance in Gram-positive bacteria]
  2001
 9. Beović Bojana
  Zdravljenje stafilokoknih okužb
  [Treatment of staphylococcal infections]
  2001
 10. Beović Bojana
  Aminoglikozidi
  [Aminoglycosides]
  2000
 11. Štorman Alenka
  Kakšne so možnosti za razvoj proti vankomicinu odpornih enterokokov
  1999New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics