biomedicina slovenica


"Genomika" : 77

 1. Piko Nejc; Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Radovan
  Atherosclerosis, epigenetic modifications, and arterial stiffness
  [Ateroskleroza, epigenetske spremembe in togost arterij]
  2017
 2. Starčič Erjavec Marjanca
  Proceedings
  2017
 3. Alič Špela; Naglič Tina; Tušek-Žnidarič Magda; Gijsegem Frédérique van; Pédron Jacques; Peterka Matjaž; Ravnikar Maja; Dreo Tanja
  Glavni povzročitelj bolezni mehkih gnilob orhidej predstavlja potencialna nova vrsta iz rodu Dickeya
  2017
 4. Dolžan Vita; Goričar Katja; Redenšek Sara; Blagus Tanja
  Implementing enabling tools for preemptive pharmacogenomics testing within the Ubiquitous Pharmacogenomics Project
  2017
 5. Potočnik Uroš; Repnik Katja; Ramšak Andreja
  Proceedings
  2016
 6. Grašič-Kuhar Cvetka
  Vloga farmakogenomike pri izbiri personalizirane terapije raka
  2016
 7. Dolinšek Jernej; Frankič Milena; Gregorič Kumperščak Hojka; Krebs Andreja; Marčun-Varda Nataša; Miksić Mirjana
  Bolezni in simptomi otrok kot odraz slabega družinskega ravnotežja
  Genetika v pediatriji
  Zastrupitve pri otrocih
  2013
 8. Berce Vojko; Homšak Matjaž; Tomazin Maja; Pinto Kozmus Carina; Potočnik Uroš
  Genetika in farmakogenomika astme ter vpliv gena ORMDL3 na učinek inhalacijskih kortikosteroidov
  [Genetics and pharmacogenomics of asthma and the influence of the ORMDL3 gene on the effect of inhaled corticosteroids]
  2013
 9. Blagotinšek Kaja; Rozman Damjana
  Targeting signalling pathways in hepatocellular carcinoma
  2016
 10. Urlep Žiga; Juvan Peter
  Book of abstracts
  2016
 11. Rozman Damjana; Leskošek Branimir
  Launch of ELIXIR Slovenia and 11th Symposium of Centre for Functional Genomics and Bio - Chips
  2016
 12. Štajdohar Katja; Accetto Tomaž; Gasparič Aleš
  Uporaba bioinformatike za razvoj metode identifikacije bakterije Bacillus subtilis KBL 001 v probiotičnih izdelkih
  [Using bioinformatics for the development of method for identification of Bacillus subtilis KBL 001 in probiotic products]
  2016
 13. Kumuthini Judit; Mbiyavanga Mamana; Chimusa Emile; Pathak Jyotishman; Somervuo Panu; Schaik Ron H. N. van; Dolžan Vita; Mizzi Clint; Kalideen Kusha; Ramesar Raj S; Maček Milan; Patrinos George P.; Squassina Alessio
  Minimum information required for a DMET experiment reporting
  2016
 14. Dolžan Vita
  Book of abstracts
  2016
 15. Abstracts of papers presented at the EMBL conference: cancer genomics, Heidelberg, Germany, 3 - 5 Nov 2013
  2013
 16. Esih Katarina; Goričar Katja; Dolžan Vita; Rener-Primec Zvonka
  Antioxidant enzyme polymorphisms and sequelae neonatal hypoxic-ischaemic brain injury
  2016
 17. Esih Katarina; Dolžan Vita
  Genetic markers in Alzheimer's disease
  2016
 18. Dolžan Vita
  Preemptive testing in pharmacogenomics
  2016
 19. Dolžan Vita; Goričar Katja
  Dear colleagues
  2016
 20. Koder Silvo; Ferkolj Ivan; Potočnik Uroš
  Farmakogenomski označevalci za zdravljenje Crohnove bolezni z monoklonskimi protitelesi za inhibicijo TNF alfa
  2008
 21. Šilc Tinkara; Vočanec Danijela; Pajič Tadej; Fink Martina; Preložnik-Zupan Irena; Černelč Peter; Komel Radovan; Kunej Tanja; Debeljak Nataša
  Familial erythrocytosis
  2015
 22. Zorc Minja; Kunej Tanja
  Integromics; a web platform for integration and prioritization of genomics data
  2015
 23. Rozman Damjana
  A functional genomics approach to understand pathological features of disrupted cholesterol synthesis in the Cyp51 liver knockout mice
  2015
 24. Čokolič Miro; Komadina Radko; Pečovnik-Balon Breda; Zavratnik Andrej
  Monografija IV. osteoloških dnevov z mednarodno udeležbo
  2013
 25. Berce Vojko; Perin Petra; Repnik Katja; Potočnik Uroš
  Osebna genetika in farmakogenomika astme
  2011
 26. Ostanek Barbara; Marc Janja
  Vloga farmakogenomike v posamezniku prilagojenem zdravljenju osteoporoze
  [The role of pharmacogenomics in personalised treatment of osteoporosis]
  2013
 27. Ačimovič Jure; Hudler Petra; Košir Rok; Juvan Peter
  Book of abstracts
  2015
 28. Rozman Damjana
  The 10[sub]th anniversary of Centre for functional genomics and Bio-chips
  2015
 29. Dovč Peter; Ogorevc Jernej; Prpar Mihevc Sonja; Kunej Tanja; Čeh Eva
  Functional genomics in mammary gland biology
  2015
 30. Zakotnik Branko
  Bolniku prilagojeno zdravljenje
  2015
 31. Dolžan Vita
  Nutrigenomika in nutriepigenomika ter nosečnost
  [Nutrigenomics and nutriepigenomics and pregnancy]
  2015
 32. Gabor Urška; Potočnik Uroš; Skok Pavel
  Povezava polimorfizmov in izražanja izbranih genov z odzivom na zdravljenje bolnikov s Crohnovo boleznijo z adalimumabom
  2014
 33. Obradović Marko
  Farmakoekonomika v povezavi s farmakogenomiko
  [Pharmacoeconomic aspects of pharmacogenomics]
  2011
 34. Milek Miha
  Z nutrigenetiko do hrane po meri
  [With nutrigenetics towards personalized nutrition]
  2011
 35. Plebani Mario; Zambon Carlo Federico
  Pharmacogenetics
  2011
 36. Ferk Polonca
  Farmakogenomika selektivnih zaviralcev privzema serotonina
  [Pharmacogenomics of selective serotonin reuptake inhibitors]
  2010
 37. Berce Vojko; Potočnik Uroš
  Farmakogenomika v zdravljenju astme
  2008
 38. Skalicky Marjan
  Ljubezen gre skozi želodec; kaj pa po drugih poteh?
  2011
 39. Štrukelj Borut
  Biološka zdravila pri multipli sklerozi
  [Biological medicinal products in the treatment of multiple sclerosis]
  2015
 40. Marc Janja
  Farmakogenomika - nova možnost za varnejše in učinkovitejše zdravljenje
  2011
 41. Aguilera Margarita; Jiménez-Pranteda María Luján; Jenko Barbara; Jiménez Verónica; Cañadas Garre Marisa
  Pharmacogenomics and gut microbiota biomarkers in obesity
  2013
 42. Posters' abstracts
  2014
 43. Potočnik Uroš
  Genetika in farmakogenomika kompleksnih bolezni
  2014
 44. Košir Rok; Juvan Peter; Prosenc Uršula; Juvan Peter
  From arrays and sequencing to understanding diseases
  2014
 45. Ramšak Andreja; Potočnik Uroš; Dovč Peter; Javornik Branka; Kunej Tanja; Meglič Vladimir; Pallavicini Alberto; Potočnik Uroš; Žgur-Bertok Darja; Dolžan Vita; Ravnik-Glavač Metka; Čemažar Maja
  Proceedings
  2014
 46. Stres Blaž; Murovec Boštjan
  Vpliv globine sekvenciranja in izbire genskih regij na rezultate globokega sekvenciranja
  2014
 47. Mrak Vesna; Gorjanc Gregor
  Use of glasso method to penalize small relationships in genomic prediction
  2014
 48. Marc Janja
  Farmakogenomika - nov pristop v zdravljenju
  2012
 49. Mlinarič-Raščan Irena
  Pharmacogenomic approaches in novel drug discovery
  [Farmakogenomika v procesu razvoja novih zdravil]
  2006
 50. Hobor Sebastijan; Kunej Tanja; Dovč Peter
  Genetic variations of the horse kappa casein gene (CSN3) and comparative genomics approach to study conserved regions
  [Genetska variabilnost kapa kazeinskega gena (CSN3) pri konju in pristop primerjalne genomike za študij ohranjenih področij]
  2006
 51. Marc Janja; Kristl Albin
  Drug transporters and imatinib pharmacogenomics
  2011
 52. Debeljak Nataša; Horvat Simon; Juvan Peter; Kunej Tanja; Petrovič Uroš; Režen Tadeja
  Funkcijska genomika
  2014
 53. Žgur-Bertok Darja; Accetto Tomaž
  Mikrobna genetika in genomika
  [Microbial genetics and genomics]
  2013
 54. Zrimec Jan; Kopinč Rok; Rijavec Tomaž; Zrimec Tatjana; Lapanje Aleš
  Band smearing of PCR amplified bacterial 16S rRNA genes
  2013
 55. Lah Ljerka; Hsiang Tom; Breuil Colette; Bohlmann Joerg; Komel Radovan
  Comparative genomics of Ceratocystis polonica and Ophiostoma bicolor, two bark beetle-associated pathogenic fungi
  2013
 56. Santana Ortega Ana T.
  Book of abstracts
  2012
 57. Merčun Nuša; Prezelj Neža
  Farmakogenomika pri zdravljenju Crohnove bolezni z adalimumabom
  2011
 58. Faganel-Kotnik Barbara; Grabnar Iztok; Dolžan Vita; Jazbec Janez
  Pomen določanja polimorfizma v genu za SLC19A1 pri zdravljenju akutne limfoblastne levkemije z metotreksatom v visokem odmerku pri otrocih
  2011
 59. Dolžan Vita
  Od farmakogenetike do osebnostne medicine
  2011
 60. Mlinarič-Raščan Irena
  Farmakogenomika
  2010
 61. Janežič Kristina; Erčulj Nina; Dolžan Vita
  Bioinformatski pristop k izbiri tarčnih SNP v genu za RRM1 in možnosti uporabe genetskega testiranja RRM1 v medicini
  2011
 62. Kokalj-Vokač Nadja
  Nove tehnologije določajo smernice postnatalne citogenetske diagnostike
  2011
 63. Zagradišnik Boris
  Vloga naprednih tehnologij v prenatalni diagnostiki
  2011
 64. Potočnik Uroš; Repnik Katja
  Osebna genetika in farmakogenomika kronične vnetne črevesne bolezni
  2011
 65. Berce Vojko; Perin Petra; Repnik Katja; Potočnik Uroš
  Osebna genetika in farmakogenomika astme
  2011
 66. Stoka Veronika; Turk Vito
  Strukturna in funkcijska mreža kot orodje za razvoj učinkovitejših pristopov vosebni terapiji
  2011
 67. Goričar Katja; Erčulj Nina; Dolžan Vita
  Genetska variabilnost v poti popravljanja DNA s homologno rekombinacijo v slovenski populaciji in možnosti uporabe v onkologiji
  2011
 68. Erčulj Nina; Faganel-Kotnik Barbara; Debeljak Maruša; Jazbec Janez; Dolžan Vita
  Vpliv polimorfizmov v folatni poti na učinkovitost in toksičnost metotreksata pri otrocih z akutno limblastno levkemijo
  2011
 69. Kotze MJ; Van Velden DP; Kidd M; Marnewick J; Košir Rok; Španinger Klemen; Videtič-Paska Alja
  Uporaba multi-genskega kardiovaskularnega testa na bolnikih z metabolnim sindromom
  2011
 70. Lovrečić Luca; Teran Nataša
  Osebna genomika med medicinsko uporabo in komercializacijo. Zbornik povzetkov 3. simpozij slovenske medicinske genetike; 2011 apr 8; Ljubljana
  [Personalized genomics - between clinical application and commercialization. 3rd Slovene medical genetics symposium; 2011 Apr 8; Ljubljana]
  2011
 71. Mičetić-Turk Dušanka; Šikić-Pogačar Maja
  Prehranska modulacija imunske funkcije in nutrigenomika
  [Nutritional modulation of immune function and nutrigenomics]
  2010
 72. Poklar Vatovec Tamara; Bizjak Mojca; Jenko-Pražnikar Zala
  Nutrigenomika: interakcija med genskimi polimorfizmi in sestavinami hrane
  [Nutrigenomics: interaction between certain genetic polymorphisms and a diet]
  2010
 73. Ferk Polonca; Leskošek Branimir
  Farmakogenomika in informacijski izzivi
  [Pharmacogenomics and informatical challenges]
  2008
 74. van Delft Joost HM; Kleinjans Jos CS
  Predictive toxicogenomics for cancer risk assessment
  [Napovedna toksikogenomika in ocena tveganja za nastanek raka]
  2007
 75. Komel Radovan
  Funkcijska genomika in sistemska biologija
  2005
 76. Petrovič Danijel; Peterlin Borut
  Genetski (DNA) označevalci za koronarno bolezen
  2004
 77. Rozman Tanja; Štrancar Katja; Kozjek Franc
  Farmakogenomika in razvoj novih zdravil
  [Pharmacogenomics and drug development]
  2002New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics