biomedicina slovenica


"Germinoma" : 27

 1. Roš-Opaškar Tanja; Škrbinc Breda; Jereb Simona; Žgur Tomaž
  Cerebral venous sinus thrombosis in a patient with metastatic germ cell tumor
  2010
 2. Škrbinc Breda
  Germ-cell tumors
  2010
 3. Perić Barbara; Pohar-Marinšek Živa; Škrbinc Breda; Marolt-Mušič Maja; Žagar Ivana; Hočevar Marko
  Paragangliom kot zasevek
  2012
 4. Trama A; Mallone S; Nicolai N; Necchi A; Schaapveld M; Gietema J; Znaor A; Ardanz E; Berrino F; Primic-Žakelj Maja
  Burden of testicular, paratesticular and extragonadal germ cell tumours in Europe
  2012
 5. Strojan Primož; Zadravec-Zaletel Lorna; Anžič Jožica; Korenjak Roman; Jereb Berta
  The role of radiotherapy in the treatment of childhood intracranial germinoma: long-term survival and late effects
  2006
 6. Škof Erik; Grašič-Kuhar Cvetka; Zakotnik Branko; Cerar Olga
  Zdravljenje malignih germinalnih tumorjev pri ženskah: naše izkušnje
  2007
 7. Škof E; Grašič-Kuhar C; Cerar O; Zakotnik B
  Survival and fertility of patients with malignant ovarian germ cell tumours
  2004
 8. Pohar-Marinšek Živa
  Citopatologija v diagnostiki tumorjev otroške dobe
  2004
 9. Oosterhuis Wolter J; Looijenga Leendert HJ
  Molecular biology of testicular germ cell tumours
  2003
 10. Sesterhenn Isabell A
  Prostate and testis tumours
  2003
 11. Mooney Eoghan E
  Ovary - non-epithelial tumours
  2003
 12. Berkmen Ferhat
  Malignant lymphomas of the testis
  [Maligni limfom testisov]
  2003
 13. Koren Aleš
  Bifocal primary intracranial germinoma in a child. Case report
  [Bifokalni primarni intrakranialni germinom pri otroku. Prikaz primera]
  2001
 14. Mali P; Jazbec J; Župančič N; Zadravec-Zaletel L
  Primary germ cell tumours of the CNS
  2000
 15. Brecelj Jelka; Stirn-Kranjc Branka; Škrbec Miha
  Visual electrophysiology in children with tumours affecting the visual pathway
  2000
 16. Berkmen Ferhart; Peker Ahmet Fuat; Basay Sinan; Ayyildiz Ali; Arik Ali Ihsan
  Synchronous and metachronous bilateral germ cell tumours of the testis
  [Sinhroni in metahroni bilateralni germinalni tumorji testisov]
  2000
 17. Zakotnik Branko
  Zdravljenje solidnih tumorjev odraslih z zelo velikimi odmerki citostatikov
  1999
 18. Zakotnik Branko; Pajk Bojana; Pretnar Jože
  Zdravljenje solidnih tumorjev odraslih z zelo velikimi odmerki citostatikov in avtologno presaditvijo krvotvornih matičnih celic
  [High dose chemotherapy with autologous peripheral blood stem cell support in solid tumours in adults]
  1998
 19. Strojan P; Popović M; Petrič-Grabnar G; Župančič N; Jereb B
  Two unusual recurrences of intracranial germinoma
  1996
 20. Strojan Primož; Popović Mara; Petrič-Grabnar Gabrijela; Župančič Neža; Jereb Berta
  Risk for recurrence of intracranial germinoma
  1996
 21. Jereb B; Korenjak R; Kržišnik C; Petrič-Grabnar G; Zadravec-Zaletel L; Anžič J; Stare J
  Late sequelae in children treated for brain tumors and leukemia
  1994
 22. Clemm Ch
  Recent strategies in the treatment of malignant germ cell tumour
  1992
 23. Clemm C; Salat C; Ehrhart H; Wilmanns W
  Treatment of the malignant germ cell tumor
  1990
 24. Jereb B; Župančič N; Petrič J
  Intracranial germinoma: report of seven cases
  1990
 25. Kovač V; Umek B; Marolt F; Škrk J; Reš P; Kuhelj J
  The influence of radiotherapy on spermatogenesis in patients with testicular seminoma in relation to protection from scattered radiation
  1990
 26. Fetih A; Rakar S; Čavič M
  Malignant ovarian tumors in childhood and adolescence
  1988
 27. Fras PA
  Redki ginekološki tumorji
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics