biomedicina slovenica


"GUILT" : 19

 1. Dirkse Dale; Lamont L.; Li Y.; Simonič Anja; Bebb G.; Giese-Davis J.
  Shame, guilt, and communication in lung cancer patients and their partners
  2014
 2. Ziherl Slavko; Čebašek Travnik Zdenka; Kores Plesničar Blanka; Tomori Martina; Zalar Bojan
  Trait aggression and hostility in recovered alcoholics
  2007
 3. Jung Mirko
  Creutzfeldt-Jakobova bolezen in dekontaminacija prionov
  2005
 4. Trampuž Dubravka
  Sram: (revidirani mit o Ojdipu)
  1995
 5. Kogoj Aleš
  Psihološke potrebe v starosti
  [Psychological needs in old age]
  2004
 6. Kores-Plesničar Blanka
  Značilnosti depresije po starosti in spolu
  [Age and sex specificc depression characteristics]
  2004
 7. Kersnič Petra
  Kolektivna krivda - kdo je kdo v zdravstvu
  [Cllective guilt - who is who in health care]
  2003
 8. Borovšak-Bela D
  Zgodnje preventivno zobozdravstveno varstvo
  [Preventive dental healthcare in early childhood]
  2003
 9. Farberow Norman L
  The therapist-clinician as survivor
  2001
 10. Lovrečič Mercedes
  Le modalita espressive dei sensi di colpa nella depressione
  1993
 11. Tomori Martina
  Self-destructive behavior in adolescents who have not completed a process of mourning: case study
  2000
 12. Veber Marjan
  Z avtogenim treningom do sprostitve in notranjega miru
  [Autogenic training - self-aid in distress]
  1998
 13. Židanik Miloš
  Disociativna fuga: prikaz primera
  [Dissociative fugue: case report]
  1998
 14. Mujabašić Milada
  Kakovost življenja bolnikov s shizofrenijo v institucijah v severnoprimorski regiji
  1997
 15. Grad-Tekavčič Onja; Zavasnik Anka; Groleger Urban
  Suicide of a patient: gender differences in bereavement reactions of therapists
  1997
 16. Jurak M
  Wystan Hugh Auden in medicina
  [Wystan Hugh Auden and medicine]
  1994
 17. Tekavčič-Grad O; Zavasnik A
  Aggression as a natural part of suicide bereavement
  1992
 18. Tomori M
  Personality characteristics of adolescents with alcoholic parents
  1994
 19. Kostnapfel J
  Duševne motnje borcev - starostnikov; četrta študija - tretja katamneza
  [Psychic disorders of the aged ex-fighters; fourth research study - third katamnesis]
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics