biomedicina slovenica


"Genetika" : 908

 1. Rosemblatt Adam; Ranen Neal G.; Nance Martha A.; Paulsen Jane S.; Kobal Jan; Lovrečić Luca; Ožura Ana; Pregelj Peter
  Zdravnikov praktični vodič pri obravnavi bolnikov s Huntingtonovo boleznijo
  2008
 2. Jovchevska Ivana
  Sequencing the next generation of glioblastomas
  2018
 3. Železnik Ramuta Taja
  Mitohondrijska DNK in človekove pravice
  2018
 4. Velnar Tomaž; Bunc Gorazd; Maver Uroš; Gradišnik Lidija
  A review of the degenerative intervertebral disc disease
  2017
 5. Perić Barbara
  Epidemiologija in genetika melanoma
  2018
 6. Glavač Damjan; Delser Pierpaolo Maisano; Mezzavilla Massimo
  Genetic landscape of Slovenians
  2018
 7. Lovrečić Luca; Rajar Polona; Volk Marija; Bertok Sara; Gnidovec Stražišar Barbara; Osredkar Damjan; Jekovec-Vrhovšek Maja; Peterlin Borut
  Diagnostic efficacy and new variants in isolated and complex autism spectrum disorder using molecular karyotyping
  2018
 8. Videtič Paska Alja
  Eksperimentalna epigenetika
  2018
 9. Šket Robert; Debevec Tadej; Kublik Susanne; Schloter Michael; Schoeller Anne; Murovec Boštjan; Vogel-Mikuš Katarina; Makuc Vladimir; Pečnik Klemen; Plavec Janez; Mekjavić Igor B.; Eiken Ola; Prevoršek Zala; Stres Blaž
  Intestinal metagenomes and metabolomes in healthy young males
  2018
 10. Journal of Applied Genetics
  1995
 11. Jenko Barbara; Tomšič Matija; Jekić Biljana; Milić Vera; Dolžan Vita; Praprotnik Sonja
  Clinical pharmacogenetic models of treatment response to methotrexate monotherapy in Slovenian and Serbian rheumatoid arthritis patients
  2018
 12. Writzl Karin; Lorenci Glorija
  Vprašanje je zmeraj enako
  2018
 13. Komel Radovan
  Univerzitetniki in raziskovalci smo dokaj odporna zvrst
  2018
 14. Črešnar Bronislava; Debeljak Nataša; Dolžan Vita; Hudler Petra; Plemenitaš Ana; Žakelj-Mavrič Marija
  Navodila za vaje iz Medicinske biokemije in molekularne genetike
  2017
 15. Taylor Nicholas J.; Mitra Nandita; Goldstein Alisa M.; Tucker Margaret A.; Avril Marie-Françoise; Azizi Esther; Bergman Wilma; Bishop David Timothy; Hočevar Marko; Perić Barbara
  Germline variation at CDKN2A and associations with nevus phenotypes among members of melanoma families
  2017
 16. Vrečar Irena; Hristovski Dimitar; Peterlin Borut
  Telegenetics
  2017
 17. Starčič Erjavec Marjanca
  Proceedings
  2017
 18. Mencin Iva; Kristan Aleša; Prijatelj Tinkara; Vočanec Danijela; Fink Martina; Pajič Tadej; Preložnik-Zupan Irena; Kunej Tanja; Debeljak Nataša
  Identification of sequence variants associated with familial erythrocytosis in EPO, EPOR, EPAS1 and VHL genes
  2017
 19. Matjašič Alenka; Popović Mara; Glavač Damjan
  Aberrant epigenetic network of lncRNAS AND mRNAS in glioma development and progression
  2017
 20. Taylor Nicholas J.; Handorf Elisabeth A.; Mitra Nandita; Avril Marie-Françoise; Azizi Esther; Bergman Wilma; Bianchi-Scarrà Giovanna; Bishop David Timothy; Hočevar Marko; Perić Barbara
  Phenotypic and histopathological tumor characteristics according to CDKN2A mutation status among affected members of melanoma families
  2016
 21. Antolič Bor; Šinkovec Matjaž
  EKG priročnik s prikazom primerov
  2016
 22. Triller Nadja
  Bronhiektazije
  2017
 23. Redenšek Sara; Dolžan Vita
  Pharmacogenetics of psoriasis treatment
  2017
 24. Rener-Primec Zvonka
  EPI-PGx - farmakogenetika zdravljenja z antiepileptiki pri otrocih
  2014
 25. Rijavec Matija
  Vloga genetike pri bronhiektazijah, kako daleč smo od klinične prakse
  2017
 26. The ESHG 2017 programme
  2017
 27. Matjašič Alenka; Popović Mara; Matos Boštjan; Glavač Damjan
  Expression of LOC285758, a potential long non-coding biomarker, is methylation- dependent and correlates with glioma malignancy grade
  2017
 28. Perić Barbara
  Epidemiologija in genetika melanoma
  2017
 29. Jalovec Viktorija; Kregar-Velikonja Nevenka; Peterlin Borut
  Medicinska sestra v vlogi genomskega informatorja
  [A nurse in the role of genomic informer]
  2017
 30. Rozman Jasmina Živa; Pohar Perme Maja; Jež Mojca; Maličev Elvira; Krašna Metka; Vrtovec Bojan; Rožman Primož
  DNA methylation and hydroxymethylation Profile of CD34+-enriched cell products intended for autologous CD34+ cell transplantation
  2017
 31. Štublar Ana; Prunk Petra; Koritnik Blaž
  Book of abstracts
  2017
 32. Vodopivec Sara; Kotnik Primož
  Debelost pri otrocih
  [Childhood obesity]
  2016
 33. Dolžan Vita
  Farmakogenetika v okviru projekta ARTEMIDA
  2015
 34. Dolžan Vita
  Farmakogenetika - kaj je dobro vedeti?
  2015
 35. Goričar Katja; Kovač Viljem; Dolžan Vita
  Clinical-pharmacogenetic models for personalized cancer treatment
  2017
 36. Južnič Šetina Tanja; Jezeršek Novaković Barbara
  Izhod zdravljenja bolnikov s folikularnimi limfomi v Sloveniji
  2016
 37. Žagar Tina; Dolžan Vita
  Polimorfizmi izbranih genov serotoninske poti pri žrtvah samomora v Sloveniji
  [Polymorphic genes of serotonergic system in suicide victims in Slovenia]
  2016
 38. Bremec Matejka; Avšič-Županc Tatjana
  Molekularna filogenija patogenih in nepatogenih hantavirusov v Sloveniji
  [Phylogenetic diversity of pathogenic and non-pathogenic hantaviruses in Slovenia]
  2016
 39. Prah Janja; Tomažič Janez
  Vpliv polimorfizmov v genih za OPG in RANKL na mineralno kostno gostoto pri bolnikih, okuženih s HIV
  2016
 40. Knez Miklič Maja; Bertok Sara; Avbelj Magdalena; Bratanič Nevenka
  Tumorji kromafinih celic
  [Chromaffin cell tumours]
  2015
 41. Petrovski Goran; Kaarniranta Kai; Petrovič Danijel
  Oxidative stress, epigenetics, environment, and epidemiology of diabetic retinopathy
  2017
 42. Korošec Peter
  Genetika v pulmologiji in alergologiji
  2016
 43. Ratej Maja; Hvalc Luka; Prša Andrej; Pustovrh Toni; Županič Anže; Komel Radovan
  Na robu znanosti
  2017
 44. Potočnik Uroš; Repnik Katja; Ramšak Andreja
  Proceedings
  2016
 45. Fokter Dovnik Nina; Čavka Luka; Zakotnik Branko
  Farmakogenetika metotreksata pri osteosarkomu
  2016
 46. Krajc Mateja
  Pomen genetskega svetovanja za tveganje pri dednih rakih
  [Cancer genetic counseling and cancer risk assessment]
  2016
 47. BMC genetics
  2000
 48. Balestrini Simona; Milh Mathieu; Castiglioni Claudia; Lüthy Kevin; Finelli Mattea J.; Verstreken Patrik; Cardon Aaron; Gnidovec Stražišar Barbara; Holder J. Lloyd; Lesca Gaetan
  TBC1D24 genotype-phenotype correlation
  2016
 49. Poljanec Andreja
  Zavedanje sebe - ključ do zmanjševanja stresa
  [Self-awareness - the key to reducing stress]
  2013
 50. Dolinšek Jernej; Frankič Milena; Gregorič Kumperščak Hojka; Krebs Andreja; Marčun-Varda Nataša; Miksić Mirjana
  Bolezni in simptomi otrok kot odraz slabega družinskega ravnotežja
  Genetika v pediatriji
  Zastrupitve pri otrocih
  2013
 51. Komel Radovan; Markošek Tatjana; Lah Turnšek Tamara; Rozman Damjana; Arko Franc
  Moj pogled na znanost
  2016
 52. Kanič Zlatka; Puklavec Evelin; Osterc Koprivšek Andreja; Miksić Mirjana; Štelcar Andreja
  Zastrupitev z vodo pri otrocih in prikaz primera
  [Water intoxication in children and case report]
  2013
 53. Pogorevc Robert; Meglič Dušanka; Štelcar Andreja; Burmas Ante; Miksić Mirjana
  Zastrupitev s cianidi in prikaz primera
  [Cyanide poisoning and case report]
  2013
 54. Burmas Ante; Miksić Mirjana; Meglič Dušanka; Štelcar Andreja; Pogorevc Robert; Županić Melanija
  Zastrupitve z mamili pri otrocih
  [Intoxication with illicit drugs in children]
  2013
 55. Meglič Dušanka; Miksić Mirjana; Županić Melanija; Štelcar Andreja; Pogorevc Robert; Burmas Ante
  Zastrupitve z zdravili pri otrocih
  [Drug poisoning in children]
  2013
 56. Sukič Klavdija; Štelcar Andreja; Burmas Ante; Miksić Mirjana; Meglič Dušanka; Pogorevc Robert
  Zastrupitve z gobami pri otrocih
  [Mushroom poisoning in children]
  2013
 57. Gradišnik Peter
  Pregled monogensko dedovanih epilepsij
  [Review of monogenic inherited epilepsies]
  2013
 58. Berce Vojko; Homšak Matjaž; Tomazin Maja; Pinto Kozmus Carina; Potočnik Uroš
  Genetika in farmakogenomika astme ter vpliv gena ORMDL3 na učinek inhalacijskih kortikosteroidov
  [Genetics and pharmacogenomics of asthma and the influence of the ORMDL3 gene on the effect of inhaled corticosteroids]
  2013
 59. Dolinšek Jernej
  Uvodnik
  2013
 60. Dolinšek Jernej; Puklavec Evelin; Zagradišnik Boris
  Genetske preiskave v pediatrični gastroenterologiji
  [Review of monogenic inherited epilepsies [!]]
  2013
 61. Marčun-Varda Nataša
  Genetske raziskave arterijske hipertenzije pri otrocih
  [Genetic research into hypertension in children]
  2013
 62. Krgović Danijela; Zagorac Andreja; Stangler Herodež Špela; Erjavec Škerget Alenka; Zagradišnik Boris; Macedoni-Lukšič Marta; Kokalj-Vokač Nadja
  Uporabnost PGH-mikromrež pri diagnosticiranju idiopatske duševne in/ali razvojne manjrazvitosti otrok
  2013
 63. Kokalj-Vokač Nadja
  Primerjalna genomska hibridizacija na mikromrežah - nov pristop v genetskem diagnosticiranju duševne manjrazvitosti, prirojenih anomalij in razvojnega zaostanka
  2013
 64. Grošelj-Grenc Mojca
  Opristop k zastrupljenemu otroku
  [Approach to the poisoned child]
  2013
 65. Baur Erwin; Fischer Eugen; Lenz Fritz
  Menschliche Erblehre
  1936
 66. Forensic science international
  2007
 67. Rheenen Wouter van; Shatunov Aleksey; Dekker Annelot M.; McLaughlin Russell L.; Diekstra Frank P.; Pulit Sara L.; van der Spek Rick A. A.; Võsa Urmo; De Jong Simone; Robinson Matthew R.; Rogelj Boris; Vrabec Katarina; Ravnik-Glavač Metka; Koritnik Blaž; Zidar Janez; Leonardis Lea; Dolenc-Grošelj Leja
  Genome-wide association analyses identify new risk variants and the genetic architecture of amyotrophic lateral sclerosis
  2016
 68. Jenko Barbara; Dolžan Vita; Praprotnik Sonja
  Klinično farmakogenetski modeli za bolniku prilagojeno zdravljenje revmatoidnega artritisa
  [Clinical pharmacogenetic models for personalized rheumatoid arthritis treatment]
  2016
 69. Trčko Katarina; Poljak Mario
  Klinična, patohistološka in molekularna opredelitev okužb z virusom Molluscum contagiosum v Sloveniji
  [Clinical, patohistological and molecular analysis of infections with Molluscum contagiosum in Slovenia]
  2016
 70. Zadravec Petra; Berlec Aleš
  Razvoj gensko spremenjenih mlečnokislinskih bakterij s sposobnostjo vezave toksina šiga
  2016
 71. Norčič Gregor; Jelenc Franc; Novaković Srdjan
  Določanje prisotnosti krožečih tumorskih celic v periferni krvi bolnikov po RO-resekciji raka debelega črevesa in danke
  2016
 72. Novak Maruša; Sepčić Kristina; Anderluh Gregor
  Biološka vloga ter lastnosti egerolizinov in proteinov z domeno MACPF v nitasti glivi Aspergillus niger
  [Biological role and characterisation of aegerolysins and proteins with MACPF domain in filamentous fungus Aspergillus niger]
  2016
 73. Oštrbenk Anja; Poljak Mario
  Genetska opredelitev in tkivni tropizem kandidatnih izolatov za nove genotipe človeških papilomavirusov v Sloveniji
  2016
 74. Trošt Nuša; Stojan Jure; Fon Tacer Klementina; Križaj Igor
  Vloga proteina [gama]-Klotho v signalni poti fibroblastnega rastnega dejavnika 19 in njegov vpliv na preživetje ter proliferacijo rakavih celic
  [The role of [gamma]-Klotho protein in the signaling pathway of fibroblast growth factor 19 and its effect on survival and proliferation of cancer cells]
  2016
 75. Koren Ana; Čufer Tanja; Korošec Peter
  Pomen tumorskih matičnih celic in epitelno-mezenhimskega prehoda pri napredovanju nedrobnoceličnega raka pljuč
  [The importance of cancer stem cells and epithelial-mesenchymal transition in the progression of non-small cell lung cancer]
  2016
 76. Verbovšek Urška; Lah Turnšek Tamara; Noorden Cornelis J. F. van
  Cathepsin K as a potential tumor marker in glioblastoma multiforme
  2016
 77. Klančar Gašper; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Genetske značilnosti hiperholesterolemij pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji
  [Genetic charateristics of hypercholesterolemia in children and adolescents in Slovenia]
  2016
 78. Trampuš-Bakija Alenka; Jazbec Janez; Preložnik-Zupan Irena
  Opredelitev mutacij in ovrednotenje uporabnosti testov za oceno hemostatskega potenciala pri bolnikih z lahko hemofilijo A
  2016
 79. Vodušek Ana Lina; Jazbec Janez; Dolžan Vita
  Genetski polimorfizmi antioksidativnih encimov in mehanizmov popravljanja DNA pri sekundarnem raku ščitnice
  2015
 80. Saletinger Rajko; Strle Franc; Poljak Mario
  Reaktivacija latentne okužbe s humanim virusom citomegalije pri bolnikih z zunajbolnišnično pljučnico
  2015
 81. Terzič Tea; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Genska variabilnost nevrotransmiterskih poti centralnega živčnega sistema ter presnove antipsihotikov pri terapevtsko rezistentni shizofreniji
  [Genetic variability in neurotransmiter pathways of central nervous system and antipsychotic disposition in treatment refractory schizophrenia]
  2015
 82. Plemenitaš Anja; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Vpliv genske variabilnosti presnove etanola in serotoninskega sistema na abstinenco in izražanje psiholoških komponent pri odvisnosti od alkohola
  [Genetic influences in metabolism of ethanol and serotonergic system on abstinence and expression of psychological traits]
  2015
 83. Altarac Silvio; Galić Josip; Vidas Željko; Savić Ivan; Štajcar Damir; Rajkovič Zoran; Arslani Nuhi; Vučemilo Luka; Bubnjar Josip; Papeš Dino
  Etiologija raka prostate
  2015
 84. Krajnc Natalija; Neubauer David
  Uspešnost protiepileptičnega zdravljenja in mehanizmi zmanjšanja centralne motorične latence pri bolnicah z Rettovim sindromom
  [Effectiveness of antiepileptic drug treatment and mechanisms of shortening of the central motor conduction time in patients with Rett syndrome]
  2016
 85. Brožič Andreja; Kloboves-Prevodnik Veronika
  Klonalnost in antigenske lastnosti reaktivnih in neoplastičnih limfocitnih proliferacij
  2016
 86. Zečkanović Aida; Žlahtič Tadej; Hudler Petra
  Karakterizacija polimorfizmov v segregacijskih genih pri raku želodca
  2015
 87. Bele Tjaša; Writzl Karin
  Klinične značilnosti pri preiskovancih z mikrodelecijskimi/mikroduplikacijskimi sindromi
  2015
 88. Peterlin Ana Marija; Lovrečić Luca
  Izbrani genetski faktorji in njihova vloga pri prezgodnjem porodu
  2015
 89. Šenk Barbara; Dolžan Vita; Jensterle Sever Mojca
  Genetska variabilnost serotoninskega sistema in izločanje inzulina ter vedenjski vzorci prehranjevanja pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev
  [Genetic variability of serotoninergic system and insulin secretion and eating behaviour in patients with polycystic ovary syndrome]
  2015
 90. Hudler Petra
  Aberrant DNA methylation and histone modifications in cancer
  2016
 91. Turčin Arijana; Dolžan Vita; Porcelli Stefano; Serretti Alessandro; Kores-Plesničar Blanka
  Adenosine hypothesis of antipsychotic drugs revisited
  2016
 92. Stangler Herodež Špela; Erjavec Škerget Alenka; Kokalj-Vokač Nadja
  Medicinska biotehnologija za študente biologije
  2011
 93. Milosheska Daniela; Lorber Bogdan; Vovk Tomaž; Kastelec Matej; Dolžan Vita; Grabnar Iztok
  Pharmacokinetics of lamotrigine and its metabolite N-2-glucuronide
  2016
 94. Gorenjak Mario; Potočnik Uroš; Skok Pavel
  Genetska analiza kandidatnega področja na kromosomu 10 pri bolnikih s kronično črevesno boleznijo
  2010
 95. Dolinšek Jernej
  The effect of gluten-free diet and genetic factors on apoptotic activity of the small intestine in children with celiac disease
  2007
 96. Erjavec Škerget Alenka; Stangler Herodež Špela; Zagorac Andreja; Zagradišnik Boris; Kokalj-Vokač Nadja
  Detection of subtelomeric chromosome rearrangements in children with idiopathic mental retardation: choise of molecular and cytogenetics methods
  2006
 97. Marie Curie Conferences and Training Courses on arrayCGH and Molecular Cytogenetics
  2006
 98. Ocvirk Janja
  Pomen določanja mutacij KRAS in BRAF pri RDČD
  2010
 99. Novaković Srdjan
  Testiranje znanih mutacij v genu KRAS
  2010
 100. Hajdinjak Tine
  Editorial comment
  2009

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics