biomedicina slovenica


"Glycogen" : 55

 1. Zorec Robert; Muhič Marko; Horvat Anemari; Velebit Marković Jelena; Rituper Boštjan; Vardjan Nina; Chowdhury Haque Helena; Kreft Marko
  Monitoring insulin-induced changes in cytosolic glycogen and glucose in astrocytes
  2017
 2. Horvat Anemari; Vardjan Nina; Zorec Robert
  Targeting astrocytes for treating neurological disorders
  2017
 3. Chowdhury Haque Helena; Kreft Marko; Jensen Jørgen; Zorec Robert
  Insulin induces an increase in cytosolic glucose levels in 3T3-L1 cells with inhibited glycogen synthase activation
  2014
 4. Allegrini D.; Penco S.; Pece A.; Autelitano Alice; Montesano G.; Paci Sandro; Montanari Claudio; Maver Aleš; Peterlin Borut; Damante Giuseppe; Rossetti Lucia
  Cataract and optic disk drusen in a patient with glycogenosis and di George syndrome
  2017
 5. Vardjan Nina; Verkhratsky Alexei; Zorec Robert
  Astrocytic pathological calcium homeostasis and impaired vesicle trafficking in neurodegeneration
  2017
 6. Zorec Robert; Parpura Vladimir; Vardjan Nina; Verkhratsky Alexei
  Astrocytic face of Alzheimer's disease
  2016
 7. Kreft Marko; Vardjan Nina; Zorec Robert
  Excitation-energy coupling and vesicle-based signaling in astrocytes
  2016
 8. Zorec Robert; Horvat Anemari; Vardjan Nina; Verkhratsky Alexei
  Memory formation shaped by astroglia
  2015
 9. De Pellegrin Alessandro; Luzar Boštjan; Suster Saul; Falconieri Giovanni
  Selected cases from the Arkadi M. Rywlin international pathology slide series
  2015
 10. Radivojević Pamela
  Zdravstvena nega otroka z glikogenozo - prikaz primera
  [Nursing care of the child with glycogen storage disease - case report]
  2014
 11. Meznarič Marija
  Muscle biopsy in Pompe disease
  2015
 12. Muhič Marko; Vardjan Nina; Chowdhury Haque Helena; Zorec Robert; Kreft Marko
  Insulin and IGF-1 modulate cytoplasmic glucose and glycogen levels but not glucose transport across the membrane in astrocytes
  2015
 13. Muhič Marko; Vardjan Nina; Chowdhury Haque Helena; Zorec Robert; Kreft Marko
  Insulin and insulin-like growth factor 1 (IGF-1) modulate cytoplasmic glucose and glycogen levels but not glucose transport across the membrane in astrocytes
  2015
 14. Rotovnik-Kozjek Nada
  Sladka praksa
  2010
 15. Rotovnik-Kozjek Nada
  Kako do energije?
  2010
 16. Kalko Sabina Graciela; Paco Sonia; Jou Cristina; Angels Rodríguez Maria; Meznarič Marija; Rogač Mihael; Jekovec-Vrhovšek Maja; Sciacco Monica; Moggio Maurizio; Fagiolari Gigiola
  Transcriptomic profiling of TK2 deficient human skeletal muscle suggests a role for the p53 signalling pathway and identifies growth and differentiation factor-15 as a potential novel biomarker for mitochondrial myopathies
  2014
 17. Skitek Milan; Kranjec Igor; Jerin Aleš
  Glycogen phosphorylase isoenzyme BB, creatine kinase isoenzyme MB and troponin I for monitoring patients with percutaneous coronary intervention - a pilot study
  2014
 18. Zupanič-Pajnič Irena
  Molekularno genetska identifikacija skeletnih ostankov
  [Molecular genetic identification of skeletal remains]
  2013
 19. Žiberna Lovro; Jurič Damijana Mojca
  Histaminski receptor tipa 3 - od gena do terapevtske tarče
  [Histamine receptor type 3 - from gene to drug target]
  2013
 20. Kreft Marko; Bak Lasse K; Waagepetersen Helle S; Schousboe Arne
  Aspects of astrocyte energy metabolism, amino acid neurotransmitter homoeostasis and metabolic compartmentation
  2012
 21. Milutinović Aleksandra; Zorc-Pleskovič Ruda
  Glycogen accumulation in cardiomyocytes and cardiotoxic eff ects after 3NPA treatment
  2012
 22. Prebil Mateja; Vardjan Nina; Jensen Jorgen; Zorec Robert; Kreft Marko
  Dynamic monitoring of cytosolic glucose in single astrocytes
  2011
 23. Prebil Mateja; Jensen Jorgen; Zorec Robert; Kreft Marko
  Astrocytes and energy metabolism
  2011
 24. Kolnes AJ; Ingvaldsen A; Kreft M; Zorec R
  Caffeine and theophylline block insulin-stimulated glucose uptake and PKB phosphorylation in rat skeletal muscles
  2010
 25. Angelini C; Nascimbeni AC; Fanin M; Tasca E; Serdaroglu P; Meznarič-Petruša M
  Molecular and muscle pathological study in patients with Pompe and late onset glycogen storage disease type II (GSD II)
  2007
 26. Neubauer D; Mežnarič-Petruša M; Širca-Čampa A; Rener-Primec Z
  A case of infantile form of glycogen storage disease type VII - tarui disease
  2008
 27. Jensen Jorgen; Gronning-Wang Line M; Jebens Einar; Whitehead Jonathan P; Zorec Robert; Shepherd Peter R
  Adrenaline potentiates insulin-stimulated PKB activation in the rat fast-twitch epitrochlearis muscle without affecting IRS-1-associated PI 3-kinase activity
  2008
 28. Štrbenc Malan; Fazarinc Gregor; Pogačnik Azra
  Some morphological aspects of the cremaster muscle in brown hare and domestic rabbit
  [Nekaj morfoloških značilnosti mišice vzdigovalke mod (m. cremaster) pri poljskem zajcu in domačem kuncu]
  2008
 29. Stanek Katja; Drobne Damjana; Trebše Polonca
  Linkage of biomarkers along levels of biological complexity in juvenile and adult diazinon fed terrestrial isopod (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea)
  2006
 30. Martinjak-Dvoršek Irma; Leonardis Lea
  Srčni zastoj pri bolniku z Andersenovim sindromom
  [Cardiac arrest in a patient with Andersen syndrome]
  2006
 31. Rotovnik-Kozjek Nada
  Prehranski dodatki in prehrana v visokih hribih
  [Nutritional supplements and nutrition in mountains]
  2004
 32. Lešer Vladka
  Biokemijska analiza lipidov, proteinov in glikogena v hepatopankreasu hranjenjih in stradanih kopenskih rakov enakonožcev (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea)
  [Biochemical analysis of lipids, proteins and glycogen in the hepatopancreas of fed and starved terrestrial isopods (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea)]
  2003
 33. Lešer Vladka; Drobne Damjana; Sepčić Kristina; Vilhar Barbara; Lapanje Aleš; Štrus Jasna
  Epithelium thickness and biochemical analysis of lipids, proteins and glycogen in the hepatopancreas of fed and food deprived terrestrial isopods (Porcellio scaber)
  2004
 34. Žerjav-Tanšek Mojca
  Dietna prehrana pri presnovnih boleznih dojenčka
  2004
 35. Bizjak-Mali Lilijana
  Vpliv stradanja na ultrastrukturo hepatocitov močerila (Proteus anguinus, Amphibia, Urodela)
  [Influence of the starvation on the ultrastructure of the hepatocytes in Proteus anguinus (Amphibia, Urodela)]
  2003
 36. Žnidaršič Nada; Štrus Jasna; Drobne Damjana
  Ultrastructural alterations of the hepatopancreas in Porcellio scaber under stress
  2003
 37. Dolinar Marija; Žnidar Zvonka
  Zdravstvena vzgoja in nega otroka z glikogenozo
  2000
 38. Rozman Janez; Meznarič-Petruša Mija; Ribarič Samo
  Selective stimulation of motor fibres in the sciatic nerve of a rat
  2001
 39. Vrecl M; Jan J; Fazarinc G; Bavdek SV; Pogačnik A
  Ultramorfološke spremembe v jetrih brejih podgan po tretiranju s pyralenom 3000
  [Ultra-morphological alteration in pregnant rat liver induced by pyralene 3000]
  2001
 40. Štrus Jasna; Blejec Andrej
  Microscopic anatomy of the integument and digestive system during the molt cycle in Ligia italica (Oniscidea)
  2001
 41. Štraus Marija; Čižman Milan
  Kronični hepatitis pri otrocih, zdravljenih na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani od leta 1974 do 1995
  [Chronic hepatitis in children hospitalised at the Department of infectious diseases Ljubljana in the period from 1974 to 1995]
  2000
 42. Breskvar Katja; Črešnar Bronislava; Dolžan Vita; Plemenitaš Ana; Rozman Damjana; Žakelj-Mavrič Marija
  Biokemija 2: navodila za vaje
  1999
 43. Čandek-Potokar M; Lefaucheur P; Ecolan P
  Ugotavljanje vsebnosti glikogena v mišičnem vlaknu z računalniško podprto analizo slik. Aplikacija na raziskavi vsebnosti glikogena glede na tip mišičnih vlaken v dveh mišicah in pri treh genotipih prašičev
  [Determination of glycogen in single skeletal muscle fibres by computerized image analysis. Application to the quantification of glycogen according to fibre type in two muscles and three pig genotypes]
  1999
 44. Lojen Sonja; Ogrinc Nives; Osredkar Joško; Ušaj Anton
  Carbon stable isotopes in medical diagnostic and in physiological studies
  1998
 45. Kržišnik Ciril
  Vrojene presnovne motnje
  1998
 46. Čech S; Lauschova I
  Submicroscopic distribution pattern of glycogen in the oviduct epithelium during postnatal development of the mouse
  1997
 47. Markovič S; Orel R
  Jetrna obolenja pri prirojenih motnjah presnove
  1997
 48. Božič Janko; Woodring Joseph
  Effect of activity on the haemolymph sugar titres in honey bees
  1997
 49. Fazarinc G; Lovšin E; Čandek-Potokar M
  Computer aided histophotometric evaluation of glycogen metabolic capacity of pig muscles based on alpha-GPDHase activity
  1996
 50. Kržišnik C
  Vrojene presnovne motnje
  1993
 51. Petrač Z
  Vpliv metaboličnih inhibitorjev na tetanično kontrakcijo skeletnih mišic laboratorijske podgane
  1993
 52. Papa B; Zjačić-Rotkvić V; Dumić M
  Drugi poremećaji metabolizma
  1991
 53. Jesenovec N; Porekar M
  Izbor osnovnih citokemijskih analiza iz laboratorijske hematologije
  1990
 54. Šijački N; Pribiš V; Tešanović D; Krunić M; Brundza V
  Biohemijske, hemijske i histohemijske karakteristike mišića jelena lopatara (Cervus Dama dama L.)
  [Biochemical, chemical and histochemical characteristics of muscles of follow deer (Cervus Dama dama L.)]
  1990
 55. Matejević D; Pavlović M; Nestorović J; Janković V
  Effect of cyclic nucleotides on the glycogenolitic and inotropic response of the myocardium of the rat heart
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics