biomedicina slovenica


"GRAVITATION" : 26

 1. Ouwehand L.
  Proceedings of Life in space for life on earth, 18-22 June 2012, Aberdeen
  2013
 2. Žiković Anton; Stojanović Dražen; Čorić Bernarda; Gregorović-Kesovija Palmira; Kelenc Darko
  Ten years (1986-1995) distribution of intestinal parasites in the population of the gravitational area of the Public health institute Rijeka
  1994
 3. Terčelj Marija Mojca
  Pojmovanje zdravja in bolezni ter oskrba pacientov med staroselskim prebivalstvom jugo-vzhodne Mehike
  2009
 4. Vozlič Irena; Križmarić Miljenko
  Učinek odprtih in zaprtih gravitacijskih infuzijskih sistemov na čas IV infuzije iz fleksibilnih posod
  [The impact of open and closed gravitational infusion systems on time of intravenous infusion from flexible bags]
  2007
 5. Smrkolj Tomaž; Tršinar Bojan
  Zunajtelesno drobljenje kamnov v sečilih
  [Extracorporeal shockwave lithotripsy in urolithiasis]
  2003
 6. Šajn-Slak A; Bulc T; Vrhovšek D
  Integrated reservoir management: Smartinsko lake case study
  2003
 7. Stroeven Piet; Stroeven Martijn
  Assessment of particle packing characteristics at interfaces by space system
  2000
 8. Mekjavić Igor B; Tipton Michael J; Gennser Mikael; Eiken Ola
  Motion sickness potentiates core cooling during immersion in humans
  2001
 9. Tomaževič T; Premru-Sršen T; Ribič-Pucelj M; Ban H; Verdenik I; Vogler A; Bokal-Vrtačnik E; Virant-Klun I
  Pregnancies before and after hysteroscopic discision of AFS5 and 6 uterine septa by resectoscope
  2000
 10. Tomaževič Tomaž; Ban Helena; Premru-Sršen Tanja; Verdenik Ivan; Ribič-Pucelj Martina; Virant Irena
  Prezgodnji porod pred in po histeroskopski resekciji pregrad maternične votline
  [Preterm labour and delivery before and after hysteroscopic resection of uterine septa]
  2001
 11. Adler RJ; Žekš B
  Gravitational radiation from supernova explosions
  1975
 12. Bajde Silva
  Od gibanja k zaznavanju gibanja
  [From movement to perception of movement]
  1999
 13. Tomaževič T; Premru-Sršen T; Ribič-Pucelj M; Ban H; Verdenik I; Vogler A; Vrtačnik-Bokal E; Virant I
  Reproductive results after metroplasty by resectoscope
  1999
 14. Vrhovšek Danijel; Kukanja Vlasta; Bulc Tjaša
  Čiščenje odpadnih voda iz naselij v občini Grosuplje z rastlinskimi čistilnimi napravami
  [Study of municipal waste water treatment with the constructed wetlands in the Grosuplje commune]
  1995
 15. Vrhovšek Dani; Kukanja Vlasta; Bulc Tjaša
  Čiščenje odpadnih voda iz naselij na desnem bregu Save z rastlinskimi čistilnimi napravami - primerjalna študija
  [Study of municipal waste water treatment on the right side of the river Sava]
  1995
 16. Tomaževič T; Savnik L; Dintinjana M
  Simple and safe uterine distention using automated gravitational system and 5% dextrose in continuous flow hysteroscopy
  [Jednostavna i pouzdana distenzija maternice automatiziranim gravitacijskim sustavom i 5% dekstrozom u protočnoj histeroskopiji]
  1996
 17. Tomaževič T; Savnik L; Dintinjana M
  An automated gravitational system for delivery of low-viscosity media during continuous-flow hysteroscopy
  1996
 18. Tomaževič T; Savnik L; Dintinjana M
  Modification of gravitational system for delivery of low viscosity media during operative continuous flow hysteroscopy
  1995
 19. Tomaževič T; Savnik L; Dintinjana M; Pompe-Tanšek M; Ribič-Pucelj M; Vogler A; Kos D
  5-odstotna glukoza in avtomatizirani gravitacijski sistem za distenzijo maternice pri histeroskopskih operacijah
  [Five percent dextrose and the automated gravitational system for uterine distension during hysteroscopic operations]
  1996
 20. Jakovljević M; Žigon T
  Primerjava dveh neinvazivnih tehnik merjenja rotacije v lumbalnem delu hrbtenice
  [Comparison of two non-invasive methods for measuring rotation in the lumbar region of the spine]
  1995
 21. Gregorič MR; Petelin-Suhadolnik M
  Quantitative analysis of motor functions in multiple sclerosis
  1995
 22. Zupan R
  Streategija in program razvoja subregijske splošne bolnišnice kot javnega zdravstvenega zavoda s tržno orientacijo
  [Strategy and development programme of subregional general hospital as a public health institute with market orientation]
  1996
 23. Pistotnik B
  Merjenje gibljivosti s klasičnim kotomerom
  [Measuring flexibility with classical protractor]
  1994
 24. Pistotnik B
  Merjenje gibljivosti z gravitacijskim goniometrom
  [Flexibility measurement with gravitation goniometer]
  1993
 25. Munih M; Kralj A
  Minimizing bending moments along the femur and tibia in standing
  1993
 26. Gogala N
  Rast korenin in težnost
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics