biomedicina slovenica


"Gliom" : 168

 1. Matjašič Alenka; Popović Mara; Matos Boštjan; Glavač Damjan
  Expression of LOC285758, a potential long non-coding biomarker, is methylation- dependent and correlates with glioma malignancy grade
  2017
 2. Komel Radovan
  GMB proteomic biomarkers identified by reverse proteomics and targeting with nanobodies
  2017
 3. Vranič Andrej; Koritnik Blaž; Markovič Božič Jasmina
  Awake craniotomy for left insular low-grade glioma removal on a patient with learning disabilities
  2017
 4. Strojnik Tadej; Duh Darja; Lah Turnšek Tamara
  Prevalence of neurotropic viruses in malignant glioma and their onco-modulatory potential
  2017
 5. Knez Miklič Maja; Bertok Sara; Avbelj Magdalena; Bratanič Nevenka
  Tumorji kromafinih celic
  [Chromaffin cell tumours]
  2015
 6. Vidak Marko; Rozman Damjana; Liović Mirjana; Komel Radovan
  Search of new glioblastoma stem cell markers by comparing microarrays data from the NCBI geo database, and experimental validation of those markers in glioma cell lines
  2016
 7. Vidak Marko; Rozman Damjana; Liović Mirjana; Komel Radovan
  Search of new glioblastoma stem cell markers by analysis of NCBI GEO datasets, and experimental validation of those markers in glioma cell lines
  2016
 8. Velnar Tomaž
  Molecular markers in oligodendrogliomas
  2016
 9. Reeves Chad
  Oligodendrogliomas (ODs)
  2016
 10. Mesti Tanja; Ocvirk Janja
  Malignant gliomas
  2016
 11. Jovchevska Ivana; Kočevar Nina; Muyldermans Serge; Kastelic Damjana; Komel Radovan
  Identification of human glioma cells protein markers using llama heavy chain antibody-derived nanobodies
  2013
 12. Jovchevska Ivana; Kočevar Nina; Kastelic Damjana; Komel Radovan
  Llama heavy-chain antibodies as means to identify protein markers for human glioma
  2013
 13. Strojnik Tadej; Røsland Gro Vatne; Sakariassen Per Oystein; Kavalar Rajko; Lah Turnšek Tamara
  Neural stem cell markers, nestin and musashi proteins, in the progression of human glioma: correlation of nestin with prognosis of patient survival
  2007
 14. Soletti Rossana C.; Alves Tercia; Vernal Javier; Tarenzi Hernán; Anderluh Gregor; Borges Helena L.; Gabilan Nelson H.; Moura Neto Vivaldo
  Inhibition of MAPK/ERK, PKC and CaMKII signaling blocks cytolysin-induced human glioma cell death
  2010
 15. Suárez Carlos; Fernández-Alvarez Verónica; Neumann Hartmut P. H.; Boedeker Carsten C.; Offergeld Christian; Rinaldo Alessandra; Strojan Primož; Ferlito Alfio
  Modern trends in the management of head and neck paragangliomas
  2015
 16. Vidak Marko; Rozman Damjana; Komel Radovan
  Effects of flavonoids from food and dietary supplements on glial and glioblastoma multiforme cells
  2015
 17. Matjašič Alenka; Tajnik Mojca; Boštjančič Emanuela; Popović Mara; Matos Boštjan; Glavač Damjan
  Long non-coding RNAs, important in brain development, are aberrantly expressed in glioma
  2015
 18. Gole Boris; Huszthy Peter C.; Popović Mara; Jeruc Jera; Ardebili Seyed Yousef; Bjerkvig Rolf; Lah Turnšek Tamara
  The regulation of cysteine cathepsins and cystatins in human gliomas
  2012
 19. Strojnik Tadej; Kavalar Rajko
  Experimental model and immunohistochemical analyses of U87 human glioblastoma cell xenografts in a chick embryo model
  2009
 20. Gole Boris; Duran Alonso Maria Beatriz; Lah Turnšek Tamara
  Protease invasiveness markers in GBM cells, U87 and CD133+ cells
  2009
 21. Mesti Tanja; Ebert Moltara Maja; Boc Marko; Reberšek Martina; Ocvirk Janja
  Bevacizumab and irinotecan in recurrent malignant glioma, a single institution experience
  2015
 22. Ocvirk Janja
  Anti-angiogenic therapy for malignant gliomas
  2009
 23. Briggs S.; Stevenson K.; Verbovšek Urška; Yin L.H.; Pilkington Geoffrey J.; Lah Turnšek Tamara; Fillmore H.L.
  Cathepsin K in an in vitro model of glioma angiogenesis
  2014
 24. Crocetti Emanuele; Primic-Žakelj Maja
  Epidemiology of glial and non-glial brain tumours in Europe
  2012
 25. Khan Zahidul; Piškur Jure
  Plant thymidine kinase 1
  2010
 26. Mesti Tanja; Ebert Moltara Maja; Boc Marko; Ocvirk Janja
  Bevacizumab after first line treatment in malignant glioma
  2011
 27. Popović Mara
  Oligodendroglioma
  [(Oligodendroglioma)]
  2013
 28. Glavan Matic; Lanišnik Boštjan; Šeruga Tomaž; Rebol Janez
  Sinonazalni paragangliom
  [Sinonasal paraganglioma]
  2012
 29. Jovčevska Ivana; Zupanec Neja; Kočevar Nina; Cesselli Daniela; Podergajs Neža; Limbäck-Stokin Clara; Myers Michael P.; Muyldermans Serge; Hassanzadeh Ghassabeh Gholamreza; Motaln Helena; Ruaro Maria Elisabetta; Bourkoula Evgenia; Lah Turnšek Tamara; Komel Radovan
  TRIM28 and [beta]-actin identified via nanobody-based reverse proteomics approach as possible human glioblastoma biomarkers
  2014
 30. Mesti Tanja; Savarin Philippe; Triba Mohamed N.; Ocvirk Janja; Banissi Claire; Carpentier Antoine F.
  Metabolic impact of anti-angiogenic agents on glioma cells
  2014
 31. Matjašič Alenka; Tajnik Mojca; Popović Mara; Matos Boštjan; Boštjančič Emanuela; Glavač Damjan
  Distinctive expression profiles of lncRNAs in glioma subtypes
  2014
 32. Matjašič Alenka; Tajnik Mojca; Popović Mara; Matos Boštjan; Boštjančič Emanuela; Glavač Damjan
  Glioma subtype-associated lncRNAs and lncRNA-related miRNAs expression patterns
  2014
 33. Perić Barbara; Pohar-Marinšek Živa; Škrbinc Breda; Marolt-Mušič Maja; Žagar Ivana; Hočevar Marko
  A patient with a painless neck tumour revealed as a carotid paraganglioma
  2014
 34. Carpentier Antoine F.; Mesti Tanja; Banissi Claire; Savarin Philippe; Triba Mohamed N.; Ocvirk Janja
  Metabolic profiling of antiangiogenic agents on glioma cells
  2014
 35. Mesti Tanja; Savarin Philippe; Triba Mohamed N.; Le Moyec Laurence; Ocvirk Tanja; Banissi Claire; Carpentier Antoine F.
  Metabolic impact of anti-angiogenic agents on U87 glioma cells
  2014
 36. Primon Monika; Lah Turnšek Tamara
  Učinek arzenovega trioksida in utišanja katepsina L ter vpliv mezenhimskih matičnih celic na celice glioblastoma
  2014
 37. Podergajs Neža; Lah Turnšek Tamara
  Vloga signalnih poti EGFR in FGFR ter novih označevalcev pri glioblastomskih matičnih celicah
  2013
 38. Suárez Carlos; Rodrigo Juan P.; Mendenhall William M.; Hamoir Marc; Silver Carl E.; Grégoire Vincent; Strojan Primož; Neumann Hartmut P. H.; Obholzer Rupert; Offergeld Christian; Langendijk Johannes A.; Rinaldo Alessandra; Ferlito Alfio
  Carotid body paragangliomas
  2014
 39. Tajnik Mojca; Glavač Damjan; Ule Jernej; Volavšek Metka
  Izražanje genov in vpliv polimorfizmov v intronskih regijah na regulacijo alternativnega izrezovanja pri malignih tumorjih
  [Gene expression and influence of intronic sequence polymorphisms on alternative splicing regulation in malignant tumors]
  2013
 40. Strojnik Tadej; Šmigoc Tomaž; Lah Turnšek Tamara
  Prognostic value of erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein in the blood of patients with glioma
  2014
 41. Mesti Tanja; Savarin Philippe; Triba Mohamed N.; Ocvirk Janja; Banissi Claire; Carpentier Antoine F.
  NMR-based metabolomics profiling for identification of bevacizumab effect on U87 cells
  2013
 42. Bregant Tina; Benedik-Dolničar Majda
  Imaging anaplastic oligodendroglioma by difussion tensor imaging analysis
  2013
 43. Bregant Tina; Benedik-Dolničar Majda
  Why imaging anaplastic oligodendroglioma by diffusion tensor imaging analysis
  2013
 44. Jovčevska Ivana; Kočevar Nina; Komel Radovan
  Glioma and glioblastoma how much do we (not) know? (Review)
  2013
 45. Obrez Mateja; Motaln Helena; Tajnšek Urška; Lah Turnšek Tamara
  Vloga matičnih celic pri napredovanju in zdravljenju glioma
  [#The #role of stem cells in glioma progression and therapy]
  2013
 46. Motaln Helena; Lah Turnšek Tamara
  Harnessing systems biology approaches to study direct MSC and glioma (stem) cell interactions
  2013
 47. Perić Barbara; Pohar-Marinšek Živa; Škrbinc Breda; Marolt-Mušič Maja; Žagar Ivana; Hočevar Marko
  Paragangliom kot zasevek
  2012
 48. Popović Mara
  Oligodendrogliom
  [(Oligodendroglioma)]
  2012
 49. Volavšek Metka; Popović Mara
  Anaplastic oligodendroglioma metastasized to extraneural sites
  2012
 50. Hayat MA
  Tumors of the central nervous system: astrocytoma, medulloblastoma, retinoblastoma, chordoma, craniopharyngioma, oligodendroglioma, and ependymoma; vol 8
  2012
 51. Gregorc Marko
  V Piranu o učinkovitejšem diagnosticiranju možganskih tumorjev: v Piranu je na Morski biološki postaji potekalo srečanje partnerjev projekta GLIOMA. Projekt je namenjen raziskovanju možganskih tumorjev
  2012
 52. Rajčević Uroš
  A rodent brain orthotopic model to study human malignant glioma
  2011
 53. Motaln Helena; Koren Ana; Ramšak Živa; Gruden Kristina; Lah Tamara T
  Glioma heterogeneity reflected in vitro in the co-cultured glioma (stem) cell lines
  2012
 54. Smrdel Uroš; Strojnik Tadej
  Obravnava bolnika z nizkomalignim gliomom
  2011
 55. Strojnik Tadej
  Prognostic significance of immunohistochemical markers in glioma patients
  2011
 56. Kasper Burkhard S; Struffert Tobias; Kasper Ekkehard M; Lorber Bogdan
  18Fluoroethyl-L-tyrosine-PET in long-term epilepsy associated glioneuronal tumors
  2011
 57. Vranič Andrej
  New developments in surgery of malignant gliomas
  2011
 58. Vrabec Matej
  Magnetno resonančno slikanje z difuzijskimi tenzorji pri oligodendrogliomih
  2011
 59. Ardebili Seyed Y; Zajc Irena; Gole Boris; Campos Benito; Herold-Mende Christel; Drmota Sara; Lah Tamara T
  CD133/prominin1 is prognostic for GBM patient's survival, but inversely correlated with cysteine cathepsine' expression in gliobastoma derived spheroids
  [CD133/prominin1 je prognostičen za preživetje bolnikov z glioblastoma, vendar obratno korelira z izražanjem cisteinskih katepsinov]
  2011
 60. Warnke Peter C
  31-letna ženska s transformiranim gliomom nizke stopnje malignosti
  [A 31-year-old woman with a transformed low-grade glioma]
  2010
 61. Koršič Marjan
  Obravnava nizkomalignih gliomov
  2010
 62. Bregant T; Jugović D; Benedik-Dolničar M
  Anaplastic oligodendroglioma in an 11-year-old boy with suspected Li-Fraumeni syndrome
  2011
 63. Strojnik Tadej; Kavalar Rajko; Barone Tara A.; Plunkett Robert J.
  Experimental model and immunohistochemical comparison of U87 human glioblastoma cell xenografts on the chicken chorioallantoic membrane and in rat brains
  2010
 64. Anonymous ;
  Skrivnost tumorskih matičnih celic: doktor molekularne biologije Uroš Rajčevič o raziskovanju gliomov
  2010
 65. Skitek Petra; Stirn-Kranjc Branka
  Razširjeni gliom vidne poti pri najstniku
  [Extensive optic pathway glioma in a teenager]
  2010
 66. Rajčević Uroš; Petersen Kjell; Knol Jaco C; Loos Maarten; Bougnaud Sebastian; Miletic Hrvoje; Wang Jian; Bjerkvig Rolf; Jimenez Connie R; Niclou Simone P
  Molecular variations in tumor-host interactions between invasive and angiogenic phenotype in high-grade gliomas
  2009
 67. Šutar Tina; Knežević Miomir; Rajčević Uroš; Kreft Marko
  Primerjava tumorskih matičnih celic gliomov z normalnimi nevroepiteljiskimi matičnimi celicami na ravni informacijske RNA (mRNA)
  [Comparison between gliomas tumor stem cells and neuroepithelium stem cells on a messenger RNA (mRNA) basis]
  2010
 68. Simšič Marija Majda; Hafnar Darja
  Radioterapija malignih gliomov
  [Radiotherapy of malignant glioma]
  2010
 69. Gole Boris
  Izražanje cisteinskih katepsinov in njihovih endogenih inhibitorjev v glioblastomih in njihovih izvornih celicah
  2009
 70. Velnar Tomaž; Smrdel Uroš; Popović Mara; Bunc Gorazd
  Genetic markers in oligodendroglial tumours
  2010
 71. Ocvirk Janja
  Zaviralci angiogeneze v zdravljenju možganskih tumorjev
  2009
 72. Lah-Turnšek Tamara
  Towards novel prognosti markers for reccurent meningioma
  2009
 73. Anonymous ;
  Programme and abstracts of the Glioma invasion forum; 2009 Sep 10-12; Piran
  2009
 74. Rajčević Uroš; Bougnaud Sebastien
  iTRAQ based proteomic profiling reveals increased metabolic activity and cellular crosstalk in angiogenic compared to invasive glioblastoma phenotype
  2009
 75. Motaln Helena; Duran-Alonso Maria Beatriz; Schnichor Christian; Lah Tamara T
  Human measenchymal stem cells after the behaviour of U87 glioma cells
  2009
 76. Pucer Anja; Castino Roberta; Mirković Bojana; Falnoga Ingrid; Šlejkovec Zdenka; Isidoro Ciro; Lah Tamara T
  Mechanism of Trisenox (As2O3) cytotoxicity in GBM treatment
  2009
 77. Strojnik Tadej; Kavalar Rajko; Zajc Irena; Diamandis Eleftherios P; Oikonomopoulou Katerina; Lah Turnšek Tamara
  Prognostic impact of CD68 and kallikrein 6 in human glioma
  2009
 78. Rajčević Uroš; Knol Jaco C; Loos Maarten; Li KaWan; Klychnikobv Oleg; Bjerkvig Rolf; Petersen Kjell; Pham Thang V; Jimenez Connie R; Niclou Simone P
  Addressing the angiogenic switch by studying tumor-host interactions in a model of glioma
  2008
 79. Volavšek Metka; Lamovec Janez; Popović Mara
  Extraneural metastases of anaplastic oligodendroglial tumors
  2009
 80. Strojnik Tadej; Kavalar Rajko; Zajc Irena
  Immunohistochemical detection and possible prognostic value of CD68 and Kallikrein 6 expression in human glioma
  2008
 81. Terzis A Jorge A; Niclou Simone P; Rajčević Uroš; Danzeisen Claude; Bjerkvig Rolf
  Cell therapies for glioblastoma
  2006
 82. Enger Per Oyvind; Sakariassen Per; Prestegaarden Lars; Niclou Simone; Rajčević Uroš; Terzis AJA; Bjerkvig Rolf
  Angiogenesis independent growth mediated by glioma stem cells
  2006
 83. Skitek Petra; Stirn-Kranjc Branka
  Extensive optic pathway glioma in a teenager - a case report
  [Razširjeni gliom vidne poti pri najstniku - prikaz primera]
  2008
 84. Lah-Turnšek Tamara; Duran-Alonso Beatriz M; Gole Boris; Kenig Saša; Pucer Anja; Ardebili Youssuf; Dolenc Vincenc
  SIgnalling of the lysosomal proteases cathepsins B and L in regulating glioma progression
  2008
 85. Duran-Alonso Maria Beatriz; Gole Boris; Kenig Saša; Pucer Anja; Mueller Margareta M; Ardebili Sayed Yousef; Dolenc Vinko; Lah-Turnšek Tamara
  Altered expression of cysteine cathepsins and matrix metallo-proteases (MMP2 and MMP9) in brain tumors differentially affect glioma progression
  2008
 86. Gole Boris; Duran-Alonso Maria Beatriz; Lah Tamara T
  Differential expression of cysteine cathepsins and their endogenous inhibitors in invading versus non-invading glioma cells
  2007
 87. Strojnik Tadej; Kavalar Rajko; Lah Turnšek Tamara; Staubar Rozalija; Zajc Irena
  Proučevanje mehanizmov invazivnosti človeškega glioma na modelu v podganah: zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta
  2007
 88. Gole Boris; Duran-Alonso Beatriz M; Kenig Saša; Zajc Irena; Pucer Anja; Lah-Turnšek Tamara
  Differential expression of cathepsin proteases in invading versus non-invading glioma cells
  2007
 89. Todorović V; Duran-Alonso MB; Lah TT
  The effect of extracellular matrix proteins on resistance to apoptosis and cathepsin B and L expression in glioma cell lines
  2007
 90. Prestor Borut
  Dysplastic gangliocytoma of the cerebellum (Lhermitte-Duclos disease)
  2006
 91. Šega Saša; Horvat Alenka; Popović Mara
  Anaplastic oligodendroglioma and gliomatosis type 2 in interferon-beta treated multiple sclerosis patients: report of two cases
  2006
 92. Strojnik Tadej; Kavalar Rajko; Lah Tamara T
  Experimental model and immunohistochemical analyses of U87 human glioblastoma cell xenografts in immunosuppressed rat brains
  2006
 93. Parker Katherine A; Pilkington Geoffrey J
  Apoptosis of human malignant glioma-derived cell cultures treated with clomipramine hydrochloride, as detected by Annexin-V assay
  [Klomipramin hidroklorid in ugotavljanje apoptoze na celičnih kulturah humanih malignih gliomov s pomočjo pretočne citometrije ob uporabi Annexina-V]
  2006
 94. Pilkington Geoffrey J; Akinwunmi James; Amar Sabrina
  The role of tricyclic drugs in selective triggering of mitochondrially-mediated apoptosis in neoplastic glia: a therapeutic option in malignant glioma?
  [Pomen tricikličnih zdravil pri selektivnem proženju mitohondrijske apoptoze pri neoplastični gliji. Nova možnost zdravljenja malignih gliomov?]
  2006
 95. Slowinski Jerzy; Bierzynska-Macyszyn Grazyna; Mazurek Urszula; Widel Maria; Latocha Malgorzata; Stomal Monika; Snietura Miroslaw; Mrowka Ryszard
  Cytokinesis-block micronucleus assay in human glioma cells exposed to radiation
  2004
 96. Berginc Gašper; Glavač Damjan
  Microsatellite instability and loss of heterozygosity as clinically important molecular markers in different tumours
  [Mikrosatelitna nestabilnost in izguba heterozigotnosti kot klinično pomembna molekularna označevalca pri različnih tumorjih]
  2005
 97. Strojnik Tadej; Kavalar Rajko; Trinkaus Miha; Lah Tamara T
  Cathepsin L in glioma progression: comparison with cathepsin B
  2005
 98. Lah Tamara T; Zajc Irena; Strojnik Tadej; Kenig Saša; Caserman Simon; Trinkaus Miha; Martin Pierre-Marie
  Multifunctional cathepsin L as potential target of cancer therapy
  2005
 99. Žagar Ivana
  Nuklearnomedicinske implikacije primene obeleženih derivata benzilgvanidina
  1994
 100. Strojnik Tadej; Trinkaus Miha; Kavalar Rajko; Martin Pierre-Marie; Lah-Turnšek Tamara
  Cathepsin L in glioma and meningioma progression: comparison with cathepsin B
  2005

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics