biomedicina slovenica


"GRYLLIDAE" : 16

 1. Trontelj Peter
  Unexpected record of the white-faced bush-cricket Decticus albifrons (Fabricius, 1775) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Ljubljana, central Slovenia
  [Nepričakovana najdba kobilice primorske plenilke Decticus albifrons (Fabricius, 1775) (Orthoptera: Tettigoniidae) v Ljubljani, osrednja Slovenija]
  2004
 2. Šegula Blaž; Verbič Janko
  Raznovrstnost kobilic na Ljubljanskem barju
  [Diversity of grasshoppers and crickets on Ljubljansko barje]
  2001
 3. Žunič Alenka; Čokl Andrej; Serša Gregor
  Effects of 5-Gy irradiation on fertility and mating behaviour of Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae)
  [Vpliv obsevanja z dozo 5 Gy na plodnost in paritveno vedenje pri vrsti Nezara viridula (Heteroptera, Pentatomidae)]
  2002
 4. Schrader Š; Horseman G; Čokl A
  Directional sensitivity of wind-sensitive giant interneurons in the cave cricket Troglophilus neglectus
  2002
 5. Trontelj Peter
  Nabiranje in določanje kobilic (Poročilo interdisciplinarnega dela ornitološke skupine)
  2000
 6. Virant-Doberlet Meta; Čokl Andrej; Stritih Nataša
  Vibratory songs of hybrids from Brazilian and Slovenian populations of the greeen stink bug Nezara viridula
  2000
 7. Stritih Nataša; Virant-Doberlet Meta; Čokl Andrej
  Green stink bug Nezara viridula detects differences in amplitude between courtship song vibrations at stem and petiolus
  2000
 8. Schrader Špela
  The function of the cercal sensory system in escape behavior of the cave cricket Troglophilus neglectus Krauss
  2000
 9. Polak S
  Stone marten (Martes foina Erxleben, 1777) occurrence in the caves
  1999
 10. Gogala Matija
  Pojoči škržati Slovenije
  [Singing cicadas of Slovenia]
  1998
 11. Zalar P; Gunde-Cimerman N; Glavan G; Jeram S
  Možna vloga različnih vrst gliv rodu Mucor v črevesju jamske kobilice Troglophilus neglectus
  1998
 12. Pehani Špela; Virant-Doberlet Meta; Jeram Sonja
  The life cycle of the cave cricket Troglophilus neglectus Krauss with a note on T. cavicola Kollar (Orthoptera: Rhaphidophoridae)
  1997
 13. Jeram S; Roessler W; Čokl A; Kalmring K
  Structure of the atympanate tibial organs in the legs of a cave-living Ensifera, Troglophilus neglectus (Gryllacridoidea, Raphidophoridae)
  1994
 14. Jeram S; Roessler W; Čokl A; Kalmring K
  Structure of atympanate tibial organs in legs of the cave-living Ensifera, Troglophilus neglectus (Gryllacridodea, Raphidophoridae)
  1995
 15. Virant-Doberlet M; Jeram S; Drašlar K; Čokl A; Kalmring K
  Morphology of the cerci of a cave cricket Troglophilus neglectus: receptor types and cercal glands
  1995
 16. Virant-Doberlet M
  Integration of vibratory inputs from six legs at the level of the ventral cord neuron in Gryllus campestris
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics