biomedicina slovenica


"GYPSIES" : 22

 1. Zelko Erika; Švab Igor
  Razvoj metodologije javnozdravstvenega pristopa v romski skupnosti
  2015
 2. Prelesnik N
  Zdravstvena problematika romskih otrok na Kočevskem
  [Heath problems among Roma children in the Kočevje area]
  2011
 3. Rotar-Pavlič Danica; Zelko Erika; Kersnik Janko; Lolić Verica
  Health beliefs and practices among Slovenian Roma and their response to febrile illnesses: a qualitative study
  [Stališča in ravnanje Romov v Sloveniji v zvezi z vročinskimi stanji: kvalitativna študija]
  2011
 4. Kraigher Alenka; Vidovič Maruška; Kustec Tanja; Skaza Alenka
  Vaccination coverage in hard to reach Roma children in Slovenia
  2006
 5. Petek Davorina; Rotar-Pavlič Danica; Švab Igor; Lolić Damir
  Attitudes of Roma toward smoking: qualitative study in Slovenia
  2006
 6. Poplas-Susič T; Vidmar-Romić M
  The drug addicts among gypsies: a focus group research
  2006
 7. Dugar Blanka
  Uporaba konceptualnih modelov in teorij zdravstvene nege za ocenjevanje potreb po zdravstveni negi družine (vidik kakovosti življenja)
  2005
 8. Lolić Damir
  Stališča Romov do kajenja
  2004
 9. Car Josip; Rifel Janez
  Načela zdravstvene oskrbe ljudi iz drugih kultur
  2004
 10. Lolić Damir
  Vpliv socialnih dejavnikov na stališča Romov do kajenja
  2003
 11. Kalaydjieva L; King R; Gresham D; Molnar M; Tournev I; Angelicheva D; Butinar D; Colomer J; Corches A; Lupu C
  Hereditary motor and sensory neuropathy Lom
  2001
 12. Chandler David; Angelicheva Dora; Heather Lisa; Gooding Rebecca; Gresham David; Yanakiev Peter; de Jonge Roos; Baas Frank; Dye Danielle; Butinar Dušan
  Hereditary motor and sensory neuropathy - Lom (HMSNL): refined genetic mapping in Romani (Gypsy) families from several European countries
  2000
 13. Leonardis L; Zidar J; Popović M; Timmerman V; Loefgren A; van Broeckhoven C; Butinar D
  Hereditary motor and sensory neuropathy associated with auditory neuropathy in a Gypsy family
  2000
 14. Butinar Dušan; Starr Arnold; Leonardis Lea; Keats Bronya; Zidar Janez; Sininger Yvonne; Popović Mara
  Auditory neuropathy in a Slovenian Gypsy family
  1999
 15. Tiilikainen A; Fischer G; Grubič Z; Gyodi E; Ivaskova E; Jungerman M; Kastelan A; Korinkova P; Martinovič I; Sochnevs A; Suciu-Foca N; Vidan-Jeras B
  Anthropological features of the East European region
  1997
 16. Butinar Dušan; Zidar Janez; Leonardis Lea; Popović Mara; Kalaydjieva Luba; Angelicheva Dora; Sininger Yvonne; Keats Bronya; Starr Arnold
  Hereditary auditory, vestibular, motor, and sensory neuropathy in a Slovenian Roma (Gypsy) kindred
  1999
 17. Kraševec-Ravnik Erna
  Ob izdaji publikacije
  1996
 18. Avsec Tatjana
  Romi in zdravje
  [Health status of the Romanies]
  1996
 19. Kraševec-Ravnik Erna
  Predlogi delovne skupine za zdravje posebnih skupin prebivalstva na Prvi nacionalni konferenci o promociji zdravja v Sloveniji (Ljubljana, marca 1995)
  1996
 20. Guseo A; Jofejue E
  Epidemiology of multiple sclerosis in central Europe
  1995
 21. Božič D
  Prevalenca KOPB in incidenca pljučne tuberkuloze med Romi na področju DPBT ZD Kočevje-Ribnica
  [Prevalence of COPD and incidence of pulmonary tuberculosis in gipsies on the territory of Kočevje-Ribnica]
  1989
 22. Strojan Milan
  Hospitalizacija in umrljivost romskih otrok v regionalni zdravstveni skupnosti Novo mesto
  [Hospitalization and mortality of gipsy children in the regional health community Novo mesto]
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics