biomedicina slovenica


"Gastroenteritis" : 144

 1. Beek Janko; Graaf Miranda de; Al-Hello Haider; Allen David J; Ambert-Balay Katia; Botteldoorn Nadine; Brytting Mia; Buesa Javier; Cabrerizo Maria; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Molecular surveillance of norovirus, 2005-16
  2018
 2. Grmek-Košnik Irena; Ribnikar Monika; Orožen Kristina; Krotec Irena; Blaško Mateja; Frelih Tatjana
  Izbruhi črevesnih nalezljivih bolezni v domovih starejših občanov v Sloveniji
  [Outbreaks of acute gastroenteritis in retirement homes in Slovenia]
  2017
 3. Glinšek Urška; Jevšnik Monika; Steyer Andrej; Pokorn Marko; Mrvič Tatjana; Grosek Štefan; Strle Franc; Petrovec Miroslav
  Genotypisation of adenovirus in simultaneusly collected nasopharyngeal swabs and stool samples from children hospitalized for acute bronchiolitis, acute gastroenteritis, and febrile seizures
  2017
 4. Steyer Andrej; Jevšnik Monika; Petrovec Miroslav; Pokorn Marko; Grosek Štefan; Fratnik Steyer Adela; Šoba Barbara; Uršič Tina; Cerar Kišek Tjaša; Kolenc Marko; Trkov Marija; Šparl Petra; Duraisamy Raja; Lipkin Ian W.; Terzić Sara; Kolnik Mojca; Mrvič Tatjana; Kapoor Amit; Strle Franc
  Narrowing of the diagnostic gap of acute gastroenteritis in children 0-6 years of age using a combination of classical and molecular techniques, delivers challenges in syndromic approach diagnostics
  2016
 5. Gregorič Kramberger Milica; Avberšek Andreja; Hojs-Fabjan Tanja
  Severe worsening of the stiff person syndrome due to acute gastroenteritis
  2009
 6. Jevšnik Monika; Steyer Andrej; Pokorn Marko; Mrvič Tatjana; Grosek Štefan; Strle Franc; Lusa Lara; Petrovec Miroslav
  The role of human coronaviruses in children hospitalized for acute bronchiolitis, acute gastroenteritis, and febrile seizures
  2016
 7. Pirš Mateja; Cerar Kišek Tjaša; Šoba Barbara; Skvarč Miha; Steyer Andrej; Kolenc Marko; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Sindromski pristop v diagnostiki črevesnih okužb
  [Syndromic approach in diagnostics of enteric infections]
  2015
 8. Jevšnik Monika; Steyer Andrej; Petrovec Miroslav
  Okužbe prebavil pri majhnih otrocih
  [Gastrointestinal infections in small children]
  2015
 9. Steyer Andrej; Naglič Tina; Kolenc Marko; Sagadin Martin; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Novosti na področju virusnih okužb prebavil
  [Novelties in gastrointestinal viral infections]
  2015
 10. Lelli Davide; Moreno Ana; Steyer Andrej; Naglič Tina; Chiapponi Chiara; Prosperi Alice; Faccin Francesca; Sozzi Enrica; Lavazza Antonio
  Detection and characterization of a novel reassortant mammalian orthoreovirus in bats in Europe
  2015
 11. Novak Mojca
  Pomen pravočasnih ukrepov pri preprečevanju in obvladovanju črevesnih nalezljivih bolezni
  2014
 12. Dolinšek Jernej; Marčun-Varda Nataša; Burja Silva; Mičetić-Turk Dušanka; Marko Pij B.
  Kožne bolezni pri otrocih
  Novosti v neonatologiji
  Novosti na področju pediatrične gastroenterologije
  Generacija R
  2015
 13. Steyer Andrej; Gutiérrez-Aguirre Ion; Kolenc Marko; Koren Simon; Kutnjak Denis; Pokorn Marko; Poljšak-Prijatelj Mateja; Rački Nejc; Ravnikar Maja; Sagadin Martin; Fratnik Steyer Adela; Toplak Nataša
  High similarity of novel orthoreovirus detected in a child hospitalized with acute gastroenteritis to mammalian orthoreoviruses found in bats in Europe
  2013
 14. Mladenova Zornitsa; Steyer Andrej; Fratnik Steyer Adela; Ganesh Balasubramanian; Petrov Petar; Peltomaa Miikka; Tchervenjakova Tanja; Iturriza-Gomara Miren
  Aetiology of acute paediatric gastroenteritis in Bulgaria during summer months
  2015
 15. Krt-Lah Andreja; Frelih Tatjana; Grmek-Košnik Irena
  Investigation of two outbreaks of gastroenteritis in Tržič in September 2011
  [Preiskava dveh izbruhov gastroenteritisa v Tržiču v septembru 2011]
  2015
 16. Šubelj Maja; Učakar Veronika
  An outbreak of acute gastroenteritis associated with group A Rotavirus in long-term care facility in Slovenia
  2014
 17. Šubelj Maja; Učakar Veronika; Klavs Irena
  An outbreak of acute gastroenteritis associated with group A Rotavirus in a residential long-term care facility in Slovenia, April 2013
  2014
 18. Šubelj Maja
  An outbreak of acute gastroenteritis associated with group A Rotavirus in aresidential long-term care facility in Slovenia, April 2013
  2014
 19. Steyer Andrej; Sagadin Martin; Kolenc Marko; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Molecular characterization of rotavirus strains from pre- and post-vaccination periods in a country with low vaccination coverage
  2014
 20. Knöll Stefanie A.; Mair Christoph; Benter Ursula; Vouk Katja; Standaert Baudouin
  Will vaccination against rotavirus infection with RIX4414 be cost-saving in Germany?
  2013
 21. Hadjichristodoulou Christos; Mouchtouri Varvara A; Guglielmetti Paolo; Pirnat Nina; Sočan Maja
  Actions for prevention and control of health threats related to maritime transport in European Union
  2013
 22. Steyer Andrej; Sagadin Martin; Kolenc Marko; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Rotavirus G9 genotype divergence in hospitalised Slovenian children with gastroenteritis
  2013
 23. Steyer Andrej; Cerar Tjaša; Fratnik Steyer Adela; Grosek Štefan; Jevšnik Monika; Kolenc Marko; Mrvič Tatjana; Petrovec Miroslav; Pokorn Marko; Poljšak-Prijatelj Mateja; Šoba Barbara; Trkov Marija; Uršič Tina; Strle Franc
  A case control study of acute gastroenteritis in Slovenian children 0 6 years of age
  2013
 24. Steyer Andrej; Duraisamy Raja; Kolenc Marko; Poljšak-Prijatelj Mateja; Grosek Štefan; Pokorn Marko; Mrvič Tatjana; Strle Franc; Kapoor Amit; Lipkin Ian W.
  Upgrading of current viral diagnostics in gastroenteritis cases with next generation sequencing
  2013
 25. Poljšak-Prijatelj Mateja; Steyer Andrej; Kolenc Marko; Sagadin Martin
  Virusne okužbe prebavil, povezane z zdravstvom
  [Healthcare associated viral gastroenteritis]
  2013
 26. Jevšnik Monika; Steyer Andrej; Zrim Tamara; Pokorn marko; Mrvič Tatjana; Grosek Štefan; Strle Franc; Lusa Lara; Petrovec Miroslav
  Detection of human coronaviruses in simultaneously collected stool samples and nasopharyngeal swabs from hospitalized children with acute gastroenteritis
  2013
 27. Steyer Andrej; Jevšnik Monika; Uršič Tina; Šoba Barbara; Fratnik-Steyer Adela; Cerar Tjaša; Trkov Marija; Grosek Štefan; Mrvič Tatjana; Pokorn Marko
  Infectious causes of acute gastroenteritis in hospitalized children 0-6 years of age: a prospective case - control study
  2012
 28. Steyer A; Sagadin M; Kolenc M; Poljšak-Prijatelj M
  Whole genome sequence analysis of bovine G6P[11] rotavirus strain found in a child with gastroenteritis
  2012
 29. Uršič Tina; Petrovec Miroslav
  Človeški bokavirus (HBoV) - novi parvovirus
  [Human bocavirus (HBoV) - new parvovirus]
  2012
 30. Mohar-Bregar P; Gruber Z; Ivankovič-Kacjan M; Čižman M
  Zunajčrevesni zapleti rotavirusne okužbe prebavil
  [Extraintestinal complications of rotaviral gastrointestinal infections]
  2011
 31. Verhoef Linda; Kouyos Roger D; Vennema Harry; Kroneman Annelies; Siebenga Joukje; van Pelt Wilfrid; Koopmans Marion; Poljšak-Prijatelj M; Barlič-Maganja D; Hočevar-Grom A
  An integrated approach to identifying international foodborne norovirus outbreaks
  2011
 32. Jevšnik Monika; Steyer Andrej; Grosek Štefan; Pokorn Marko; Mrvič Tatjana; Strle Franc; Petrovec Miroslav
  Coronaviruses in hospitalized children with acute gastroenteritis
  2011
 33. Gutierrez-Aguirre I; Steyer A; Banjac M; Kramberger P; Poljšak-Prijatelj M; Ravnikar M
  On-site reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction detection of rotaviruses concentrated from environmental water samples using methacrylate monolithic supports
  2011
 34. Steyer A; Godič-Torkar K; Gutierrez-Aguirre I; Poljšak-Prijatelj M
  High prevalence of enteric viruses in untreated individual drinking water sources and surface water in Slovenia
  2011
 35. Steyer Andrej; Fratnik Steyer Adela; Godič Torkar Karmen; Gutierrez-Aguirre Ion; Ravnikar Maja; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Enteric viruses in Slovenian groundwater and surface water samples
  2010
 36. Mičetić-Turk Dušanka; Šikić-Pogačar Maja; Urlep-Žužej Darja; Dolinšek Jernej
  Obravnava akutnega gastroenteritisa v otroški dobi - sodobne smernice zdravljenja
  [Management of acute gastroenteritis in children - evidence based guidelines]
  2010
 37. Reuter Gabor; Zimšek-Mijovski Janet; Poljšak-Prijatelj Mateja; Di Bartolo Ilaria
  Incidence, diversity, and molecular epidemiology of sapoviruses in swine across Europe
  2010
 38. Verhoef LP; Poljšak-Prijatelj M; Barlič-Maganja D; Hočevar-Grom A
  Selection tool for foodborne norovirus outbreaks
  2009
 39. Kovač Katarina; Gutierrez-Aguirre Ion; Banjac Marko; Peterka Matjaž; Poljšak-Prijatelj Mateja; Ravnikar Maja; Zimšek-Mijovski Janet; Schultz Anna Charlotte; Raspor Peter
  A novel method for concentrating hepatitis A virus and caliciviruses from bottled water
  2009
 40. Iturriza-Gomara M; Dallman T; Banyai K; Poljšak-Prijatelj M; Steyer A
  Rotavirus surveillance in europe, 2005-2008: web-enabled reporting and real-time analysis of genotyping and epidemiological data
  2009
 41. Zimšek-Mijovski Janet; Poljšak-Prijatelj Mateja; Steyer Andrej; Barlič-Maganja Darja; Koren Srečko
  Detection and molecular characterisation of noroviruses and sapoviruses in asymptomatic swine and cattle in Slovenian farms
  2010
 42. Steyer Andrej; Bajželj Mojca; Žnuderl Martina; Berce Ingrid; Drinovec Bojan; Harlander Tatjana; Orešič Nadja; Ravnik Mateja; Štorman Alenka; Trkov Marija; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Molecular epidemiology of rotaviruses during rotavirus vaccine introduction in Slovenia
  [Molekularna epidemiologija rotavirusov v obdobju uvajanja rotavirusnega cepiva v Sloveniji]
  2009
 43. Kunst A
  Zdravstvena nega otrok z eozinofilno gastroenteropatijo
  [Healthcare of children with eosinophilic gastroenteropathy]
  2009
 44. Vintar-Spreitzer M; Čižman M; Orel R
  Akutna driska pri otroku
  [Acute diarrhoea in children]
  2009
 45. Kroneman A; Harris J; Vennema H; Duizer E; van Duynhoven; Gray J; Iturriza M; Bottiger B; Poljšak-Prijatelj M; Hočevar-Grom A
  Data quality of 5 years of central norovirus outbreak reporting in the European Network for food-borne viruses
  2008
 46. Kroneman A; Verhoef L; Harris J; Vennema H; Duizer E; van Duynhoven Y; Gray J; Poljšak-Prijatelj M; Hočevar-Grom A; Zimšek-Mijovski J
  Analysis of integrated virological and epidemiological reports of norovirus outbreaks collected within the foodborne viruses in Europe Network from 1 July 2001 to 30 June 2006
  2008
 47. Sinkovič Andreja; Strdin Alenka; Svenšek Franc
  Severe acute copper sulphate poisoning: a case report
  2008
 48. Nosan G; Rener-Primec Z
  Sindrom Panayiotopoulos - pogosta benigna epilepsija otroštva
  [Panayiotopoulos syndrome - a common benign epilepsy of childhood]
  2007
 49. Takač Iztok
  Akutna abdominalna bolečina v ginekologiji
  [Acute abdominal pain in gynecology]
  2007
 50. Lužnik-Bufon Tatjana; Steyer Andrej; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Črevesne okužbe, povezane z bivanjem v bolnišnicah, domovih za ostarele, vrtcih ali drugih stacionarnih ustanovah
  [Intestinal infections associated with hospitalization, kindergarten care or living in a nursing home or other stattionary institutions]
  2007
 51. Zakotnik Breda
  Bolnišnične obravnave zaradi črevesnih virusnih okužb
  [Viral gastroenteritis in hospitalized patients]
  2007
 52. Steyer Andrej
  Rotavirusi genotipi pri ljudeh in pomen medvrstnih prenosov
  [Rotavirus genotypes in humans and significance of interspecies transmission]
  2007
 53. Zimšek-Mijovski Janet; Poljšak-Prijatelj Mateja; Hočevar-Grom Ada; Blaško Mateja; Kovač Katarina; Koren Srečko
  Določanje in spremljanje molekularnoepidemioloških lastnosti izbruhov povzročenih s kalicivirusi v Sloveniji v letih 2000 do 2006
  [Detection and molecular epidemiology of calicivirus outbreaks in Slovene from 2000 to 2006]
  2007
 54. Poljšak-Prijatelj Mateja; Steyer Andrej; Zimšek-Mijovski Janet; Kovač Katarina
  Virusni povzročitelji črevesnih okužb
  [Viral causes of gastroenteritis]
  2007
 55. Andlovic Alenka
  Redki povzročitelji gastroenteritisa v Sloveniji - primer vnosa bakterije Vibrio cholerae v Slovenijo
  [Rare cause of gastroenteritis in Slovenia - a case of imported vibrio cholerae infection in Slovenia]
  2007
 56. Ahčan Jerneja; Andlovic Alenka; Radšel Anja
  Okužbe z neprilagojenimi salmonelami pri otrocih
  [Nontyphoidal salmonella infections in children]
  2007
 57. Steyer Andrej; Poljšak-Prijatelj Mateja; Lužnik-Bufon Tatjana; Marčun-Varda Nataša; Marin Jožica
  Rotavirus genotypes in Slovenia: unexpected detection of G8P(8) and G12P(8) genotypes
  2007
 58. Grilc Eva
  Epidemiološko spremljanje salmonelnih gastroenterokolitisov in klicenoštva med prebivalci ljubljanske regije v letu 2001 in 2002
  2006
 59. Steyer Andrej; Poljšak-Prijatelj Mateja; Bufon Tatjana; Sedmak Marjeta; Vidmar Ludvik; Zimšek-Mijovski Janet; Marin Jožica
  First detection of group C rotavirus in patients with gastroenteritis in Slovenia
  2006
 60. Blenkuš-Gabrijelčič Mojca
  Varna živila, HCCP
  2006
 61. Blenkuš-Gabrijelčič Mojca
  Varna živila, HCCP
  2006
 62. Lužnik-Bufon Tatjana
  Stopenjska obravnava otroka z drisko
  [Diarrhoe management of children]
  2006
 63. Steyer A; Bufon T; Poljšak-Prijatelj M; Marin J
  High incidence of hospitalization for rotaviral gastroenteritis in children up to 5 years of age in Slovenia
  2005
 64. Poljšak-Prijatelj M; Fratnik A; Steyer A; Zimšek-Mijovski J
  Detection of astrovirus gastroenteritis in children - comparison of three different methods
  2005
 65. Steyer A; Poljšak-Prijatelj M; Barlič-Maganja D; Bufon T; Marin J
  The emergence of rotavirus genotype G9 in hospitalised children in Slovenia
  2005
 66. Pokorn M; Orel R; Jereb M
  Upper gastrointestinal bleeding in the course of rotavirus gastroenteritis - a report of two cases
  2003
 67. Orel Rok
  Probiotiki (koristne bakterije) - lajšanje simptomov pri boleznih prebavil
  2005
 68. Orel Rok
  Gastritis pri otrocih
  [Gastritis in children]
  2005
 69. Poljšak-Prijatelj Mateja; Steyer Andrej; Zimšek-Mijovski Janet
  Molecular diagnostics of gastroenteritis viruses
  [Molekularna diagnostika virusnih gastroenteritisov]
  2005
 70. Jelen-Jurič Jožica; Umičević Snežana
  Zdravstvena vzgoja, prvi korak medicinske sestre v skrbi za bolnika, ki se zdravi v ambulantni kemoterapiji
  2005
 71. Pirnat Nina; Lužnik-Bufon Tatjana; Škerl Marjeta
  Nadzor epidemiološkega dogajanja v domovih za ostarele v Sloveniji
  [Infection contol of residential homes for the elderly in Slovenia]
  2004
 72. Ekart-Koren Ksenija; Urlep-Žužej Darja; Orešič Nadja
  Črevesne nalezljive bolezni pri otrocih
  [Gastrointestinal tract infections in children]
  2005
 73. Pospihalj Boris; Piltaver-Vajdec Irena; Golobinek Rajko; Gorjanc Janez
  Enteritis and gastritis necrotisans caused by Clostridium perfringens: report of three unrecognized cases, two with fatal outcome
  2004
 74. Homan Matjaž; Glavnik Vesna; Orel Rok
  Eozinofilne gastroenteropatije pri otrocih in mladostnikih
  2004
 75. Salobir Barbara; Terčelj-Zorman Marjeta; Janša Rado; Cerar Anton; Wraber Branka
  Adverse food reaction and nutritive allergy - a study of 25 consecutive patients with an overview of the clinical problem
  2004
 76. Orel Rok
  Vloga probiotikov pri zdravljenju bolezni prebavil
  2004
 77. Lopman Ben; Vennema Harry; Kohli Evelyne; Pothier Pierre; Sanchez Alicia; Negredo Anabel; Buesa Javier; Schreier Eckart; Poljšak-Prijatelj Mateja; Zimšek Janet
  Increase in viral gastroenteritis outbreaks in Europe and epidemic spread of new norovirus variant
  2004
 78. Poljšak-Prijatelj M; Zimšek J; Hočevar-Grom A; Barlič-Maganja D
  Norovirus associated outbreaks of gastroenteritis in homes for the elderly in Slovenia in the winter season 2002-2003
  2003
 79. Felc Zlata; Ilijaš-Trofenik Ana
  Bakterijske okužbe v zgodnjem neonatalnem obdobju
  [Early-onset neonatal bacterial infections]
  2004
 80. Gerič Barbara
  Pogostost, virulenca in opis toksinskega lokusa PaLoc sevov bakterije Clostridium difficile z zapisom za binarni toksin
  [Incidence and virulence of binary toxin gene-positive strains of Clostridium difficile and characterization of their toxin locus PaLoc]
  2004
 81. Lokajnar Gordana; Križ Irena
  Zdravstvena nega starostnika, ki prejema sistemsko terapijo
  2003
 82. Lužnik-Bufon Tatjana; Poljšak-Prijatelj Mateja; Steyer Andrej; Zimšek-Mijovski Janet; Marin Jožica; Balog Tina; Brajdih Jana; Prevec Metka
  Virusni gastroenteritis
  [Viral gastroenteritis]
  2004
 83. Brvar Miran; Koželj Gordana; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Acute poisoning with autumn crocus (Colchicum autumnale L.)
  2004
 84. Turk Karl
  Epidemiološka situacija črevesnih in respiratornih nalezljivih bolezni v Sloveniji
  2003
 85. Klančnik Anja; Skočir Petra; Smole-Možina Sonja
  Hladni šok ter stradanje vplivajo na morfologijo, kultivabilnost in preživelost bakterij Campylobacter jejuni
  [Cold shock and starvation influence viability, culturability and morphology of Campylobacter jejuni]
  2003
 86. Štabuc Borut; Stevanović Živojin; Tajnšek Tomaž; Janša Rado; Vodopivec Boris; Štepec Srečko; Kocijančič Borut; Markovič Saša
  Eozinofilni gastroenteritis
  [Eosinophilic gastroenteritis]
  2003
 87. Veninšek-Perpar Irena
  Analiza rotavirusnih gastroenterokolitisov na območju ljubljanske regije
  2001
 88. Štrumbelj Iztok; Poljšak-Prijatelj Mateja; Petraš Teodora; Zimšek Janet; Lanjšček Majda; Barlič-Maganja Darja
  S kalcivirusi povzročena epidemija gastroenteritisa v domu za starejše osebe
  [Human calcivirus outbreak of acute gastroenteritis in an aged-care facility]
  2003
 89. Urlep D; Mičetić-Turk D; Dolinšek J
  Obravnava otrok s prehransko alegijo in bolezenskimi znaki v prebavilih
  [Clinical approach to (treatment of) the child with gastrointetsinal manifestations of food allergy]
  2003
 90. Peršić M
  Eozinofilni gastroenteritis
  [Eosinophilic gastroenteritis]
  2003
 91. Ključevšek D
  Gastroenterološke preiskave v pediatriji
  [Gastroenterological imaging in paediatrics]
  2002
 92. Čižman Milan; Beović Bojana
  Priročnik za ambulantno predpisovanje protimikrobnih zdravil
  2002
 93. Poljšak-Prijatelj M; Zimšek J; Šest I
  Electron microscopy in routine viral diagnosis in Slovenia
  2002
 94. Mušič Ema
  Mehanizmi neugodnih reakcij po hrani
  2002
 95. Petric Vlasta; Benkovič Alenka; Knafelj Zvonimir
  Sepsa z Listerio monocytogenes pri imunsko oslabeli bolnici
  [Sepsis with Listeria monocytogenes in an immunocompromised patient]
  2002
 96. Orel R; Rogelj I
  Črevesna mikroflora in možnosti njenega spreminjanja s probiotiki
  [Modification of the intestinal flora with probiotics]
  2001
 97. Berce V
  Alergija in celiakija
  2002
 98. Orel Rok
  Vloga probiotikov pri preprečevanju in zdravljenju bolezni prebavil
  2001
 99. Poljšak-Prijatelj Mateja; Frelih Tatjana; Zimšek Janet; Berce Ingrid; Barlič-Maganja Darja
  Kalicivirusi - povzročitelji epidemičnega gastroenteritisa pri otrocih v vrtcu - izkušnje v Sloveniji
  2001
 100. Kraigher Alenka; Hočevar-Grom Ada; Klavs Irena; Sočan Maja; Vitek-Grgič Marta; Pahor Lilijana; Kastelic Zdenka; Perpar Irena
  Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji v letu 2000
  2001

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics