biomedicina slovenica


"Gibanje" : 404

 1. Arnejšek Lev; Kasumović Benjamina
  Zajtrkovanje in gibanje osnovnošolskih otrok v Tržiški regiji
  [Breakfast and physical activity among elementary school children in Tržič]
  2017
 2. Vauhnik Renata; Matjaž Rok; Rugelj Darja
  Vpliv vadbe na vibracijski plošči na izboljšanje ravnotežja pri preiskovancu v obdobju pozne rehabilitacije po izpahu kolenskega sklepa - študija primera
  [Influence of whole body vibration workout on balance in later phase of rehabilitation after knee dislocation - case study]
  2017
 3. Krenčan Jernej
  Šolski projekti kot priložnost za izboljšanje zdravega načina življenja mladih
  [School projects as an opportunity to improve a helathy lifestyle of teenagers]
  2016
 4. Puh Urška; Vovk Andrej; Šuput Dušan
  Cognitive load during simple and complex motor tasks in acute stage after stroke
  2006
 5. Računica Karolina; Zurc Joca
  Gibalna aktivnost pri ženskah, starejših od 60 let
  [Physical activity in women aged 60 years or over]
  2016
 6. Rakuša Martin; Koritnik Blaž; Battaglini Piero Paolo
  Nevrofiziološki vpogled v upravljanje seganja pri človeku
  2016
 7. Rugelj Darja; Iglič Aleš; Gomišček Gregor
  Zbornik predavanj
  2008
 8. E. L. Metka
  Najzanesljivejša zaščita je izogibanje soncu
  2011
 9. Rugelj Darja; Sevšek France
  Vpliv postavitve bremena na gibanje telesnega težišča
  2008
 10. Špindler Zdenka
  Pravilna uporaba zaščitnih sredstev za zaščito proti soncu
  2009
 11. Rotovnik-Kozjek Nada
  Preženimo raka z gibanjem
  2015
 12. Reljič Milan
  Postopki zunajtelesne oploditve v naravnem ciklusu in gibanje serumskih vrednosti estradiola
  2008
 13. Rotovnik-Kozjek Nada
  Kaj naj je aktiven starostnik?
  [Nutrition for physically active older person]
  2016
 14. Hlebš Sonja; Dolinščak Tadeja; Puh Urška
  Takojšnji učinki masaže stopala na statično ravnotežje pri zdravih mladih preiskovancih
  [The immediate effects of foot massage on static balance in young health subjects]
  2015
 15. Palma Polona; Sušec Barbara; Puh Urška
  Zanesljivost meritev občutka za položaj zgornjega skočnega sklepa v odprti kinetični verigi
  [Reliability of the talocrural joint position sense measurement in the open kinetic chain]
  2015
 16. Hrovatin Brigita; Jakovljević Miroljub; Puh Urška
  Pojavnost padcev pri pacientih po možganski kapi, ki živijo v skupnosti
  [Falls prevalence in patients residing in the community after stroke]
  2015
 17. Weber Daša; Strojnik Vojko; Rugelj Darja
  Vpliv utrujenosti hrbtnih mišic na gibanje središča pritiska pri skupini mlajših in starejših preiskovancev
  [The effect of back muscle fatigue on postural sway in a group of young and elderly subjects]
  2015
 18. Petrič Maja; Vauhnik Renata; Jakovljević Miroljub
  Vpliv redne vadbe hatha joge na gibljivost - pilotna študija
  [The impact of regular hatha yoga practice on flexibility - a pilot study]
  2015
 19. Panič Saša; Jakovljević Miroljub; Vauhnik Renata
  Poškodbe košarkašic prve slovenske lige
  [Injuries of female basketball players in slovenian premier league]
  2015
 20. Grapar Žargi Tina; Drobnič Matej; Koder Jadran; Stražar Klemen; Kacin Alan
  Učinki predoperativne priprave z ishemično vadbo na atrofijo mišice kvadriceps femoris po rekonstrukciji sprednje križne vezi
  [The effects of preconditioning with ischemic exercise on quadriceps femoris muscle atrophy following anterior cruciate ligament reconstruction]
  2015
 21. Ipavec Matej; Grapar Žargi Tina; Jelenc Jure; Kacin Alan
  Učinki standardne cilindrične manšete in prototipa manšete z asimetrično razporeditvijo tlaka na oksigenacijo in aktivacijo mišice kvadriceps femoris
  [Effects of standard cylindrical tourniquet and asymmetrical countoured tourniquet on oxygenation and activation of quadriceps femoris muscle]
  2015
 22. Vauhnik Renata; Pohar Perme Maja; Barcellona Massimo G.; Morrissey Matthew Charles; Sevšek France; Rugelj Darja
  Učinki ponavljajočega se pasivnega posteroanteriornega obremenjevanja kolena na anteriorno laksnost kolenskega sklepa
  [Effect of repeated knee posteroanterior passive loading on knee anterior laxity]
  2015
 23. Šćepanović Darija
  Fizioterapevtska obravnava pri disfunkciji odvajanja blata
  [Physiotherapy treatment in bowel dysfunction]
  2015
 24. Ribnikar Nina; Šćepanović Darija; Verdenik Ivan; Žgur Lidija
  Učinkovitost medeničnega pasu in fizioterapevtskih nasvetov pri nosečnicah z bolečino v medeničnem obroču
  [Effect of pelvic belt and physiotherapy advice on pain in pregnant women with pelvic girdle pain]
  2015
 25. Zupanič Saša; Šćepanović Darija; Globevnik Velikonja Vislava
  Vpliv sprostitvenih metod na psiho-fiziološko stanje zdravih nosečnic in nosečnic z visokim tveganjem
  [Relaxation methods impact on psycho-physiological state in healthy and high-risk pregnant women]
  2015
 26. Backović Juričan Andrea; Šćepanović Darija; Knific Tjaša; Jakovljević Miroljub
  Krepitev zdravja s promocijo zdravja in preventivo v fizioterapiji
  [Enhancing health through health promotion and prevention in physiotherapy]
  2015
 27. Rotovnik-Kozjek Nada
  Poli tabletka
  2016
 28. Capela Nicole A.; Lemaire Edward D.; Baddour Natalie; Rudolf Marko; Goljar Nika; Burger Helena
  Evaluation of a smartphone human activity recognition application with able-bodied and stroke participants
  2016
 29. Dovč Petra; Malešič Polona
  Uporaba Flexi-bara v fizioterapiji
  [Use of Flexi-bar in physiotherapy]
  2015
 30. Povše Maja; Dolinšek Irena
  Terapija s pomočjo psov pri nevroloških pacientih
  [Dog-assisted therapy in neurological patients]
  2015
 31. Hiter Mateja; Rugelj Darja
  Krepitev mišic z elektrostimulacijo za izboljšanje funkcije pri osebah z okvaro zgornjega motoričnega nevrona
  [Strengthening of muscle with electrical stimulation to improve function in persons with spinal cord injury]
  2015
 32. Sonc Marjana; Zupanc Urška
  Terapija z ogledalom pri pacientu s fantomsko bolečino po amputaciji - poročilo o primeru
  [Mirror therapy in a patient with the phantom limb pain - case report]
  2015
 33. Kokalj Uršula; Jakovljević Miroljub
  Funkcijska zmogljivost hospitaliziranih starejših oseb
  [Functional ability of hospitalized elderly persons]
  2015
 34. Bajuk Slavica; Naglič Nada; Kokalj Sonja; Ocepek Julija; Fatur-Videtič Andrejka
  Zdravje na delovnem mestu
  [Health in the work place]
  2015
 35. Klar Nuša
  Šestminutni test hoje v bazenu pri obravnavi pacientov s kronično razširjeno nerakavo bolečino na URI-Soča - poročilo o primeru
  [Six-minute walk test in a swimming pool in a trial of patients with chronic widespread non-cancer pain in URI-Soča - case report]
  2015
 36. Jemec Štukl Irena
  Funkcionalni izid po dorzalni rizotomiji in fizioterapiji pri deklici s cerebralno paralizo - študija primera
  [Functional outcome following dorsal rhizotomy and physiotherapy in a girl with cerebral palsy - single case study]
  2015
 37. Tovornik Nataša; Bizovičar Nataša; Košir Katarina
  Učinki električne stimulacije z mrežno rokavico na funkcijo zgornjega uda pri pacientu po operaciji možganskega tumorja - poročilo o primeru
  [Effects of mesh-glove electrical stimulation on the upper limb function in a patient after brain tumor operation - case report]
  2015
 38. Behrić Edita; Špoljar Janez
  Vpliv vadbe hoje na sistemu lokomat na zmanjšanje mišičnega tonusa pri pacientki s popolno okvaro hrbtenjače - poročilo o primeru
  [The effects of gait training using the lokomat system on reducing muscle tone in a patient with complete spinal cord injury - case report]
  2015
 39. Groleger Katja; Vidmar Gaj
  Kako starši in strokovni delavci vidijo postopke oskrbe kronično bolnih otrok v programih zdravljenja in rehabilitacije
  [Processes of care for chronically disabled children]
  2015
 40. Špoljar Janez; Erjavec Tatjana; Obreza Pavla; Vipavec Branka; Šavrin Rajmond
  Vpliv vadbe hoje na lokomatu na srčni utrip in porabo kisika pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače
  [Influence of gait training using lokomat on heart rate and oxygen uptake in patients with incomplete spinal cord injury]
  2015
 41. Freitag Tina; Bizovičar Nataša; Stanonik Irena
  Vpliv vadbe v napravi e-go na izboljšanje ravnotežja in hoje pri pacientu po možganski kapi - poročilo o primeru
  [Effect of the e-go device on the recovery of balance and gait in a hemiparetic stroke patient - case report]
  2015
 42. Zupanc Aleksander
  Uporaba elastičnega lepilnega traku pri brazgotini - poročilo o primeru
  [Application of kinesiotape by scar - a case report]
  2015
 43. Puh Urška; Zupanc Aleksander; Hlebš Sonja
  Visokokakovostna fizioterapija - kaj je to?
  [High quality physiotherapy - what is this?]
  2015
 44. Rotovnik-Kozjek Nada
  Fizioterapija in prehrana, nov izziv za stroko
  [Physiotherapy and diet, a new challenge for the profession]
  2015
 45. Vauhnik Renata; Gaber Gabriela; Hlebš Sonja; Jakovljević Miroljub; Kovačič Tine; Šćepanović Darija; Puh Urška; Palma Polona
  Fizioterapija - gibanje za zdravje vseh
  [Physiotherapy - movement for health]
  2015
 46. Kolar Stanislava
  Gibanje in Bownova terapija
  2009
 47. Turk Zmago
  Gibanje je vir zdravja in zdravje je vir gibanja
  2009
 48. But Hadžić Jasna
  Vadba in rak - koliko gibanja je zdravo?
  2015
 49. Marčun-Varda Nataša
  Vloga vitamina D pri otrocih
  [The role of vitamin D in children]
  2013
 50. Rugelj Darja; Sevšek France
  Vpliv kognitivne naloge na gibanje središča pritiska med mirno stojo
  2010
 51. Rugelj Darja; Strojnik Vojko
  Značilnosti gibanja središča pritiska pri dosegu naprej na višini enega metra
  2010
 52. Puh Urška
  Okrevanje motorične skorje in povezanost z gibanjem zgornjega uda v zgodnjem obdobju po možganski kapi
  2010
 53. Vauhnik Renata
  Gibanje in obseg gibljivosti hrbtenice med hojo, pri predklonu in vstajanju iz sedečega položaja pri zdravih osebah, starih 60 let in več
  2010
 54. Zupanc Aleksander
  Človeško telo je ustvarjeno za gibanje
  2008
 55. Vidnar Nataša
  Redna telesna dejavnost podaljšuje in dviga kvaliteto življenja
  [Regular physical activities extendand rise the quality of life]
  2011
 56. Skalicky Marjan
  Ljubezen gre skozi želodec; kaj pa po drugih poteh?
  2011
 57. Blenkuš Špela; Rotovnik-Kozjek Nada; Prelc Špela
  Jej, da boš zdrav in fit
  2014
 58. Videmšek Mateja; Štihec Jože; Karpljuk Damir; Meško Maja; Gregorc Jera; Videmšek Naja
  Analiza poškodb otrok pri gibalnih dejavnostih v vrtcu
  [Analysis of injuries among children in kindergartens during physical activities]
  2014
 59. Rotovnik-Kozjek Nada
  Gibanje je zdravje
  2014
 60. Kirbiš Andrej; Tavčar Krajnc Marina; Musil Bojan
  Sociodemographic and socioeconomic inequalities in physical activity among Slovenian youth
  [Sociodemografske in socioekonomske neenakosti glede telesne dejavnosti med slovensko mladino]
  2014
 61. Jedlička Željko
  Gibanje pomeni življenje
  2007
 62. Slabe Erker Renata; Ličen Simon
  Dejavniki gibalne aktivnosti in z zdravjem povezane kakovosti življenja
  [Factors influencing leisure-time physical activity and health-related quality of life]
  2014
 63. Meolic Srečko; Buzeti Anton
  Osteoporoza
  2012
 64. Mrak Jana
  Varujmo svojo hrbtenico
  2012
 65. Pohar Perme Maja; Rachet Bernard; Estève Jacques
  Avoiding pitfalls in net survival estimation
  2014
 66. Šćepanović Darija
  Pravilno gibanje med nosečnostjo in po porodu
  2012
 67. Cecić Erpič Saša; Cah Katja; Vukelič Ljubo
  Gibanja ni nikoli dovolj
  2014
 68. Pirtošek Zvezdan; Bošnjak Dragica
  Elektroda v možganih povrne normalno gibanje
  2014
 69. Videmšek Mateja; Štihec Jože; Hadžić Vedran; Karpljuk Damir; Meško Maja; Gregorc Jera; Videmšek Naja
  Analiza življenjskega sloga žensk obolelih za osteoporozo
  2014
 70. Marzel Lidija; Mesarič Jožica; Kvas Andreja
  Uspešnost zdravstvenovzgojne delavnice Telesna dejavnost - gibanje
  [The effectiveness of health education workshops Physical activity]
  2014
 71. Rotovnik-Kozjek Nada
  Gibanje, prehrana in kronične bolezni
  2010
 72. Zupanič Slavec Zvonka
  Dr. Ivan Oražen (1869-1921) sokolski starosta in zdravnik
  [Dr. Ivan Oražen (1869-1921), head of Sokol and physician]
  2014
 73. Novaković Srdjan; Lobnik-Zorko Alenka; Železnik Neva
  Izogibanje imunskemu sistemu
  2008
 74. Rotovnik-Kozjek Nada
  Gibanje je življenje
  2011
 75. Švagelj Eva
  Integracija metode EMDR pri zdravljenju travmatiziranosti s komorbidno odvisnostjo
  2013
 76. Rotovnik-Kozjek Nada
  Športna menopavza
  2013
 77. Rotovnik-Kozjek Nada
  Tečemo tudi med kemoterapijo
  2013
 78. Mohorko Nina
  Prehrana in gibanje in nevrogeneza
  2013
 79. Bizovičar Nataša; Zidar Janez
  Z vdihom, izdihom in upogibanjem kazalca povezani potenciali pripravljenosti pri bolnikih z amiotrofično lateralno sklerozo
  2013
 80. Kacin Alan
  Preobremenitvena stanja v rami pri športnikih z značilnim gibanjem roke nad glavo
  [Shoulder overuse sindroms in overhead sports]
  2013
 81. Mičetić-Turk Dušanka; Dolinšek Jernej; Puklavec Evelin; Šikić Pogačar Maja
  Sodobne smernice prehrane dojenčkov
  [Contemporary infant nutrition guidelines]
  2012
 82. Osredkar Joško
  Učinkovine na Listi prepovedanih snovi in postopkov v športu
  2013
 83. Kajdiž Romana; Bojnec Štefan
  Gibanje cen prve ravni anatomsko-terapevtsko-kemične klasifikacije reguliranih zdravil
  [Price developments of the first level of anatomic-therapeutic-chemical classification of regulated medicines]
  2013
 84. Hentak Mojca
  Pacienti z diseminiranim plazmocitomom in njihova kakovost življenja v obdobju zdravljenja z biološkim zdravilom bortezomib
  [Patients with multiple myeloma and their quality of life during the treatment period with the biological medicinal product bortezomib]
  2013
 85. Vovk Mihaela; Korošec Barbara; Ogrin Maja; Jenko Mojca; Groleger Katja
  Analiza postopka testiranja sposobnosti bolnikov za uporabo sistema za nadomestno komunikacijo, ki omogoča vodenje računalnika z usmerjanjem pogleda
  [Analysis of a testing protocol for evaluation of patients' ability to use an eye-tracking based alternative communication system]
  2013
 86. Tesio Luigi
  Gait analysis revisited
  [Nov pogled na analizo hoje]
  2013
 87. Fidler Mis Nataša; Orel Rok
  Vegetarian diets in pregnancy, lactation, infancy and childhood
  [Vegetarijanska prehrana v času nosečnosti, dojenja, dojenčka in otroka]
  2013
 88. Celec Robert
  IV. mednarodni znanstveni posvet/konferenca Prehrana, gibanje in zdravje z osrednjim naslovom - Z več zdravja do več ustvarjalnosti
  2013
 89. Kaučič Boris Miha; Vidnar Nataša
  Telesna dejavnost starih ljudi s prekomerno telesno težo
  [Physical activity in the obese elderly]
  2013
 90. Jakovljević Miroljub
  Učinek enkrat tedenske telesne vadbe pri starejših ženskah
  [The effects of once per week physical exercise in older women]
  2013
 91. Bašič Daša; Strojnik Vojko; Rugelj Darja
  The effect of back muscle fatigue on postural sway
  [Vpliv utrujenosti hrbtnih mišic na gibanje središča pritiska]
  2013
 92. Derganc Jure; Antonny Bruno; Čopič Alenka
  Membrane bending
  2013
 93. Hentak Mojca
  Kakovost življenja z diseminiranim plazmocitomom v obdobju zdravljenja z biološkim zdravilom bortezomib
  2013
 94. Švagelj Eva
  Metoda EMDR - desenzitizacija in ponovna predelava z očesnim gibanjem
  2012
 95. Harih Metka; Kegl Barbara
  Zdravstveno - vzgojna priporočila za uspešen gibalni razvoj dojenčka na primarni ravni - včeraj in danes
  2013
 96. Kotnik Barbara
  Gibanje in kakovostno hranjenje sta pravi odgovor
  2013
 97. Petkovšek Gregorin Romana; Vidmar Gaj; Križnar Agata; Drole Simon; Prešern-Štrukelj Metka
  Izid rehabilitacije pri pacientih po obojestranski amputaciji spodnjega uda
  [Rehabilitation outcome of patients after bilateral lower limb amputation]
  2012
 98. Zajc Dejana
  Protokol z omejevanjem spodbujajoče terapije pri bolnici po nezgodni možganski poškodbi
  [Protocol of constraint-induced movement therapy for a patient after traumatic brain injury]
  2012
 99. Pirtošek Zvezdan
  Kateri deli možganov skrbijo za normalno gibanje in kaj gre narobe pei parkinsonizmu?
  2011
 100. Lombar Eva
  Najzanesljivejše je izogibanje soncu
  2011

1 101 201 301 401  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics