biomedicina slovenica


"GOITER" : 90

 1. Gaberšček Simona
  Bolezni ščitnice v perimenopavzi in kasneje
  [Thyroid diseases in perimenopause and beyond]
  2012
 2. Petrič Rok; Bešič Hana; Bešić Nikola
  Preoperative serum thyroglobulin concentration as a predictive factor of malignancy in small follicular and Hurthle cell neoplasms of the thyroid gland
  2014
 3. Zaletel Katja; Gaberšček Simona; Pirnat Edvard; Krhin Blaž; Hojker Sergej
  Ten-year follow-up of thyroid epidemiology in Slovenia after increase in salt iodization
  2011
 4. Crnčević-Orlić Željka; Ružić Alen; Rajković Koraljka; Kapović Miljenko
  The effectiveness of a 40-year long iodine prophylaxis in endemic goitre region of Grobnik, Croatia
  2005
 5. Štimec Matevž; Fidler-Mis Nataša; Smole Katarina; Širca-Čampa Andreja; Kotnik Primož; Zupančič Mirjana; Battelino Tadej; Kržišnik Ciril
  Iodine intake of Slovenian adolescents
  2007
 6. Kotnik Primož; Širca-Čampa A; Zupančič M; Štimec M; Smole K; Fidler-Mis N; Battelino T; Kržišnik C
  Slovenia is no longer endemic for goiter
  2007
 7. Pregelj Peter
  Motnje v delovanju ščitnice, depresija in demenca: opis bolnice
  2006
 8. Gaberšček Simona
  Pogoste, toda ozdravljive: bolezni ščitnice
  2006
 9. Kotnik P; Širca-Čampa A; Zupančič M; Štimec M; Smole K; Fidler-Mis N; Battelino T; Kržišnik C
  Goiter prevalence and urinary iodine concentration in Slovenian adolescents
  2006
 10. Gaberšček Simona
  Ko se ščitnica poveča
  2006
 11. Drešček Marko
  Ščitnica v ambulanti družinske medicine - prikaz primera
  2006
 12. Pirnat Edvard
  Avtonomno tkivo v ščitnici in zdravljenje z radiojodom
  2006
 13. Gaberšček Simona
  Kdaj zdraviti evtirotično difuzno in nodozno golšo?
  2006
 14. Pirnat Edvard
  Prepoznavanje in diagnostika ščitničnih bolezni
  2006
 15. Kotnik Primož; Širca-Čampa Andreja; Zupančič Mirjana; Štimec Matevž; Smole Katarina; Fidler-Mis Nataša; Battelino Tadej; Kržišnik Ciril
  Urinary iodine concentration and goiter prevalence in Slowenian adolescents
  2005
 16. Štimec Matevž; Širca-Čampa Andreja; Kotnik Primož; Zupančič Mirjana; Smole Katarina; Fidler-Mis Nataša; Battelino Tadej; Kržišnik Ciril
  Vnos joda in endemske golšavosti pri slovenskih adolescentih
  2005
 17. Podkrajšek Damjana
  Presejalni test golšavosti
  2005
 18. Gaberšček S; Krhin B; Zaletel K; Pirnat E; Avčin J; Molnar-Novak H; Bedernjak-Bajuk N; Hojker S
  Influence of increased iodine intake on goiter prevalence and iodine status in Slovenia
  2005
 19. Gaberšček S; Krhin B; Zaletel K; Pirnat E; Avčin J; Molnar-Novak H; Bedernjak-Bajuk N; Hojker S
  Influence of increased iodine intake on goiter prevalence and iodine status in Slovenia
  2005
 20. Gaberšček Simona
  Kdaj zdraviti evtirotično difuzno in nodozno golšo?
  2005
 21. Gaberšček Simona
  Pomen jodida za ohranjanje velikosti in normalnega delovanja ščitnice
  2005
 22. Zaletel Katja
  Ščitnica: majhna, a lahko povzroči velike težave
  2003
 23. Tul-Mandić Nataša
  Anatomija in ultrazvočno ugotavljanje nepravilnosti obraza in vratu
  [Normal anatomy and ultrasound diagnosis of fetal facial and neck anomalies]
  2005
 24. Žagar Ivana; Eschmann Susanne M; Dohmen Bernhard M; Thelen Marcel; Reischel Georg; Lietzenmayer Roland; Kupferschlaeger Joerg; Machulla Hans Juergen; Bares Ronald
  Pozitronska emisiona tomografija (PET) štitaste žlezde pomoću 124-I u bolesnika sa hipertireozom lečenih radioaktivnim 131-I - dozimetrijska merenja
  2002
 25. Han Ruben; Žagar Ivana; Marković Svetlana; Jakšić Emilija; Beatović Slobodanka
  Neki aspekti terapijske primene radioaktivnog izotopa joda - 131I
  2001
 26. Pirnat Edvard
  Vpliv tiamazola na zgodnje in pozne učinke zdravljenja z 131I pri bolnikih z bazedovko
  2005
 27. Novak Maja
  Vam nagaja ščitnica?
  2004
 28. Uršič-Polh Alenka
  Operacije ščitnic in obščitnice
  2004
 29. Pirnat Edvard
  Avtonomno tkivo v ščitnici in zdravljenje z radiojodom
  2004
 30. Gaberšček Simona
  Kdaj zdraviti evtirotično difuzno in nodozno golšo?
  2004
 31. Pirnat Edvard
  Prepoznavanje in diagnostika ščitničnih bolezni
  2004
 32. Gaberšček Simona
  Pomen jodida za ohranjanje velikosti in normalnega delovanja ščitnice
  2004
 33. Gaberšček Simona; Krhin Blaž; Hojker Sergej
  Precej manj povečanih ščitnic: preskrba slovenske populacije z jodom se je pomembno izboljšala
  2004
 34. Gaberšček Simona
  Hipertiroza in atrijska fibrilacija
  [Hyperthyroidism and atrial fibrillation]
  2003
 35. Gaberšček Simona
  Bolezni ščitnice
  2003
 36. Kornhauser-Cerar Lilijana; Babnik Janez; Bregant Lev
  Novorojenček matere z boleznijo ščitnice
  2003
 37. Krivec Štefka
  Laboratorijska diagnostika ščitničnih obolenj
  2002
 38. Gaberšček S; Kališnik M; Pezdirc M; Pavlin K; Hojker S
  Influence of lithium on growth and viability of thyroid follicular cells
  2002
 39. Zaletel Katja; Hojker Sergej
  Jodni deficit u Sloveniji
  2000
 40. Kržišnik Ciril
  Nadomeščanje joda pri otrocih in mladostnikih
  [Iodine prophylaxis in children and adolescents]
  2002
 41. Geršak Ksenija
  Sodobni pogledi na nadomeščanje joda med nosečnostjo
  [Iodine supplementation during pregnancy]
  2002
 42. Pirnat Edvard
  Motnje zaradi pomanjkanja joda
  [Iodine deficiency disorders]
  2002
 43. Kersnik Janko
  Bolnik z motnjami v delovanju ščitnice in zdravnik družinske medicine
  [A patient with thyroid malfunction and the family physician]
  2002
 44. Puklavec Ludvik
  Diferencialna diagnostika nodoznih golš
  [Diagnostic procedures of nodular goitre]
  2002
 45. Gaberšček Simona
  Povečana ščitnica - golša
  [Enlargement of the thyroid gland - goiter]
  2002
 46. Gaberšček Simona; Hojker Sergej
  Vpliv kajenja na ščitnico
  [Influence of cigarette smoking on thyoid gland]
  2002
 47. Vidmar Stanko
  Kirurško zdravljenje benigne golše
  [Surgical treatment of benign thyroid diseases]
  2001
 48. Gaberšček Simona
  Jod in ščitnica
  2001
 49. Čokolič Miro
  Bolezni žlez z notranjim izločanjem in presnove
  2000
 50. Gaberšček Simona; Kališnik Miroslav; Hojker Sergej
  Litij in ščitnica
  [Lithium and thyroid]
  2000
 51. Zaletel Katja; Gaberšček Simona; Hojker Sergej
  Obremenitev z jodom in ščitnica
  [Iodine excess and thyroid]
  2000
 52. Hočevar Marko
  Uporabnost koncentracije tiroglobulina v serumu za diferencialno diagnostiko benignih in malignih folikularnih tumorjev ščitnice
  2000
 53. Battelino Tadej
  Pogostejše pridobljene bolezni ščitnice pri otrocih, mladostnicah in mladostnikih
  1999
 54. Brkljačić Boris; Sučić Mate; Božikov Veljko; Hebrang Andrija
  Treatment of hyperfunctioning thyroid nodules with ultrasound guided percutaneous ethanol injection - 30 months experience
  [Zdravljenje hiperfunkcijskih ščitničnih nodusov z ultrazvočno vodenim perkutanim vbrizgavanjem etanola - 30-mesečne izkušnje]
  1999
 55. Gaberšček Simona
  Vpliv litija na celični liniji FRTL-5 in CHO ter na humane ščitnične folikle "in vitro"
  1999
 56. Pokorn Dražigost; Dermelj Marjan; Stibilj Vekoslava; Gregorič Barbara
  Iodine in daily diet samples from some old people's homes in Slovenia
  1999
 57. Hočevar Marko; Auersperg Marija
  Role of serum thyroglobulin in the pre-operative evaluation of follicular thyroid tumours
  1998
 58. Pirnat Edvard
  Zdravljenje bolezni ščitnice
  1998
 59. Vitti P; Aghini-Lombardi F; Rago T; Antonangeli L
  Thyroid diseases in iodine deficiency
  1998
 60. Šiška Arijan; Babić Ankica; Prevodnik-Kloboves Veronika; Stanta Giorgio; Pavešić Nikola
  Studies of responsiveness in the R-EGFR and Rcerb-B2 oncogenes spaces: an attempt to classify thyroid lesions
  1997
 61. Lamovec Janez; Čufer Tanja; Majdič Elga; Snoj Marko
  Prikaz bolnice z rakom dojke s komentarji
  1998
 62. Budihna Nataša
  Avtonomno ščitnično tkivo (Plummerjeva bolezen)
  1998
 63. Porenta Miran
  Evtirotična golša
  1998
 64. Sok Miha
  Rak pri gomoljasti golši
  1998
 65. Pokorn Dražigost
  Jod v prehrani
  [Iodine in nutrition]
  1998
 66. Lovinčič Helena
  Pomanjkanje joda v Sloveniji: endemična golšavost
  1997
 67. Hočevar Marko; Auersperg Marija
  Pomen serumskega tiroglobulina v predoperativni diagnostiki folikularnih tumorjev ščitnice
  [Role of serum thyroglobulin in preoperative diagnostics of follicular thyroid tumors]
  1997
 68. Kloboves-Prevodnik Veronika
  EGFr and c-erb B2 encogene overexpression in diploid and aneuploid non-malignant and malignant thyroid lesions
  1997
 69. Hojkar Sergej
  Evtirotična golša
  1996
 70. Kladnik S; Avčin J
  Določanje prostega trijodotironina (FT3)
  [Determination of free triiodothyronine (FT3)]
  1987
 71. Hojker S; Dremelj M; Porenta M
  Endemska golša v Sloveniji
  [Endemic goitre in Slovenia]
  1994
 72. Bratanič N; Kržišnik C
  Pregled nekaterih pogostejših endokrinopatij v šolskem obdobju
  [A review of some of the more common endocrinopathies during school age]
  1994
 73. Budihna N; Zupanc M; Porenta M
  Is the thyroid malignancy associated with hyperthyroidism really so rare?
  1990
 74. Lamovec J; Zidar A; Zidanik B
  Epithelioid angiosarcoma of the thyroid gland. Report of two cases
  1994
 75. Orel J; Jerman J
  Sodobna načela operativnega zdravljenja benigne golše
  [Modern principles of surgical treatment of benign goitre]
  1993
 76. Dolenc-Stražar Z
  Evtirotična in hipertirotična struma
  [Euthyrotic and hyperthyrotic goiter]
  1993
 77. Porenta M; Krašovec F
  Golšavost zaradi onesnaženosti okolja
  [Goitre caused by environmental pollution]
  1993
 78. Porenta Miran; Hojker Sergej; Avčin Jurij; Budihna Nataša
  Golšavost v Sloveniji
  [Endemic goitre in Slovenia]
  1993
 79. Porenta Miran
  Evtirotična golša
  1993
 80. Solter M; Tišlarić D; Kadrnka-Lovrenčić M; Misjak M; Sekso M
  Daily iodine intake in healthy children and adults and in goitrous patients in nonendemic Yugoslav area
  1988
 81. Petričević A; Ilić N; Vulić M; Gelić A; Janković S
  Intratorakalna struma - dijagnostičke teškoće i kirurško liječenje
  [Intrathoracic goitre - diagnostic considerations and surgical treatment]
  1990
 82. Varl B; Pavlin K
  Correlation between thyroxine, triiodothyronine and thyrotropin in geriatric patients with goitre
  1990
 83. Varl B
  Golša, hipertireoidizem in hipotireoidizem v visoki starosti
  1989
 84. Varl B
  Odgovor avtorjema poglavja "Ščitnica" v Endokrinologiji (A. Kocijančič)
  1988
 85. Međedović I; Kovačič A; Logar M
  Šta je novo u hirurgiji strume ?
  [What is new in the surgery of struma ?]
  1988
 86. Raišp Ivo
  Učinek različnih hormonalnih preparatov na evtiroidno golšo
  [The different hormonal preparations effects of euthyroid struma]
  1988
 87. Moravec-Berger D; Avčin J
  Diagnostika funkcijskih motenj ščitnice
  [The diagnosis of functional disorders of thyroid gland]
  1987
 88. Orel J
  Sodobna načela kirurgije golše
  [Modern principles of goiter surgery]
  1987
 89. Porenta M; Kamarić L
  Ščitnica
  1987
 90. Šubic J; Antolič J; Velbe A; Vernik S; Vokač D
  Občutljivost in specifičnost kombinirane diagnostike ščitnice z ultrazvokom in radionuklidi
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics