biomedicina slovenica


"GOALS" : 343

 1. Burns Anthony S.; Lanig Indira S.; Grabljevec Klemen; New Peter; Bensmail Djamel; Ertzgaard Per; Nene Anand
  Optimizing the management of disabling spasticity following spinal cord damage
  2016
 2. Morgan Sarah; Palagi Patricia M.; Fernandes Pedro; Koperlainen Eija; Dimec Jure; Marek Diana; Larcombe Lee; Rustici Gabriella; Attwood Teresa K.; Via Allegra
  The ELIXIR-EXCELERATE Train-the-Trainer pilot programme
  2017
 3. Bousquet Jean; Hellings P. W.; Agache I.; Bedbrook A.; Bachert C.; Bergmann K. C.; Bewick M.; Bindslev-Jensen C.; Bosnic-Anticevitch S.; Zidarn Mihaela
  ARIA 2016
  2016
 4. Čižman Štaba Urša; Vidmar Gaj; Drnovšek Petra
  Influence of the rehabilitation outcome on returning to drive after neurological impairment
  2017
 5. Šegrec Nuša; Kastelic Andrej
  Psychiatric complications of new psychoactive substance (NPS) use
  2016
 6. Žigon Polona; Mrak Poljšak Katjuša; Lakota Katja; Terčelj Matic; Čučnik Saša; Tomšič Matija; Sodin-Šemrl Snežna
  Metabolic fingerprints of human primary endothelial and fibroblast cells
  2016
 7. Beeh Kai-Michael; Burgel Pierre-Regis; Franssen Frits M. E.; Lopez-Campos Jose-Luis; Loukides Stelios; Hurst John R.; Fležar Matjaž; Suppli Ulrik Charlotte; Di Marco Fabiano; Stolz Daiana; Valipour Arschang
  How do dual long-acting bronchodilators prevent exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease?
  2016
 8. Zoratti Raffaele; Bukholm Ida RK; Farkaš-Lainščak Jerneja; Frampton Susan; Walewska-Zielecka Bozena; Santiñà Manel; Pelikan Jürgen M.; Tønnesen Hanne Hjorth
  Importance of a global strategy for the International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH)
  2016
 9. Roj Igor Robert
  Kompetence v zdravstveni negi
  [Competences in nursing care]
  2009
 10. Rakovec-Felser Zlatka; Planinc Špela; Matvoz Marjanca; Vidovič Lea
  Preparing patients to undergo surgery
  [Priprava bolnikov na operacijo]
  2015
 11. Petek Davorina; Vidič Hudobivnik Polona; Jančar Viktorija; Petek Bojana; Klemenc-Ketiš Zalika
  Regional coordinators
  2016
 12. Furlan Mirjana
  Assertive outreach in Slovenia
  2009
 13. Janež Andrej
  Treatment goals for patients with metabolic syndrome and diabetes
  2005
 14. Moličnik Andrej; Naranđa Jakob; Dolinar Drago
  Patient-matched instruments versus standard instrumentation in total knee arthroplasty
  2015
 15. Voga Gorazd
  Acute heart failure management - what is new in 2009?
  2009
 16. Lihtenvalner Jure; Flerin Uroš; Dinevski Dejan
  Varnost osebnih podatkov v (tele)medicini
  [Personal data protection in (tele)medicine]
  2014
 17. Vrbič Vitomir; Premik Marjan
  Zmanjšanje kariesa pri slovenski mladini
  [Caries decline among children and adolescents in Slovenia]
  1994
 18. Jeraj Robert; Cao Y.; Haken T.; Hann C.; Marks L.
  Imaging for Assessment of Radiation-Induced Normal Tissue Effects
  2010
 19. Krizmanič Tatjana; Vidmar Gaj; Grabljevec Klemen
  Učinki vadbe z različnimi fizioterapevtskimi postopki, vključno z vadbo hoje na sistemu Lokomat, pri bolnikih z multiplo sklerozo
  [Effects of gait training with conventional physiotherapy including robot-assisted gait training (Lokomat) in patients with multiple sclerosis]
  2015
 20. Roljić Slavica
  Mentorjev odnos kot orodje za uspešno učenje na kliničnem usposabljanju
  [Mentor's attitude as a tool for effective learning in clinical training]
  2014
 21. Dragin Aleksandra S.; Konstantinović Ljubica; Veg Aleksandar; Schwirtlich Laszlo B.
  Gait training of poststroke patients assisted by the Walkaround (body postural support)
  2014
 22. Tomšič Matija; Praprotnik Sonja
  Aiming for optimal outcomes in rheumatoid arthritis
  2015
 23. Kerec Kos Mojca
  Zdravljenje bakterijskih okužb urogenitalnega trakta
  [Treatment of bacterial urogenital infections]
  2011
 24. Lorber Mateja; Skela-Savič Brigita
  Factors affecting nurses' organizational commitment
  [Pripadnost medicinskih sester in opredelitev njenih dejavnikov]
  2014
 25. Skinder Savić Katja; Skela-Savič Brigita
  Organizational culture in general hospitals and its relationship with job satisfaction
  [Organizacijska kultura v splošnih bolnišnicah in njena povezanost z zadovoljstvom zaposlenih]
  2014
 26. Mihoci Janja; Blinc-Pesek Marjeta
  Attachment as a predictor of therapeutic outcome
  2010
 27. Pucer Nastja; Kodrič Jana; Gubanc Albina; Paro Panjan Darja
  Prepoznavanje mam s poporodno depresijo in pomen ocenjevanja vedenja novorojenčka za spodbujanje njihovega odnosa s starši na enoti intenzivne nege novorojenčkov
  2014
 28. Špringer Janez
  Samozdravljenje in zdravljenje kot zdravstveni dogodek
  [Self-treatment and treatment as a whole health care event]
  2009
 29. Mervic Liljana
  Treatment goals in psoriasis
  [Cilji zdravljenja luskavice]
  2011
 30. Miljković Jovan
  Opredelitev ciljev za zdravljenje zmerne do hude oblike luskavice: evropski konsenz
  [Definition of treatment goals for moderate to severe psoriasis: a European consensus]
  2011
 31. Pal Marjetka; Ferk Polonca; Leskošek Branimir
  Ambulantno predpisovanje antihipetenzivov in kakovost nadzora arterijske hipertenzije v Sloveniji
  [Outpatient prescribing of antihypertensives and quality of arterial hypertension control in Slovenia]
  2014
 32. Filej Bojana; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta - kako daleč smo še do cilja?
  [Holistic treatment of patients - how close are we to achieving our goal?]
  2013
 33. Polak Matic; Polanšek Veronika; Koželj Vesna
  Morfološke značilnosti obraznih kosti pri odraslih s popolno obojestransko heilognatopalatoshizo
  [Morphological characteristics of the facial skeleton in adults with complete bilateral cleft lip and palate]
  2013
 34. de Peppo Giuseppe Maria; Marolt Darja
  Modulating the biochemical and biophysical culture environment to enhance osteogenic differentiation and maturation of human pluripotent stem cell-derived mesenchymal progenitors
  2013
 35. Kon Elizaveta; Drobnič Matej
  Non-surgical management of early knee osteoarthritis
  2013
 36. Lindqvist Olav; Lunder Urška
  Complexity in non-pharmacological caregiving activities at the end of life
  2012
 37. Kramar Zdenka; Marinšek Nevenka
  Timska predaja pacienta in posvet po viziti sta pomembna elementa osredotočenja na pacienta
  [Patient care delivery model and consultation round visit are important elements of focusing on the patient]
  2009
 38. Dolžan Lindič Helena; Kramar Zdenka
  Sodobna organizacijska oblika kakovostne obravnave pacienta je tudi case management
  [Contemporary organizational format quality of treatment the patient is also a case management]
  2009
 39. Kramar Zdenka; Jerebic Sandra
  Management celovite kakovosti v bolonišnici in vpliv na proces zdravstvene nege
  [Comprehensive quality management in a hospital and its impact on the healthcare process]
  2013
 40. Živko Iris
  Razvijanje delovne kariere izvajalcev zdravstvene nege v intenzivnih enotah Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
  [Developing a professional career of health care providers in the intensive care units of the Umiversity [i. e. University] medical center Maribor]
  2013
 41. Troncone Riccardo; Ivarsson Anneli; Szajewska Hania; Manrique Maria Luisa Mearin; Dolinšek Jernej; Mičetić-Turk Dušanka
  Review article
  2008
 42. Nerat Jasmina; Gönc Vida
  Zdravstvena nega bolnika pri trombolitičnem zdravljenju možganske kapi
  [Thrombolytic therapy of stroke patient and nursing care]
  2013
 43. Deeks Steven G; Autran Brigitte; Berkhout Ben; Peterlin Matija
  Towards an HIV cure: a global scientific strategy
  2012
 44. Andriessen Karl; Beautrais Annette; Tekavčič-Grad Onja; Brockmann Elisabeth; Simkin Sue
  Current understandings of suicide survivor issues: research, practice, and plans. Report of the 1st International suicide postvention seminar, September 8, 2006, Portoroz, Slovenia
  2007
 45. Tomasik Tomasz; Windak Adam; Jozwiak Jacek; Oleszczyk Marek; Seifert Bohumil; Kersnik Janko; Kryj-Radziszewska Elzbieta
  Treatment of hypertension in central and eastern European countries: self-reported practice of primary care physicians
  2012
 46. Filej Bojana
  Zbornik prispevkov, znanstveni simpozij Celostna obravnava pacienta - kako daleč smo še do cilja?: pomen integralne nege in integrativne medicine za paciente; 2011 okt 20-21; Novo mesto
  [Holistic treatment of patients - how close are we to achieving our goal?: the significance of integrated care and integrative medicine for patients; 2011 Okt 20-21; Novo mesto]
  2012
 47. Arslani Nuhi; Patrlj Leonardo; Kocman Branislav; Vladić Ivan
  Usporedbe fiziološke i kliničke učinkovitosti otvorene i zatvorene hemoroidektomije i staplerske hemoroidektomije po Longu
  2006
 48. Petek-Šter Marija
  Teaching communication at the Medical School in Ljubljana
  2012
 49. Bousquet J; Anto JM; Demoly P; Zidarn M
  Severe chronic allergic (and related) diseases: a uniform approach - a MeDALL - GA(2)LEN - ARIA position paper
  2012
 50. Ptyushkin P; Vidmar G; Burger H; Marinček Č
  Use of the international classification of functioning, disability, and health in traumatic brain injury rehabilitation: linking issues and general perspectives
  2012
 51. D'Adamo Patrizia; Wolfer David P; Kopp Caroline; Tobler Irene; Toniolo Daniela; Lipp Hans-Peter
  Mice deficient for the synaptic vesicle protein Rab3a show impaired spatial reversal learning and increased explorative activity but none of the behavioral changes shown by mice deficient for the Rab3a regulator Gdi1
  2004
 52. Rotar-Pavlič Danica; Švab Igor; Selič Polona; Rifel Janez; Serec Maša
  Sodelovanje med zdravniki družinske medicine in specialistin psihiatri pri zdravljenju bolnikov z depresijo
  [Cooperation between family practitioners and psychiatrist in treating patients with depression]
  2011
 53. Skubic Metka; Komerički Karin; Mivšek Ana Polona
  Poporodno obdobje: stres in starševstvo
  [Postnatal period: stress and parenthood]
  2011
 54. Poljak Mario; Kocjan Boštjan J
  Commercially available assays for multiplex detection of aplha human papillomaviruses
  2010
 55. Mlakar Jernej; Preložnik-Zupan Irena; Kralj Eva; Trontelj Jurij; Lusa Lara; Grat Mateja; Fikfak Nataša; Umek-Bricman Irena; Čeh Marija; Petric Vlasta; Pajič Tadej
  Koncentracija imatiniba v plazmi - nov laboratorijski podatek pri spremljanju zdravljenja slovenskih bolnikov s kronično mieloično levkemijo
  2011
 56. Conget Ignacio; Battelino Tadej; Gimenez Marga; Gough Hannah; Castaneda J; Bolinder Jan; Bratina Nataša
  The SWITCH study (sensing with insulin pump therapy to control HbA(1c)): design and methods of a randomized controlled crossover trial on sensor-augmented insulin pump efficacy in type 1 diabetes suboptimally controlled with pump therapy
  2011
 57. Jelenik Zsuzsanna; Keller Michael; Briggs Benjamin; Strle Franc
  Tick-borne encephalitis and golden agers: position paper of the International scientific working group on tick-borne enchepalitis (ISW-TBE)
  2010
 58. Albreht Tit; Klazinga Niek S
  Balancing equity and efficiency through health care policies in Slovenia during the period 1990-2008
  [Iskanje ravnotežja med pravičnostjo in učinkovitostjo v zdravstveni politiki v Sloveniji v obdobju 1990-2008]
  2010
 59. Rus-Makovec Maja; Gorše Goli Anka; Rus Velko S.; Kosovel Mateja
  Relation between financial status, some values and well being by the members of the clubs of ex-alcoholics: attempt of behavioral economic approach
  2007
 60. Dornik Ema; Mihelič-Zajec Andreja
  Spletno vedenje uporabnikov Obzornika zdravstvene nege
  [Web users' behaviour of the Slovenian nursing review]
  2009
 61. Vidmar Gaj
  Od podatkov do informacij za rehabilitacijo prihodnosti
  [From data to information for rehabilitation of the future]
  2009
 62. Radonjič-Miholič Vesna
  Nekateri odgovori psihologije na izzive jutrišnjega dne v rehabilitaciji
  [Some answers of psychology to challenges of tomorrow in rehabilitation]
  2009
 63. Sinkovič Andreja
  Akutno srčno popuščanje - prepoznavanje in zdravljenje
  [Acute heart failure - diagnosis and treatment]
  2009
 64. Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Ophthalmologisches Informationssystem
  [Information system in ophthalmology]
  2008
 65. Krebs Bojan; Hazabent Marko; Koželj Miran; Potrč Stojan
  Lokalni recidiv po resekcijah zaradi raka danke na Oddelku za abdominalno kirurgijo UKC Maribor v 10-letnem obdobju
  2008
 66. Košnik Mitja; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Hospital in meeting comprehensive health goals
  2008
 67. Bernhardt Matej; Kanič Vojko
  Stabilna angina pektoris - kdaj zdraviti konzervativno in kdaj agresivno
  2008
 68. Vidovič Dušanka
  Diagnostika in zdravljenje tuberkuloze (TBC)
  2008
 69. Vovk-Korže Ana; Vrhovšek Danijel
  Ekoremediacije za doseganje okoljskih ciljev v Sloveniji
  2007
 70. Pal Marjetka; Krajnc Ivan; Potočnik Uroš
  Osteoartritis: patogeneza in farmakološko zdravljenje
  2008
 71. Andoljšek Matej
  Neuspešno primarno zdravljenje zloma petnice - kaj storiti?
  [Failed primary treatment of calcaneal fracture, what to do?]
  2008
 72. Strojan Primož
  Perspektive zdravljenja z obsevanjem v Sloveniji
  [Pespectives on treatment with irradiation in Slovenia]
  2007
 73. Bilban M
  Occupational medicine in the Slovene area
  2005
 74. Sinkovič Andreja
  Perspektive znanstvenega in raziskovalnega dela v kardiologijii v Sloveniji
  [Future perspectives of scientific research activities in cardiology in Slovenia]
  2007
 75. Battelino Tadej
  Risk and benefits of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) treatment in school children and adolescents
  2006
 76. Robida Andrej; Kociper Bernarda
  Nacionalna politika in vizija za razvoj kakovosti in varnosti v zdravstvu
  2006
 77. Novak-Antolič Ž; Steblovnik L; Fabjan-Vodušek V; Hrašovec A
  Preprečevanje zelo prezgodnjega poroda
  2006
 78. Živič Zlata
  Struktura udeležencev vzgojno-izobraževalnega programa "Ne pozabi me"
  [The structure of participants of educational program "Don't forget me"]
  2005
 79. Terčelj Marjeta
  Hemoptoe: diagnostični postopki in zdravljenje
  [Hemaptoe: diagnostic procedures and therapy]
  2006
 80. Pavlič Miran; Markič Mirko
  Prioriteti u nacionalnom programu sigurnosti i zdravlja pri radu u Republici Sloveniji
  [Priorities in the national programme for safety at work and health protection in the Republic of Slovenia]
  2006
 81. Miloševič Miloš
  Regulacija telesne teže pri telesno aktivni populaciji
  2006
 82. Kopčavar-Guček Nena
  Debel bolnik v ambulanti splošnega ali družinskega zdravnika
  2006
 83. Kuper Inge
  Motiviranje bolnikov pri testiranju delovanja pljuč v bolnišnici Golnik
  2005
 84. Bajde Silva; Briški Vesna; Lampret Alenka; Ostrež Anita
  Maternica - vpliv multimedijskega okolja "maternica" na otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju
  [WOMB - influence of multimedia environment "maternica" on children and teenagers with deficiencies in mental development]
  2006
 85. Kokol Manja; Korošec-Kapel Anita
  Izkušnje pri povezovanju otrok rednega vrtca ter otrok s posebnimi potrebami
  [Experiences with connecting children in kindergarten and people with special needs]
  2006
 86. Bajde Silva
  Kako sprememba okolja vpliva na stopnjo samostojnosti pri otroku z motnjami v gibanju in dodatnimi motnjami
  [What impact the changes of environment have on the level of independence at the child with movement and motor skills disorders]
  2006
 87. Tominc Matjaž
  Enaki med enakimi, a vseeno drugačni V: (izvedba smiselnih aktivnosti skozi čas)
  [One among equals, but somehow different V: (occupational performance in the course of time)]
  2006
 88. Matoic Branka
  Sklepna bolečina
  [Painful joints]
  2006
 89. Satošek Drago; Štromajer Draga; Klančar Slavica
  Komunikacija med medicinsko sestro in sorodniki
  [Communication between a nurse and relatives of critically ill patients]
  2006
 90. Svilenković Vesna; Petek Cilka
  Akutna bolečina z vidika zdravstvene nege
  [Acute pain from a nursing perspective]
  2006
 91. Zemljič Eva; Čokolič Miro
  Dislipidemija in sladkorna bolezen - prikaz primera
  [Dyslipidemia and diabetes - case report]
  2006
 92. Kanič Vojko; Nedog Viljemka
  Motnje presnove maščob ter srce in ožilje
  [Dyslipidemia and cardiovascular diseases]
  2006
 93. Artnik Barbara
  Prezgodnja umrljivost v povezavi z družbeno neenakostjo v Sloveniji
  [Premature mortality in relation to social inequality in Slovenia]
  2005
 94. Gasparini Mladen
  Periferna arterijska bolezen pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo
  [Peripheral artery disease in patients with arterial hypertension]
  2006
 95. Fras Zlatko
  Pomen Luksemburške deklaracije in skupne strategije za boljše zdravje v Evropi - kdaj, kdo in kako bo v Sloveniji oblikoval integrirano strategijo preprečevanja bolezni srca in žilja?
  [The importance of the Luxembourg declaration and joint strategy for healthier hearts in Europe - when, who, and how will develop integrated strategy for cardiovascular disease prevention also in Slovenia?]
  2006
 96. Fras Zlatko
  Učinkovitost kombiniranega zdravljenja hiperholesterolemije s statini in ezetimibom - prikaz rezultatov raziskave SI-SPECT
  [Effectiveness of combined statin plus ezetimibe treatment of hypercholesterolemia - presentation of SI-SPECT programme results]
  2006
 97. Vidmar Jernej; Pogorevc Robert
  Osnove vedenjsko-kognitivne terapije debelosti
  [Behavioural-cognitive treatment of obesity]
  2006
 98. Binbrek Azan S; Elis Avishay; Al-Zaibag Muayed; Eha Jaan; Keber Irena; Cuevas Ada M; Mukherjee Swati; Miller Thomas R
  Rosuvastatin versus atorvastatin in achieving lipid goals in patients at high risk for cardiovascular disease in clinical practice: a randomized, open-label, parallel-group, multicenter study (DISCOVERY alpha study)
  2006
 99. Berger Tatjana; Jordan-Markočič Ondina; Kostnapfel-Rihtar Tatja; Rupnik Kati
  E-informiranje: zdravstvena tveganja na poti
  2006
 100. Jeriček Helena; Košir Manca; Kordes Urban
  Condensation nuclei - a fundament for community building
  2005

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics