biomedicina slovenica


"Golen" : 165

 1. Snoj Žiga; Zupanc Oskar; Stražar Klemen; Salapura Vladka
  A descriptive study of potential effect of anterior tibial translation, femoral tunnel and anterior cruciate ligament graft inclination on clinical outcome and degenerative changes
  2017
 2. Planinšek Ručigaj Tanja
  Zdravljenje venske golenje razjede
  2007
 3. 1. strokovno srečanje Medicinska sestra kot zasebnica v zdravstvenem sistemu, [Sp. Duplek, 06. 03. 2007]
  2007
 4. Macura Marko
  Zlomi ob kolenu pri otrocih in mladostnikih
  [Fractures around the knee in children and adolescents]
  2014
 5. Frangež Igor; Krašna Matevž; Nizič Tea; Smrke Dragica
  Ruptura sprednje kite golenske mišice
  [Rupture of the anterior tibialis tendon]
  2015
 6. Vrabl Živan
  Pomen preprečevanja nevropatske bolečine pri kompleksnih trdovratnih motnjah celjenja razjed goleni
  [The Importance of copping of the neuropathic pain in torpid bad healing of chronic low extremity ulcers]
  2008
 7. Letonja Mitja; Šantl-Letonja Marija
  Pomen farmakomehanske trombektomije v zdravljenju simptomatske globoke venske tromboze spodnjih okončin
  2011
 8. Popovič Dražen; Hari Petra
  SEPS - ali še obstajajo indikacije?
  2011
 9. Benedičič Ana; Navodnik-Preložnik Maja; Knavs Katja; Žuran Ivan
  Pregled neinvazivnih diagnostičnih preiskav pri kronični venski bolezni
  2011
 10. Blinc Aleš
  Arterijska bolezen in golenska razjeda
  2015
 11. Krajnc Zmago; Kuhta Matevž; Brodnik Tomaž; Moličnik Andrej; Vogrin Matjaž
  Intramedullary versus extramedullary alignment of the tibial component in the Zimmer NexGen knee
  2012
 12. Moharić Metka; Vidmar Gaj
  Tactile thresholds in healthy subjects
  [Pragi zaznave statičnega dotika pri zdravih preiskovancih]
  2014
 13. Planinšek Ručigaj Tanja
  Zdravljenje in oskrba venske golenje razjede s sodobnimi oblogami za oskrbo ran
  2008
 14. Vauhnik Renata; Jeraj Anamarija; Glinšek Klemen; Rugelj Darja
  Ponovljivost meritev anteriornega odmika golenice pri uporabi kolenskega artrometra GNRB
  [Repeatability of knee anterior laxity assessment when using GNRB knee arthrometer]
  2014
 15. Košir Roman; Čretnik Andrej; Moore Frederick A.
  Presejalni protokol za odkrivanje akutnega utesnitvenega sindroma goleni pri kritično bolnih poškodovancih
  2014
 16. Kecelj Nada; Bergant Aleksandra
  Mikrohranila in celjenje kroničnih ran
  2010
 17. Planinšek Ručigaj Tanja
  Kako in kdaj se odločimo za dodatno zdravljenje venskih golenskih razjed?
  2010
 18. Bergant Aleksandra; Kecelj Nada
  Vzroki za slabo celjenje razjed
  2010
 19. Rupreht Mitja; Vogrin Matjaž; Jevšek Marko; Serša Igor; Jevtič Vladimir
  The use of diffusion-weighted and dynamic contrast-enhanced MRI for quantitative evaluation of the tibial tunnel after anterior cruciate ligament reconstruction with intraoperatively administered platelet-rich plasma gel
  2012
 20. Gasparini Mladen; Šabovič Mišo
  Proučevanje biomehanskih lastnosti golenskih mišic z metodo tenziomiografije pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo
  2013
 21. Rupreht Mitja; Vogrin Matjaž; Jevšek Marko; Serša Igor; Jevtič Vladimir
  #The #use of diffusion weighted and dynamic contrast enhanced MRI for quantitative evaluation of the tibial tunnel after anterior cruciate ligament reconstruction with intraoperatively administered platelet-rich plasma gel
  2012
 22. Kecelj-Leskovec Nada
  Golenja razjeda pri starostnikih zaradi žilnih bolezni
  [Leg ulcers in older persons due to vascular diseases]
  2011
 23. Bergant-Suhadolčan Aleksandra; Slana Ana
  Pogoste dermatoze na golenih pri starejših
  [Frequent shin dermatoses among the elderly]
  2011
 24. Planinšek-Ručigaj T
  Vzroki za otekanje goleni pri starejših osebah
  [Causes of lower-limb edema in the elderly]
  2011
 25. Salapura Vladka
  Vloga prehodnosti golenskih arterij na prehodnost povrhnje stegenske arterije po perkutani transluminalni angioplastiki
  2010
 26. Senekovič Vladimir
  Biomehanična analiza učvrstitve odloma goleničnega narastišča sprednje križne vezi
  2009
 27. Čermelj Nataša
  Zdravstvena nega pacienta z vensko golenjo razjedo
  2011
 28. Veselko M; Senekovič V
  Metode indirektne repozicije in perkutane fiksacije sklepnih zlomov zgornjega dela golenice
  1995
 29. Planinšek-Ručigaj Tanja; Kecelj-Leskovec Nada; Slana Ana
  Naše izkušnje s prvo slovensko oblogo za zdravljenje kroničnih ran pri inficiranih venskih golenjih razjedah: kontrolirana študija
  2011
 30. Planinšek-Ručigaj Tanja
  Zdravljenje venske golenje razjede
  2011
 31. Benedičič A; Planinšek-Ručigaj T
  Indikacije za nujno napotitev v dermatološko ambulanto
  [Indication for urgent referral to dermatologist]
  2010
 32. Kecelj-Leskovec Nada
  Golenje razjede, ki se slabo celijo
  2010
 33. Sluga Boštjan
  Kronični osteitis po visoko energijski poškodbi obeh goleni - prikaz primera
  2010
 34. Salapura Vladka; Blinc Aleš; Kozak Matija; Ježovnik Mateja; Kuhelj Dimitrij; Popovič Peter
  Vloga iztoka v golenske arterije pri pojavu restenoze na povrhnji stegenski arteriji po PTA
  2010
 35. Tlaker-Žunter Vesna; Planinšek-Ručigaj Tanja
  Pioderma gangrenozum - niso vse razjede goleni venske etiologije
  [Pyoderma gangrenosum - all ulcers cruris are not venous etiology]
  2009
 36. Unuk Sibila; Rejc-Marko Jana; Gorišek Nina
  Septični artritis in osteomielitis pri otrocih
  2009
 37. Košir Roman; Čretnik Andrej
  Utesnitveni sindrom
  [Compartment syndrome]
  2009
 38. Kecelj-Leskovec Nada
  Skleroterapija napajalnih varic pri venski golenji razredi
  2009
 39. Stritar Albin; Šolinc Matjaž; Ahčan Uroš G.; Margič Krunoslav; Koglot Franci
  30 let mikrovaskularne mehkotkivne rekonstrukcije na goleni z latissimus dorsi mišičnim prostim režnjem
  [30 years of microvascular lower leg reconstruction with latissimus dorsi muscle free flap]
  2009
 40. Vindišar Franci
  Operativno zdravljenje zlomov diafiz dolgih cevastih kosti pri otrocih in adolescentih v SB Celje od 1996 do 2007
  [Operative treatment of long bones shaft fractures at children and adolescent in General hospital Celje during 1996 and 2007]
  2009
 41. Veselko Matjaž; Polajnar Janez; Trobec Roman
  Vtisni zlom golenične grče - tipična poškodba zareznega smučanja
  [Impression fracture of the tibial condyles - tipical carving ski injury]
  2008
 42. Kecelj-Leskovec Nada
  Hitrosti celjenja venskih golenjih razjed, ki so izmerjene z večlinijskim laserskim merilnikom, in vplivi nekaterih dejavnikov tveganja: doktorsko delo
  2008
 43. Šimunič Boštjan; Rittweger Joern; Cankar Gregor; Jurdana Mihaela; Volmut Tadeja; Šetina Tina; Mekjavić Igor B.; Pišot Rado
  Odziv sestave telesa, mišične togosti in ravnotežja po 35-dnevni odsotnosti gibanja pri mladih in zdravih preiskovancih
  [Changes in body cpmposition, muscle stiffness and postural stability occurring in healthy young men submitted to a 35-day bed rest]
  2008
 44. Kecelj-Leskovec Nada
  Arterijska in arterijsko-venska golenja razjeda
  2007
 45. Planinšek-Ručigaj Tanja
  Venska golenja razjeda
  2007
 46. Senekovič Vladimir
  Artroskopska učvrstitev odloma goleničnega narastišča sprednje križne vezi
  2007
 47. Kecelj-Leskovec Nada; Jezeršek Matija; Možina Janez; Lunder Tomaž
  Lasersko merjenje venskih golenjih razjed
  2007
 48. Planinšek-Ručigaj Tanja
  Kompresijska terapija kot osnovna terapija venskih golenjih razjed
  2007
 49. Andoljšek Matej
  Ali zapleti vplivajo na rezultate zdravljenja pilon zlomov golenice?
  2007
 50. Senekovič Vladimir
  Artroskopska oskrba sklepnih zlomov zgornjega dela golenice
  [Arthroscopic management of the proximal tibia joint fractures]
  2006
 51. Vrabič Erik
  Operativno zdravljenje golenje razjede
  [Operative treatment of chronic leg ulcer]
  2006
 52. Vindišar Franci
  Konservativno zdravljenje zlomov goleni, gležnjev in stopala
  [Conservative treatment of lower extremity fractures]
  2006
 53. Brilej Drago
  Imobilizacija poškodb goleni gležnja in stopala
  [Closed treatment of lower extremity injuries]
  2005
 54. Golob P; Peroša D; Uršič-Polh A; Ravnikar G
  V.A.C. v zdravljenju defektov mehkih tkiv pri zlomih goleni
  2006
 55. Čermelj Nataša
  Zdravstvena nega bolnika z golenjo razjedo in z negovalnimi diagnozami
  2006
 56. Planinšek-Ručigaj Tanja; Lunder Tomaž
  Venska golenja razjeda: zdraviti s pripravkom koncentriranih trombocitov ali ne?
  2004
 57. Čermelj Nataša
  Medicinska sestra in zdravstveno-vzgojno delo pri bolniku z golenjo razjedo
  2005
 58. Kecelj-Leskovec Nda; Planinšek-Ručigaj Tanja; Godić Aleksander; Luft Sandi; Somrak Justina
  Priporočila za zdravljenje in preventivo venske golenje razjede
  2005
 59. Vilar Vanja; Gavrilov Neva; Mertelj Oti
  Priporočila za preventivo in zdravstveno nego razjede zaradi pritiska
  2005
 60. Anonymous ;
  Priporočila za oskrbo razjede zaradi pritiska in golenje razjede; 2005 apr 14-15; Bled
  2005
 61. Benedičič A
  Venous leg ulcer and therapy with foam rubber dressings - a case report
  [Venska golenja razjeda in zdravljenje s kompresijskimi blazinicami - prikaz primera]
  2004
 62. Gregorc-Novšak V; Triller C; Smrke D
  Surgical therapy of arterio-venous leg ulcers
  [Kirurška terapija arterio-venskih golenjih razjed]
  2004
 63. Kecelj N; Jezeršek M; Lunder T; Možina J
  The observation of leg ulcer healing with a laser-based 3-D measuring method
  [Sledenje zdravljenja venskih golenjih razjed z laserskim 3-D merilcem]
  2004
 64. Kecelj-Leskovec Nada
  Merjenje velikosti venskih golenjih razjed z večlinijskim laserskim merilnikom v primerjavi z računalniško planimetrijo s fotografijo
  2005
 65. Andoljšek Matej
  Zapleti pri pilon-zlomih golenice: ali vplivajo na izid zdravljenja
  [Complications in pilon-fractures of the tibia: do they influence the outcome of treatment]
  2005
 66. Vauhnik Renata; Turk Zmago; Pilih Iztok A
  Intra-rater reliability of using KT 2000 CompuKT for measuring anterior tibial transplation
  [Zanesljivost posameznika pri uporabi KT 2000 CompuKT za merjenje sprednjega premika golenice]
  2005
 67. Gantar Marta; Hudoklin Jožica
  Dokumentacija zdravstvene nege bolnika s stomo
  2002
 68. Batas Renata
  Strokovne smernice pri oskrbi stomistov na domu
  2002
 69. Tomc-Šalamun Dragica
  Strokovne smernice zdravstvene nege stomistov v bolnišnici
  2002
 70. Šmitek Jana
  Negovalne diagnoze pri bolniku s črevesno stomo
  2002
 71. Somrak Justina
  Kompresijsko zdravljenje in pravilno nameščanje povojev
  2002
 72. Smolič Marija
  Patronažna obravnava bolnika z golenjo razjedo
  2002
 73. Somrak Justina
  Golenja razjeda - oskrba na klasičen in sodoben način
  2002
 74. Božiček Franci
  Zdravnik družinske medicine in kronična golenja razjeda
  2002
 75. Kralj Boris
  Pristopi k zdravljenju arterijske in venske golenje razjede
  2002
 76. Fakin Božo
  Venska insuficienca na spodnjih okončinah
  2002
 77. Kozlar Renata
  Patronažna zdravstvena nega varovancev s stomo
  2002
 78. Grabar Helena
  Enterostomalna terapija v Splošni bolnišnici Murska Sobota
  2002
 79. Norčič Arpat
  Črevesne stome pri boleznih prebavnega trakta
  2002
 80. Koltaj Suzana
  Uvedba in organizacija delovanja ambulante za stomo na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota
  2002
 81. Gantar Marta
  Golenja razjeda od "A" do "Ž". Zbornik predavanj s strokovnega srečanja; 2002 mar 18-19; Radenci
  2002
 82. Repič-Harl Marjana; Eder Jožica
  Vloga medicinske sestre pri oskrbi bolnika z golenjo razjedo
  [The role of the nurse in the management of the patient with ulcus cruris]
  2004
 83. Kralj Boris
  Sodobno zdravljenje bolnika z golenjo razjedo
  [Management of patient with leg ulcer]
  2004
 84. Luft Sandi
  Zdravljenje golenje razjede - zdravljenje okolice
  2004
 85. Kotnik Ksenija
  Predstavitev programa URGO za oskrbo golenje razjede in ran, nastalih zaradi pritiska
  2004
 86. Fištravec Bojana
  Patronažna zdravstvena nega golenje razjede na terenu in problematika
  2004
 87. Knuplež Sabina; Križanec Brigita
  Zdravstvena nega kirurškega bolnika z razjedo goleni
  2004
 88. Kralj Liljana
  Standard negovalne intervencije: prevez razjede goleni
  2004
 89. Črgulj Majda
  Zdravstvena nega dermatološkega bolnika z razjedo goleni
  2004
 90. Vučinič-Dugonik Aleksandra; Luft Sandi
  Sodobno zdravljenje razjede goleni
  2004
 91. Marko Pij B
  Razjeda goleni
  2004
 92. Krajnc Alojz; Čretnik Andrej; Kozic Mitja; Frank Aleksander
  Zdravljenje zlomov goleni s hibridnim fiksatorjem
  [Tibial fractures treated with hybrid fixator]
  2003
 93. Košiček Metoda
  Načela dermatološkega zdravljenja mešanih razjed na spodnjih udih
  [Principles of dermatological treatment of mixed ulcers of the lower extremities]
  2003
 94. Triller Ciril; Smrke Dragica; Parač Zlatko
  Diabetično stopalo - kirurško zdravljenje
  [Diabetic foot - surgical treatment]
  2003
 95. Ključevšek Tomaž
  Podkolenska perkutana transluminalna angioplastika
  [Infrapopliteal percutaneous transluminal angioplasty]
  2003
 96. Šabovič Mišo; Videčnik Viktor
  Klinični pomen ultrazvočne preiskave golenskih arterij
  [Clinical significance of ultrasound examination of crural arteries]
  2003
 97. Szilagy Nandor
  Psihične posebnosti pri bolnikih z varikozno golenjo razjedo
  1956
 98. Drobnič Matej; Antolič Vane
  Kita zadnje golenične mišice pri nastanku pridobljenega ploskega stopala odraslih
  [The role of the posterior tibial tendon in the adult acquired flatfoot]
  2002
 99. Kelc Andrej; Krajnc Alojz
  Možnosti intramedularne učvrstitve zlomov golenice
  [Intramedullary nailing of tibial fractures]
  2002
 100. Vrabič Erik
  Rekonstrukcije travmatskih defektov mehkih tkiv goleni
  2002

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics