biomedicina slovenica


"Glukoza" : 37

 1. Zorec Robert; Vardjan Nina; Kreft Marko; Chowdhury Haque Helena; Horvat Anemari; Stenovec Matjaž; Lasič Eva; Lisjak Marjeta; Rituper Boštjan; Jorgačevski Jernej; Potokar Maja; Gabrijel Mateja
  Astrocytic vesicle dynamics, glucose availability and regulated exocytosis in health and disease
  2016
 2. Liberman Alon; Drobnič Radobuljac Maja
  Diabetes technology and the human factor
  2017
 3. Debelić Vladimir; Drnovšek-Olup Brigita; Žižek Bogomir; Skitek Milan; Jerin Aleš
  Higher glucose level and systemic oxidative stress decrease the mean velocity index of the retinal artery during flickering light stimulation in type 1 diabetes
  [Visoke razine glukoze i sustavni oksidativni stres kod pacijenata s dijabetesom tipa 1 smanjuju indeks srednje brzine strujanja krvi u retinalnoj arteriji za vrijeme stimulacije treperećim svjetlom]
  2016
 4. Kreft Marko
  Presnova glukoze v možganih
  [Glucose metabolism in brain]
  2016
 5. Janež Andrej
  Glukoza je le en del zgodbe
  2011
 6. Vidergar-Kralj Barbara; Horvat Rika; Žagar Ivana
  Mesto PET/RT v diagnostiki pri razsejanem raku debelega črevesa in danke
  [The role of PET/RT in assesment of disseminated colorectal cancer]
  2008
 7. Benigar Manias Marjana; Morenčič Iva; Dujmovič Bojana; Plazar Nadja
  Vpliv prehrane in telesne aktivnosti na raven lipidov in glukoze v krvi pri odraslih
  2013
 8. Janež Andrej
  Novosti v zdravljenju in samokontroli sladkorne bolezni tipa 2
  2014
 9. Pal Marjetka; Vogrin Matjaž; Ferk Polonca
  Glukozamin za peroralno zdravljenje osteoartroze
  [Glucosamine for oral treatment of osteoarthrosis]
  2011
 10. Mori-Lukančič Majda
  Glukoza v krvi naj bo čim bližje normalnim vrednotam
  2009
 11. Skvarča Aleš
  Z insulinskimi analogi do urejenega krvnega sladkorja
  2009
 12. Avberšek-Lužnik Ivica; Gartner Maja
  Laboratorijske preiskave - orodje za spremljanje hiperlipidemije in sladkorne bolezni
  2014
 13. Finderle Petra; Prezelj Marija
  Implementation of a point-of-care quality control for blood glucose measurement
  2011
 14. Skvarča Aleš; Ravnik-Oblak Maja
  Pomen dobrega samovodenja sladkorne bolezni
  2008
 15. Skvarča Aleš
  Anxious fear of hypoglycemia-intervention with continuous glucose monitoring system
  2012
 16. Pirkmajer Sergej; Kulkarni Sameer S.; Tom Robby Z.; Fyffe Fiona A.; Hawley Simon A.; Hardie D. Grahame; Zierath Juleen R.; Chibalin Alexander V.
  Methotrexate promotes glucose uptake and lipid oxidation in skeletal muscle via AMPK activation
  2014
 17. Pintarič Robert; Fettich Jurij
  Pozitronska tomografija (PET) s 18FDG (18fluor-2-deoksi-D-glukoza)
  2001
 18. Skvarča Aleš
  Kdaj moramo pomisliti na možnost sladkorne bolezni?
  2012
 19. Kerec Kos Mojca
  Glukozamin - kritičen pogled z vidika delovanja in biološke uporabnosti
  [Glucosamine - a critical review of its efficacy and bioavailability]
  2013
 20. Čokolič Miro
  Vloga ledvic pri homeostazi glukoze pri zdravih ljudeh in bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
  2013
 21. Čokolič Miro; Stangler Herodež Špela; Sternad Simona; Krebs Simona
  The inhibitory effect of laughter yoga on the increase in postprandial blood glucose in type 2 diabetic patients
  2013
 22. Muhič Marko; Zorec Robert; Kreft Marko
  Monitoring cystolic glucose concentration in single astrocytes
  2013
 23. Battelino Tadej; Bode Bruce W.
  Continuous glucose monitoring in 2013
  2014
 24. Bode Bruce W.; Battelino Tadej
  Continuous glucose monitoring in 2012
  2013
 25. Nimri Revital; Danne Thomas; Kordonouri Olga; Atlas Eran; Bratina Nataša; Biester Torban; Avbelj Magdalena; Miller Shahar; Muller Ido; Phillip Moshe; Battelino Tadej
  The Glucositter overnight automated closed loop system for type 1 diabetes
  2013
 26. Skvarča Aleš
  Kronični zapleti sladkorne bolezni
  2013
 27. Skvarča Aleš
  Odkrivanje sladkorne bolezni in preddiabetes
  2013
 28. Kreft Marko; Lukšič Miha; Zorec Tomaž M.; Prebil Mateja; Zorec Robert
  Diffusion of D-glucose measured in the cytosol of a single astrocyte
  2013
 29. Jamšek Jan; Grmek Marko
  Opredelitev scintigrafskih sprememb v ščitnici, slučajno najdenih na pozitronski emisijski tomografiji
  2012
 30. Burja Silva; Mičetić-Turk Dušanka
  Prirojene motnje presnove v obdobju novorojenčka
  [Inborn errors of metabolism in neonatal period]
  2012
 31. Vilfan Tanja
  Molekularnobiološke raziskave s stresom inducibilne glukoza-epimeraze iz glive Rhizopus nigricans
  2004
 32. Godlewska Joanna; Badowska-Roslonek Katarzyna; Ramza Jan; Kaczmarek Lukasz; Peczynska-Czoch Wanda; Opolski Adam
  New saccharide derivatives of indolo(2,3-b)quinoline as cytotoxic compounds and topoisomerase II inhibitors
  [Novi saharidovi derivati indolo(2,3-b)kinolina kot citotoksične spojine in inhibitorji topoizomeraze II]
  2004
 33. Pšeničnik M; Pipan N
  Raspored D-manoze i N-acetil-glukozamina na mukoidnom epitelu miša
  1982
 34. Klutmann Susanne; Bohuslavizki Karl H; Brenner Winfried; Kroeger Sabine; Bleckmann Christian; Mester Janos; Henze Eberhard; Clausen Malte
  Positron emission tomography (PET) in clinical routine
  [Pozitronska emisijska tomografija (PET) v klinični praksi]
  1999
 35. Kalan Gorazd
  Farmakokinetika glukoza-1-fosfata u liječenju hipofosfatemije umjetno ventilirane nedonoščadi s hijalinomembranskom bolešću
  [Pharmacokinetics of glucose-1-phosphate in premature babies with idiopathic respiratory distress syndrome in substitutional therapy of hypophosphatemia]
  1996
 36. Koselj Miha
  Sladkorna bolezen v starosti
  [Diabetes mellitus in elderly]
  1997
 37. Tomaževič T; Savnik L; Dintinjana M; Pompe-Tanšek M; Ribič-Pucelj M; Vogler A; Kos D
  5-odstotna glukoza in avtomatizirani gravitacijski sistem za distenzijo maternice pri histeroskopskih operacijah
  [Five percent dextrose and the automated gravitational system for uterine distension during hysteroscopic operations]
  1996New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics