biomedicina slovenica


"Glomerulonephritis" : 287

 1. Kersnik-Levart Tanja; Ferluga Dušan; Vizjak Alenka; Mraz Jerica; Kojc Nika
  Severe active C3 glomerulonephritis triggered by immune complexes and inactivated after eculizumab therapy
  2016
 2. Mravljak Marija; Lindič Jelka
  Napovedni dejavniki uspešnosti zdravljenja z nizko odmerjenimi pulzi ciklofosfamida pri bolnikih s sistemskim vaskulitisom s pozitivnimi protitelesi proti citoplazemskim antigenom nevtrofilnih granulocitov (ANCA)
  2015
 3. Jurčić Vesna; Aleš Andreja; Kojc Nika; Kersnik-Levart Tanja
  Glomerulonephritis
  2014
 4. Kojc Nika
  C3 glomerulopathy and new concept of membranoproliferative glomerulonephritis
  2014
 5. Vizjak Alenka
  Immunofluorescence microscopy and immunopathogenesis of glomerulonephritis
  2014
 6. Ferluga Dušan
  Histomorphological patterns of glomerulonephritis and algorithmic approaches to biopsy diagnosis
  2014
 7. Rus Rina; Toplak Nataša; Vizjak Alenka; Mraz Jerica; Ferluga Dušan
  IgA-dominant acute poststreptococcal glomerulonephritis with concomitant rheumatic fever successfully treated with steroids
  2015
 8. Janež Andrej
  Insulinoma causing liver metastases 15 years after initial surgery, accompanied by glomerulonephritis
  2012
 9. Jurčić Vesna
  Goodpasture's Syndrome with concomitant immune complex mixed membranous and proliferative glomerulonephritis
  2015
 10. Vizjak Alenka; Ferluga Dušan
  Crescentic (extracapillary) glomerulonephritis in ANCA vasculitis
  [(Glomerulonephritis extracapillaris - ANCA vasculitis)]
  2013
 11. Vizjak Alenka; Ferluga Dušan
  Crescentic (extracapillary) glomerulonephritis in Goodpasture syndrome
  [(Glomerulonephritis extracapillaris - syndroma Goodpasture)]
  2013
 12. Ferluga Dušan; Vizjak Alenka
  Acute endocapillary proliferative and exudative glomerulonephritis
  [(Glomerulonephritis acuta endocapillaris proliferativa et exudativa)]
  2013
 13. Vintar Spreitzer Mateja; Kersnik-Levart Tanja
  Prognostični pomen C1q-nefropatije in IgM-nefropatije kot različic nefrotskega sindroma z minimalnimi spremembami
  [Prognostic significance of C1q nephropathy and IgM nephropathy as variants of minimal change nephrotic syndrome]
  2013
 14. Mravljak Marija; Vizjak Alenka; Ferluga Dušan; Pajek Jernej; Kovač Damjan; Škoberne Andrej; Aleš Andreja; Kveder Radoslav; Košir Andrej; Lindič Jelka
  Urinary immunoglobulin G to albumin ratio and N-acetyl-beta-D-glucosaminidase as early predictors of therapeutic response in ANCA-associated glomerulonephritis
  2013
 15. Jurčić Vesna; Vizjak Alenka; Aleš Andreja; Jeruc Jera; Wieslander Jörgen; Ferluga Dušan
  Goodpasture's syndrome with concomitant immune complex mixed membranous and proliferative glomerulonephritis
  2013
 16. Mravljak Maja; Vizjak Alenka; Ferluga Dušan; Aleš Andreja; Kovač Damjan; Kveder Radoslav; Pajek Jernej; Škoberne Andrej; Košir Alenka; Lindič Jelka
  N-acetyl-beta-d-glucosaminidase and urinary IgG are predictors of good therapeutic response to induction therapy in ANCA-associated glomerulonephritis
  2012
 17. Kojc Nika; Vizjak Alenka; Mraz Jerica; Lindič Jelka; Kovač Damjan; Aleš Andreja; Kveder Radoslav; Pajek Jernej; Škoberne Andrej; Ferluga Dušan
  Extracapillary crescents in IgA glomerulonephritis
  2012
 18. Pirulli D.; Bertok Sara
  Genetic variant of C1GalT1 contributes to the susceptibility to IgA nephropathy
  2009
 19. Mravljak M; Vizjak A; Ferluga D; Aleš-Rigler A; Kovač D; Kveder R; Pajek J; Škoberne A; Košir A; Lindič J
  N-acetyl-beta-d-glucosaminidase and urinary IgG are predictors of good therapeutic response to induction therapy in ANCA-associated glomerulonephritis
  2012
 20. Kojc Nika; Vizjak Alenka; Mraz jerica; Lindič Jelka; Kovač Damjan; Aleš-Rigler Andreja; Kveder Radoslav; Pajek Jernej; Škoberne Andrej; Ferluga Dušan
  Extracapillary crescents in IgA glomerulonephritis
  2012
 21. Vizjak Alenka; Ferluga Dušan
  Polmesečasti (ekstrakapilarni) glomerulonefritis v sklopu ANCA vasculitisa
  [(Glomerulonephritis extracapillaris - ANCA vasculitis)]
  2012
 22. Vizjak Alenka; Ferluga Dušan
  Polmesečasti (ekstrakapilarni) glomerulonefritis v sklopu Goodpasturejevega sindroma
  [(Glomerulonephritis extracapillaris - Syndroma Goodpasture)]
  2012
 23. Ferluga Dušan; Vizjak Alenka
  Akutni endokapilarni proliferacijski in eksudacijski glomerulonefritis
  [(Glomerulonephritis acuta endocapillaris proliferativa et exudativa)]
  2012
 24. Kopač Matjaž; Meglič Anamarija; Rus Rina
  Partial remission of resistant nephrotic syndrome after oral galactose therapy
  2011
 25. Mahler Michel; Radice Antonella; Sinico Renato A; Damoiseaux Jan; Seaman Andrea; Buckmelter Kristen; Vizjak Alenka; Buchner Carol; Binder Walter L; Fritzler Marvin J
  Performance evaluation of a novel chemiluminescence assay for detection of anti-GBM antibodies: an international multicenter study
  2012
 26. Bevc Sebastjan
  Glomerulonefritisi pri avtoimunskih boleznih
  [Glomerulonephritises in autoimmune diseases]
  2011
 27. Jakopin Eva; Bevc Sebastjan
  Glomerulonefritisi pri avtoimunskih boleznih: prikaz primera
  [Glomerulonephritises in autoimmune diseases: a case report]
  2011
 28. Užmah Darja; Marc Janja; Pečovnik-Balon Breda; Adamlje Anton; Avberšek-Lužnik Ivica
  Intact or N-MID osteocalcin assays for assessment of bone formation in hemodialysis patients?
  [Intaktna ali N-MID-OC-osteokalcin metoda za oceno tvorbe kosti pri hemodializnih bolnikih?]
  2011
 29. Vizjak Alenka; Ferluga Dušan
  Spectrum of collagen type IV nephropathies: from thin basement membrane nephropathy to Alport syndrome
  2008
 30. Kveder Radoslav; Lindič Jelka; Aleš Andreja; Kovač Damjan; Vizjak Alenka; Ferluga Dušan
  Acute kidney injury in immunoglobulin A nephropathy: potential role of macroscopic hematuria and acute tubulointerstitial injury
  2009
 31. Lindič Jelka; Vizjak Alenka; Ferluga Dušan; Kovač Damjan; Aleš Andreja; Kveder R; Ponikvar R; Bren A
  Clinical outcome of patients with coexistent antineutrophil cytoplasmic antibodies and antibodies against glomerular basement membrane
  2009
 32. Vizjak Alenka; Ferluga Dušan; Rožič Mojca; Hvala Asta; Lindič Jelka; Kersnik-Levart Tanja; Jurčić Vesna; Jennette Charles J
  Pathology, clinical presentations, and outcomes of C1q nephropathy
  2008
 33. Jakopin Eva; Pečovnik-Balon Breda; Ekart Robert; Ferluga Dušan
  Multiple arterijske tromboze pri bolniku z membranskim glomerulonefritisom
  [Multiple arterial thrombosis in patient with membranous glomerulonephritis]
  2008
 34. Karasalihovic Zinaida; Iljazović Ermina; Ferluga Dušan; Čičkušič Elmir; Mustedanagić-Mujanovič Jasminka; Stahov Jugoslav; Škaljić Ina
  Direct immunofluorescence and immunohistochemistry in diagnostics of glomerulonephritis
  2008
 35. Ferluga Dušan; Vizjak Alenka; Hvala Asta
  Fibrillary glomerulonephritis, immunotactoid glomerulopathy and differential diagnosis
  2007
 36. Malnarič Vlasta; Kaplan-Pavlovčič Staša
  Ali arterijsko hipertenzijo pri bolnikih z IgA nefropatijo dobro zdravimo
  [Is arterial hypertension of patients with IgA nephropathy well controlled]
  2007
 37. Bren Andrej; Kandus Aljoša
  Mesto mikofenolata v nefrologiji
  [Place of mycophenolate in nephrology]
  2006
 38. Vizjak Alenka; Ferluga Dušan
  ANCA-associated glomerulonephritis and systemic vasculitis in kidney
  2006
 39. Vesel T; Ferluga D; Novljan G; Rus R; Vizjak A
  Deklica z membranoproliferacijskim glomerulonefritisom tipa I
  [A girl with membranoproliferative glomerulonephritis type I]
  2006
 40. Pahor D; Gračner B; Gračner T; Pahor A
  Wegener-Granulomatose: ein diagnostisches Problem
  [Wegener's granulomatosis: a diagnostic challenge]
  2006
 41. Vizjak Alenka; Jurčić Vesna; Rott Tomaž; Hvala Asta; Aucouturier Pierre; Ferluga Dušan
  Non-amyloid monoclonal immunoglobulin deposition disease in kidney
  2004
 42. Novljan Gregor
  Dializno zdravljenje otrok in mladostnikov s končno ledvično odpovedjo
  [Dialysis treatment in children and adolescents with terminal renal failure]
  2005
 43. Ferluga Dušan; Vizjak Alenka
  Histopatologija in patogeneza glomerulonefritisa
  [Histopathology and pathogenesis of glomerulonephritis]
  2005
 44. Vizjak A; Ferluga D
  Antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) - associated diseases and their role in pathogenesis
  2005
 45. Ferluga D; Vizjak A
  ANCA-associated glomerulonephritis and systemic vasculitis in kidney - a pathologist's perspective
  2005
 46. Kersnik-Levart Tanja; Kenda Rajko B; Avguštin-Čavić Mojca; Ferluga Dušan; Hvala Anastazija; Vizjak Alenka
  C1Q nephropathy in children
  2005
 47. Meglič A; Novljan G; Rus R; Kersnik-Levart T
  Kortikosteroidi pri zdravljenju bolezni sečil
  [Steroid treatment in nephrology]
  2005
 48. Petruševska Gordana; Jovanovič Rubens; Kostadinova-Kunovska Slavica; Grcevska Ladislava; Žižek Teofil; Boštjančič Emanuela; Berginc Gašper; Glavač Damjan
  Genetic studies in patients with hereditary nephritis involving Alport syndrome in Macedonia
  [Genetska preiskava bolnikov z dednim nefritisom vključno z Alportovim sindromom v Makedoniji]
  2005
 49. Vizjak Alenka; Rožič Mojca; Jurčić Vesna; Hvala Asta; Rott Tomaž; Kersnik-Levart Tanja; Kaplan-Pavlovčič Staša; Hojs Radovan; Ferluga Dušan
  C1q nephropathy - a controversial entity
  2005
 50. Hvala A; Ferluga D; Vizjak A; Koselj-Kajtna M
  Fibrillary glomerulonephritis
  2005
 51. Kersnik-Levart Tanja; Kenda Rajko B; Avguštin-Čavić Mojca; Ferluga Dušan; Hvala Anastazija; Vizjak Alenka
  Nefropatija C1q pri otrocih
  2005
 52. Kovač Damjan
  Čakalni seznam in dodelitev kadavrske ledvice
  2005
 53. Kveder Radoslav; Lindič Jelka; Kaplan-Pavlovčič Staša; Buturović-Ponikvar Jadranka; Malovrh Marko; Kovač Damjan; Kovač Janko; Cerk Kristina; Kandus Aljoša; Benedik Miha; Pajek Jernej; Arnol Miha; Urbančič Alenka; Bren Andrej; Premru Vladimir; Marn-Pernat Andreja; Ponikvar Rafael; Knap Bojan; Guček Andrej; Vujkovac Bojan
  Bolezni ledvic
  2005
 54. Varl Janez
  Akutna ledvična odpoved pri imunskih boleznih ledvic
  1994
 55. Kveder Radoslav
  Patogeneza IgA glomerulonefritisa
  1994
 56. Kveder Radoslav
  Patogeneza glomerulnih bolezni
  1994
 57. Ferluga Dušan; Vizjak Alenka
  Patologija bubrega kod ANCA glomerulonefritisa i ANCA sistemskih vaskulitisa
  2004
 58. Vizjak Alenka; Nagode Breda; Ferluga Dušan
  Antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) and their role in the diagnosis and pathogenesis
  2004
 59. Koselj Miha; Kajtna-Koselj Mira; Rott Tomaž
  Ledvične bolezni pri bolniku s sladkorno boleznijo tipa 2
  2004
 60. Ponikvar Rafael
  Terapevtska afereza
  2004
 61. Kveder Radoslav
  Najpogostejše bolezni, ki privedejo do končne ledvične odpovedi
  2004
 62. Tomažič Janez; Arnež Maja
  Akutno in ponavljajoče se vnetje žrela
  [Acute and recurrent pharyngitis]
  2004
 63. Yee C-S; Gordon C; Dostal C; Petera P; Dadoniene J; Griffiths B; Rozman B; Isenberg DA; Sturfelt G; Nived O
  EULAR randomised controlled trial of pulse cyclophosphamide and methylprednisolone versus continuous cyclophosphamide and prednisolone followed by azathioprine and prednisolone in lupus nephritis
  2004
 64. Vizjak A; Rott T; Jurčić V; Hvala A; Kaplan-Pavlovčič S; Koselj M; Ferluga D
  Monoclonal immunoglobulin deposits in the kidney - light and heavy chain deposition disease or glomerulonephritis with monoclonal immune complexes?
  2003
 65. Pečovnik-Balon Breda
  Kostne spremembe pri bolnikih, zdravljenih s hemodializo v Splošni bolnišnici Maribor
  [Osseous changes in patients on hemodialysis treatment in Maribor general hospital]
  2004
 66. Hvala A; Ferluga D; Vizjak A; Koselj-Kajtna M
  Fibrillary noncongophilic renal and extrarenal deposits: a report on 10 cases
  2003
 67. Kotnik Vladimir; Premzl Aleš; Škoberne Mojca; Malovrh Tadej; Kveder Radoslav; Kaplan-Pavlovčič Staša; Kotnik Antonija; Štiblar-Martinčič Draga
  Demonstration of apoptosis-associated cleavage products of DNA, complement activation products SC5b-9 and C3d/dg, and immune complexes CIC-C3d, CIC-IgA, and CIC-IgG in the urine of patients with membranous glomerulonephritis
  2003
 68. Kveder Radoslav
  Chronic allograft nephropathy
  2003
 69. Monga Guido; Mazzucco Gianna
  Current diagnostic use of electron microscopy in non-neoplastic renal pathology
  2003
 70. Mihatsch Michael J; Nickeleit Volker
  The differential diagnosis between rejection and calcineurin inhibitor toxicity
  2003
 71. Marcussen Niels
  Diagnostic criteria of chronic rejection
  2003
 72. Droz Dominique
  Differentiation between rejection dependent glomerulopathies and glomerulonephritis
  2003
 73. Jurčić V; Vizjak A; Kaplan-Pavlovčič S; Ferluga D
  Progressive diffuse proliferative and crescentic recurrent IgA glomerulonephritis (GN) in transplanted kidney
  2003
 74. Perković TM; Gorjup V; Vizjak A; Ferluga D
  Haemorrhagic glomerulonephritis (GN) and massive pulmonary haemorrhage in Goodpasture syndrome - unique case report
  2003
 75. Seshan Surya V
  Renal lesions in lymphomas/leukemias
  2003
 76. Ferrario Franco
  Renal involvement in mixed cryoglobulinemia
  2003
 77. Seshan Surya V
  Fibrillary glomerulopathies
  2003
 78. Mihatsch MJ
  Collagenofibrotic glomerulonephropathy, fibronectin glomerulopathy
  2003
 79. Lindič Jelka; Vizjak Alenka; Ferluga Dušan
  Crescentic glomerulonephritis associated with ANCA and anti-GBM antibodies
  2003
 80. Jannette Charles J
  Experimental model of ANCA glomerulonephritis and vasculitis
  2003
 81. Bajema Ingeborg M
  Renal involvement in ANCA small vessel vasculitis
  2003
 82. Jennette Charles J
  Crescentic (extracapillary) glomerulonephritis: an overview
  2003
 83. Vizjak Alenka; Jurčić Vesna; Hvala Asta; Ferluga Dušan
  Tubulointerstitial immune deposits in renal diseases
  2003
 84. Cerk Kristina
  Dejavniki tveganja za končno odpoved ledvic pri starejših bolnikih z glomerulnimi boleznimi
  2003
 85. Kotnik V; Kotnik A; Malovrh T; Škoberne M; Kirschfink M
  Complement induced apoptosis and necrosis of kidney cells contribute to the development of glomerulonephritis
  2001
 86. Kaplan-Pavlovčič Staša; Cerk Kristina; Kveder Radoslav; Lindič Jelka; Vizjak Alenka
  Clinical prognostic factors of renal outcome in anti-neutrophil cytoplasmic autoantibody (ANCA)-associated glomerulonephritis in elderly patients
  2003
 87. Buturović-Ponikvar Jadranka; Višnar-Perovič Alenka
  Ultrasonography in chronic renal failure
  2003
 88. Kveder Radoslav
  Pristop k bolniku s poslabšanjem delovanja ledvičnega presadka
  2003
 89. Lindič Jelka; Koselj Miha
  Sladkorna bolezen in ledvice
  2003
 90. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Glomerulonefritis
  2003
 91. Ferluga Dušan
  Patološka analiza ledvične biopsije in klinično uporabne informacije
  2003
 92. Vizjak Alenka
  Imunohistološka in imunoserološka diagnostika ledvičnih bolezni
  2003
 93. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Serološka diagnostika ledvičnih bolezni
  2003
 94. Vizjak Alenka; Rott Tomaž; Koselj-Kajtna Mira; Rozman Blaž; Kaplan-Pavlovčič Staša; Ferluga Dušan
  Histologic and immunohistologic study and clinical presentation of ANCA-associated glomerulonephritis with correlation to ANCA antigen specificity
  2003
 95. Meglič Anamarija; Kuzman Drago; Jazbec Janez; Japelj-Pavešić Barbara; Kenda Rajko B
  Erythrocyte deformability and microhematuria in children and adolescents
  2003
 96. Kotnik V; Škoberne M; Kotnik A; Kirschfink M
  Complement induced apoptosis of human kidney cells as an in vitro correlate to pathophysiology of glomerulonephritis
  2002
 97. Koselj-Kajtna M; Rott T; Koselj M; Ferluga D; Hvala A; Vizjak A; Kandus A
  Recurrent immunoglobulin A nephropathy complicated with de novo membranous glomerulonephritis in renal allografts
  2002
 98. Vizjak A; Rott T; Koselj M; Kaplan-Pavlovčič S; Rozman B; Ferluga D
  ANCA-associated glomerulonephritis: pathology with special emphasis on extraglomerular vascular changes with regard to ANCA antigen specificity
  2002
 99. Kaplan-Pavlovčič S
  Clinico-pathologic prognostic factors of renal outcome in anti-neutrophil cytoplasmic autoantibody (ANCA) - associated glomerulonephritis and systemic vasculitis in elderly patients
  2002
 100. Šipek-Dolničar A; Hojnik M; Božič B; Vizjak A; Rozman B; Ferluga D
  Clinical presentations and vascular histopathology in autopsied patients with systemic erythematosus and anticardiolipin antibodies
  2002

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics