biomedicina slovenica


"GOUT" : 162

 1. Logar Mateja; Križan-Hergouth Veronika
  Okužbe sečil pri starostnikih
  [Urinary tract infection in the elderly]
  2017
 2. Müller-Premru Manica; Beović Bojana; Križan-Hergouth Veronika
  Povzročitelji in izvori sepse pri starostnikih
  [Eziological agents and sources of sepsis in the elderly]
  2017
 3. Rigoutsos Isidore; Lee Sang Kil; Nam Su Youn; Anfossi Simone; Pasculli Barbara; Pichler Martin; Jing Yi; Rodriguez-Aguayo Cristian; Telonis Aristeidis G.; Ferdin Jana
  N-BLR, a primate-specific non-coding transcript leads to colorectal cancer invasion and migration
  2017
 4. Pirš Mateja; Müller-Premru Manica; Križan-Hergouth Veronika; Andlovic Alenka; Jeverica Samo; Cerar Kišek Tjaša; Kofol Romina; Ambrožič Jerneja; Seme Katja
  Presejalno testiranje in potrjevanje bakterij s karbapenemazami
  [Screening and confirming bacteria producting carbapenemases]
  2017
 5. Erman Andreja; Križan-Hergouth Veronika; Blango Matthew G.; Kerec Kos Mojca; Mulvey Matthew A.; Veranič Peter
  Repeated treatments with chitosan in combination with antibiotics completely eradicate uropathogenic Escherichia coli from infected mouse urinary bladders
  2017
 6. Strojnik Ksenija; Mahkovic-Hergouth Ksenija; Jezeršek Novaković Barbara; Šeruga Boštjan
  Outcome of severe infections in afebrile neutropenic cancer patients
  2016
 7. Rigoutsos Isidore; Lee Sang Kil; Nam Su Youn; Catela Ivkovic Tina; Pichler Martin; Rossi Simona; Clark Peter; Yi Jing; Ling Hui; Ferdin Jana
  N-BLR, a primate-specific non-coding transcript, modulates the epithelial-to-mesenchymal transition and leads to colorectal cancer invasion and migration
  2014
 8. Frelih Maja; Gale Nina
  Tophaceous pseudogout (Calcium pyrophosphate dihydrate crystal deposition disease) of the temporomandibular joint
  2015
 9. Mahkovic-Hergouth Ksenija; Kompan Lidija
  Replacement of albumin after abdominal surgery
  2007
 10. Mahkovic-Hergouth Ksenija; Hostnik Majda
  Pravico imamo živeti brez bolečine
  2009
 11. Mahkovic-Hergouth Ksenija; Brecelj Erik
  Hitro pooperativno okrevanje
  2005
 12. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Cornellov seminar anesteziologije
  1998
 13. Pirš Mateja; Križan-Hergouth Veronika; Švent-Kučina Nataša; Žen Jurančič Marijana; Zupanc Urška
  Importance of repatriates from foreign hospitals and hospitalisation of foreign citizens for importation of multidrug-resistant bacteria to rehabilitation centre
  2014
 14. Pirš Mateja; Križan-Hergouth Veronika; Švent-Kučina Nataša; Žen Jurančič Marijana; Zupanc Urška
  Importance of repatriates from foreign hospitals and hospitalisation of foreign citizens for importation of multidrug-resistant bacteria to rehabilitation centre
  2014
 15. Vidmar Darja; Pirš Mateja; Cerar Tjaša; Seme Katja; Andlovic Alenka; Križan-Hergouth Veronika; Švent-Kučina Nataša; Jereb Matjaž; Lejko-Zupanc Tatjana
  Spread of extremely-drug-resistant Pseudomonas aeruginosa in an intensive care unit in a tertiary hospital
  2013
 16. Pirš Mateja; Cerar Tjaša; Logar Mateja; Mrvič Tatjana; Seme Katja; Müller-Premru Manica; Križan-Hergouth Veronika; Švent-Kučina Nataša; Lejko-Zupanc Tatjana
  Carbapenem resistant Acinetobacter baumannii
  2014
 17. Vidmar Darja; Pirš Mateja; Cerar Tjaša; Müller-Premru Manica; Seme Katja; Križan-Hergouth Veronika; Jereb Matjaž; Škerget Matevž; Pšeničnik Marija; Prosen Milena; Lejko-Zupanc Tatjana
  Pojav in vrste karbapenemaz pri bakteriji Pseudomonas aeruginosa v Osrednjeslovenski regiji
  [Emergence and types of Pseudomonas aeruginosa Carbapenemases in the central Slovenian region]
  2013
 18. Pirš Mateja; Cerar Tjaša; Ambrožič Avguštin Jerneja; Kolman Jana; Seme Katja; Müller-Premru Manica; Štrumbelj Iztok; Križan-Hergouth Veronika; Zdolšek Barbara; Rojnik Andrej; Fišer Jerneja; Lejko-Zupanc Tatjana
  Enterobakterije, ki izločajo karbapenemaze
  [Carbapenemase-producting enterobacteriacrae]
  2013
 19. Pirš Mateja; Cerar Tjaša; Logar Mateja; Mrvič Tatjana; Seme Katja; Müller-Premru Manica; Križan-Hergouth Veronika; Švent-Kučina Nataša; Štravs Tanja; Al Nawas Majda; Štrumbelj Iztok; Ribič Helena; Harlander Tatjana; Zdolšek Barbara; Lorenčič Robnik Slavica; Tomič Viktorija; Kavčič Martina; Mirković Tomislav; Lejko-Zupanc Tatjana
  Karbapenemaze pri Acinetobacter baumannii - izbruh v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in prenosi v duge bolnišnice
  [Carbapenemases in Acinetobacter baumannii - outbreak in University Medical Centre Ljubljanas and transfer to other hospitals]
  2013
 20. Drnovšek Sabina; Fink Rok; Slabe Damjan
  Uporaba alkohola v prvi pomoči nekoč in danes
  [The use of alcohol in first aid througout history]
  2013
 21. Kerin-Povšič Milena; Kopriva Katja; Mahkovic-Hergouth Ksenija; Rotovnik-Kozjek Nada
  Perioperativno vodenje bolnikov s karcinomom debelega črevesa na Onkološkem inštitutu (OI)
  2013
 22. Strojnik Ksenija; Mahkovic-Hergouth Ksenija; Blas Mateja; Jezeršek Novaković Barbara; Šeruga Boštjan
  Outcome of severe infections in afebrile neutropenic cancer patients
  2012
 23. Battelino Nina; Pokorn Marko; Švent-Kučina Nataša; Križan-Hergouth Veronika; Novljan Gregor
  Fulminant peritonitis presumably caused by panton-valentine leukocidin-positive staphylococcus aureus in a girl on peritoneal dialysis
  2013
 24. EPOS[sup]TM Electronic Presentation Online System
  2012
 25. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Nevrobiologija kostne bolečine in vloga bifosfonatov ter novih tarčnih zdravil
  2012
 26. Gadžijev Eldar; Karamarković R. Aleksandar; Mahkovic-Hergouth Ksenija; Rotovnik-Kozjek Nada; Dukić Vladimir; Doklestić Krstina; Djokić Mihajlo
  Resekciona hirurgija jetre
  2012
 27. Pirš M; Cerar T; Ružić-Sabljić E; Križan-Hergouth V; Andlovic A; Lejko-Zupanc T; Mrvič T; Seme K
  Comparison of MALDI-TOF mass spectra analysis and Xbal-restriction of genomic DNA (PFGE) in evaluation of nosocomial transmission and outbreaks of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae
  2012
 28. Erman Andreja; Lakota Katja; Mrak-Poljšak Katjuša; Blango Matthew G; Križan-Hergouth Veronika; Mulvey Matthew A; Sodin-Šemrl Snežna; Veranič Peter
  Uropathogenic escherichia coli induces serum amyloid A in mice following urinary tract and systemic inoculation
  2012
 29. Križan-Hergouth Veronika
  Odvzem vzorcev za mikrobiološko preiskavo pri okužbah mehkih tkiv, kosti in sklepov
  [Specimen collection for microbiological analysis in soft tissue, bone and joint infections]
  2011
 30. Pirš M; Cerar T; Kofol R; Muller-Premru M; Križan-Hergouth V; Ambrožič-Avguštin J; Seme K
  Retrospective analysis of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii strains in a tertiary hospital
  2011
 31. Mrvič Tatjana; Zakotnik Breda; Seme Katja; Križan-Hergouth Veronika
  Problemi protimikrobne odpornosti v pediatriji
  [Problems of antimicrobial resistance in pediatrics]
  2011
 32. Štrumbelj Iztok; Logar Mateja; Zdolšek Barbara; Novak Dušan; Ribič Helena; Piltaver Irena; Kolman Jana; Fišer Jerneja; Sarjanović Ljudmila; Mueller-Premru Manica; Kavčič Martina; Harlander Tatjana; Križan-Hergouth Veronika; Tomič Viktorija
  Občutljivost bakterije Escherichia coli za antibiotike v Sloveniji - pristop k zdravljenju in obvladovanju
  [Susceptibility of Escherichia coli to antibiotics in Slovenia - approach to treatment and containment]
  2011
 33. Pavič-Nikolič Milena
  Zdravstvena vzgoja bolnika s protinom
  [Health education of patients afflicted with gout]
  2011
 34. Mahkovic-Hergouth Ksenija; Kompan Lidija
  Is replacement of albumin in major abdominal surgery useful?
  2011
 35. Ribič Helena; Križan-Hergouth Veronika; Sarjanović Ljudmila
  Odpornost bakterij proti antibiotikom pri oskrbovancih domov za starostnike v treh slovenskih regijah
  [Antimicrobial resistance of bacteria isolated from nursing home residents in the three regions of Slovenia]
  2010
 36. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Intraabdominalni tlak in utesnitveni sindrom trebuha
  2010
 37. Ambrožič-Avguštin J; Žgur-Bertok D; Lorenčič-Robnik S; Golle A; Pirš M; Mueller-Premru M; Križan-Hergouth V; Seme K
  First detection of VIM-1 producing Pseudomonas aeruginosa isolate in Slovenia
  2010
 38. Štrumbelj Iztok; Čretnik-Žohar Tjaša; Fišer Jerneja; Harlander Tatjana; Kavčič Martina; Križan-Hergouth Veronika; Novak Dušan; Piltaver Irena; Ribič Helena; Sarjanović Ljudmila; Seme Katja; Tomič Viktorija
  Povečana pogostost bakterije Escherichia coli z ESBL v Sloveniji - razlog za alarm?
  2010
 39. Citar M; Jesenko B; Petkovšek Ž; Markovič S; Kuzmič M; Križan-Hergouth V; Žgur-Bertok D; Starčič-Erjavec M
  Molecular characterization and antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolates from faeces of healthy humans
  2010
 40. Gale Nina
  Calcium pyrophosphate deposition (CPPD) disease, (tophaceous pseudogout): case 8
  2002
 41. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Sodobni koloidi kot del standarnega perioperativnega nadomeščanja tekočin?
  2009
 42. Gradišnik Suzana; Holc Iztok; Pahor Artur
  Kolenski sklep in vnetne revmatološke bolezni
  2008
 43. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Zakaj so v perioperativnem obdobju pri velikih operacijah (v trebuhu) pomembni tudi koloidi?
  [Why are colloids in perioperative period important in major (abdominal) surgery?]
  2009
 44. Meško-Meglič Karmen; Koren Srečko; Palepou MFI; Karisik E; Livermore DM; Andlovic Alenka; Jeverica Samo; Križan-Hergouth Veronika; Müller-Premru Manica; Seme Katja; Woodford Neil
  Epidemiology of hospital-acquired Klebsiella pneumoniae producing CTX-M [beta]-lactamases in Slovenia
  2007
 45. Meško-Meglič K; Koren S; Livermore DM; Andlovic A; Jeverica S; Križan-Hergouth V; Muller-Premru M; Seme K; Woodford N
  Diversity of conjugative blaCTX-M-carrying plasmids from Klebsiella pneumoniae strains in Slovenian hospitals
  2009
 46. Meško-Meglič K; Koren S; Palepou MFI; Karisik E; Livermore DM; Andlovic A; Jeverica S; Križan-Hergouth V; Muller-Premru M; Seme K; Woodford N
  Epidemiology of hospital-acquired Klebsiella pneumoniae producing CTX-M beta-lactamases in Slovenia
  2007
 47. Gradišnik Suzana; Kovačič Grobelšek Vesna
  Urični artritis - prikaz primerov
  [Gout - case report]
  2009
 48. Holc Iztok; Pahor Artur
  Urični artritis - novosti v zdravljenju
  [Gouty arthritis - novelities in treatment]
  2009
 49. Meško-Meglič K; Koren S; Palepou MFI; Karisik E; Livermore DM; Pike R; Andlovic A; Jeverica S; Križan-Hergouth V; Muller-Premru M; Seme K; Woodford N; Tomič Viktorija
  Nationwide survey of CTX-M-type extended-spectrum beta-lactamases among Klebsiella pneumoniae isolates in Slovenian hospitals
  2009
 50. Starčič-Erjavec Marjanca; Križan-Hergouth Veronika; Gubina Borut; Žgur-Bertok Darja
  Prevalence of toxin encoding genes in Escherichia coli
  [Prevalenca genskih zapisov za toksine v izolatih bakterije Escherichia coli, pridobljenih iz vzorcev urina v Sloveniji]
  2008
 51. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Lajšanje pooperativne bolečine po obsežnih onkoloških operacijah
  2008
 52. Stopar Tatjana; Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Torakalna epiduralna analgezija in multimodalno okrevanje po operacijah v trebušni votlini
  2007
 53. Mahkovic-Hergouth Ksenija; Kompan Lidija
  Hipoalbuminemija in pooperativni zapleti pri bolnikih, operiranih zaradi tumorja v trebuhu
  2007
 54. Starčič-Erjavec Marjanca; Arbiter Tanja; Križan-Hergouth Veronika; Gubina Marija; Žgur-Bertok Darja
  Conjugative plasmids of extraintestinal pathogenic Escherichia coli strains
  2007
 55. Rotovnik-Kozjek Nada; Mahkovic-Hergouth Ksenija; Ećimović Patricija; Miloševič Miloš; Novak Marko; Brecelj Erik; Jovan Boštjan; Petrica Laura; Terbovšek Robert; Kaligarič Lara; Ostrožnik Vesna
  Perioperativni protokol prehrane bolnika z rakom na črevesju pri fast track operaciji
  2007
 56. But-Hadžić Jasna; Secerov Ajra; Zwitter Matjaž; Lamovec Janez; Kern Izidor; Kavšek Gorazd; Mahkovic-Hergouth Ksenija; De Greve Jacques
  Metastatic adenocarcinoma of the lung in a 27-year-old pregnant woman
  2007
 57. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Vpliv hipoalbuminemije na pojav pooperativnih komplikacij pri bolnikih, operiranih zaradi tumorja v trebuhu
  2006
 58. Woolf Anthony D; Tomšič Matija; Praprotnik Sonja
  Healthcare services for those with musculoskeletal conditions: a rheumatology service. Recommendations of the European union of medical specialists section of rheumatology/European board of rheumatology 2006
  2007
 59. Rijavec Matija; Starčič-Erjavec Marjanca; Reissbrodt Rolf; Fruth Angelika; Ambrožič-Avguštin Jerneja; Križan-Hergouth Veronika; Žgur-Bertok Darja
  High prevalence of multidrug resistance and random distribution of mobile genetic elements among uropathogenic Escherichia coli (UPEC) of the four major phylogenetic groups
  [Pogostnost pojavljanja odpornosti proti večjemu številu antibiotikov in naključna razporeditev mobilnih genetskih elementov med uropatogenimi sevi Escherichia coli (UPEC) znotraj štirih filogenetskih skupin]
  2006
 60. Starčič-Erjavec M; Rijavec M; Križan-Hergouth V; Fruth A; Reissbrodt R; Žgur-Bertok D
  Virulence factors in Escherichia coli strains isolated from UTI in Slovenia
  [Virulentni dejavniki sevov bakterije Escherichia coli, izoliranih iz bolnikov z okužbo sečil v Sloveniji]
  2006
 61. Starčič-Erjavec M; Rijavec M; Križan-Hergouth V; Fruth A; Reissbrodt R; Žgur-Bertok D
  Virulence factors in Escherichia coli strains isolated from UTI in Slovenia
  2006
 62. Rotovnik-Kozjek Nada; Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Pomen prehranjenosti starostnika v perioperativnem obdobju
  2006
 63. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Preprečevanje okužb pri epiduralnih katetrih
  2005
 64. Zakotnik Breda; Križan-Hergouth Veronika; Čižman Milan
  Okužbe sečil pri otrocih: povzročitelji, njihova občutljivost in zdravljenje
  [Urinary tract infections in children: causative agents, antimicrobial susceptibility and treatment]
  2006
 65. Ribič Helena; Dermota Urška; Novak Dušan; Harlander Tatjana; Kavčič Martina; Sarjanović Ljudmila; Križan-Hergouth Veronika
  Odpornost povzročiteljev okužb sečil v Sloveniji
  [Antimicrobial resistance in urinary tract infections in Slovenia]
  2006
 66. Kos-Golja Mojca; Brecelj Martina; Hočevar Alojzija; Huzjan Barbka; Kastelic-Klasinc Cvetka; Kraut Aleksandra; Lestan Boris; Logar Dušan; Pfeifer Marija; Plešivčnik-Novljan Martina; Praprotnik Sonja; Resman Dragica; Rotar Žiga; Rozman Blaž; Šipek-Dolničar Alenka; Tomšič Matija; Žlebič Jože
  Kako živeti z revmatizmom: bolečina, samopomoč, zdravljenje
  2005
 67. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Ko boli
  2005
 68. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Uvajanje hitrega pooperativnega okrevanja po operacijah raka debelega črevesja na Onkološkem inštitutu
  2005
 69. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Prehranska podpora pri paliativnem bolniku
  [Nutritional support in palliative cancer patient]
  2005
 70. Mueller-Premru Manica; Križan-Hergouth Veronika
  Odvzem in transport kužnin za mikrobiološke preiskave
  2005
 71. Gregorič Alojz; Rabelink Gwenda M; Kokalj-Vokač Nadja; Marčun-Varda Nataša; Zagradišnik Boris
  Eighteen-year follow-up of a patient with partial hypoxanthine phosphoribosyltransferase deficiency and a new mutation
  2005
 72. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Dehidracija in rehidracija pri paliativnem bolniku
  2005
 73. Rotovnik-Kozjek Nada; Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Prehranska in medikamentozna podpora pri anoreksiji in kaheksiji
  2005
 74. Mahkovic-Hergouth Ksenija; Sakelšek-Jeras Ljudmila
  Pooperacijsko okrevanje starostnika-poškodovanca
  2004
 75. Mahkovic-Hergouth Ksenija; Sakelšek-Jeras Ljudmila
  Predoperacijska ocena in priprava starostnika - poškodovanca za operacijo
  2004
 76. Manohin Aleksander; Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Posebnosti anestezije pri starostniku
  2004
 77. Tomšič Matija; Kveder Tanja; Božič Borut; Lestan Boris; Logar Dušan; Rainer Saša; Jevtić Vladimir; Praprotnik Sonja; Hočevar Alojzija; Plešivčnik-Novljan Martina; Kos-Golja Mojca; Strle Franc; Ambrožič Aleš; Rozman Blaž; Šipek-Dolničar Alenka; Gašperšič Nataša
  Revmatične bolezni
  2005
 78. Markota Jelena
  Unusual radiographic changes of a gout patient
  [Nenavadne radiografske spremembe pri bolnici s putiko]
  2004
 79. Novak Primož; Zorko Martin; Matoic Branka
  Kronična bolečina v kolenu - diferencialna diagnostika in rehabilitacija
  2004
 80. Mahkovic-Hergouth K
  Značilnosti operacij z masivno transfuzijo na OI
  2004
 81. Gabrovšek Mojca
  Analiza kandidatnih genov za bolezni motenj hranjenja (anoreksija nervoza in bulimija nervoza)
  2004
 82. Križan-Hergouth Veronika
  Epidemiološka genotipizacija proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus (MRSA) izolirane iz krvi bolnikov v sepso s Sloveniji
  2004
 83. Križan-Hergouth V; Mueller-Premru M; Žohar-Čretnik T; Lorenčič-Robnik S; Štrumbelj I; Grmek-Košnik I; Harlander T; Fišer J; Kavčič M; Ribič H
  Genotypes of methicillin-resistant S. aureus blood culture isolates in Slovenia
  2004
 84. Markota Jelena
  Rentgenske spremembe pri putiki - analiza 5-letnega obdobja
  [Gout related roentgenographic changes - analysis of a 5-year period]
  2000
 85. Mueller-Premru Manica; Seme Katja; Križan-Hergouth Veronika; Andlovic Alenka; Gubina Marija
  Trendi občutljivosti bakterij v Kliničnem centru. Ali je vzrok za visoko odpornost nekaterih bakterij širjenje odpornih klonov?
  [Trends of bacterial susceptibility in the University medical centre in Ljubljana. Is spreading of resistant clones in some bacterial species the reason for high rates of resistance?]
  2004
 86. Tomažič Anton
  Revmatoidni artritis in kristalopatije
  2004
 87. Rott Keith T; Agudelo Carlos A
  Protin
  [Gout]
  2003
 88. Zupančič Marjeta
  Vodenje bolnika z vnetno revmatično boleznijo v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2003
 89. Logar Dušan
  S kristali povzročeni artritisi
  2003
 90. Beović Bojana; Matos Boštjan; Bošnjak Roman; Seme Katja; Mueller-Premru Manica; Hergouth-Križan Veronika; Čižman Milan
  Prevention of nosocomial lower respiratory tract infections in patients after intracranial artery aneurysm with a short course of antimicrobials
  2003
 91. Pavlik I; Yayo-Ayele W; Parmova I; Melicharek I; Hanzlikova M; Svejnochova M; Koermendy B; Nagy G; Cvetnić Z; Katalinić-Janković V; Ocepek M; Žolnir-Dovč M; Lipiec M; Havelkova M
  Mycobacterium tuberculosis in animal and human populations in six Central European countries during 1990-1999
  2003
 92. Lagoute Jerome; Zambelli Tomaso; Martin Stephane; Gauthier Sebastien
  Spatial repartition of current fluctuations in a scanning tunneling microscope
  2001
 93. Lagoute Jerome; Zambelli Tomaso; Martin Stephane; Gauthier Sebastien
  Spatial repartition of current fluctuations in a scanning tunneling microscope
  2001
 94. Kansky Aleksej
  Presnovne kožne bolezni
  2002
 95. Obradović Damjan
  Protin
  2002
 96. Mlinarič Aleš
  Jesenski podlesek
  [Autumn crocus]
  2001
 97. Mueller-Premru Manica; Seme Katja; Križan-Hergouth Veronika; Andlovic A; Kolman J; Gubina Marija
  Trendi odpornosti bakterij proti antibiotikom v Kliničnem centru v Ljubljani
  [Trends of bacterial resistance at the University medical center in Ljubljana]
  2002
 98. Črne-Finderle Neva
  Patofiziologija nekaterih dednih napak
  2001
 99. Tomažič Anton; Drobnič Matej
  Nenadno oteklo in boleče koleno pri odraslem
  2001
 100. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Masivne krvavitve med in po operaciji pri onkološkem bolniku: (Vpliv predoperativne KT in obsevanja? Prikaz primera)
  2001

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics