biomedicina slovenica


"Genomika" : 84

 1. Hudler Petra; Videtič Paska Alja; Komel Radovan
  Taste of genomics
  2018
 2. Dolžan Vita; Blagus Tanja; Redenšek Sara; Goričar Katja; Soldat Savica; Mlinšek Gregor; Vivod Pečnik Živka; Mazej Poredoš Barbara; Škrinjar Andrej; Zidanšek Anja; Rajter Branka; Čauš Azra; Jeras K.; Saje Marko; Klen Jasna; Juteršek M.; Kolšek-Šušteršič Maja; Poplas-Susič Tonka; Prica Mojca; Stegne Ignjatović Tea; Jakopič Žlahtič R.; Terzič Tea; Vrbnjak Marko; Bokalič Melita; Bukovec Lenart; Rus-Makovec Maja; Kokot Simona; Doblekar S.; Verboten Kopriva R.; Ejupi Betim; Kores-Plesničar Blanka
  PREemptive pharmacogenomic testing for preventing adverse drug reactions (PREPARE) study
  2018
 3. Blagus Tanja; Soldat Savica; Goričar Matej; Goričar Katja; Redenšek Sara; Dolžan Vita; Konta Lidija
  Genotyping approach supporting pre-emptive pharmacogenomics testing
  2018
 4. Hudler Petra; Komel Radovan
  Taste of genomics
  2018
 5. Abstracts for 70th anniversary of Prof. Dr. Radovan Komel
  2018
 6. Zupanič-Pajnič Irena
  Ancient DNA (aDNA) analyses in Slovenia
  2018
 7. Rozman Damjana
  Fungal lessons about endocrinology and genomics
  2018
 8. Piko Nejc; Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  Atherosclerosis, epigenetic modifications, and arterial stiffness
  [Ateroskleroza, epigenetske spremembe in togost arterij]
  2017
 9. Starčič Erjavec Marjanca
  Proceedings
  2017
 10. Alič Špela; Naglič Tina; Tušek-Žnidarič Magda; Gijsegem Frédérique van; Pédron Jacques; Peterka Matjaž; Ravnikar Maja; Dreo Tanja
  Glavni povzročitelj bolezni mehkih gnilob orhidej predstavlja potencialna nova vrsta iz rodu Dickeya
  2017
 11. Dolžan Vita; Goričar Katja; Redenšek Sara; Blagus Tanja
  Implementing enabling tools for preemptive pharmacogenomics testing within the Ubiquitous Pharmacogenomics Project
  2017
 12. Potočnik Uroš; Repnik Katja; Ramšak Andreja
  Proceedings
  2016
 13. Grašič-Kuhar Cvetka
  Vloga farmakogenomike pri izbiri personalizirane terapije raka
  2016
 14. Dolinšek Jernej; Frankič Milena; Gregorič Kumperščak Hojka; Krebs Andreja; Marčun-Varda Nataša; Miksić Mirjana
  Bolezni in simptomi otrok kot odraz slabega družinskega ravnotežja
  Genetika v pediatriji
  Zastrupitve pri otrocih
  2013
 15. Berce Vojko; Homšak Matjaž; Tomazin Maja; Pinto Kozmus Carina; Potočnik Uroš
  Genetika in farmakogenomika astme ter vpliv gena ORMDL3 na učinek inhalacijskih kortikosteroidov
  [Genetics and pharmacogenomics of asthma and the influence of the ORMDL3 gene on the effect of inhaled corticosteroids]
  2013
 16. Blagotinšek Kaja; Rozman Damjana
  Targeting signalling pathways in hepatocellular carcinoma
  2016
 17. Urlep Žiga; Juvan Peter
  Book of abstracts
  2016
 18. Rozman Damjana; Leskošek Branimir
  Launch of ELIXIR Slovenia and 11th Symposium of Centre for Functional Genomics and Bio - Chips
  2016
 19. Štajdohar Katja; Accetto Tomaž; Gasparič Aleš
  Uporaba bioinformatike za razvoj metode identifikacije bakterije Bacillus subtilis KBL 001 v probiotičnih izdelkih
  [Using bioinformatics for the development of method for identification of Bacillus subtilis KBL 001 in probiotic products]
  2016
 20. Kumuthini Judit; Mbiyavanga Mamana; Chimusa Emile; Pathak Jyotishman; Somervuo Panu; Schaik Ron H. N. van; Dolžan Vita; Mizzi Clint; Kalideen Kusha; Ramesar Raj S; Maček Milan; Patrinos George P.; Squassina Alessio
  Minimum information required for a DMET experiment reporting
  2016
 21. Dolžan Vita
  Book of abstracts
  2016
 22. Abstracts of papers presented at the EMBL conference: cancer genomics, Heidelberg, Germany, 3 - 5 Nov 2013
  2013
 23. Esih Katarina; Goričar Katja; Dolžan Vita; Rener-Primec Zvonka
  Antioxidant enzyme polymorphisms and sequelae neonatal hypoxic-ischaemic brain injury
  2016
 24. Esih Katarina; Dolžan Vita
  Genetic markers in Alzheimer's disease
  2016
 25. Dolžan Vita
  Preemptive testing in pharmacogenomics
  2016
 26. Dolžan Vita; Goričar Katja
  Dear colleagues
  2016
 27. Koder Silvo; Ferkolj Ivan; Potočnik Uroš
  Farmakogenomski označevalci za zdravljenje Crohnove bolezni z monoklonskimi protitelesi za inhibicijo TNF alfa
  2008
 28. Šilc Tinkara; Vočanec Danijela; Pajič Tadej; Fink Martina; Preložnik-Zupan Irena; Černelč Peter; Komel Radovan; Kunej Tanja; Debeljak Nataša
  Familial erythrocytosis
  2015
 29. Zorc Minja; Kunej Tanja
  Integromics; a web platform for integration and prioritization of genomics data
  2015
 30. Rozman Damjana
  A functional genomics approach to understand pathological features of disrupted cholesterol synthesis in the Cyp51 liver knockout mice
  2015
 31. Čokolič Miro; Komadina Radko; Pečovnik-Balon Breda; Zavratnik Andrej
  Monografija IV. osteoloških dnevov z mednarodno udeležbo
  2013
 32. Berce Vojko; Perin Petra; Repnik Katja; Potočnik Uroš
  Osebna genetika in farmakogenomika astme
  2011
 33. Ostanek Barbara; Marc Janja
  Vloga farmakogenomike v posamezniku prilagojenem zdravljenju osteoporoze
  [The role of pharmacogenomics in personalised treatment of osteoporosis]
  2013
 34. Ačimovič Jure; Hudler Petra; Košir Rok; Juvan Peter
  Book of abstracts
  2015
 35. Rozman Damjana
  The 10[sub]th anniversary of Centre for functional genomics and Bio-chips
  2015
 36. Dovč Peter; Ogorevc Jernej; Prpar Mihevc Sonja; Kunej Tanja; Čeh Eva
  Functional genomics in mammary gland biology
  2015
 37. Zakotnik Branko
  Bolniku prilagojeno zdravljenje
  2015
 38. Dolžan Vita
  Nutrigenomika in nutriepigenomika ter nosečnost
  [Nutrigenomics and nutriepigenomics and pregnancy]
  2015
 39. Gabor Urška; Potočnik Uroš; Skok Pavel
  Povezava polimorfizmov in izražanja izbranih genov z odzivom na zdravljenje bolnikov s Crohnovo boleznijo z adalimumabom
  2014
 40. Obradović Marko
  Farmakoekonomika v povezavi s farmakogenomiko
  [Pharmacoeconomic aspects of pharmacogenomics]
  2011
 41. Milek Miha
  Z nutrigenetiko do hrane po meri
  [With nutrigenetics towards personalized nutrition]
  2011
 42. Plebani Mario; Zambon Carlo Federico
  Pharmacogenetics
  2011
 43. Ferk Polonca
  Farmakogenomika selektivnih zaviralcev privzema serotonina
  [Pharmacogenomics of selective serotonin reuptake inhibitors]
  2010
 44. Berce Vojko; Potočnik Uroš
  Farmakogenomika v zdravljenju astme
  2008
 45. Skalicky Marjan
  Ljubezen gre skozi želodec; kaj pa po drugih poteh?
  2011
 46. Štrukelj Borut
  Biološka zdravila pri multipli sklerozi
  [Biological medicinal products in the treatment of multiple sclerosis]
  2015
 47. Marc Janja
  Farmakogenomika - nova možnost za varnejše in učinkovitejše zdravljenje
  2011
 48. Aguilera Margarita; Jiménez-Pranteda María Luján; Jenko Barbara; Jiménez Verónica; Cañadas Garre Marisa
  Pharmacogenomics and gut microbiota biomarkers in obesity
  2013
 49. Posters' abstracts
  2014
 50. Potočnik Uroš
  Genetika in farmakogenomika kompleksnih bolezni
  2014
 51. Košir Rok; Juvan Peter; Prosenc Uršula; Juvan Peter
  From arrays and sequencing to understanding diseases
  2014
 52. Ramšak Andreja; Potočnik Uroš; Dovč Peter; Javornik Branka; Kunej Tanja; Meglič Vladimir; Pallavicini Alberto; Potočnik Uroš; Žgur-Bertok Darja; Dolžan Vita; Ravnik-Glavač Metka; Čemažar Maja
  Proceedings
  2014
 53. Stres Blaž; Murovec Boštjan
  Vpliv globine sekvenciranja in izbire genskih regij na rezultate globokega sekvenciranja
  2014
 54. Mrak Vesna; Gorjanc Gregor
  Use of glasso method to penalize small relationships in genomic prediction
  2014
 55. Marc Janja
  Farmakogenomika - nov pristop v zdravljenju
  2012
 56. Mlinarič-Raščan Irena
  Pharmacogenomic approaches in novel drug discovery
  [Farmakogenomika v procesu razvoja novih zdravil]
  2006
 57. Hobor Sebastijan; Kunej Tanja; Dovč Peter
  Genetic variations of the horse kappa casein gene (CSN3) and comparative genomics approach to study conserved regions
  [Genetska variabilnost kapa kazeinskega gena (CSN3) pri konju in pristop primerjalne genomike za študij ohranjenih področij]
  2006
 58. Marc Janja; Kristl Albin
  Drug transporters and imatinib pharmacogenomics
  2011
 59. Debeljak Nataša; Horvat Simon; Juvan Peter; Kunej Tanja; Petrovič Uroš; Režen Tadeja
  Funkcijska genomika
  2014
 60. Žgur-Bertok Darja; Accetto Tomaž
  Mikrobna genetika in genomika
  [Microbial genetics and genomics]
  2013
 61. Zrimec Jan; Kopinč Rok; Rijavec Tomaž; Zrimec Tatjana; Lapanje Aleš
  Band smearing of PCR amplified bacterial 16S rRNA genes
  2013
 62. Lah Ljerka; Hsiang Tom; Breuil Colette; Bohlmann Joerg; Komel Radovan
  Comparative genomics of Ceratocystis polonica and Ophiostoma bicolor, two bark beetle-associated pathogenic fungi
  2013
 63. Santana Ortega Ana T.
  Book of abstracts
  2012
 64. Merčun Nuša; Prezelj Neža
  Farmakogenomika pri zdravljenju Crohnove bolezni z adalimumabom
  2011
 65. Faganel-Kotnik Barbara; Grabnar Iztok; Dolžan Vita; Jazbec Janez
  Pomen določanja polimorfizma v genu za SLC19A1 pri zdravljenju akutne limfoblastne levkemije z metotreksatom v visokem odmerku pri otrocih
  2011
 66. Dolžan Vita
  Od farmakogenetike do osebnostne medicine
  2011
 67. Mlinarič-Raščan Irena
  Farmakogenomika
  2010
 68. Janežič Kristina; Erčulj Nina; Dolžan Vita
  Bioinformatski pristop k izbiri tarčnih SNP v genu za RRM1 in možnosti uporabe genetskega testiranja RRM1 v medicini
  2011
 69. Kokalj-Vokač Nadja
  Nove tehnologije določajo smernice postnatalne citogenetske diagnostike
  2011
 70. Zagradišnik Boris
  Vloga naprednih tehnologij v prenatalni diagnostiki
  2011
 71. Potočnik Uroš; Repnik Katja
  Osebna genetika in farmakogenomika kronične vnetne črevesne bolezni
  2011
 72. Berce Vojko; Perin Petra; Repnik Katja; Potočnik Uroš
  Osebna genetika in farmakogenomika astme
  2011
 73. Stoka Veronika; Turk Vito
  Strukturna in funkcijska mreža kot orodje za razvoj učinkovitejših pristopov vosebni terapiji
  2011
 74. Goričar Katja; Erčulj Nina; Dolžan Vita
  Genetska variabilnost v poti popravljanja DNA s homologno rekombinacijo v slovenski populaciji in možnosti uporabe v onkologiji
  2011
 75. Erčulj Nina; Faganel-Kotnik Barbara; Debeljak Maruša; Jazbec Janez; Dolžan Vita
  Vpliv polimorfizmov v folatni poti na učinkovitost in toksičnost metotreksata pri otrocih z akutno limblastno levkemijo
  2011
 76. Kotze MJ; Van Velden DP; Kidd M; Marnewick J; Košir Rok; Španinger Klemen; Videtič-Paska Alja
  Uporaba multi-genskega kardiovaskularnega testa na bolnikih z metabolnim sindromom
  2011
 77. Lovrečić Luca; Teran Nataša
  Osebna genomika med medicinsko uporabo in komercializacijo. Zbornik povzetkov 3. simpozij slovenske medicinske genetike; 2011 apr 8; Ljubljana
  [Personalized genomics - between clinical application and commercialization. 3rd Slovene medical genetics symposium; 2011 Apr 8; Ljubljana]
  2011
 78. Mičetić-Turk Dušanka; Šikić-Pogačar Maja
  Prehranska modulacija imunske funkcije in nutrigenomika
  [Nutritional modulation of immune function and nutrigenomics]
  2010
 79. Poklar Vatovec Tamara; Bizjak Mojca; Jenko-Pražnikar Zala
  Nutrigenomika: interakcija med genskimi polimorfizmi in sestavinami hrane
  [Nutrigenomics: interaction between certain genetic polymorphisms and a diet]
  2010
 80. Ferk Polonca; Leskošek Branimir
  Farmakogenomika in informacijski izzivi
  [Pharmacogenomics and informatical challenges]
  2008
 81. van Delft Joost HM; Kleinjans Jos CS
  Predictive toxicogenomics for cancer risk assessment
  [Napovedna toksikogenomika in ocena tveganja za nastanek raka]
  2007
 82. Komel Radovan
  Funkcijska genomika in sistemska biologija
  2005
 83. Petrovič Danijel; Peterlin Borut
  Genetski (DNA) označevalci za koronarno bolezen
  2004
 84. Rozman Tanja; Štrancar Katja; Kozjek Franc
  Farmakogenomika in razvoj novih zdravil
  [Pharmacogenomics and drug development]
  2002New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics