biomedicina slovenica


"GYNECOMASTIA" : 10

 1. Pižem Jože; Velikonja Vagner Mojca; Matjašič Alenka; Jerše Maja; Glavač Damjan
  Pseudoangiomatous stromal hyperplasia with multinucleated stromal giant cells is neither exceptional in gynecomastia nor characteristic of neurofibromatosis type 1
  2015
 2. Crnjac Anton; Greif Boris; Hojski Aljaž
  Obravnava in zdravljenje ginekomastije ter raka dojke pri moškem
  [Medical treatment of gynecomastia and breast cancer by a man]
  2014
 3. Fležar Margareta; Us-Krašovec Marija
  Citopatologija dojke: učno gradivo in atlas za izbirni predmet
  2009
 4. Wollina U; Pabst F; Schoenlebe J; Abdel-Naser MB; Konrad H; Gruner M; Haroshe G; Klemm E; Schreiber G
  Side-effects of topical androgenic and anabolic substances and steroids. A short review
  2007
 5. Žerjav-Tanšek Mojca
  Značilnosti pubertetnega razvoja pri fantih
  2005
 6. Preželj Janez; Pfeifer Marija; Pirnat Edvard; Zupanc Davorin; Zaletel Katja; Hojker Sergej; Gaberšček Simona; Molnar-Novak Helena; Auersperg Marija; Bergant Damjan; Pompe Franc; Kocjan Tomaž; Vlaisavljević Veljko; Markovič Saša; Mrevlje Franc
  Bolezni endokrinih žlez
  2005
 7. Čokolič Miro
  Bolezni žlez z notranjim izločanjem in presnove
  2000
 8. Kocijančič Andreja
  Dojke
  2000
 9. Preželj Janez
  Ginekomastija
  1998
 10. Preželj J
  Ginekomastija
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics