biomedicina slovenica


"Gobe" : 178

 1. Batson Sarah; De Chiara Cesira; Majce Vita; Lloyd Adrian J.; Gobec Stanislav; Rea Dean; Fülöp Vilmos; Thoroughgood Christopher W.; Simmons Katie J.; Dowson Christopher G.; Fishwick Colin W.G.; de Carvalho Luiz Pedro S.; Roper David I.
  Inhibition of D-Ala
  2017
 2. Knez Damijan; Sova Matej; Košak Urban; Gobec Stanislav
  Dual inhibitors of cholinesterases and monoamine oxidases for Alzheimer's disease
  2017
 3. Omersel Jasna; Božič Borut; Ihan Alojz; Gobec Martina; Kočevar Glavač Nina; Lunder Mojca; Štubljar Maja; Jakopin Žiga; Gosenca Matjaž Mirjam; Tomašič Tihomir; Pišlar Anja; Zidar Nace
  Imunski sistem - ključni obrambni sistem človeškega organizma
  2017
 4. Gobec Martina
  Vloga vitaminov, mineralov in aminokislin pri delovanju imunskega sistema
  2017
 5. Golob Nena; Dobaja Mojca; Brvar Miran
  Unusual mushroom poisoning in immigrant
  2017
 6. Rožman Kaja; Sosič Izidor; Fernandez-Menendez Raquel; Young Robert J.; Mendoza-Losana Alfonso; Gobec Stanislav; Encinas Lourdes
  A new 'golden age' for the antitubercular target InhA
  2017
 7. Winter Heinrich Georg; Bary Heinrich Anton de; Rehm Heinrich Simon Ludwig Friedrich Felix
  Die Pilze
  1887
 8. Fischer Eduard
  Die Pilze
  1897
 9. Schlitzberger Siegmund; Hinterthür Ludwig
  Schlitzbergers Pilzbuch für jedermann
  1924
 10. Fischer Alfred
  Die Pilze
  1892
 11. Winter Heinrich Georg; Bary Heinrich Anton de; Rehm Heinrich Simon Ludwig Friedrich Felix
  Die Pilze
  1884
 12. Gobec Lidija; Krivec Štefka
  Rapid prosedure for cerebrospinal fluid concentration prior to protein electrophoresis
  2001
 13. Brvar Miran
  Toksikologija 2016
  2016
 14. Jamšek Marija; Brvar Miran
  Zastrupitve z zeleno mušnico in drugimi gobami, ki povzročajo amanitinski sindrom
  2016
 15. Turk Zmago
  Gobe: prezrta moč narave
  2007
 16. Berne Sabina; Kovačič Lidija; Sova Matej; Kraševec Nada; Gobec Stanislav; Križaj Igor; Komel Radovan
  Benzoic acid derivatives with improved antifungal activity
  2015
 17. Gobec Lidija
  Kazalniki kakovosti v laboratorijski praksi
  2014
 18. Berne Sabina; Kovačič Lidija; Sova Matej; Kraševec Nada; Gobec Stanislav; Križaj Igor; Komel Radovan
  Benzoic acid derivatives with improved antifungal activity: design, synthesis, structure-activity relationship (SAR) and CYP53 docking studies
  2015
 19. Jarc Urša; Gobec Stanislav
  Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih naftalensulfonamidov kot potencialnih zaviralcev holineasteraz
  [Design, synthesis and evaluation of novel naphtalenesulfonamides as potential cholinesterase inhibitors]
  2015
 20. Guzior Natalia; Bajda Marek; Rakoczy Jurand; Brus Boris; Gobec Stanislav; Malawska Barbara
  Isoindoline-1,3-dione derivatives targeting cholinesterases: design, synthesis and biological evaluation of potential anti-Alzheimer¼s agents
  2015
 21. Marolt Marija; Mlinarič-Raščan Irena; Gobec Martina
  Vrednotenje psoralenskih analogov kot zaviralcev imunoproteasoma
  [Evaluation of psoralene analogues as inhibitors of the immunoproteasome]
  2014
 22. Knific Tamara; Gobec Stanislav; Sosič Izidor
  Načrtovanje in sinteza zaviralcev imunoproteasoma psoralenskega strukturnega tipa
  [Design and synthesis of psoralene-based inhibitors of the immunoproteasome]
  2014
 23. Vilfan Gobec Alenka; Razinger-Mihovec Barbara
  Dovoljenje za promet z zdravili brez recepta
  [Marketing authorisation of non-prescription medicinal products]
  2011
 24. Kocbek Petra; Brožič Petra; Teskač Karmen; Lanišnik-Rižner Tea; Gobec Stanislav; Kristl Julijana
  Formulation and evaluation of new drug candidates in a nanodelivery system
  2008
 25. Gobec Stanislav; Čufar Andreja
  Pogovor z veliko začetnico
  2007
 26. Gobec Stanislav
  Vpliv vitaminov in mineralov na imunski sistem
  2005
 27. Sinreih Maša; Zukunft Sven; Sosič Izidor; Cesar Jožko; Gobec Stanislav; Adamski Jerzy; Lanišnik-Rižner Tea
  Combined liquid chromatography-tandem mass spectrometry analysis of progesterone metabolites
  2015
 28. Švajger Urban; Brus Boris; Gobec Stanislav; Turk Samo; Sova Matej; Hodnik Vesna; Anderluh Gregor
  Antagonisti toll-u podobnega receptorja 4 (TLR-4), odkriti z virtualnim rešetanjem
  2014
 29. Gregori Andrej; Toman Mihael Jožef
  Gojenje šitak na deblih
  2014
 30. Križnar Kristina
  Zastrupitve z gobami
  2013
 31. Jelen Darja; Gobec Lidija; Černe Darko
  Evaluation of type and prevalence of preanalytical errors in medical laboratory of regional hospital
  2012
 32. Jesenko Franc
  Naše gobe
  1928
 33. Gobec Martina; Sosič Izidor; Brus Boris; Obreza Aleš; Gobec Stanislav; Mlinarič-Raščan Irena
  Discovery of novel small-molecule compounds with selective cytotoxicity for Burkitt&x02BC;s lymphoma cells using 3D ligand-based virtual screening
  2014
 34. Černe Darko; Skitek Milan; France Štiglic Alenka; Gobec Martina; Marc Janja; Trebušak Podkrajšek Katarina
  6. Jesenovčevi dnevi - raziskovalni dnevi laboratorijske biomedicine, 20. september 2014, Ljubljana
  2014
 35. Gregori Andrej
  Medicinal mushrooms native to Slovenia
  [Zdravilne gobe rastoče v Sloveniji]
  2013
 36. Švajger Urban; Gobec Martina; Obreza Aleš; Mlinarič-Raščan Irena
  Novel N-amidinopiperidine-based proteasome inhibitor preserves dendritic cell functionality and rescues their Th1-polarizing capacity in Ramos-conditioned tumor environment
  2014
 37. Bavec Aljoša; Knez Damijan; Makovec Tomaž; Stojan Jure; Gobec Stanislav; Goličnik Marko
  Exploring the aryl esterase catalysis of paraoxonase-1 through solvent kinetic isotope effects and phosphonate-based isosteric analogues of the tetrahedral reaction intermediate
  2014
 38. Humljan Jan; Kotnik Miha; Contreras-Martel Carlos; Kristan Katja; Blanot Didier; Dessen Andréa; Gobec Stanislav; Urleb Uroš; Šolmajer Tomaž
  Synthesis, functional and structural characterization of glutamic acid derivatives as inhibitors of MurD from Escherichia coli
  2007
 39. Frlan Rok; Obreza Aleš; Vobovnik Nina; Eberl Andreja; Kovač Andreja; Pečar Slavko; Gobec Stanislav; Blanot Didier
  The design and synthesis of arylsulfonohydrazide inhibitors of bacterial cell-wall
  2007
 40. Brunskole Švegelj Mojca; Gobec Stanislav; Anderluh Marko; Lanišnik-Rižner Tea; Stojan Jure
  Inhibitors of trihydroxynaphthalene reductase from fungus curvularia as potential antimicotic drugs
  2007
 41. Brožič Petra; Abrahamsberg Jana; Bevk Alenka; Cesar Jožko; Kovač Andreja; Davies Matthew; Johnson Peter A.; Fishwick Colin W.G.; Gobec Stanislav; Lanišnik-Rižner Tea
  New inhibitors of human hydroxysteroid dehydrogenase AKR1C1
  2007
 42. Babič Andrej; Patin Delphine; Boniface Audrey; Hervé Mireille; Mengin-Lecreulx Dominique; Pečar Slavko; Gobec Stanislav; Blanot Didier
  Chemoenzymatic synthesis of the nucleotide substrates of the Mur ligases
  2007
 43. Gobec Lidija; Šepec Petra
  Laboratorijska diagnostika jetrnih obolenj
  2009
 44. Švajger Urban; Horvat Žiga; Knez Damijan; Rožman Primož; Turk Samo; Gobec Stanislav
  New antagonists of toll-like receptor 7 discovered through 3D ligand-based virtual screening
  2014
 45. Stangler Herodež Špela
  Povezava med smehom in geni
  [Connection between laughter and genes]
  2012
 46. Dobeic Martin; Ocepek Matjaž; Kožuh Eržen Nevenka; Pintarič Štefan; Cerkvenik Vesna; Gobec Ivan
  Doramectin degradation and bacterial community during sheep manure composting
  2013
 47. Kreft Samo; Lobnik-Zorko Alenka
  Dopolnilo, ne zdravilo
  2008
 48. Štrukelj Borut; Artnik Knibbe Tjaši
  Medicinske gobe: naravna pomoč zdravju
  2009
 49. Kreft Samo; Artnik Knibbe Tjaši
  Gobe veliko več kot lenižje razviti organizmi
  2009
 50. Ota Katja; Maček Peter; Sepčić Kristina; Križaj Igor
  Funkcijska karakterizacija ostreolizina iz glive Pleurotus ostreatus
  [Functional characterization of ostreolysin from the mushroom Pleurotus ostreatus]
  2013
 51. Korošec Branka; Sova Matej; Turk Samo; Kraševec Nada; Novak Metka; Lah Ljerka; Stojan Jure; Podobnik Barbara; Berne Sabina; Zupanec Neja; Bunc Marko; Gobec Stanislav; Komel Radovan
  Antifungal activity of cinnamic acid derivatives involves inhibition of benzoate 4-hydroxylase (CYP53)
  2013
 52. Jakopin Žiga; Gobec Martina; Kodela Jaka; Hazdovac Toni; Mlinarič-Raščan Irena; Sollner Dolenc Marija
  Synthesis of conformationally constrained [gamma]-D-glutamyl-meso -diaminopimelic acid derivatives as ligands of nucleotide-binding oligomerization domain protein 1 (Nod1)
  2013
 53. Uršič Simona; Eržen Ivan; Uršič Andrej; Bolte Tanja; Gobec Matevž; Eržen Živa
  UFIREG - Evropski raziskovalni projekt za preučevanje vpliva ultrafinih delcevna zdravje
  [UFIREG - European Research Project On The Influence Of Ultrafine Particles On Health]
  2013
 54. Sosič Izidor; Mirković Bojana; Markelc Boštjan; Butinar Miha; Vasiljeva Olga; Turk Boris; Čemažar Maja; Serša Gregor; Kos Janko; Gobec Stanislav
  Nitroxoline and its derivatives impair the processes of cancer progression in in vitro and in vivo tumour models
  2013
 55. Gobec Martina; Švajger Urban; Obreza Aleš; Mlinarič-Raščan Irena
  N-amidinopiperidine based proteasome inhibitor preserves dendritic cell functionality
  2013
 56. Erjavec Jana
  Gobe - rešitev za današnje tegobe
  2013
 57. Bačič Tinka
  Gobe
  2012
 58. Korošec Branka; Podobnik Barbara; Berne Sabina; Zupanec Neja; Novak Metka; Kraševec Nada; Turk Samo; Sova Matej; Lah Ljerka; Stojan Jure; Gobec Stanislav; Komel Radovan
  Inhibition of benzonate 4-monooxygenase (CYP53A15) from Cohliobolus lunatus by cinnamic acid derivatives
  2013
 59. Gobec Martina; Šmid Alenka; Obreza Aleš; Mlinarič-Raščan Irena
  Selective cytotoxicity of an irreversible [alpha]-adrenergic antagonist towards Burkitt's lymphoma cells
  2013
 60. Mirković Bojana; Markelc Boštjan; Butinar Miha; Sosič Izidor; Gobec Stanislav; Vasiljeva Olga; Turk Boris; Čemažar Maja; Serša Gregor; Kos Janko
  Nitroxoline impairs the processes of cancer progression in in vitro and in vivo tumour models
  2013
 61. Gobec Stanislav; Brožič Petra; Turk Samo; Konc Janez; Janežič Dušanka; Lanišnik-Rižner Tea
  Discovery of selective inhibitors of AKR1C3 as potential anticancer agents
  2013
 62. Kejžar Anja; Gobec Stanislav; Plemenitaš Ana; Lenassi Metka
  Melanin is crucial for growth of the black yeast Hortaea werneckii in its natural hypersaline environment
  2013
 63. Korošec Branka; Podobnik Barbara; Berne Sabina; Zupanec Neja; Novak Metka; Kraševec Nada; Turk Samo; Sova Matej; Lah Ljerka; Stojan Jure; Gobec Stanislav; Komel Radovan
  Inhibition of benzonate 4-monooxygenase (CYP53A15) from Cohliobolus lunatus by cinnamic acid derivatives
  2013
 64. Beranič Nataša; Štefane Bogdan; Brus Boris; Gobec Stanislav; Lanišnik-Rižner Tea
  New enzymatic assay for the AKR1C enzymes
  2013
 65. Sosič Izidor; Turk Samo; Sinreih Maša; Trošt Nuša; Verlaine Olivier; Amoroso Ana; Zervosen Astrid; Luxen André; Joris Bernard; Gobec Stanislav
  Exploration of the chemical space of novel naphthalene-sulfo namide and anthranilic acid-based inhibitors of penicillin-binding proteins
  2012
 66. Berne Sabina; Podobnik Barbara; Zupanec Neja; Novak Metka; Kraševec Nada; Turk Samo; Korošec Branka; Lah Ljerka; Šuligoj Erika; Stojan Jure; Gobec Stanislav; Komel Radovan
  Virtual screening yields inhibitors of novel antifungal drug target, benzoate 4-monooxygenase
  2012
 67. Beranič Nataša; Štefane Bogdan; Gobec Stanislav; Lanišnik-Rižner Tea
  A new biochemical assay for studying enzymatic activity of AKR1C isozymes
  2012
 68. Brožič Petra; Turk Samo; Adeniji Adegoke O; Konc Janez; Janežič Dušanka; Penning Trevor M; Lanišnik-Rižner tea; Gobec Stanislav
  Selective inhibitors of aldo-keto reductases AKR1C1 and AKR1C3 discovered by virtual screening of a fragment library
  2012
 69. Sinreih Maša; Sosič Izidor; Beranič Nataša; Turk Samo; Adeniji Adegoke O; Penning Trevor M; Lanišnik-Rižner Tea; Gobec Stanislav
  N-Benzoyl anthranilic acid derivatives as selective inhibitors of aldo/keto reductase AKR1C3
  2012
 70. Gobec Stanislav
  Discovery of enzyme inhibitors by virtual screening
  2012
 71. Berne Sabina; Podobnik Barbara; Zupanec Neja; Novak Metka; Kraševec Nada; Turk Samo; Korošec Branka; Lah Ljerka; Šuligoj Erika; Stojan Jure; Gobec Stanislav; Komel Radovan
  The benzonate 4-monooxygenase inhibitors as new lead structures in antifungal drug research
  2012
 72. Komel Radovan; Berne Sabina; Podobnik Barbara; Zupanec Neja; Novak Metka; Kraševec Nada; Lah Ljerka; Stojan Jure; Turk Samo; Gobec Stanislav; Korošec Branka; Šuligoj Erika
  Cytochromes P450 involved in host - fungal pathogen interaction are promising targets for natural antifungal compounds
  2012
 73. Berne Sabina; Podobnik Barbara; Zupanec Neja; Novak Metka; Kraševec Nada; Turk Samo; Korošec Branka; Lah Ljerka; Šuligoj Erika; Stojan Jure; Gobec Stanislav; Komel Radovam
  Exploiting benzoate 4-monooxygenase inhibition in antifungal therapy
  2012
 74. Beranič Nataša; Lanišnik-Rižner Tea; Gobec Stanislav
  Pregled pomembnejših inhibitorjev 5alfa-reduktaz tipa 1 in 2
  [An overview of importnant 5alpha-reductase type 1 and 2 inhibitors]
  2012
 75. Kos-Golja Mojca; Tomšič Matija
  AS skozi vse tegobe in čas
  2010
 76. Buzeti Tatjana; Gobec Mojca
  Neenakosti v zdravju v Sloveniji
  [Health inequalities in Slovenia]
  2012
 77. Vilfan-Gobec Alenka
  Kakovost in varnost homeopatskih zdravil
  [Quality and safety of homeopathic medicinal products]
  2011
 78. Beranič Nataša; Brožič Petra; Brus Boris; Sosič Izidor; Gobec Stanislav; Lanišnik-Rižner Tea
  Expression of human aldo-keto reductase 1C2 in cell lines of peritoneal endometriosis: potential implications in metabolism of progesterone and dydrogesterone and inhibition by progestins
  2012
 79. Mirković B; Markeljc B; Renko M; Turk S; Sosič I; Jevnikar Z; Obermajer N; Čemažar M; Serša G; Turk D; Gobec S; Kos J
  Nitroxoline, a potential drug for treating cancer
  2011
 80. Sinreih M; Beranič N; Sosič I; Turk S; Gobec S; Lanišnik-Rižner T
  New derivates of anthranilic acid as inhibitors of aldo/keto-reductases AKR1C1-AKR1C3
  2011
 81. Česen M; Beranič N; Burja B; Gazvoda M; Majce V; Polanc S; Gobec S; Lanišnik-Rižner T
  Derivatives of 2-phenylcinnamic acid as inhibitors of human hydroxysteroid dehydrogenases AKR1C1 and AKR1C3
  2011
 82. Bruskole-Švegelj Mojca; Turk Samo; Brus Boris; Lanišnik-Rižner Tea; Stojan Jure; Gobec Stanislav
  Novel inhibitors of trihydroxynaphthalene reductase with antifugal activity identified by ligand-based and structure-based virtual screening
  2011
 83. Brožič P; Gobec S; Lanišnik-Rižner T
  Preparation of recombinant human hydroxysteroid dehydrogenases and study of their inhibitors
  2010
 84. Radić Nataša; Štrukelj Borut
  Medicinske gobe: od zgodovinskih pripravkov do sodobne znanosti
  2011
 85. Starčević Š; Brožič P; Turk S; Kocbek P; Lanišnik-Rižner T; Gobec S
  New coumarin derivatives as selective nonsteroidal inhibitors of 17beta- hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (17beta-HSD1)
  2011
 86. Beranič N; Brožič P; Gobec S; Lanišnik-Rižner T
  Progestins affect the pre-receptor regulatory enzymes AKR1C1, AKR1C2 and AKR1C3
  2011
 87. Starčević Štefan; Božnar Polona; Turk Samo; Gobec Stanislav; Lanišnik-Rižner Tea
  Design and synthesis of substrate mimetics based on an indole scaffold: potential inhibitors of 17beta-HSD type 1
  2011
 88. Starčević Š; Kocbek P; Hribar G; Lanišnik-Rižner L; Gobec S
  Biochemical and biological evaluation of novel potent coumarin inhibitor of 17beta-HSD type 1
  2011
 89. Beranič N; Gobec S; Lanišnik-Rižner T
  Progestins as inhibitors of the human 20-ketosteroid reductases, AKR1C1 and AKR1C3
  2011
 90. Starčević Štefan; Brožič Petra; Turk Samo; Cesar Jožko; Lanišnik-Rižner Tea; Gobec Stanislav
  Synthesis and biological evaluation of (6- and 7-phenyl) coumarin derivatives as selective nonsteroidal inhibitors of 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1
  2011
 91. Brožič Petra
  Priprava rekombinantnih človeških hidroksisteroid-dehidrogenaz in študije njihovih inhibitorjev
  [Preparation of recombinant human hydroxysteroid dehydrogenases and study of their inhibitors]
  2010
 92. Gobec Stanislav; Brožič Petra; Starčević Štefan; Turk Samo; Lanišnik-Rižner Tea
  New inhibitors of 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 and aldo-keto reductases AKR1C1-AKR1C3
  2010
 93. Brožič Petra
  Priprava rekombinantnih človeških hidroksisteroid-dehidrogenaz in študije njihovih inhibitorjev
  2010
 94. Tomašić Tihomir; Zidar Nace; Kovač Andreja; Turk Samo; Simčič Mihael; Blanot Didider; Mueller-Premru Manica; Filipič Metka; Golič-Grdadolnik Simona; Zega Anamarija; Anderluh Marko; Gobec Stanislav; Kikelj Danijel; Peterlin-Mašič Lucija
  5-benzylidenethiazolidin-4-ones as multitarget inhibitors of bacterial Mur ligases
  2010
 95. Mirković Bojana; Turk Samo; Sosič Izidor; Jevnikar Zala; Obermajer Nataša; Gobec Stanislav; Kos Janko
  Nitroxoline: a reversible, potent and selective inhibitor of cathepsin B
  2010
 96. Gobec Ivan; Ocepek Matjaž; Pogačnik Milan; Dobeic Martin
  Inactivation of Mycobacterium avium paratuberculosis in sheep manure
  2009
 97. Gobec Stanislav; Planran Ivan; Mravljak Janez; Švajger Urban; Wilson Rosalind A; Besra Gurdyal S; Soares Sousana L; Appelberg Rui; Kikelj Danijel
  Design, synthesis, biochemical evaluation and antimycobacterial action of phosphonate inhibitors of antigen 85C, a crucial enzyme involved in biosynthesis of the mycobacterial cell wall
  2007
 98. Brožič Petra; Gobec Stanislav; Lanišnik-Rižner Tea
  Izoencimi aldo/keto-reduktaz iz poddružine 1C kot tarče za razvoj zdravilnih učinkovin
  [Aldo/keto reductase isozymes of the !C subfamily as new drug targets]
  2009
 99. Starčević Štefan; Brožič Petra; Lanišnik-Rižner Tea; Gobec Stanislav
  17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 - potential target for treatment of hormone dependent diseases
  2009
 100. Brožič Petra; Starčević Štefan; Gobec Stanislav; Lanišnik-Rižner Tea
  Pre-receptor regulatory hydroxysteroid dehydrogenases as targets for new inhibitors
  2009

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics