biomedicina slovenica


"Golen" : 167

 1. Divjak Tjaša
  Bolnik z bolečino v goleni in stopalu
  2016
 2. Makovec Matej
  Kirurška revaskularizacija diabetičnega stopala v SB Novo mesto
  2017
 3. Snoj Žiga; Zupanc Oskar; Stražar Klemen; Salapura Vladka
  A descriptive study of potential effect of anterior tibial translation, femoral tunnel and anterior cruciate ligament graft inclination on clinical outcome and degenerative changes
  2017
 4. Planinšek Ručigaj Tanja
  Zdravljenje venske golenje razjede
  2007
 5. 1. strokovno srečanje Medicinska sestra kot zasebnica v zdravstvenem sistemu, [Sp. Duplek, 06. 03. 2007]
  2007
 6. Macura Marko
  Zlomi ob kolenu pri otrocih in mladostnikih
  [Fractures around the knee in children and adolescents]
  2014
 7. Frangež Igor; Krašna Matevž; Nizič Tea; Smrke Dragica
  Ruptura sprednje kite golenske mišice
  [Rupture of the anterior tibialis tendon]
  2015
 8. Vrabl Živan
  Pomen preprečevanja nevropatske bolečine pri kompleksnih trdovratnih motnjah celjenja razjed goleni
  [The Importance of copping of the neuropathic pain in torpid bad healing of chronic low extremity ulcers]
  2008
 9. Letonja Mitja; Šantl-Letonja Marija
  Pomen farmakomehanske trombektomije v zdravljenju simptomatske globoke venske tromboze spodnjih okončin
  2011
 10. Popovič Dražen; Hari Petra
  SEPS - ali še obstajajo indikacije?
  2011
 11. Benedičič Ana; Navodnik-Preložnik Maja; Knavs Katja; Žuran Ivan
  Pregled neinvazivnih diagnostičnih preiskav pri kronični venski bolezni
  2011
 12. Blinc Aleš
  Arterijska bolezen in golenska razjeda
  2015
 13. Krajnc Zmago; Kuhta Matevž; Brodnik Tomaž; Moličnik Andrej; Vogrin Matjaž
  Intramedullary versus extramedullary alignment of the tibial component in the Zimmer NexGen knee
  2012
 14. Moharić Metka; Vidmar Gaj
  Tactile thresholds in healthy subjects
  [Pragi zaznave statičnega dotika pri zdravih preiskovancih]
  2014
 15. Planinšek Ručigaj Tanja
  Zdravljenje in oskrba venske golenje razjede s sodobnimi oblogami za oskrbo ran
  2008
 16. Vauhnik Renata; Jeraj Anamarija; Glinšek Klemen; Rugelj Darja
  Ponovljivost meritev anteriornega odmika golenice pri uporabi kolenskega artrometra GNRB
  [Repeatability of knee anterior laxity assessment when using GNRB knee arthrometer]
  2014
 17. Košir Roman; Čretnik Andrej; Moore Frederick A.
  Presejalni protokol za odkrivanje akutnega utesnitvenega sindroma goleni pri kritično bolnih poškodovancih
  2014
 18. Kecelj Nada; Bergant Aleksandra
  Mikrohranila in celjenje kroničnih ran
  2010
 19. Planinšek Ručigaj Tanja
  Kako in kdaj se odločimo za dodatno zdravljenje venskih golenskih razjed?
  2010
 20. Bergant Aleksandra; Kecelj Nada
  Vzroki za slabo celjenje razjed
  2010
 21. Rupreht Mitja; Vogrin Matjaž; Jevšek Marko; Serša Igor; Jevtič Vladimir
  The use of diffusion-weighted and dynamic contrast-enhanced MRI for quantitative evaluation of the tibial tunnel after anterior cruciate ligament reconstruction with intraoperatively administered platelet-rich plasma gel
  2012
 22. Gasparini Mladen; Šabovič Mišo
  Proučevanje biomehanskih lastnosti golenskih mišic z metodo tenziomiografije pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo
  2013
 23. Rupreht Mitja; Vogrin Matjaž; Jevšek Marko; Serša Igor; Jevtič Vladimir
  #The #use of diffusion weighted and dynamic contrast enhanced MRI for quantitative evaluation of the tibial tunnel after anterior cruciate ligament reconstruction with intraoperatively administered platelet-rich plasma gel
  2012
 24. Kecelj-Leskovec Nada
  Golenja razjeda pri starostnikih zaradi žilnih bolezni
  [Leg ulcers in older persons due to vascular diseases]
  2011
 25. Bergant-Suhadolčan Aleksandra; Slana Ana
  Pogoste dermatoze na golenih pri starejših
  [Frequent shin dermatoses among the elderly]
  2011
 26. Planinšek-Ručigaj T
  Vzroki za otekanje goleni pri starejših osebah
  [Causes of lower-limb edema in the elderly]
  2011
 27. Salapura Vladka
  Vloga prehodnosti golenskih arterij na prehodnost povrhnje stegenske arterije po perkutani transluminalni angioplastiki
  2010
 28. Senekovič Vladimir
  Biomehanična analiza učvrstitve odloma goleničnega narastišča sprednje križne vezi
  2009
 29. Čermelj Nataša
  Zdravstvena nega pacienta z vensko golenjo razjedo
  2011
 30. Veselko M; Senekovič V
  Metode indirektne repozicije in perkutane fiksacije sklepnih zlomov zgornjega dela golenice
  1995
 31. Planinšek-Ručigaj Tanja; Kecelj-Leskovec Nada; Slana Ana
  Naše izkušnje s prvo slovensko oblogo za zdravljenje kroničnih ran pri inficiranih venskih golenjih razjedah: kontrolirana študija
  2011
 32. Planinšek-Ručigaj Tanja
  Zdravljenje venske golenje razjede
  2011
 33. Benedičič A; Planinšek-Ručigaj T
  Indikacije za nujno napotitev v dermatološko ambulanto
  [Indication for urgent referral to dermatologist]
  2010
 34. Kecelj-Leskovec Nada
  Golenje razjede, ki se slabo celijo
  2010
 35. Sluga Boštjan
  Kronični osteitis po visoko energijski poškodbi obeh goleni - prikaz primera
  2010
 36. Salapura Vladka; Blinc Aleš; Kozak Matija; Ježovnik Mateja; Kuhelj Dimitrij; Popovič Peter
  Vloga iztoka v golenske arterije pri pojavu restenoze na povrhnji stegenski arteriji po PTA
  2010
 37. Tlaker-Žunter Vesna; Planinšek-Ručigaj Tanja
  Pioderma gangrenozum - niso vse razjede goleni venske etiologije
  [Pyoderma gangrenosum - all ulcers cruris are not venous etiology]
  2009
 38. Unuk Sibila; Rejc-Marko Jana; Gorišek Nina
  Septični artritis in osteomielitis pri otrocih
  2009
 39. Košir Roman; Čretnik Andrej
  Utesnitveni sindrom
  [Compartment syndrome]
  2009
 40. Kecelj-Leskovec Nada
  Skleroterapija napajalnih varic pri venski golenji razredi
  2009
 41. Stritar Albin; Šolinc Matjaž; Ahčan Uroš G.; Margič Krunoslav; Koglot Franci
  30 let mikrovaskularne mehkotkivne rekonstrukcije na goleni z latissimus dorsi mišičnim prostim režnjem
  [30 years of microvascular lower leg reconstruction with latissimus dorsi muscle free flap]
  2009
 42. Vindišar Franci
  Operativno zdravljenje zlomov diafiz dolgih cevastih kosti pri otrocih in adolescentih v SB Celje od 1996 do 2007
  [Operative treatment of long bones shaft fractures at children and adolescent in General hospital Celje during 1996 and 2007]
  2009
 43. Veselko Matjaž; Polajnar Janez; Trobec Roman
  Vtisni zlom golenične grče - tipična poškodba zareznega smučanja
  [Impression fracture of the tibial condyles - tipical carving ski injury]
  2008
 44. Kecelj-Leskovec Nada
  Hitrosti celjenja venskih golenjih razjed, ki so izmerjene z večlinijskim laserskim merilnikom, in vplivi nekaterih dejavnikov tveganja: doktorsko delo
  2008
 45. Šimunič Boštjan; Rittweger Joern; Cankar Gregor; Jurdana Mihaela; Volmut Tadeja; Šetina Tina; Mekjavić Igor B.; Pišot Rado
  Odziv sestave telesa, mišične togosti in ravnotežja po 35-dnevni odsotnosti gibanja pri mladih in zdravih preiskovancih
  [Changes in body cpmposition, muscle stiffness and postural stability occurring in healthy young men submitted to a 35-day bed rest]
  2008
 46. Kecelj-Leskovec Nada
  Arterijska in arterijsko-venska golenja razjeda
  2007
 47. Planinšek-Ručigaj Tanja
  Venska golenja razjeda
  2007
 48. Senekovič Vladimir
  Artroskopska učvrstitev odloma goleničnega narastišča sprednje križne vezi
  2007
 49. Kecelj-Leskovec Nada; Jezeršek Matija; Možina Janez; Lunder Tomaž
  Lasersko merjenje venskih golenjih razjed
  2007
 50. Planinšek-Ručigaj Tanja
  Kompresijska terapija kot osnovna terapija venskih golenjih razjed
  2007
 51. Andoljšek Matej
  Ali zapleti vplivajo na rezultate zdravljenja pilon zlomov golenice?
  2007
 52. Senekovič Vladimir
  Artroskopska oskrba sklepnih zlomov zgornjega dela golenice
  [Arthroscopic management of the proximal tibia joint fractures]
  2006
 53. Vrabič Erik
  Operativno zdravljenje golenje razjede
  [Operative treatment of chronic leg ulcer]
  2006
 54. Vindišar Franci
  Konservativno zdravljenje zlomov goleni, gležnjev in stopala
  [Conservative treatment of lower extremity fractures]
  2006
 55. Brilej Drago
  Imobilizacija poškodb goleni gležnja in stopala
  [Closed treatment of lower extremity injuries]
  2005
 56. Golob P; Peroša D; Uršič-Polh A; Ravnikar G
  V.A.C. v zdravljenju defektov mehkih tkiv pri zlomih goleni
  2006
 57. Čermelj Nataša
  Zdravstvena nega bolnika z golenjo razjedo in z negovalnimi diagnozami
  2006
 58. Planinšek-Ručigaj Tanja; Lunder Tomaž
  Venska golenja razjeda: zdraviti s pripravkom koncentriranih trombocitov ali ne?
  2004
 59. Čermelj Nataša
  Medicinska sestra in zdravstveno-vzgojno delo pri bolniku z golenjo razjedo
  2005
 60. Kecelj-Leskovec Nda; Planinšek-Ručigaj Tanja; Godić Aleksander; Luft Sandi; Somrak Justina
  Priporočila za zdravljenje in preventivo venske golenje razjede
  2005
 61. Vilar Vanja; Gavrilov Neva; Mertelj Oti
  Priporočila za preventivo in zdravstveno nego razjede zaradi pritiska
  2005
 62. Anonymous ;
  Priporočila za oskrbo razjede zaradi pritiska in golenje razjede; 2005 apr 14-15; Bled
  2005
 63. Benedičič A
  Venous leg ulcer and therapy with foam rubber dressings - a case report
  [Venska golenja razjeda in zdravljenje s kompresijskimi blazinicami - prikaz primera]
  2004
 64. Gregorc-Novšak V; Triller C; Smrke D
  Surgical therapy of arterio-venous leg ulcers
  [Kirurška terapija arterio-venskih golenjih razjed]
  2004
 65. Kecelj N; Jezeršek M; Lunder T; Možina J
  The observation of leg ulcer healing with a laser-based 3-D measuring method
  [Sledenje zdravljenja venskih golenjih razjed z laserskim 3-D merilcem]
  2004
 66. Kecelj-Leskovec Nada
  Merjenje velikosti venskih golenjih razjed z večlinijskim laserskim merilnikom v primerjavi z računalniško planimetrijo s fotografijo
  2005
 67. Andoljšek Matej
  Zapleti pri pilon-zlomih golenice: ali vplivajo na izid zdravljenja
  [Complications in pilon-fractures of the tibia: do they influence the outcome of treatment]
  2005
 68. Vauhnik Renata; Turk Zmago; Pilih Iztok A
  Intra-rater reliability of using KT 2000 CompuKT for measuring anterior tibial transplation
  [Zanesljivost posameznika pri uporabi KT 2000 CompuKT za merjenje sprednjega premika golenice]
  2005
 69. Gantar Marta; Hudoklin Jožica
  Dokumentacija zdravstvene nege bolnika s stomo
  2002
 70. Batas Renata
  Strokovne smernice pri oskrbi stomistov na domu
  2002
 71. Tomc-Šalamun Dragica
  Strokovne smernice zdravstvene nege stomistov v bolnišnici
  2002
 72. Šmitek Jana
  Negovalne diagnoze pri bolniku s črevesno stomo
  2002
 73. Somrak Justina
  Kompresijsko zdravljenje in pravilno nameščanje povojev
  2002
 74. Smolič Marija
  Patronažna obravnava bolnika z golenjo razjedo
  2002
 75. Somrak Justina
  Golenja razjeda - oskrba na klasičen in sodoben način
  2002
 76. Božiček Franci
  Zdravnik družinske medicine in kronična golenja razjeda
  2002
 77. Kralj Boris
  Pristopi k zdravljenju arterijske in venske golenje razjede
  2002
 78. Fakin Božo
  Venska insuficienca na spodnjih okončinah
  2002
 79. Kozlar Renata
  Patronažna zdravstvena nega varovancev s stomo
  2002
 80. Grabar Helena
  Enterostomalna terapija v Splošni bolnišnici Murska Sobota
  2002
 81. Norčič Arpat
  Črevesne stome pri boleznih prebavnega trakta
  2002
 82. Koltaj Suzana
  Uvedba in organizacija delovanja ambulante za stomo na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota
  2002
 83. Gantar Marta
  Golenja razjeda od "A" do "Ž". Zbornik predavanj s strokovnega srečanja; 2002 mar 18-19; Radenci
  2002
 84. Repič-Harl Marjana; Eder Jožica
  Vloga medicinske sestre pri oskrbi bolnika z golenjo razjedo
  [The role of the nurse in the management of the patient with ulcus cruris]
  2004
 85. Kralj Boris
  Sodobno zdravljenje bolnika z golenjo razjedo
  [Management of patient with leg ulcer]
  2004
 86. Luft Sandi
  Zdravljenje golenje razjede - zdravljenje okolice
  2004
 87. Kotnik Ksenija
  Predstavitev programa URGO za oskrbo golenje razjede in ran, nastalih zaradi pritiska
  2004
 88. Fištravec Bojana
  Patronažna zdravstvena nega golenje razjede na terenu in problematika
  2004
 89. Knuplež Sabina; Križanec Brigita
  Zdravstvena nega kirurškega bolnika z razjedo goleni
  2004
 90. Kralj Liljana
  Standard negovalne intervencije: prevez razjede goleni
  2004
 91. Črgulj Majda
  Zdravstvena nega dermatološkega bolnika z razjedo goleni
  2004
 92. Vučinič-Dugonik Aleksandra; Luft Sandi
  Sodobno zdravljenje razjede goleni
  2004
 93. Marko Pij B
  Razjeda goleni
  2004
 94. Krajnc Alojz; Čretnik Andrej; Kozic Mitja; Frank Aleksander
  Zdravljenje zlomov goleni s hibridnim fiksatorjem
  [Tibial fractures treated with hybrid fixator]
  2003
 95. Košiček Metoda
  Načela dermatološkega zdravljenja mešanih razjed na spodnjih udih
  [Principles of dermatological treatment of mixed ulcers of the lower extremities]
  2003
 96. Triller Ciril; Smrke Dragica; Parač Zlatko
  Diabetično stopalo - kirurško zdravljenje
  [Diabetic foot - surgical treatment]
  2003
 97. Ključevšek Tomaž
  Podkolenska perkutana transluminalna angioplastika
  [Infrapopliteal percutaneous transluminal angioplasty]
  2003
 98. Šabovič Mišo; Videčnik Viktor
  Klinični pomen ultrazvočne preiskave golenskih arterij
  [Clinical significance of ultrasound examination of crural arteries]
  2003
 99. Szilagy Nandor
  Psihične posebnosti pri bolnikih z varikozno golenjo razjedo
  1956
 100. Drobnič Matej; Antolič Vane
  Kita zadnje golenične mišice pri nastanku pridobljenega ploskega stopala odraslih
  [The role of the posterior tibial tendon in the adult acquired flatfoot]
  2002

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics